Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy policjanta

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-08

Jestem policjantem i chciałbym odejść na emeryturę. W latach 1985-1988, między 16 a 19 rokiem życia, mieszkałem w gospodarstwie rolnym należącym do moich dziadków, którzy w tym czasie przepisali to gospodarstwo swojemu synowi, będącemu kawalerem. Ja w tym czasie pracowałem w gospodarstwie w każdej wolnej chwili co najmniej 4 godziny dziennie przy różnych pracach gospodarskich. Moi rodzice pracowali zawodowo poza gospodarstwem. Ja w tym okresie uczyłem się w szkole średniej oddalonej od domu 15 km. Pracowałem w gospodarstwie dziadków a później wujka. Chciałbym ten okres zaliczyć sobie do stażu pracy w policji. Jestem w stanie udowodnić ten fakt zeznaniami świadków. Gospodarstwo dziadków miało areał ponad 5 ha. Czy te okoliczności dają podstawy do doliczenia tego okresu do wysługi lat pracy w policji i jednocześnie wieku emerytalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby wliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy uprawniającego do na przykład wysługi lat, należy rozważyć, czy ustawa pozwala zaliczać takie okresy do stażu policjanta, a drugą kwestią jest, jakie warunki należało spełnić, aby taka praca mogła być zaliczana.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) wliczane są:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: „poprzedzające objęcie tego gospodarstwa” nie oznacza konieczności objęcia go bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie),
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Za domownika uważa się osobę, która:

  • jest osobą bliską rolnikowi;
  • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie;
  • ukończyła 16 lat;
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym;
  • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Przepisy dotyczące wysługi lat pozwalają na zaliczenie pracy w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, o ile udowodni Pan, że był osobą bliską rolnikowi i pozostawał z nim we wspólnym gospodarstwie. W sytuacji gdy gospodarstwo prowadził Pana dziadek, a potem wujek, może być problem z ustaleniem, czy rzeczywiście razem z Pana rodzicami prowadzili oni wspólne gospodarstwo rolne.

Inaczej ma się sprawa dotycząca stażu do emerytury.

Wysokość emerytury policyjnej zależy m.in. od przebytych okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w ustawie emerytalnej.

Zgodnie z art. 10 ustawy emerytalnej okresy pracy w gospodarstwie rolnym stanowią odrębną kategorię okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń oraz ich wysokości, których nie powołuje ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych. Ponieważ nie są to ani okresy składkowe, ani nieskładkowe, nie można ich zaliczyć do wysługi emerytalnej, od której zależy wysokość emerytury policyjnej.

Taką wykładnię przepisów, stosowaną przez organ emerytalny, potwierdza także orzecznictwo sądów powszechnych. W wyroku z 14 października 2009 r. (III AUa 451/09) Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że przy ustalaniu wysokości emerytury policyjnej nie zalicza się do okresu służby w policji okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników wymienionych w art. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zasady wypłacania emerytury mieszanej

W wyniku rozprawy sądowej została mi przyznana (obliczona) emerytura od marca 2013 r. za pracę w warunkach szczególnych. Zgodnie z przepisami prawo do...

 

Kiedy najszybciej mogę odejść na emeryturę?

Kiedy będę mogła odejść na emeryturę, z jakiego przywileju mogę skorzystać, żeby odejść na wcześniejszą emeryturę? Mam 54 lata pracuję od 198 r....

 

Kiedy nabędę prawo do emerytury?

Przy ciągle zmieniających się przepisach dotyczących wieku przejścia na emeryturę nie wiem, od kiedy byłabym do niej upoważniona. Mój rocznik to 1959,...

 

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego

Niedługo kończę 61 lat. Chciałabym pracować jeszcze rok mimo wieku emerytalnego. Czy to jest możliwe? Firma proponuje przejście na emeryturę wraz...

Wniosek o emeryturę w ZUS czy KRUS?

Jestem urodzona w 1948 roku. Przez 8 lat opłacałam składki ZUS. Od 14 lat posiadam gospodarstwo rolne i płacę składki KRUS. Gdzie mogę obecnie...

 

Od kiedy należy mi się emerytura?

Od kiedy należy mi się emerytura? Z dniem 01.07.16 nabyłam prawo do powszechnej emerytury. Trzy tygodnie później złożyłam wniosek o przyznanie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »