Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy policjanta

Autor: Marta Handzlik

Jestem policjantem i chciałbym odejść na emeryturę. W latach 1985-1988, między 16 a 19 rokiem życia, mieszkałem w gospodarstwie rolnym należącym do moich dziadków, którzy w tym czasie przepisali to gospodarstwo swojemu synowi, będącemu kawalerem. Ja w tym czasie pracowałem w gospodarstwie w każdej wolnej chwili co najmniej 4 godziny dziennie przy różnych pracach gospodarskich. Moi rodzice pracowali zawodowo poza gospodarstwem. Ja w tym okresie uczyłem się w szkole średniej oddalonej od domu 15 km. Pracowałem w gospodarstwie dziadków a później wujka. Chciałbym ten okres zaliczyć sobie do stażu pracy w policji. Jestem w stanie udowodnić ten fakt zeznaniami świadków. Gospodarstwo dziadków miało areał ponad 5 ha. Czy te okoliczności dają podstawy do doliczenia tego okresu do wysługi lat pracy w policji i jednocześnie wieku emerytalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy policjanta

Czy ustawa pozwala zaliczać okresy pracy w gospodarstwie do stażu policjanta?

Aby wliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy uprawniającego do na przykład wysługi lat, należy rozważyć, czy ustawa pozwala zaliczać takie okresy do stażu policjanta, a drugą kwestią jest, jakie warunki należało spełnić, aby taka praca mogła być zaliczana.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) wliczane są:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: „poprzedzające objęcie tego gospodarstwa” nie oznacza konieczności objęcia go bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie),
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Zobacz również: Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy jakie dokumenty

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Definicja domownika rolnika

Za domownika uważa się osobę, która:

  • jest osobą bliską rolnikowi;
  • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie;
  • ukończyła 16 lat;
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym;
  • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Przepisy dotyczące wysługi lat pozwalają na zaliczenie pracy w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, o ile udowodni Pan, że był osobą bliską rolnikowi i pozostawał z nim we wspólnym gospodarstwie. W sytuacji gdy gospodarstwo prowadził Pana dziadek, a potem wujek, może być problem z ustaleniem, czy rzeczywiście razem z Pana rodzicami prowadzili oni wspólne gospodarstwo rolne.

Inaczej ma się sprawa dotycząca stażu do emerytury.

Zobacz również: Ile wynosi emerytura wojskowa po 15 latach?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wysokość emerytury policyjnej a praca w gospodarstwie rolnym

Wysokość emerytury policyjnej zależy m.in. od przebytych okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w ustawie emerytalnej.

Zgodnie z art. 10 ustawy emerytalnej okresy pracy w gospodarstwie rolnym stanowią odrębną kategorię okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń oraz ich wysokości, których nie powołuje ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych. Ponieważ nie są to ani okresy składkowe, ani nieskładkowe, nie można ich zaliczyć do wysługi emerytalnej, od której zależy wysokość emerytury policyjnej.

Taką wykładnię przepisów, stosowaną przez organ emerytalny, potwierdza także orzecznictwo sądów powszechnych. W wyroku z 14 października 2009 r. (III AUa 451/09) Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że przy ustalaniu wysokości emerytury policyjnej nie zalicza się do okresu służby w policji okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników wymienionych w art. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Zobacz również: Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy jakie dokumenty

Przykłady

 
Pomoc przy zbiorach

Michał, obecnie funkcjonariusz policji, w latach 1985-1988 mieszkał na gospodarstwie rolnym swoich dziadków. Codziennie po powrocie ze szkoły pomagał przy zbiorach warzyw i owoców, pracując co najmniej 4 godziny dziennie. Praca ta była nieodzowna dla funkcjonowania gospodarstwa, które miało ponad 5 ha areału. Michał pracował nieodpłatnie, jako domownik rolnika, co może być udokumentowane przez sąsiadów i rodzinę. Michał chce zaliczyć ten okres do stażu pracy w policji, argumentując, że spełnia warunki ustawy dotyczącej pracy w gospodarstwie rolnym.

 
Prace porządkowe i obsługa zwierząt

Anna, obecnie emerytowana policjantka, w wieku 16-19 lat mieszkała w gospodarstwie rolnym swoich dziadków, które później przejął jej wujek. Każdego dnia, przed wyjściem do szkoły i po powrocie, zajmowała się porządkowaniem obejścia oraz karmieniem i opieką nad zwierzętami gospodarskimi. Spędzała na tych zajęciach średnio 4-5 godzin dziennie. Pomoc Anny była kluczowa dla codziennego funkcjonowania gospodarstwa, a jej zaangażowanie może być potwierdzone przez świadków. Anna stara się o uznanie tego okresu jako części jej stażu pracy w policji.

 
Prace polowe i naprawcze

Tomasz, funkcjonariusz policji, w młodości spędził trzy lata pomagając w gospodarstwie rolnym swoich dziadków, które później objął jego wujek. W okresach wolnych od nauki, Tomasz brał udział w pracach polowych, takich jak sianokosy, orka i sadzenie roślin. Dodatkowo zajmował się drobnymi naprawami sprzętu rolniczego i budynków gospodarczych. Praca ta była wykonywana regularnie, co najmniej 4 godziny dziennie. Tomasz ma zamiar przedstawić świadków, którzy potwierdzą jego zaangażowanie, aby okres ten został uznany w jego stażu pracy w policji.

Podsumowanie

 

Uwzględnienie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy policjanta zależy od spełnienia określonych warunków ustawowych. Kluczowe jest udowodnienie, że praca była wykonywana regularnie jako domownik rolnika i miała miejsce przed rozpoczęciem służby w policji. Przepisy oraz orzecznictwo sądów wskazują na możliwość zaliczenia takiego okresu do stażu, co może wpłynąć na prawa emerytalne funkcjonariusza.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby ułatwić zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy policjanta. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w Twojej sprawie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt III AUa 451/09

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »