Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w gospodarstwie rolnym wujka a staż pracowniczy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-04-28

Urodziłem sie w 1959 r. W latach 1974-1979 uczęszczałem do technikum dziennego. Dojeżdżałem codziennie do miasta odległego o 12 km. Pomagałem w tym okresie, pracując w gospodarstwie rolnym brata mamy (kawalera), z którym mieszkaliśmy „pod jednym dachem” w domu rodzinnym. Czy ten okres po ukończeniu 16. roku życia można zaliczyć do stażu pracy? Czy ZUS go uzna? Ewentualnie jakie dokumenty należałoby przedstawić dla potwierdzenia tego faktu? Ojciec był rencistą, a jedynie mama miała umowę o pracę.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, praca w gospodarstwie rolnym jest zaliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednak staż pracy do emerytury jest czymś innym niż pracowniczy staż pracy, dlatego rządzą nim inne zasady.

 

Do pracowniczego (nie emerytalnego) – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) – wliczane są:

 

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: „poprzedzające objęcie tego gospodarstwa” nie oznacza konieczności objęcia go bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie),
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

 

Z opisu wynika, że okres, który chciałby Pan wliczyć, przypadał na lata 1974-1979. Oznacza to, że do pracowniczego stażu pracy wliczony byłby ten okres, gdyby pracował Pan w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów, a potem by Pan to gospodarstwo objął. Praca w gospodarstwie brata mamy nie spełnia tego warunku.

 

Jednak, jak już wspomniałam, staż pracy do emerytury liczony jest odmiennie. Przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS uwzględnia również okresy wymienione w art. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: „ustawa emerytalna”), a więc okresy:

 

  • ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 lipca 1977 r.
  • pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 stycznia 1983 r.

 

Okresy te są okresami składkowymi, o ile okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na podstawie ustawy emerytalnej są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

 

W tym przypadku, jeśli Pana okresy składkowe i nieskładkowe są za krótkie i należy je czymś uzupełnić – okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia może zostać Panu zaliczony do stażu emerytalnego. Może się jednak zdarzyć, że ZUS uzna dojazdy do szkoły oddalonej o 12 km za argument przemawiający za tym, że nie mógł Pan w okresie uczęszczania do szkoły pracować w gospodarstwie – właśnie ze względu na dojazdy. Takie opinie także bardzo często spotyka się w orzecznictwie sądowym.

 

Dokumentami świadczącymi o pracy w gospodarstwie rolnym w tamtym okresie mogą być zaświadczenia z urzędu gminy potwierdzające ten fakt, albo – gdy opłacano składki na KRUS – oddział miejscowy KRUS.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Od kiedy należy mi się emerytura?

Od kiedy należy mi się emerytura? Z dniem 01.07.16 nabyłam prawo do powszechnej emerytury. Trzy tygodnie później złożyłam wniosek o przyznanie...

 

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Mam rozdzielność majątkowa z mężem od chwili zawarcia małżeństwa. Czy w razie jego śmierci będę mogła otrzymać jego emeryturę?

Doliczenie do stażu pracy na stanowisku ślusarz-spawacz

W styczniu ukończę 60 lat. Do końca 1998 r. mam ponad 26 letni staż pracy, w tym do 14 maja 1996 r. udokumentowane 14,5 roku pracy w warunkach...

 

Odmowa emerytury pomostowej

Pracuję na PKP jako kierownik pociągu od kwietnia 1980 roku, w styczniu 2017 ukończyłam 55 lat. Czy mam prawo do emerytury pomostowej? ZUS wyliczył mi 18...

 

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Jestem pracownikiem Lasów Państwowych, na emeryturę przechodzę w 2018 r. Mam orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej (borelioza). Czy ta...

Czy sprawa odprawy emerytalnej jest przedawniona?

Czy należy mi się odprawa emerytalna, czy nie uległa przedawnieniu? W 1998 roku dostałam emeryturę EWK, w 2000 r. został rozwiązany stosunek pracy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »