Praca w gospodarstwie rolnym wujka a staż pracowniczy

Autor: Marta Handzlik

Urodziłem sie w 1959 r. W latach 1974-1979 uczęszczałem do technikum dziennego. Dojeżdżałem codziennie do miasta odległego o 12 km. Pomagałem w tym okresie, pracując w gospodarstwie rolnym brata mamy (kawalera), z którym mieszkaliśmy „pod jednym dachem” w domu rodzinnym. Czy ten okres po ukończeniu 16. roku życia można zaliczyć do stażu pracy? Czy ZUS go uzna? Ewentualnie jakie dokumenty należałoby przedstawić dla potwierdzenia tego faktu? Ojciec był rencistą, a jedynie mama miała umowę o pracę.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w gospodarstwie rolnym wujka a staż pracowniczy

Czy praca w gospodarstwie rolnym jest zaliczana do stażu pracy?

Co do zasady, praca w gospodarstwie rolnym jest zaliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednak staż pracy do emerytury jest czymś innym niż pracowniczy staż pracy, dlatego rządzą nim inne zasady.

 

Do pracowniczego (nie emerytalnego) – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) – wliczane są:

 

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: „poprzedzające objęcie tego gospodarstwa” nie oznacza konieczności objęcia go bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie),
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Zobacz również: Czy praca w gospodarstwie rodziców ma wpływ na wysokość emerytury?

Ustalanie prawa do emerytury ZUS z uwzględnieniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym

Z opisu wynika, że okres, który chciałby Pan wliczyć, przypadał na lata 1974-1979. Oznacza to, że do pracowniczego stażu pracy wliczony byłby ten okres, gdyby pracował Pan w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów, a potem by Pan to gospodarstwo objął. Praca w gospodarstwie brata mamy nie spełnia tego warunku.

 

Jednak, jak już wspomniałam, staż pracy do emerytury liczony jest odmiennie. Przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS uwzględnia również okresy wymienione w art. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: „ustawa emerytalna”), a więc okresy:

 

  • ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 lipca 1977 r.
  • pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 stycznia 1983 r.

 

Okresy te są okresami składkowymi, o ile okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na podstawie ustawy emerytalnej są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Zobacz również: Czy technikum wlicza się do emerytury?

Okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia a emerytura z ZUS

W tym przypadku, jeśli Pana okresy składkowe i nieskładkowe są za krótkie i należy je czymś uzupełnić – okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia może zostać Panu zaliczony do stażu emerytalnego. Może się jednak zdarzyć, że ZUS uzna dojazdy do szkoły oddalonej o 12 km za argument przemawiający za tym, że nie mógł Pan w okresie uczęszczania do szkoły pracować w gospodarstwie – właśnie ze względu na dojazdy. Takie opinie także bardzo często spotyka się w orzecznictwie sądowym.

 

Dokumentami świadczącymi o pracy w gospodarstwie rolnym w tamtym okresie mogą być zaświadczenia z urzędu gminy potwierdzające ten fakt, albo – gdy opłacano składki na KRUS – oddział miejscowy KRUS.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »