Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sprawa odprawy emerytalnej jest przedawniona?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-05-29

Czy należy mi się odprawa emerytalna, czy nie uległa przedawnieniu? W 1998 roku dostałam emeryturę EWK, w 2000 r. został rozwiązany stosunek pracy na jeden dzień, ponownie mnie zatrudniono na tych samych warunkach, jednocześnie wymuszono ode mnie napisanie oświadczenia, że zrzekam się odsetek od niewypłaconej odprawy emerytalnej. W 2015 r. został rozwiązany stosunek pracy z winy pracodawcy. W 2013 osiągnęłam wiek emerytalny. Pracodawca twierdzi, że nie należy mi się odprawa z powodu przedawnienia. Co o tym mówi prawo?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z art. 921 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

Przepis ten wskazuje, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że pracownik, który odprawę taką otrzymał, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Jeśli więc rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę – to w tym momencie nabędzie do niej prawo. Nie ma przy tym znaczenia, czy już następnego dnia zostanie zatrudniony na poprzednim stanowisku. Spełnił bowiem warunek rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przepisy Kodeksu pracy nie stanowią, że między przejściem na emeryturę a ponownym zatrudnieniem powinna wystąpić widoczna przerwa w zatrudnieniu.

Odprawa emerytalna staje się wymagalna w dacie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę. Tak wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 9 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I PKN 508/97, OSNP 1999/8/267), stwierdzając, że „roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Od daty rozwiązania stosunku pracy rozpoczyna biec przedawnienie, co oznacza, że prawo do odprawy emerytalnej przedawnia się już po upływie 3 lat od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 1988 r., sygn. akt I PRN 30/88 (OSPiKA 1991 z. 3, poz.111) stwierdził, że „pracownik, który, pomimo ustalonego prawa do renty (emerytury) podejmuje wykonywanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, uzyskuje wszelkie uprawnienia związane ze stosunkiem pracy i traci status rencisty (emeryta), jeżeli na skutek zatrudnienia jego prawo do renty (emerytury) ulega zawieszeniu. Gdy więc rozwiąże stosunek pracy – co powoduje ustanie zawieszenie prawa do renty (emerytury) i wznowienie jej wypłaty – uzyskuje prawo do odprawy pieniężnej uzależnionej od przejścia na emeryturę lub rentę, jeżeli poprzednio odprawa taka mu nie przysługiwała”.

„Pracownik nabywa prawo do odprawy, jeżeli wprawdzie przed podjęciem pracy w danym zakładzie uzyskał już status emeryta, ale na skutek podjęcia zatrudnienia w pełnym rozmiarze, nie korzystał ze świadczenia wobec jego zawieszenia, a następnie po rozwiązaniu stosunku pracy ponownie przeszedł na emeryturę” (wyroki SN z dnia 2 października 1990 r., sygn. akt I PR 283/90, I PR 285/90, uchwała z dnia 20 lipca 1991 r., akt I PZP 30/91, OSNCP 1992, z. 3, poz. 44).

Podsumowując – skoro otrzymywała już Pani emeryturę z EWK, a potem na jeden dzień rozwiązała Pani stosunek pracy, to wówczas nabyła Pani prawo do odprawy emerytalnej. Stało się to więc w 2000 roku i nie ma znaczenia, że potem znowu Pani została zatrudniona na poprzednim stanowisku. Wobec tego prawo do dochodzenia roszczeń związanych z odprawą przedawniło się z uwagi na upływ 3 lat od dnia nabycia do niej prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »