Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę podczas przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2017-10-16

Przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym uzyskanym po 182 dniach zwolnienia chorobowego. Świadczenie przyznane mam do 20 lipca 2017 r. Czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia z dniem 1 kwietnia 2017 r., czyli rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 30 czerwca 2017 r.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wnioskując a contrario (przeciwnie) z art. 41 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”, należy stwierdzić, iż ograniczenia co do możliwości rozwiązania stosunku pracy dotyczą przede wszystkim pracodawców. Wyjątek dotyczy sytuacji określonej w art. 611 Kodeksu pracy, który umożliwia pracodawcy dochodzenie odszkodowania w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, czyli gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Pracownik w każdym czasie może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Art. 36 Kodeksu pracy stanowi, iż „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Z uwagi na prawdopodobne rozwiązanie przez Panią umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, nie ma Pani obowiązku stawiać się w zakładzie pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepis art. 53 § 5 Kodeksu pracy, stanowiący, że pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2 (usprawiedliwiona nieobecność w pracy) zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, stosuje się odpowiednio do pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy. Przepis powyższy odnosi się do sytuacji, w której pracownik stawił się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności i chce podjąć pracę, a tym samym nie dopuścić do rozwiązania z nim umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Nowa praca na zasiłku rodzicielskim

Od 8 miesięcy przebywam na urlopie macierzyńskim. Połączyłam urlop macierzyński i rodzicielski i otrzymuje zasiłek w wysokości 80%. Umowę...

 

Zmiana pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Skończyłem 50 lat. Zmieniam pracę – zawarłem umowę roczną z nowym pracodawcą od pierwszego przyszłego miesiąca. Do końca tego miesiąca jestem...

 

Podjęcie i rezygnacja z pracy podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Dostałem z ZUS-u 5-miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Po miesiącu podjąłem pracę, ale po 5 dniach czuję, że nie dam rady. Nie powiadomiłem...

 

Nawrót choroby i kolejne L4

Przebywałem na L4 przez 6 miesięcy, potem byłem na zasiłku rehabilitacyjnym kolejne pół roku. Wróciłem do pracy na krótko i zachorowałem na inną...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »