Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na emeryturę a udziały w spółce z o.o.

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-23

Moja mama jest osobą niepracującą. Korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego męża. W kwietniu może przejść na emeryturę. Czy będzie mogła to zrobić, jeśli będzie wspólnikiem sp. z o.o. z 50% udziałem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach „w przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła wieku 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu”.

Jest to podstawowa zasada stanowiąca, że do emerytury i renty można oczywiście dorabiać, jednakże wpływa to na wysokość pobieranych świadczeń bądź poprzez ich zmniejszenie, bądź poprzez zawieszenie (w zależności od wysokości osiąganego przez emeryta dochodu). Od tej zasady jest oczywiście wyjątek.

Niezależnie od wysokości przychodu osiąganego przez osoby uprawnione do ich pobierania zawieszeniu ani zmniejszeniu nie podlegają świadczenia emerytów, którzy wiek 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna ukończyli przed podjęciem pracy zarobkowej.

Z pytania nie wynika, ile lat ma Pani mama, dlatego w zależności od jej wieku albo będzie mogła bez ograniczeń dorabiać do emerytury, albo dodatkowy dochód spowoduje ograniczenie lub zawieszenie emerytury.

Jednakże działalność objęta obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym nie oznacza zawsze bycie udziałowcem w spółce. W przypadku spółki z o.o. bycie udziałowcem w spółce (jeśli nie jest to spółka jednoosobowa) nie oznacza prowadzenia działalności (i nie powoduje konieczności opłacania składek na ZUS).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2012 r. (sygn. akt V CSK 211/11) bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wtedy nie wspólnik, lecz właśnie sama spółka.

Tak więc posiadanie 50% udziałów w spółce z o.o. nie będzie stało na przeszkodzie pobieraniu emerytury w pełnej wysokości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki