Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury kolejarza

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-02

Mój mąż urodził się w 1955 r. Do 1998 r. miał ponad 23 lata zatrudnienia, w tym 20 lat na kolei. Przebywał też kilka lat na rencie, później pracował w innym zakładzie. Czy obecnie może liczyć na jakieś świadczenie, np. wcześniejszą emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wcześniejsza emerytura kolejowa przysługuje pracownikom kolejowym pod warunkiem:

  • osiągnięcia wieku emerytalnego: 55 lat – dla kobiety, 60 lat – dla mężczyzny, 
  • udowodnienia okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia na kolei.

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury mogą uzyskać kolejarze urodzeni w latach 1949–1968, jeśli wszystkie warunki do emerytury kolejowej wymagane do jej przyznania spełnią do końca 2007 roku oraz jeśli nie przystąpili do OFE.

Kolejarz może również skorzystać z rozwiązań art. 184 ustawy emerytalnej, czyli przejść na wcześniejszą emeryturę osobom, które do końca 2007 roku nie zdołały ukończyć wymaganego w przepisach wieku, ale w dniu 1 stycznia 1999 r. miały przynajmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych (w przypadku kobiet) lub 25 lat tych okresów (w przypadku mężczyzn), w tym 15-letni okres zatrudnienia na kolei. Emerytura ta przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy i nieprzystąpienia do OFE.

Do końca 2007 roku Pani mąż nie miał ani wieku, ani okresów składkowych.

Pani mąż skończył 60 lat. Mógłby przejść na wcześniej emeryturę przewidzianą w art. 32 ustawy emerytalnej. Niektóre prace na kolei zostały wymienione w wykazie A rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, do 15-letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach uprawniającego do przejścia na emeryturę z wykazu A zalicza się też m.in. okresy zatrudnienia na kolei w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. Przypomnijmy, że wszyscy pracownicy przechodzący na emeryturę na podstawie wykazu A (a więc również kolejarze) muszą spełnić dwa podstawowe warunki: osiągnąć wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn oraz udowodnić wymagany okres składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Ale na 1998 rok mąż nie ma 25 lat zatrudnienia, chyba że może doliczyć okres pracy w gospodarstwie czy okres pobierania renty (ale tylko w 1/3 ilości okresów składkowych – jeśli ma 23 lata zatrudnienia, to mógłby doliczyć ok. 7 lat renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przejście na emeryturę wspólnika spółki z o.o.

Moja mama jest osobą niepracującą. Korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego męża. W kwietniu może przejść na emeryturę. Czy będzie mogła to...

 

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Niedawno nabyłem prawo do emerytury. Jednak mieszkam i pracuję w Niemczech, nie pobieram tu emerytury. Złożyłem wniosek o emeryturę do ZUS-u...

Opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u

ZUS przyznał mi emeryturę. Mam też 25 lat składek w KRUS-ie, więc i do niego wystąpiłem o emeryturę. Poinformowano mnie, że opłacanie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »