Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury kolejarza

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-02

Mój mąż urodził się w 1955 r. Do 1998 r. miał ponad 23 lata zatrudnienia, w tym 20 lat na kolei. Przebywał też kilka lat na rencie, później pracował w innym zakładzie. Czy obecnie może liczyć na jakieś świadczenie, np. wcześniejszą emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wcześniejsza emerytura kolejowa przysługuje pracownikom kolejowym pod warunkiem:

  • osiągnięcia wieku emerytalnego: 55 lat – dla kobiety, 60 lat – dla mężczyzny, 
  • udowodnienia okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia na kolei.

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury mogą uzyskać kolejarze urodzeni w latach 1949–1968, jeśli wszystkie warunki do emerytury kolejowej wymagane do jej przyznania spełnią do końca 2007 roku oraz jeśli nie przystąpili do OFE.

Kolejarz może również skorzystać z rozwiązań art. 184 ustawy emerytalnej, czyli przejść na wcześniejszą emeryturę osobom, które do końca 2007 roku nie zdołały ukończyć wymaganego w przepisach wieku, ale w dniu 1 stycznia 1999 r. miały przynajmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych (w przypadku kobiet) lub 25 lat tych okresów (w przypadku mężczyzn), w tym 15-letni okres zatrudnienia na kolei. Emerytura ta przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy i nieprzystąpienia do OFE.

Do końca 2007 roku Pani mąż nie miał ani wieku, ani okresów składkowych.

Pani mąż skończył 60 lat. Mógłby przejść na wcześniej emeryturę przewidzianą w art. 32 ustawy emerytalnej. Niektóre prace na kolei zostały wymienione w wykazie A rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, do 15-letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach uprawniającego do przejścia na emeryturę z wykazu A zalicza się też m.in. okresy zatrudnienia na kolei w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. Przypomnijmy, że wszyscy pracownicy przechodzący na emeryturę na podstawie wykazu A (a więc również kolejarze) muszą spełnić dwa podstawowe warunki: osiągnąć wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn oraz udowodnić wymagany okres składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Ale na 1998 rok mąż nie ma 25 lat zatrudnienia, chyba że może doliczyć okres pracy w gospodarstwie czy okres pobierania renty (ale tylko w 1/3 ilości okresów składkowych – jeśli ma 23 lata zatrudnienia, to mógłby doliczyć ok. 7 lat renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?

Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?

Jaki wpływ na wysokość wyliczanej emerytury ma fakt posiadania świadectwa wykonywania prac w warunkach szczególnych w przypadku, gdy pracownik nie...

Przejście na emeryturę a udziały w spółce z o.o.

Moja mama jest osobą niepracującą. Korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego męża. W kwietniu może przejść na emeryturę. Czy będzie mogła to...

 

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Niedawno nabyłem prawo do emerytury. Jednak mieszkam i pracuję w Niemczech, nie pobieram tu emerytury. Złożyłem wniosek o emeryturę do ZUS-u...

Opieka nad dzieckiem a świadczenie rehabilitacyjne

Dwa miesiące temu wykorzystałam pełen okres pobierania zasiłku chorobowego. Leczę się na depresję. Odpowiednio wcześniej złożyłam wniosek...

 

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Przepracowałem 18 lat jako rybak morski pokładowy w tym 14 lat i 8 miesięcy w szczególnych warunkach. Od 8 lat jestem rolnikiem i opłacam...

Emerytura dla profesora uczelni

Emerytura dla profesora uczelni

Kobieta, nauczyciel akademicki po habilitacji na stanowisku profesora uczelni. Urodzona w lutym 1962 roku. Kiedy musi odejść na emeryturę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »