Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-03-17

Rok temu podjąłem pracę za granicą, a obecnie rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne. Składki w KRUS opłacam regularnie ze względu na ubezpieczenie żony. Czy muszę zgłosić w KRUS pracę i czy muszę nadal opłacać KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie powinien Pan opłacać składek na ubezpieczenie społeczne rolników, bo to zbędny koszt. Ponadto jako osoba pracująca za granicą nie podlega Pan pod ubezpieczenie KRUS i nie jest Pan rolnikiem.

Ustawa nie ma do Pana zastosowania.

Prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

Należy dodać, że prowadzenie działalności rolniczej wiąże się ściśle z normalnymi działaniami koniecznymi dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, tj. z wykonywaniem pracy w tym gospodarstwie lub wykonywaniem innych zwykłych czynności związanych z prowadzeniem takiej działalności. Założenie takie leży wyraźnie u podłoża regulacji rolniczego ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego (art. 7-14 ustawy), które ma rację bytu tylko w przypadku istnienia wskazanego związku prowadzenia działalności z pracą w gospodarstwie lub wykonywaniem innych zwykłych czynności łączących się z prowadzeniem działalności rolniczej. Praca ta lub czynności nie muszą mieć charakteru pracy fizycznej. Mogą – jak wyjaśniał Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 30 maja 1988 r. III UZP 8/88, wpisanej do księgi zasad prawnych (OSNCP 1988/12 poz. 166) – polegać np. na zarządzaniu gospodarstwem. W takim przypadku zarządzanie gospodarstwem powinno jednak mieć charakter zawodowej, stałej, osobistej i realizującej interesy danej osoby (posiadacza gospodarstwa) działalności rolniczej, mającej charakter pracy lub innych czynności wiążących się z prowadzeniem gospodarstwa. Należy również podkreślić, że samo posiadanie lub własność gospodarstwa nie mogą być kwalifikowane jako jego prowadzenie, jeżeli nie wiąże się z nimi wykonywanie wyżej określonej działalności rolniczej. Wniosek taki wynika wprost z legalnej definicji „rolnika” w art. 6 pkt 1 ustawy, która posiadanie lub własność gospodarstwa sytuuje jako jeden z elementów pojęcia rolnika, jak i – na przykład – z domniemania zawartego w art. 38 pkt 1 ustawy, sprowadzającego się do stwierdzenia, że właściciel gruntów prowadzi działalność rolniczą. Nie ma wątpliwości, że domniemanie takie nie byłoby potrzebne, gdyby sama własność gospodarstwa wystarczała do uznania właściciela za rolnika.

Z kolei zgodnie z art. 7. 1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy: 1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, 2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1 – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Pana ubezpieczenie społeczne z tytułu posiadania gospodarstwa nie powstało, jeśli przepisanie gruntów miało miejsce w czasie pracy za granicą, bądź ustało, jeśli po przepisaniu podjął Pan pracę.

Powinien Pan:

  1. zgłosić do KRUS fakt pracy za granicą,
  2. KRUS wykreśli Pana z ubezpieczenia rolników i zwróci Panu składki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przedawnienie należności wobec ZUS-u

Kiedy ulegają przedawnieniu składki na ZUS z roku 2002?

 

Gdzie dowiedzieć się o zaległych składkach ZUS?

Gdzie dowiedzieć się o zaległych składkach ZUS?

Od kilku lat przebywam za granicą. Przed wyjazdem nie wiedziałam, że trzeba zamknąć działalność gospodarczą. Gdzie dowiedzieć się o zaległych...

Czy firma może żądać niepobranych składek od byłego pracownika?

W firmie, w której pracowałam, ZUS przeprowadził kontrolę. Okazało się, że nie naliczono składek z wypłat od ZFŚS za lata 2010–2013....

 

Zmiana kodu i podstawy ubezpieczenia

Prowadzę działalność od kilku lat, zatrudniam męża na umowę o pracę. Korzystał w tym czasie ze zwolnień lekarskich. Dowiedziałam się, że...

 

Składki ZUS od wynagrodzenia dla cudzoziemca

Jesteśmy spółką z o.o. Chcemy wypłacać pensję prezesowi (zatrudnionemu na podstawie kontraktu menadżerskiego). Jest on Francuzem i na stałe...

 

Składki ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Prawie dwa lata temu założyłem spółkę z o.o. Od razu po założeniu działalność gospodarcza została zawieszona. Planuję w najbliższym czasie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »