Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Rok temu podjąłem pracę za granicą, a obecnie rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne. Składki w KRUS opłacam regularnie ze względu na ubezpieczenie żony. Czy muszę zgłosić w KRUS pracę i czy muszę nadal opłacać KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Praca za granicą a składki do KRUS

Nie powinien Pan opłacać składek na ubezpieczenie społeczne rolników, bo to zbędny koszt. Ponadto jako osoba pracująca za granicą nie podlega Pan pod ubezpieczenie KRUS i nie jest Pan rolnikiem.

Ustawa nie ma do Pana zastosowania.

Prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

Należy dodać, że prowadzenie działalności rolniczej wiąże się ściśle z normalnymi działaniami koniecznymi dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, tj. z wykonywaniem pracy w tym gospodarstwie lub wykonywaniem innych zwykłych czynności związanych z prowadzeniem takiej działalności. Założenie takie leży wyraźnie u podłoża regulacji rolniczego ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego (art. 7-14 ustawy), które ma rację bytu tylko w przypadku istnienia wskazanego związku prowadzenia działalności z pracą w gospodarstwie lub wykonywaniem innych zwykłych czynności łączących się z prowadzeniem działalności rolniczej. Praca ta lub czynności nie muszą mieć charakteru pracy fizycznej. Mogą – jak wyjaśniał Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 30 maja 1988 r. III UZP 8/88, wpisanej do księgi zasad prawnych (OSNCP 1988/12 poz. 166) – polegać np. na zarządzaniu gospodarstwem. W takim przypadku zarządzanie gospodarstwem powinno jednak mieć charakter zawodowej, stałej, osobistej i realizującej interesy danej osoby (posiadacza gospodarstwa) działalności rolniczej, mającej charakter pracy lub innych czynności wiążących się z prowadzeniem gospodarstwa.

Zobacz również: Praca w Niemczech a KRUS

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy sama własność gospodarstwa wystarcza do uznania właściciela za rolnika?

Należy również podkreślić, że samo posiadanie lub własność gospodarstwa nie mogą być kwalifikowane jako jego prowadzenie, jeżeli nie wiąże się z nimi wykonywanie wyżej określonej działalności rolniczej. Wniosek taki wynika wprost z legalnej definicji „rolnika” w art. 6 pkt 1 ustawy, która posiadanie lub własność gospodarstwa sytuuje jako jeden z elementów pojęcia rolnika, jak i – na przykład – z domniemania zawartego w art. 38 pkt 1 ustawy, sprowadzającego się do stwierdzenia, że właściciel gruntów prowadzi działalność rolniczą. Nie ma wątpliwości, że domniemanie takie nie byłoby potrzebne, gdyby sama własność gospodarstwa wystarczała do uznania właściciela za rolnika.

Zobacz również: Czy można płacić KRUS i pracować za granicą?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nabycie gospodarstwa rolnego w czasie wykonywania pracy za granicą a KRUS

Z kolei zgodnie z art. 7. 1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy: 1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, 2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1 – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Pana ubezpieczenie społeczne z tytułu posiadania gospodarstwa nie powstało, jeśli przepisanie gruntów miało miejsce w czasie pracy za granicą, bądź ustało, jeśli po przepisaniu podjął Pan pracę.

Powinien Pan:

  1. zgłosić do KRUS fakt pracy za granicą,
  2. KRUS wykreśli Pana z ubezpieczenia rolników i zwróci Panu składki.

Zobacz również: KRUS a praca za granicą

Przykłady

 
Marek - Sezonowa praca we Włoszech

Marek, rolnik z Podlasia, postanowił dorobić do rodzinnego budżetu, wyjeżdżając na kilka miesięcy do pracy sezonowej we Włoszech. Pomagał tam przy zbiorach winogron. W międzyczasie jego rodzice przepisali mu gospodarstwo rolne. Marek regularnie opłacał składki w KRUS, jednak po powrocie do Polski dowiedział się, że pracując za granicą, nie powinien opłacać KRUS. Zgłosił swoją sytuację w KRUS, a instytucja wykreśliła go z ubezpieczenia rolników i zwróciła nadpłacone składki.

 
Anna - Praca w Niemczech i zarządzanie gospodarstwem

Anna, która od lat mieszka i pracuje w Niemczech jako pielęgniarka, odziedziczyła po dziadkach gospodarstwo rolne w Polsce. Chociaż formalnie była właścicielką gospodarstwa, nie wykonywała żadnych prac rolniczych ani nie zarządzała nim osobiście. Regularnie opłacała składki w KRUS, myśląc, że to obowiązkowe. Po zgłoszeniu swojej sytuacji do KRUS dowiedziała się, że nie musi płacić składek, gdyż jej działalność rolnicza była jedynie teoretyczna. KRUS wykreślił Annę z ubezpieczenia rolników.

 
Piotr - Praca w Norwegii i zarządzanie zdalne gospodarstwem

Piotr, pracujący jako inżynier w Norwegii, odziedziczył gospodarstwo rolne po rodzicach. Zatrudnił zarządcę do prowadzenia codziennych prac, a sam zdalnie podejmował decyzje dotyczące gospodarstwa. Piotr opłacał składki w KRUS, aby zapewnić żonie ubezpieczenie. Po zgłoszeniu swojej sytuacji do KRUS, instytucja poinformowała go, że jako osoba pracująca za granicą i niezaangażowana osobiście w działalność rolniczą, nie musi płacić składek. Piotr został wykreślony z ubezpieczenia rolników, a składki zostały mu zwrócone.

Podsumowanie

 

Podjęcie pracy za granicą a posiadanie gospodarstwa rolnego w Polsce rodzi pytania dotyczące obowiązku opłacania składek w KRUS. Zgodnie z przepisami, osoby pracujące za granicą nie muszą opłacać składek, jeśli nie prowadzą osobiście działalności rolniczej. Warto zgłosić swoją sytuację w KRUS, aby uniknąć zbędnych kosztów i ewentualnie odzyskać nadpłacone składki.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z KRUS i pracą za granicą? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne porady prawne online i pomoc w sporządzaniu niezbędnych pism. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1988 r. III UZP 8/88

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »