Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2021-01-08

Opłacałam składki na KRUS przez 25 lat, ale ostatnie 12 lat pracowałam za granicą. Mimo to nadal płaciłam składki na KRUS. Czy KRUS może nie przyznać mi emerytury? Jeśli tak, czy mogę domagać się zwrotu składek za ostatnie 12 lat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Konieczność zawiadamiania KRUS-u o zamieszkaniu za granicą

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 174 z późn. zm.) rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni poinformować KRUS o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności. W przypadku niedochowania wskazanego wyżej terminu nie zostały jednak zastrzeżone żadne kary czy ujemne konsekwencje.

Zwrot części składek

W związku z tym, iż świadczyła Pani pracę za granicą, nie spełniała Pani przesłanek podlegania ubezpieczeniu w KRUS (w oparciu o treść art. 7 ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy). Tym samym od dnia podjęcia pracy za granicą powinna zostać Pani wyrejestrowana z KRUS-u. Jeżeli obecnie przedłoży Pani w KRUS-ie oświadczenie od pracodawców o pozostawaniu w zatrudnieniu od 12 lat, KRUS wyda decyzję, w której stwierdzi, że od daty rozpoczęcia pracy nie podlega Pani ubezpieczeniu społecznemu rolników. W takiej sytuacji opłacane przez Panią składki przez ostatnie 12 lat uznane zostaną za nienależne i będą podlegały częściowemu zwrotowi.

Z uwagi na upływ czasu zwrotowi nie będzie niestety podlegała cała wpłacona przez Panią kwota z powodu przedawnienia należności. Zgodnie z treścią art. 41b ust. 10–15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek.

Składki z ostatnich 5 lat

Składki nie podlegają jednak zwrotowi, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat. Wobec powyższego, po otrzymaniu zawiadomienia od KRUS o kwocie nienależnie opłaconych składek podlegających zwrotowi, może Pani w ciągu 7 dni złożyć wniosek o ich zwrot za okres ostatnich pięciu lat. Jeżeli nie złoży Pani stosownego wniosku, a w najbliższej przyszłości nie powstanie nowe zobowiązanie do opłacania składek, KRUS zwróci je z urzędu. Będzie to jednak kwota niższa, gdyż z upływem czasu przedawnią się składki za kolejne miesiące. Przykładowo, jeżeli do dziś opłacała Pani składki na rzecz KRUS, może Pani wnosić o zwrot za ostatnie pełne pięć lat. Jeśli jednak wyłącznie się Pani wyrejestruje i nie złoży wniosku o zwrot nienależnie opłacanych składek, a KRUS postanowi zadziałać z urzędu po roku, otrzyma Pani zwrot wyłączenie za 4 lata. Wobec powyższego zdecydowanie warto złożyć stosowny wniosek.

Emerytura z KRUS-u mimo mieszkania za granicą

Wyrejestrowanie z KRUS-u z datą sprzed 12 lat będzie oznaczało, że od dnia podjęcia pracy za granicą nie podlega Pani ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonej kobiecie, która osiągnęła wiek emerytalny 60 lat i jednocześnie podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Emerytura rolnicza przysługuje także w sytuacji łącznego spełnienia przesłanek osiągnięcia przez kobietę wieku 55 lat, podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat oraz zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. W opisanej sytuacji KRUS powinien ustalić, że ubezpieczeniu rolników polegała Pani przez okres 13 lat i tym samym odmówić wypłaty emerytury.

Z uwagi na zbyt krótki okres składkowy w KRUS nie otrzyma Pani emerytury rolniczej, nawet w obniżonej kwocie. Lata podlegania ubezpieczeniu rolniczemu zostaną Pani jednak doliczone przy ustalaniu emerytury z ZUS i tym samym znacznie podwyższą otrzymywane świadczenie. Obecnie zatem należy wyrejestrować się z KRUS i złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek. W ZUS-ie należy przedłożyć zaświadczenie z KRUS-u o okresie podlegania ubezpieczeniu rolniczemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »