Urlop wychowawczy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Autor: Tomasz Krupiński

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej chciałaby z początkiem nowego miesiąca przejść na urlop wychowawczy. Nigdzie więcej nie pracuje. Jakie formalności powinnam dopełnić i co powinna złożyć do ZUS celem przyznania urlopu wychowawczego i jakie składki ZUS powinna płacić? Czy może dalej prowadzić działalność?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop wychowawczy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Urlop wychowawczy, jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca?

Z urlopu wychowawczego może skorzystać nie tylko pracownik, ale również przedsiębiorca. Przedsiębiorca, chcący skorzystać z urlopu wychowawczego, musi spełnić kilka warunków. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z urlopu wychowawczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, powinien posiadać minimum 6-miesięczny staż opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Co ważne, okres ten nie może być przerywany oraz musi następować bezpośrednio przed sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Dzięki temu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne będzie finansował budżet państwa. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki społeczne krócej niż 6 miesięcy, ZUS opłaci jedynie składki emerytalne, co nie jest korzystne, ponieważ w tym czasie przedsiębiorca straci prawo do korzystania z opieki zdrowotnej.

Składki ZUS za przedsiębiorcę na urlopie wychowawczym państwo opłaci pod warunkiem, że drugi rodzic:

  • nie jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu sprawowania opieki,
  • nie pobiera zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • nie przebywa na urlopie wychowawczym.

Zobacz również: Osoba współpracująca a urlop wychowawczy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawieszenie działalności na czas korzystania z urlopu wychowawczego

Jeśli rodzic – przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z urlopu wychowawczego w całości, to na okres 3 lat zawiesza działalność w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W tym czasie z budżetu państwa opłacane będą składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne, a podstawę wymiaru tych składek będzie stanowiło 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w danym roku. Tak będzie w przypadku osób opłacających składki społeczne minimum przez 6 miesięcy przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego. Przedsiębiorcy z krótszym stażem opłacania składek, w czasie korzystania z zawieszenia firmy w celu opieki nad dzieckiem, z budżetu państwa będą mieli opłacaną jedynie składkę emerytalną, której podstawa będzie wynosiła 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Zobacz również: Ciąża na urlopie wypoczynkowym a przed urlopem wychowawczym

Składki ZUS przedsiębiorcy opłacane przez państwo

Aby składki ZUS za przedsiębiorcę na urlopie wychowawczym były opłacane przez państwo, konieczne jest:

  • złożenie w urzędzie gminy wniosku CEIDG-1 o zawieszenie działalności – od 30 kwietnia 2018 roku we wniosku o zawieszenie działalności nie zaznacza się, że powodem zawieszenia jest chęć sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • złożenie w ZUS oświadczenia UE-1 (Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego).

Wniosek można wysłać online przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Inną możliwością jest złożenie wniosku osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przesłanie listem poleconym, jednak w tym ostatnim przypadku należy notarialnie potwierdzić własnoręczny podpis wnioskodawcy. Warto najpierw przygotować wniosek online i wydrukować go, a następnie podpisać go w dowolnej gminie (warto zapamiętać numer wniosku). W takiej sytuacji za dzień złożenia wniosku uważa się dzień, w którym przedsiębiorca podpisał wniosek w urzędzie. W przypadku, kiedy składany online wniosek będzie niepoprawny, system od razu zlokalizuje błąd i poinformuje przedsiębiorcę. Natomiast w przypadku wniosków składanych osobiście w urzędzie gminy, korekty lub uzupełnienia należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych.

Dokumenty, które należy złożyć w ZUS

Jeśli chodzi o złożenie dokumentów w ZUS, to oprócz już wspomnianego druku UE-1, dodatkowo należy przedłożyć:

  • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
  • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka – jeżeli dziecko je ma.

Dokumenty te można złożyć w ZUS osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Co istotne, jeśli zmienią się jakiekolwiek dane podane w oświadczeniu, należy to zgłosić do ZUS w ciągu 7 dni od daty ich powstania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):


Dawid

Jeżeli dobrze czytam ze zrozumieniem to artykuł nie wyczerpuje odpowiedzi na pytanie czy wspólnik spółki cywilnej może przebywać na urlopie wychowawczym (czy tez sprawować opiekę nad dzieckiem) tylko wyjaśnia, że przedsiębiorca może skorzystać z urlopu wychowawczego. Z tego co rozumiem to wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z urlopu wychowawczego pod warunkiem, że nie prowadzi działalności, czyli musi ją zawiesić, a skuteczne zawieszenie działalności w przypadku spółki cywilnej możliwe jest wyłącznie w przypadku zawieszenia działalności przez wszystkich jej wspólników.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »