Składki należne a zapłacone

Autor: Zuzanna Lewandowska

Dzisiaj zalogowałam się na koncie ZUS PUE na panel ubezpieczonego na moje subkonto, gdzie są czy też powinny być widoczne składki ubezpieczonego, czyli mnie. Mam umowę na czas nieokreślony. Okazało się, że w ostatnich miesiącach składki należne są dużo wyższe niż opłacone. Skąd te różnice? Czy to ma jakieś konsekwencje dla mnie? Jestem obecnie na L4. Czy ta sytuacja może wpłynąć na wypłatę chorobowego z ZUS-u? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki należne a zapłacone

Brak odprowadzania odpowiednich składek

Na ten moment trudno jest stwierdzić, co może być przyczyną obecnego stanu rzeczy. Możliwe, że jest to błąd po stronie ZUS-u albo pracodawcy, ale możliwe jest także, że pracodawca nie odprowadza całości należnych składek. Częstą przyczyną nieopłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za pracownika są kłopoty finansowe pracodawcy.

Zobowiązanym do odprowadzenia składek ZUS jest wyłącznie pracodawca. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do ZUS w całości płatnicy składek. Pracodawcy są zobowiązani do obliczania, rozliczania i przekazywania składek na ubezpieczania społeczne zarówno w części, która jest finansowana przez nich, jak i w części finansowanej przez ubezpieczonych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kontakt z działem kadr

W przypadku, gdy podejrzewa Pani, że mogło dojść do nieopłacania składek w całości, w pierwszej kolejności rekomenduję skontaktować się z pracodawcą, najlepiej z działem kadr. Od działu kadr proszę poprosić o wydrukowanie dowodu rozliczania się pracodawcy z ZUS-em w zakresie Pani składek. Jeśli jest Pani obecnie na L4, proszę najpierw spróbować skontaktować się telefonicznie.

Jeżeli dział kadr odmówi wydrukowania takiego rozliczenia, powinna Pani pisemnie złożyć prośbę o przedstawienie rozliczenia pracodawcy z ZUS-em w zakresie Pani składek. Proszę pamiętać, aby mieć kopię takiego pisma dla siebie, na której osoba, która odbierze pismo, pokwituje jego odbiór. Kopię dla siebie proszę również zachować w razie wysłania pisma pocztą (listem poleconym).

Jeżeli pracodawca po raz kolejny odmówi wydania potwierdzenia rozliczenia, proszę poprosić, aby odmowa udzielenia tych informacji została wskazana na piśmie wraz z uzasadnieniem odmowy.

Co do zasady zweryfikowała już Pani powyższy fakt samodzielnie w PUE ZUS, ale warto w pierwszej kolejności zasygnalizować samemu pracodawcy nieprawidłowości. Możliwe, że nastąpił jakiś błąd, omyłka i składki zostaną natychmiast wyrównane wskutek Pani interwencji.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zgłoszenie do ZUS-u

Jeżeli zdarzyłoby się inaczej i pracodawca nie chciałby udzielić Pani żadnych informacji ani nie wyrównałby składek, w kolejnym kroku powinna już Pani skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em, na piśmie, listem poleconym, z przedstawieniem zaistniałej sytuacji oraz wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie czy pracodawca odprowadza należne składki. Do pisma dobrze jest załączyć kopię Pani umowy o pracę oraz pisma z pracodawcą czy działem kadr, z których wynikałoby, że odmawiają udzielenia w tym zakresie informacji albo przeciwnie – z których wynika, że składki są przekazywane w całości do Zakładu, a mimo to na swoim koncie ma Pani inną informację.

ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i może naliczyć pracodawcy odsetki za zwłokę albo dodatkową opłatę. W przypadku niewywiązania się przez płatnika składek ze swojego obowiązku organ rentowy ma prawo do samodzielnego wydania stosownej decyzji ustalającej wysokość zaległych składek i wezwać do ich opłacenia a następnie do ściągnięcia ich w drodze egzekucji. 

Ma Pani również możliwość zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy, ale traktowałabym tę możliwość jako ostateczność.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Odpowiedzialność za opłacanie składek

Zwracam uwagę, że odpowiedzialność za opłacanie składek ponosi tylko pracodawca. Fakt, że pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, nie powinien mieć negatywnego wpływu na wysokość przyszłej emerytury pracownika oraz jego prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w tym zasiłku chorobowego. Pracownik nie jest odpowiedzialny za niewypłacalność pracodawcy i nie ponosi z tego tytułu negatywnych konsekwencji. Mimo że składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie zostały opłacone, będzie on mógł nadal korzystać ze wszystkich świadczeń tak jak każdy ubezpieczony, ponieważ wymiary świadczeń są obliczane z zasady od składek należnych, a nie rzeczywiście opłaconych.

Przykłady

 
Niewłaściwie naliczane składki

Pani Anna, zatrudniona na pełen etat w firmie X, zauważyła podczas logowania się na konto ZUS PUE, że składki należne są wyższe od składek opłaconych. Skontaktowała się z działem kadr, aby wyjaśnić sytuację. Okazało się, że pracodawca borykał się z problemami finansowymi i nie przekazywał całości składek do ZUS. Pani Anna zgłosiła ten fakt do ZUS-u, który podjął działania wyjaśniające. Dzięki interwencji ZUS-u składki zostały wyrównane, a pracodawca obciążony odsetkami za zwłokę.

 
Błąd systemowy ZUS

Pan Marek, pracownik firmy Y, odkrył na swoim koncie ZUS PUE rozbieżności między składkami należnymi a opłaconymi. Po rozmowie z działem kadr dowiedział się, że składki były regularnie odprowadzane. Po zgłoszeniu sprawy do ZUS-u, okazało się, że problem wynikał z błędu systemowego po stronie ZUS-u. Składki zostały poprawnie zaksięgowane, a Pan Marek otrzymał pisemne potwierdzenie korekty.

 
Opóźnienia w księgowaniu składek

Pani Katarzyna, zatrudniona na umowę o pracę w firmie Z, zauważyła, że na jej koncie ZUS PUE brakuje wpłat za kilka ostatnich miesięcy. Skontaktowała się z działem kadr, gdzie uzyskała potwierdzenie, że składki były opłacane terminowo. Po zgłoszeniu problemu do ZUS-u, okazało się, że opóźnienia w księgowaniu składek wynikały z przejściowych problemów technicznych. Po wyjaśnieniu sytuacji składki zostały zaksięgowane prawidłowo, a Pani Katarzyna mogła spokojnie kontynuować swoje L4 bez obaw o wypłatę zasiłku chorobowego.

Podsumowanie

 

Regularne sprawdzanie stanu składek na koncie ZUS PUE pozwala na szybką identyfikację ewentualnych nieprawidłowości. W przypadku rozbieżności między składkami należnymi a opłaconymi, warto najpierw skontaktować się z działem kadr, a w razie potrzeby zgłosić sprawę do ZUS-u. Pamiętaj, że odpowiedzialność za opłacanie składek ponosi pracodawca, a pracownik ma prawo do pełnych świadczeń nawet w przypadku opóźnień w ich przekazywaniu.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w sporządzaniu pism do ZUS-u – szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu! Skontaktuj się z nami, aby otrzymać fachową pomoc już dziś. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »