Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura z Polski i na Islandii

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-28

Mieszkam na Islandii od 11 lat. Emeryturę polską pobieram już 13 lat. Od kilku miesięcy weszłam w wiek emerytalny na Islandii i niedługo przejdę tu na emeryturę. Czy muszę to zgłosić do ZUS-u w Polsce? Czy grożą mi jakieś konsekwencje? Nie chcę łączonej emerytury, ale nie wiem, co robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy o koordynacji nie dotyczą tylko UE. Dotyczą także osób ubezpieczonych wyłącznie w Polsce, a mieszkających za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub w Szwajcarii.

„Rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych warunki ich nabycia każde państwo określa samodzielnie (np. wiek uprawniający do emerytury lub renty, staż wymagany do nabycia prawa do emerytury lub renty). UE zachowała istnienie wewnętrznych systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich, niektóre osoby podejmujące pracę w określonych państwach mogłyby - w przypadku braku wspólnotowych przepisów koordynujących różne krajowe systemy zabezpieczenia społecznego – nie uzyskać żadnych uprawnień do świadczeń ze względu na niespełnienie w żadnym z państw, w których wykonywały pracę, warunku posiadania stażu wymaganego do nabycia prawa do świadczeń” (www.zus.pl).

Nie chce Pani doliczać do Polskiej emerytury lat pracy na Islandii – i zapewne słusznie, bo świadczenie tam z pewnością będzie wyższe niż w Polsce łączone.

Systemy zabezpieczenia społecznego obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz EOG podlegają koordynacji w celu wyeliminowania kolizji krajowych ustawodawstw, zarówno w sferze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, jak i w sferze opłacania składek na ubezpieczenia.

Nie ma przeszkód, aby pobierać dwa świadczenia za różne okresy ubezpieczenia w dwóch różnych krajach. Wspólnotowe przepisy prawne obowiązują na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), Szwajcarii (na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską i Jej państwami członkowskimi z jednej Strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej Strony w sprawie swobodnego przepływu osób, która od 1.04.2006 r. ma zastosowanie w stosunku do Polski).

Jak Pani napisała – pobiera od 13 lat polską emeryturę. Jedyna konsekwencja, jaka może Panią spotkać, to byłby obowiązek zwrotu świadczenie emerytalnego w Polsce z powodu dochodów zagranicznych, ale z uwagi na osiągnięty wiek – limity dochodu Pani nie dotyczą.

Nie ma żadnych przeszkód, aby pobierać dwa świadczenia. Nie ma potrzeby powiadamiania ZUS-u o otrzymaniu zagranicznego świadczenia, choć nie ma przeszkód, aby to zrobić. Najważniejsze to nie łączyć okresów ubezpieczenia, czyli nie próbować doliczyć lat pracy w obu państwach. Po otrzymaniu świadczenia na Islandii zapewne zostanie przesłane zawiadomienie do ZUS-u w Polsce o świadczeniu, aby nie zostały zdublowane lata ubezpieczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Niedawno nabyłem prawo do emerytury. Jednak mieszkam i pracuję w Niemczech, nie pobieram tu emerytury. Złożyłem wniosek o emeryturę do ZUS-u...

Wskaźnik podstawy emerytury

ZUS przyznał mi emeryturę od zeszłego roku, ale nie pobierałem jej i dalej pracowałem. 2 miesiące temu zakończyłem pracę i złożyłem papiery,...

 

Możliwość otrzymania odprawy emerytalnej

Czy jest jeszcze możliwość otrzymania odprawy emerytalnej? Zostałam zwolniona w ramach zwolnień grupowych w 2010 r., a na emeryturę przeszłam...

 

Niezaliczenie pracy chałupniczej przez ZUS

Mam 55 lat i na świadectwach pracy ponad 30-letni staż. Dostałam odmowną decyzję w sprawie zasiłku przedemerytalnego, bo ZUS nie zaliczył mi pracy...

 

Zasady wypłacania emerytury mieszanej

W wyniku rozprawy sądowej została mi przyznana (obliczona) emerytura od marca 2013 r. za pracę w warunkach szczególnych. Zgodnie z przepisami prawo do...

 

Czy rentę wlicza się do emerytury?

Czy renta wlicza się do emerytury? Czy okres przebywania na rencie może być zaliczony do okresów składkowych tak jak urlop wychowawczy (tj. składkowy 1/3)?

 

Kiedy nabędę prawo do emerytury?

Przy ciągle zmieniających się przepisach dotyczących wieku przejścia na emeryturę nie wiem, od kiedy byłabym do niej upoważniona. Mój rocznik to 1959,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »