Emerytura z Polski i na Islandii

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mieszkam na Islandii od 11 lat. Emeryturę polską pobieram już 13 lat. Od kilku miesięcy weszłam w wiek emerytalny na Islandii i niedługo przejdę tu na emeryturę. Czy muszę to zgłosić do ZUS-u w Polsce? Czy grożą mi jakieś konsekwencje? Nie chcę łączonej emerytury, ale nie wiem, co robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura z Polski i na Islandii

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez Polaka w Islandii

Przepisy o koordynacji nie dotyczą tylko UE. Dotyczą także osób ubezpieczonych wyłącznie w Polsce, a mieszkających za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub w Szwajcarii.

„Rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych warunki ich nabycia każde państwo określa samodzielnie (np. wiek uprawniający do emerytury lub renty, staż wymagany do nabycia prawa do emerytury lub renty). UE zachowała istnienie wewnętrznych systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich, niektóre osoby podejmujące pracę w określonych państwach mogłyby - w przypadku braku wspólnotowych przepisów koordynujących różne krajowe systemy zabezpieczenia społecznego – nie uzyskać żadnych uprawnień do świadczeń ze względu na niespełnienie w żadnym z państw, w których wykonywały pracę, warunku posiadania stażu wymaganego do nabycia prawa do świadczeń” (www.zus.pl).

Zobacz również: Firma w Polsce praca w Szwecji

Dwa świadczenia emerytalne w dwóch różnych krajach

Nie chce Pani doliczać do Polskiej emerytury lat pracy na Islandii – i zapewne słusznie, bo świadczenie tam z pewnością będzie wyższe niż w Polsce łączone.

Systemy zabezpieczenia społecznego obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz EOG podlegają koordynacji w celu wyeliminowania kolizji krajowych ustawodawstw, zarówno w sferze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, jak i w sferze opłacania składek na ubezpieczenia.

Nie ma przeszkód, aby pobierać dwa świadczenia za różne okresy ubezpieczenia w dwóch różnych krajach. Wspólnotowe przepisy prawne obowiązują na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), Szwajcarii (na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską i Jej państwami członkowskimi z jednej Strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej

Czy jest obowiązek powiadamiania ZUS-u o otrzymaniu emerytury w Islandii?

Strony w sprawie swobodnego przepływu osób, która od 1.04.2006 r. ma zastosowanie w stosunku do Polski).

Jak Pani napisała – pobiera od 13 lat polską emeryturę. Jedyna konsekwencja, jaka może Panią spotkać, to byłby obowiązek zwrotu świadczenie emerytalnego w Polsce z powodu dochodów zagranicznych, ale z uwagi na osiągnięty wiek – limity dochodu Pani nie dotyczą.

Nie ma żadnych przeszkód, aby pobierać dwa świadczenia. Nie ma potrzeby powiadamiania ZUS-u o otrzymaniu zagranicznego świadczenia, choć nie ma przeszkód, aby to zrobić. Najważniejsze to nie łączyć okresów ubezpieczenia, czyli nie próbować doliczyć lat pracy w obu państwach. Po otrzymaniu świadczenia na Islandii zapewne zostanie przesłane zawiadomienie do ZUS-u w Polsce o świadczeniu, aby nie zostały zdublowane lata ubezpieczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »