Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-11

Mój problem dotyczy przyznanego dodatku mieszkaniowego. W oświadczeniu o dochodach nie uwzględniłam zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i teraz dostałam pismo o wznowieniu postępowania w tej sprawie. Co mi grozi?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 966), jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Zgodnie z komentowanym przepisem osoba, która we wniosku lub deklaracji składanych w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego poda nieprawdziwe dane obowiązana jest – po stwierdzeniu tego faktu we wznowionym postępowaniu – do zwrotu pobranych kwot dodatku w podwójnej wysokości.

Przez podanie nieprawdziwych danych rozumieć należy podanie danych, które są niezgodne z prawdą, czy stanem faktycznym, między innymi niewykazanie wszystkich dochodów, wskazanie nieprawdziwych kwot wydatków na mieszkanie, wskazanie nieprawdziwej liczby osób w gospodarstwie domowym.

Podkreślić należy, że nie ma przy tym znaczenia, czy osoba składająca wniosek i deklarację przedstawiła nieprawdziwe dane umyślnie, czy też nieumyślnie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości nie powstanie, jeśli organ administracji wyda w postępowaniu wznowieniowym decyzję o uchyleniu poprzedniej decyzji i jednocześnie przyzna dodatek w wysokości niższej niż poprzednio przyznany.

Wspomnieć trzeba także, że osoba, która złożyła deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym, była uprzedzona „o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego” i potwierdziła własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

Podsumowując – w zależności od rozstrzygnięcia organu w postępowaniu wznowieniowym może się Pani spodziewać:

– otrzymania decyzji o przyznaniu niższego dodatku,

– otrzymania decyzji nakazującej zwrot otrzymanego dodatku w podwójnej wysokości,

– w skrajnym przypadku otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego z art. 233 § 1 K.k.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »