Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-11

Mój problem dotyczy przyznanego dodatku mieszkaniowego. W oświadczeniu o dochodach nie uwzględniłam zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i teraz dostałam pismo o wznowieniu postępowania w tej sprawie. Co mi grozi?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 966), jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Zgodnie z komentowanym przepisem osoba, która we wniosku lub deklaracji składanych w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego poda nieprawdziwe dane obowiązana jest – po stwierdzeniu tego faktu we wznowionym postępowaniu – do zwrotu pobranych kwot dodatku w podwójnej wysokości.

Przez podanie nieprawdziwych danych rozumieć należy podanie danych, które są niezgodne z prawdą, czy stanem faktycznym, między innymi niewykazanie wszystkich dochodów, wskazanie nieprawdziwych kwot wydatków na mieszkanie, wskazanie nieprawdziwej liczby osób w gospodarstwie domowym.

Podkreślić należy, że nie ma przy tym znaczenia, czy osoba składająca wniosek i deklarację przedstawiła nieprawdziwe dane umyślnie, czy też nieumyślnie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości nie powstanie, jeśli organ administracji wyda w postępowaniu wznowieniowym decyzję o uchyleniu poprzedniej decyzji i jednocześnie przyzna dodatek w wysokości niższej niż poprzednio przyznany.

Wspomnieć trzeba także, że osoba, która złożyła deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym, była uprzedzona „o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego” i potwierdziła własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

Podsumowując – w zależności od rozstrzygnięcia organu w postępowaniu wznowieniowym może się Pani spodziewać:

– otrzymania decyzji o przyznaniu niższego dodatku,

– otrzymania decyzji nakazującej zwrot otrzymanego dodatku w podwójnej wysokości,

– w skrajnym przypadku otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego z art. 233 § 1 K.k.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »