Czy student zachowa prawo do renty rodzinnej, gdy ukończy 25 lat?

Autor: Katarzyna Siwiec

Jestem studentką 2 roku studiów licencjackich. W lipcu skończę 25 lat. W tym momencie mam zaliczoną sesję (semestr 4) i od października zaczynam ostatni rok studiów. Czy mam szansę na przedłużenie renty do 26 roku życia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy student zachowa prawo do renty rodzinnej, gdy ukończy 25 lat?

Prawo do renty rodzinnej po ukończeniu 25 lat

Zgodnie z treścią art. 68 ust 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Jak Pani widzi, istotne znaczenie praktyczne ma zagadnienie ustalenia momentu ukończenia nauki w szkole. Praktyka wypracowała tu wiele, nierzadko sprzecznych, koncepcji. Uznawało się więc na przykład, że datę ukończenia nauki wyznacza pozytywne odbycie wszystkich egzaminów przewidzianych w danym roku szkolnym (akademickim), uzyskanie tzw. zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem, dzień obrony pracy magisterskiej (wyrok SA w Katowicach z dnia 14 listopada 2007 r., III AUa 1906/06), zakończenie udziału w zajęciach (jako zakończenie procesu nauczania). Poglądy te zasługiwały częściowo na uwagi krytyczne. Jeśli np. regulamin szkoły przewidywał możliwość przekładania zaliczeń, egzaminów, stwarzało to pole do nadużyć. Również termin obrony pracy magisterskiej może ulegać zmianom, co w praktyce ma nierzadko miejsce (np. w przypadku choroby lub dłuższego wyjazdu promotora). W wyroku SA w Katowicach z dnia 24 stycznia 2001 r., III AUa 1410/00 wyrażono kontrowersyjny pogląd, iż za datę ukończenia nauki na wyższej uczelni przyjmuje się dzień odebrania dyplomu ukończenia studiów, a nie dzień obrony pracy magisterskiej (dyplomowej).

Zobacz również: Renta rodzinna dla studenta po 25 roku życia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Określenie ostatniego roku studiów wyższych dla celów przedłużenia prawa do renty rodzinnej

Obecnie w nauce prawa formułuje się poglądy, że najbardziej właściwe byłoby przyjęcie, że moment ukończenia nauki w szkole następuje z chwilą zakończenia się roku szkolnego (akademickiego). Taka interpretacja jest zgodna z zasadą określoną w art. 68 ust. 2. Pozwala zachować jasne kryteria oceny, niezależne od zmiennych czynników jak terminy zaliczeń, złożenia egzaminów, zakończenia zajęć obowiązkowych itp. (tak np. M. Bartnicki w Komentarzu do ustawy).

Niestety kwestia jest nadal dyskusyjna. Przyjąć jednak należy, że określenie ostatniego roku studiów wyższych dla celów przedłużenia prawa do renty rodzinnej następuje w oparciu o postanowienia regulaminu studiów obowiązującego w konkretnej szkole wyższej (wyrok SN z dnia 28 października 2003 r., II UK 138/03, z dnia 20 kwietnia 2006 r., I UK 265/05, wyrok SA w Katowicach z dnia 20 listopada 2003 r., III AUa 1130/03, wyrok SA w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006 r., III AUa 487/06, wyrok SA w Szczecinie z dnia 16 listopada 2006 r., III AUa 516/06 oraz wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2007 r., II UK 15/07.

Zobacz również: Renta rodzinna a obrona pracy magisterskiej

Zakończenie roku akademickiego a prawo do renty rodzinnej

Proszę zatem sprawdzić w regulaminie, kiedy następuje w Pani szkole zakończenie roku akademickiego, albowiem od tego regulaminu zależy Pani prawo do renty rodzinnej. Myślę jednak, że jest to moment zaliczenia wszystkich egzaminów, co ma Pani już za sobą.

Powołam jeszcze jedno istotne orzeczenie, które może się Pani przydać: „Studentka, która na przedostatnim roku studiów zdała wszystkie wymagane egzaminy w czerwcu i która ukończyła 25 lat życia przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów” (uchwała SN z dnia 23 lutego 1989 r., III UZP 3/89 z aprobującą glosą T. Bińczyckiej-Majewskiej).

Tak więc mając na uwadze to orzeczenie – pasujące stricte do Pani sytuacji, sądzę, że ZUS przedłuży Pani rentę na kolejny rok.

Zobacz również: Renta rodzinna a studia zaoczne

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »