Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy student zachowa prawo do renty rodzinnej, gdy ukończy 25 lat?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-04-27

Jestem studentką 2 roku studiów licencjackich. W lipcu skończę 25 lat. W tym momencie mam zaliczoną sesję (semestr 4) i od października zaczynam ostatni rok studiów. Czy mam szansę na przedłużenie renty do 26 roku życia?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z treścią art. 68 ust 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Jak Pani widzi, istotne znaczenie praktyczne ma zagadnienie ustalenia momentu ukończenia nauki w szkole. Praktyka wypracowała tu wiele, nierzadko sprzecznych, koncepcji. Uznawało się więc na przykład, że datę ukończenia nauki wyznacza pozytywne odbycie wszystkich egzaminów przewidzianych w danym roku szkolnym (akademickim), uzyskanie tzw. zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem, dzień obrony pracy magisterskiej (wyrok SA w Katowicach z dnia 14 listopada 2007 r., III AUa 1906/06), zakończenie udziału w zajęciach (jako zakończenie procesu nauczania). Poglądy te zasługiwały częściowo na uwagi krytyczne. Jeśli np. regulamin szkoły przewidywał możliwość przekładania zaliczeń, egzaminów, stwarzało to pole do nadużyć. Również termin obrony pracy magisterskiej może ulegać zmianom, co w praktyce ma nierzadko miejsce (np. w przypadku choroby lub dłuższego wyjazdu promotora). W wyroku SA w Katowicach z dnia 24 stycznia 2001 r., III AUa 1410/00 wyrażono kontrowersyjny pogląd, iż za datę ukończenia nauki na wyższej uczelni przyjmuje się dzień odebrania dyplomu ukończenia studiów, a nie dzień obrony pracy magisterskiej (dyplomowej).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obecnie w nauce prawa formułuje się poglądy, że najbardziej właściwe byłoby przyjęcie, że moment ukończenia nauki w szkole następuje z chwilą zakończenia się roku szkolnego (akademickiego). Taka interpretacja jest zgodna z zasadą określoną w art. 68 ust. 2. Pozwala zachować jasne kryteria oceny, niezależne od zmiennych czynników jak terminy zaliczeń, złożenia egzaminów, zakończenia zajęć obowiązkowych itp. (tak np. M. Bartnicki w Komentarzu do ustawy).

Niestety kwestia jest nadal dyskusyjna. Przyjąć jednak należy, że określenie ostatniego roku studiów wyższych dla celów przedłużenia prawa do renty rodzinnej następuje w oparciu o postanowienia regulaminu studiów obowiązującego w konkretnej szkole wyższej (wyrok SN z dnia 28 października 2003 r., II UK 138/03, z dnia 20 kwietnia 2006 r., I UK 265/05, wyrok SA w Katowicach z dnia 20 listopada 2003 r., III AUa 1130/03, wyrok SA w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006 r., III AUa 487/06, wyrok SA w Szczecinie z dnia 16 listopada 2006 r., III AUa 516/06 oraz wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2007 r., II UK 15/07.

Proszę zatem sprawdzić w regulaminie, kiedy następuje w Pani szkole zakończenie roku akademickiego, albowiem od tego regulaminu zależy Pani prawo do renty rodzinnej. Myślę jednak, że jest to moment zaliczenia wszystkich egzaminów, co ma Pani już za sobą.

Powołam jeszcze jedno istotne orzeczenie, które może się Pani przydać: „Studentka, która na przedostatnim roku studiów zdała wszystkie wymagane egzaminy w czerwcu i która ukończyła 25 lat życia przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów” (uchwała SN z dnia 23 lutego 1989 r., III UZP 3/89 z aprobującą glosą T. Bińczyckiej-Majewskiej).

Tak więc mając na uwadze to orzeczenie – pasujące stricte do Pani sytuacji, sądzę, że ZUS przedłuży Pani rentę na kolejny rok.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »