Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta po rodzicu, który pracował na czarno

Marek Gola • Opublikowane: 2016-06-17

Mój mąż pracował „na czarno”, zmarł 3 miesiące temu. Wystąpiłam do ZUS z wnioskiem o wypłatę renty rodzinnej na syna. Niestety przyszła odpowiedź odmowna, bo mąż nie był zatrudniony i miał za małą liczbę przepracowanych lat. Jeśli udowodniłabym, że mąż pracował stale „na czarno”, czy syn miałby wtedy szansę na rentę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Renta po rodzicu, który pracował na czarno

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zachodzi zatem pytanie, czy Pani mąż spełniał choć jedno z wymienionych wymagań.

Praca na czarno zmarłego męża a renta rodzinna dla wdowy i dzieci

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że konieczne jest ustalenie statusu żywiciela w chwili śmierci. Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie: „Status ów wyraża się ustalonym prawem do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, względnie spełnianiem wymogów do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oznacza to, że niemożność ustalenia prawa zmarłego do emerytury lub renty (np. z powodu braku wymaganego okresu składkowego wraz z nieskładkowym) wykluczy możliwość przyznania renty rodzinnej. W tym kontekście zob. wyroki SN: z dnia 24 kwietnia 2008 r., II UK 235/07, OSNPUSiSP 2009, nr 15-16, poz. 209 oraz z dnia 16 października 2009 r., I UK 130/09, LEX nr 564764, odnoszące się do art. 57 ust. 2 w zw. z art. 58 ust. 2”*

Reasumując, samo wykazanie, że mąż pracował „na czarno”, będzie skutkowało nabyciem prawa do renty rodzinnej tylko wówczas, gdyby okres pracy na czarno miał spowodować nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych.

Zatem w tej sytuacji konieczne byłoby najpierw ustalenie w toku postępowania stosunku pracy, a dopiero później dochodzenie renty. Innymi słowy dwa postępowania: jedno o ustalenie istnienia stosunku pracy, drugie o rentę.

* Marcin Bartnicki, Komentarz do art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2014.04.15, LEX 2014

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Śmierć byłego męża, który nie płacił alimentów

Kilka dni temu zmarł mój były mąż. Od kilku lat jesteśmy rozwiedzeni. Aktualnie mam na utrzymaniu syna (ma 12 lat), na którego były mąż nie płacił...

 

Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia

Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia

Dwa lata temu zmarł mój mąż – emerytowany żołnierz. Ja miałam wtedy niecałe 49 lat, a nasz syn – 17. Syn dostał po ojcu rentę rodzinną....

Renta rodzinna po śmierci babci

Mam 24 lata, uczę się zaocznie i pracuję (wynagrodzenie 1500 zł netto). Zmarła moja babcia, u której byłem w rodzinie zastępczej. Czy należy...

 

Odebranie renty socjalnej po przepisaniu ziemi rolnej

Otrzymuję z ZUS-u rentę rodzinną po mamie oraz rentę socjalną z tytułu niezdolności do pracy. Nigdzie nie pracuję. Teraz ojciec chce zapisać mi...

 

Renta rodzinna a ukończenie studiów licencjackich

Jestem studentem trzeciego roku na studiach licencjackich. Mam 25 lat. W lipcu będę bronił pracę. Według decyzji ZUS mam przyznaną rentę rodzinną do 30...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »