Czy dzieci dostaną rentę po ojcu, który nie pracował?

Autor: Marek Gola

Mój mąż pracował „na czarno”, zmarł 3 miesiące temu. Wystąpiłam do ZUS z wnioskiem o wypłatę renty rodzinnej dla dzieci po ojcu. Niestety przyszła odpowiedź odmowna, bo mąż nie był zatrudniony i miał za małą liczbę przepracowanych lat. Według ZUS mąż nie pracował i dzieciom nie należy się renta po ojcu. Jeśli udowodniłabym, że mąż pracował stale „na czarno”, czy dzieci miałyby wtedy szansę na rentę po ojcu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy dzieci dostaną rentę po ojcu, który nie pracował?

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zachodzi zatem pytanie, czy Pani mąż spełniał choć jedno z wymienionych wymagań.

Zobacz również: Babcia jako rodzina zastępcza ile się dostaje?

Praca na czarno zmarłego męża a renta rodzinna dla wdowy i dzieci

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że konieczne jest ustalenie statusu żywiciela w chwili śmierci. Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie: „Status ów wyraża się ustalonym prawem do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, względnie spełnianiem wymogów do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oznacza to, że niemożność ustalenia prawa zmarłego do emerytury lub renty (np. z powodu braku wymaganego okresu składkowego wraz z nieskładkowym) wykluczy możliwość przyznania renty rodzinnej. W tym kontekście zob. wyroki SN: z dnia 24 kwietnia 2008 r., II UK 235/07, OSNPUSiSP 2009, nr 15-16, poz. 209 oraz z dnia 16 października 2009 r., I UK 130/09, LEX nr 564764, odnoszące się do art. 57 ust. 2 w zw. z art. 58 ust. 2”*

Reasumując, samo wykazanie, że mąż pracował „na czarno”, będzie skutkowało nabyciem prawa do renty rodzinnej tylko wówczas, gdyby okres pracy na czarno miał spowodować nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych.

Zatem w tej sytuacji konieczne byłoby najpierw ustalenie w toku postępowania stosunku pracy, a dopiero później dochodzenie renty. Innymi słowy dwa postępowania: jedno o ustalenie istnienia stosunku pracy, drugie o rentę.

* Marcin Bartnicki, Komentarz do art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2014.04.15, LEX 2014

Zobacz również: Renta rodzinna po ojcu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »