Renta rodzinna a ukończenie studiów licencjackich

Autor: Marta Handzlik

Jestem studentem trzeciego roku na studiach licencjackich. Mam 25 lat. W lipcu będę bronił pracę. Według decyzji ZUS mam przyznaną rentę rodzinną do 30 września. Czy po obronie mogę dalej pobierać rentę? Dodam, że według regulaminu uczelni rok akademicki trwa do 30 września.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna a ukończenie studiów licencjackich

Ostatni rok studiów a renta rodzinna

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Zobacz również: Renta rodzinna a obrona pracy licencjackiej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Renta rodzinna po ukończeniu 25 lat

Zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Słowem – datą ukończenia studiów licencjackich jest data złożenia egzaminu licencjackiego. Renta rodzinna po ukończeniu 25 roku życia przysługuje do zakończenia ostatniego roku studiów. Mimo że rok akademicki kończy się 30 września, to nie dotyczy to osób będących na ostatnim roku studiów. Dla nich rok akademicki (i studia) kończy się w momencie złożenia egzaminu. Po tej dacie nie są już studentami.

Dlatego po obronie renta rodzinna nie będzie już Panu przysługiwała.

Zobacz również: Ponowne przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Przykłady

Ola, 24 lata, studentka psychologii
Ola jest na ostatnim roku studiów licencjackich z psychologii. Otrzymuje rentę rodzinną od momentu, gdy skończyła 18 lat, po śmierci ojca. Jej plan obrony pracy licencjackiej przypada na początek lipca. Zgodnie z regulaminem uczelni, rok akademicki kończy się 30 września, ale Ola wie, że jej status studenta zakończy się w momencie obrony pracy. Dzięki wnikliwemu zapoznaniu się z przepisami, Ola rozumie, że renta rodzinną przestanie jej przysługiwać po dacie obrony, mimo że formalnie rok akademicki trwa do końca września. Ola postanawia skorzystać z tego czasu, aby skupić się na przygotowaniach do obrony i zacząć poszukiwania pracy w swojej branży.

 

Jakub, 25 lat, student informatyki
Jakub, mając 25 lat, jest w trakcie ostatniego roku studiów licencjackich z informatyki. Jego obrona pracy zaplanowana jest na koniec czerwca. Od śmierci matki, kiedy miał 20 lat, pobiera rentę rodzinną. Jakub jest świadomy, że jego prawo do renty przedłuża się tylko do końca roku studiów. Mając na uwadze, że data obrony pracy dyplomowej jest uważana za moment zakończenia studiów, planuje on odpowiednio zorganizować swoje finanse na najbliższe miesiące. Jakub intensywnie przygotowuje się do obrony, jednocześnie rozglądając się za możliwościami zatrudnienia w branży IT, aby zapewnić sobie płynność finansową po zakończeniu otrzymywania renty.

 

Marta, 24 lata, studentka zarządzania
Marta jest na ostatnim roku studiów licencjackich z zarządzania. Otrzymuje rentę rodzinną po stracie ojca, kiedy była nastolatką. Marta planuje obronę swojej pracy licencjackiej na początek września, tuż przed zakończeniem roku akademickiego. Jest to dla niej czas pełen wyzwań, gdyż musi zbalansować przygotowania do obrony z pracą dorywczą, którą podjęła, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową. Marta zdaje sobie sprawę, że po obronie pracy jej status studenta się kończy, a wraz z nim prawo do renty. Dzięki wcześniejszemu planowaniu i poszukiwaniu możliwości zatrudnienia, Marta jest gotowa na nowy etap w swoim życiu, już po zakończeniu studiów i okresie pobierania renty rodzinną.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono kwestię przysługiwania renty rodzinnej studentom na ostatnim roku studiów licencjackich, którzy ukończyli 25 lat. Podkreślono, że prawo do renty rodzinną utrzymuje się do momentu zakończenia roku studiów, rozumianego jako data obrony pracy licencjackiej. Przytoczono przykłady z życia, które ilustrują, jak studenci mogą planować swoje życie i finanse w kontekście zasad przyznawania renty rodzinną, podkreślając ich potrzebę przygotowania na zmiany po zakończeniu studiów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu swoich praw do renty rodzinnej po ukończeniu studiów? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania pism, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu edukacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »