Wystąpienie do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Zatrudniam na umowę-zlecenie panią, która pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu. Oczywiście umowa jest oskładkowana. Czy może ona wystąpić do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu z uwzględnieniem odprowadzonych składek rentowych? Moje wątpliwości wynikają z definicji renty rodzinnej, która jest wyliczana z dochodów zmarłej osoby.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wystąpienie do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Od czego uzależniona jest wysokość renty rodzinnej?

Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń

W myśl art. 73 ustawy, wysokość renty jest uzależniona od ilości osób uprawnionych i w przypadku jednej osoby uprawnionej wynosi ona 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dla dwóch osób to 90% świadczenia, natomiast przy trzech lub więcej osobach – 95% tego świadczenia.

Z tego wynika, że renta rodzinna jest zawsze zależna od świadczenia zmarłego. Oznacza to, że jej przeliczenie jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy możliwe jest przeliczenie świadczenia, które otrzymywała osoba przed śmiercią.

Zobacz również: Czy renta wlicza się do emerytury?

Wniosek o ponowne przeliczenie renty rodzinnej

Osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym mężu może złożyć wniosek o jej ponowne przeliczenie, jeżeli udokumentuje staż pracy męża, który nie został uwzględniony przy obliczaniu wysokości renty, czyli możliwe jest wtedy doliczenie nieuwzględnionych wcześniej okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

W przypadku zgłoszenia przez emeryta bądź rencistę wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych, kwotę przysługującego świadczenia zwiększa się, doliczając do kwoty renty rodzinnej po 1,3% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ustawy oraz po 0,7% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7, ustaloną przy zastosowaniu wskaźnika procentowego, określonego w zależności od tego, ile jest osób uprawnionych do renty (art. 112 ustawy).

Zobacz również: Zamiana renty rodzinnej na emeryturę

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchylenie lub zmiana decyzji i ponownie ustalenie prawa do renty rodzinnej i jej wysokości

W sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do świadczeń lub ich wysokość, m.in. jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. (art. 114 ustawy).

Zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta jest niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.

Zobacz również: Wyrównanie renty rodzinnej

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Staż pracy nieuwzględniony w rentach
Pani Anna, po śmierci męża, otrzymywała rentę rodzinna. Z czasem zdała sobie sprawę, że staż pracy jej męża nie został w pełni uwzględniony przy wyliczaniu renty. Okazało się, że przez kilka lat przed śmiercią mąż pracował za granicą, a te okresy nie zostały włączone do obliczenia wysokości świadczenia. Pani Anna zgromadziła wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające staż pracy męża za granicą i złożyła wniosek o przeliczenie renty rodzinnej. ZUS po weryfikacji dokumentów dokonał korekty wysokości renty, co skutkowało zwiększeniem miesięcznego świadczenia.

 

Zmiana liczby osób uprawnionych
Pani Barbara otrzymywała rentę rodzinna po zmarłym mężu wraz z dwójką dzieci. Gdy jej najstarsze dziecko ukończyło edukację i przestało być uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej, Pani Barbara zwróciła się do ZUS z wnioskiem o przeliczenie wysokości renty. Uchylenie prawa do renty dla jednego z dzieci oznaczało zmianę w liczbie osób uprawnionych, co miało wpływ na procentową wysokość świadczenia dla pozostałych beneficjentów. W wyniku tego wniosku, renta Pani Barbary oraz jej młodszego dziecka została odpowiednio zwiększona.

 

Odkrycie nowych dowodów
Pan Krzysztof, otrzymując rentę rodzinna po swojej zmarłej żonie, natrafił na stare dokumenty potwierdzające, że żona przez kilka lat prowadziła własną działalność gospodarczą, z której odprowadzała składki rentowe. Te okresy nie były wcześniej uwzględnione przy obliczaniu renty. Pan Krzysztof zebrał wszystkie niezbędne dokumenty i złożył wniosek do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej. Po weryfikacji dodatkowych składek, ZUS dokonał korekty wysokości renty, co skutkowało jej zwiększeniem.

Podsumowanie

 

Wniosek o przeliczenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku może być uzasadniony różnymi przyczynami, w tym nieuwzględnionym wcześniej stażem pracy zmarłego, zmianą liczby osób uprawnionych do renty lub odkryciem nowych dowodów na poparcie wyższej wysokości świadczenia. Proces ten wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów i złożenia wniosku do ZUS, co w efekcie może prowadzić do zwiększenia miesięcznej kwoty renty dla beneficjentów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu wyższej renty rodzinnej? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków do ZUS. Nasz zespół ekspertów zapewni Ci kompleksowe doradztwo, aby maksymalizować Twoje świadczenia. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »