Kto składa wniosek o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego - pracownik czy pracodawca?

Autor: Wioletta Dyl

Mam przyznany zasiłek rehabilitacyjny na okres trzech miesięcy. Wniosek ww. świadczenie przesłał dla mnie pracodawca. Czy o przedłużenie zasiłku mam składać wniosek indywidualnie jako pracownik, czy też pracodawca prześle dla mnie dokumenty celem złożenia w ZUS-ie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto składa wniosek o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego - pracownik czy pracodawca?

Zasady przyznawania świadczenia zostały określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870 t.j., dalej jako: u.ś.p.).

Ważność orzeczenia o świadczeniu rehabilitacyjnym

Ważność orzeczenia o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydłuża się, jeżeli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres zostanie złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. Jeżeli nie odzyskał Pan zdolności do pracy w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, to jeszcze przed upływem okresu pobierania tego świadczenia powinien Pan złożyć wniosek o przyznanie go na dalszy okres. W przeciwnym razie świadczenie rehabilitacyjne nie będzie przysługiwało. Złożenie wniosku o przedłużenie okresu pobierania świadczenia powoduje przedłużenie okresu jego pobierania o kolejne 3 miesiące. Należy jednak pamiętać, że maksymalny łączny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 12 miesięcy (vide: art. 18 ust. 2 u.ś.p.). Po upływie tego okresu ubezpieczony, który nadal jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o przyznanie renty z tego tytułu.

Zobacz również: Świadczenie rehabilitacyjne a składki ZUS

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o przedłużenie świadczenia

A zatem wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na dalszy okres powinien Pan złożyć bezpośrednio w ZUS-ie będącym dla Pana płatnikiem tego świadczenia.

Niezbędne jest tu złożenie dokumentów określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r., poz. 87). Chodzi tu zatem m.in. o:

  1. wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, zawierający dane określone w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia, sporządzony najlepiej na opracowanym przez organ rentowy formularzu ZNp-7,
  2. zaświadczenie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku, np. na druku OL-9.

Jak wynika z samego formularza wniosku ZNp-7, nie wypełnia się jego części II (Informacje o ubezpieczeniu i niezdolności do pracy), sporządzanej przez płatnika składek, jeżeli ubiega się Pan o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny okres, po wyczerpaniu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego krótszego niż 12 miesięcy.

Jeżeli złoży Pan powyższe dokumenty najpóźniej w ostatnim dniu, na jaki zostało Panu pierwotnie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, prawo do tego świadczenia zostanie przedłużone: z urzędu na okres kolejnych 3 miesięcy – za sprawą  . U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) i ewentualnie po przeprowadzeniu badania przez lekarza orzecznika lub – w II instancji – komisję lekarską ZUS – na dalszy okres wykraczający poza ww. ustawowe 3 miesiące.

Zobacz również: Przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Ewa, pracownik biurowy Ewa, pracująca na stanowisku biurowym, po wypadku samochodowym przeszła długotrwałą rehabilitację. Po trzech miesiącach leczenia nie odzyskała pełni zdolności do pracy. Na tydzień przed upływem terminu zasiłku rehabilitacyjnego, Ewa zdecydowała się złożyć wniosek o jego przedłużenie. Skonsultowała się z lekarzem, który wystawił zaświadczenie o jej stanie zdrowia na druku OL-9. Następnie, Ewa złożyła wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim bezpośrednio w lokalnym oddziale ZUS. Procedura była dla niej jasna i zrozumiała, dzięki wcześniejszej konsultacji z działem kadr w jej firmie.

 

Tomasz, pracownik fizyczny Tomasz, zatrudniony na budowie, doznał kontuzji pleców, co skutkowało koniecznością przejścia serii zabiegów rehabilitacyjnych. Jego pracodawca początkowo złożył za niego wniosek o zasiłek rehabilitacyjny. Po trzech miesiącach leczenia Tomasz nie był jeszcze gotowy do powrotu do pracy. Nie wiedząc, że musi samodzielnie złożyć wniosek o przedłużenie zasiłku, zwrócił się o pomoc do swojego pracodawcy. Pracodawca wyjaśnił mu procedurę i udzielił wsparcia w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Tomasz złożył wniosek indywidualnie, dołączając aktualne zaświadczenie lekarskie.

 

Anna, nauczycielka Anna, pracująca jako nauczycielka, po operacji kolana potrzebowała dodatkowego czasu na rehabilitację. Zorientowana w procedurach, od razu po otrzymaniu informacji od lekarza o konieczności przedłużenia leczenia, przygotowała odpowiednie dokumenty. Wzięła zaświadczenie lekarskie i wniosek ZNp-7, który wypełniła korzystając z dostępnych wskazówek na stronie internetowej ZUS. Złożyła dokumenty osobiście, dbając o to, by zrobić to przed upływem terminu ważności obecnego zasiłku rehabilitacyjnego. Dzięki temu proces przebiegł płynnie, a Anna mogła skupić się na dalszej rekonwalescencji.

Podsumowanie

 

Wniosek o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego jest obowiązkiem pracownika, który powinien złożyć go indywidualnie w ZUS. Procedura wymaga od ubezpieczonego zgromadzenia odpowiednich dokumentów, w tym aktualnego zaświadczenia lekarskiego, i złożenia ich przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia. Świadomość procedur i terminów jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości wsparcia w okresie rekonwalescencji.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa pracy lub świadczeń socjalnych? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu wniosków, w tym o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego. Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby zapewnić Ci kompleksową pomoc i ochronę Twoich praw. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »