Kolejne zwolnienie lekarskie bez ciągłości - jakie konsekwencje?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Z powodu mojego niedopatrzenia ponowne zwolnienie jest wystawione tak, że brakuje 1 dnia do ciągłości, ale jest to sobota – nie pracuję w te dni tygodnia. Zwolnienie ze strony lekarza już „poszło” do ZUS-u. Pracodawca zwrócił uwagę na błąd i kazał skorygować – nie mam takiej możliwości. Bardzo się denerwuję. Co teraz w takiej sytuacji? Jakie mi grożą konsekwencje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kolejne zwolnienie lekarskie bez ciągłości - jakie konsekwencje?

Ciągłość okresu niezdolności do pracy

Zgodnie z treścią ustawy zasiłkowej:

Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni.

Art. 9. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej »okresem zasiłkowym«, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1”.

Zobacz również: Przerwa w zwolnieniu lekarskim na sobotę i niedziele

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozróżnienie nowej i tej samej choroby jako kryterium liczenia okresu zasiłkowego

Rozróżnianie „nowej” i „tej samej” choroby jako kryterium liczenia okresu zasiłkowego jest instrumentem ustalania cechy czasowości (przemijalności) przeszkody w świadczeniu pracy. Natomiast „nowa” niezdolność do pracy nie musi oznaczać nowej choroby. Nową niezdolnością do pracy jest każdy zamknięty (objęty jednym zwolnieniem lekarskim) i nieprzerwany okres niezdolności do pracy bez względu na przyczynę (przyczyny), jaka ją spowodowała. Z nową niezdolnością do pracy może, ale nie musi, rozpocząć się bieg nowego okresu zasiłkowego. Zależy to od tego, czy przyczyną niezdolności jest inna, czy ta sama choroba. Inna choroba zawsze rozpoczyna nowy okres zasiłkowy. Natomiast inna choroba, która wystąpi w trakcie niezdolności do pracy (bez przerwy), nie powoduje rozpoczęcia biegu nowego okresu zasiłkowego. Reguła ta dotyczy także gruźlicy, a zatem w sytuacji następujących po sobie bezpośrednio niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą i inną chorobą, łączy się te okresy, w ramach 12-miesięcznego okresu zasiłkowego.

Zobacz również: Przerwanie L4 w ciąży

Ochrona stosunku pracy połączona z prawem do zasiłku

Powiązanie przez ustawę zasiłkową okresu zasiłkowego z nieprzerwaną niezdolnością do pracy, a nie tylko z tą samą chorobą, ma zapobiegać sytuacjom, w których pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika, który był długo chory. Ochrona stosunku pracy połączona została bowiem z prawem do zasiłku chorobowego i gdyby pozostać przy konstrukcji okresu zasiłkowego związanego z jedną chorobą, to zwolnienie takiego pracownika byłoby bardzo utrudnione, bowiem każda nowa choroba rozpoczynałaby nowy okres zasiłkowy.

„4. Wynikające z ustawy zasady liczenia okresu zasiłkowego są następujące:

a) w razie następujących po sobie bezpośrednio okresów niezdolności do pracy z powodu różnych chorób wlicza się wszystkie te okresy niezdolności do okresu zasiłkowego; jeśli jedną z tych chorób jest gruźlica, okres zasiłkowy wynosi 12 miesięcy;

b) gdy między okresami niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby występuje przerwa, to jeśli jest ona krótsza niż 60 dni - okresy obu niezdolności się sumuje; jeśli zaś jest dłuższa - następna niezdolność do pracy rozpoczyna bieg nowego okresu zasiłkowego;

c) bieg okresu zasiłkowego liczy się zawsze od początku, jeśli nowa niezdolność do pracy jest z innej przyczyny niż poprzednia i wystąpiła po przerwie co najmniej jednodniowej;

d) do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresie wyczekiwania;

e) do okresu zasiłkowego wlicza się okresy niezdolności do pracy, za które prawo do zasiłku utracono;

f) do okresu zasiłkowego wlicza się okres niezdolności do pracy, za który przysługiwało prawo do wynagrodzenia gwarancyjnego; okresy prawa do wynagrodzenia gwarancyjnego wlicza się do okresu zasiłkowego na zasadach ogólnych - oznacza to, że 36 dzień niezdolności do pracy w toku może być zarówno pierwszym, jak i kolejnym dniem okresu zasiłkowego;

g) jeżeli w całym okresie niezdolności do pracy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie gwarancyjne (nauczyciele akademiccy, sędziowie i prokuratorzy), okres prawa do tego wynagrodzenia liczy się według zasad liczenia okresu zasiłkowego”.

Zobacz również: Przerwa między okresami zasiłkowymi

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jednodniowa przerwa między zwolnieniami a ciągłość zasiłku chorobowego

Mimo jednodniowej przerwy ma Pani nadal liczony zasiłek chorobowy według ciągłości. Jeśli sobota nie jest dniem pracującym w Pani zakładzie pracy, to nie ma mowy o nieobecności nieusprawiedliwionej.

Nie rozumiem, czemu więc pracodawca każe poprawiać zwolnienie. To nie ma wpływu na prawo do zasiłku ani na Pani pracownicze uprawnienia.

Przykłady

Problem z ciągłością z powodu dni wolnych
Marcin, pracownik biurowy, przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku podczas jazdy na rowerze. Jego zwolnienie kończyło się w piątek, a kolejne miało rozpocząć się w poniedziałek, co skutkowało jednodniową przerwą w sobotę, będącą dniem wolnym w jego pracy. Marcin nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tej przerwy i był zaniepokojony, czy jego prawo do zasiłku chorobowego zostanie przerwane. Okazało się jednak, że zgodnie z polityką firmy i lokalnymi przepisami, taka jednodniowa przerwa nie wpłynęła negatywnie na jego prawo do zasiłku, ponieważ sobota była dniem nielaboralnym.

 

Nieświadome przerwanie ciągłości zwolnień
Agnieszka, nauczycielka w szkole podstawowej, miała dwa zwolnienia lekarskie z powodu przewlekłego zapalenia stawów. Niestety, między dwoma zwolnieniami wystąpiła jednodniowa przerwa, ponieważ nie zdołała odwiedzić lekarza w odpowiednim czasie. Agnieszka obawiała się, że ta przerwa wpłynie na jej ciągłość zasiłku chorobowego. Kiedy skonsultowała się ze swoim pracodawcą i ZUS-em, dowiedziała się, że ta jednodniowa przerwa nie wpłynie na ciągłość zasiłku, ponieważ oba zwolnienia dotyczyły tej samej choroby, a przerwa nie przekroczyła 60 dni.

 

Błąd w zwolnieniu a konsekwencje dla pracownika
Tomasz, programista, przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów z kręgosłupem. Po zakończeniu pierwszego zwolnienia, nie zdając sobie sprawy z potrzeby ciągłości, zorganizował wizytę u lekarza na dzień po zakończeniu poprzedniego zwolnienia, tworząc jednodniową przerwę. Tomasz był zaniepokojony, jak ta przerwa wpłynie na jego zasiłek chorobowy. Na szczęście, po konsultacji z ZUS-em, okazało się, że jego sytuacja nie wpłynie negatywnie na prawo do zasiłku, ponieważ przerwa nie była wynikiem jego decyzji o przerwaniu leczenia, a jedynie niedopatrzeniem administracyjnym.

Podsumowanie

 

Artykuł omawia konsekwencje braku ciągłości w zwolnieniach lekarskich i jak wpływają one na prawo pracownika do zasiłku chorobowego. Podkreśla, że nawet jednodniowa przerwa między zwolnieniami może nie mieć negatywnych skutków, jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, jak sobota. Wskazuje również na istotność rozróżnienia między nową a tą samą chorobą w kontekście liczenia okresu zasiłkowego oraz na ochronę stosunku pracy połączoną z prawem do zasiłku, podkreślając, że przepisy są zaprojektowane tak, aby chronić prawa pracowników.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w kwestii zwolnień lekarskich i zasiłków chorobowych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online! Oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc w przygotowaniu pism, aby zapewnić Ci spokój ducha i ochronę Twoich praw pracowniczych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »