Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrównanie emerytury wstecz

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-08-05

W maju bieżącego roku zgłosiłam się do ZUS-u z wnioskiem o wypłatę emerytury i otrzymałam informację, że emerytura należy mi się od grudnia ubiegłego roku, ale nie należy mi się wyrównanie. Czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Generalną zasadą prawa emerytalno-rentowego jest, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury (w tym emerytury pomostowej) lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie. Reguła powyższa wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa, a przed złożeniem wniosku, co w literaturze przedmiotu uzasadnia się zapobieganiem powstawaniu zjawiska kapitalizacji świadczeń (zob. I. Jędrasik-Jankowska, Prawo…, s. 185; T. Zieliński, Ubezpieczenia…, s. 212).

Można więc powiedzieć, że – jakkolwiek same świadczenia z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych nie ulegają przedawnieniu (z wnioskiem można wystąpić w każdym czasie) – przedawnieniu ulega roszczenie o wypłatę tych świadczeń w sytuacji niezgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę po nabyciu prawa do nich. Zob. wyroki SN z dnia 7 kwietnia 1994 r.: II URN 9/94 (OSNAPiUS 1994, nr 3, poz. 48) i II URN 10/94 (OSNAPiUS 1994, nr 3, poz. 49); z dnia 20 listopada 2001 r., II UKN 607/00 (OSNPUSiSP 2003, nr 16, poz. 188) oraz wyroki SA: w Białymstoku z dnia 14 listopada 2001 r., III AUa 568/01 (OSA 2002, z. 12, poz. 43) i w Warszawie z dnia 17 czerwca 1998 r., III AUa 473/98 (Lex nr 34836).

Podsumowując – ZUS stwierdził, że prawo do emerytury nabyła Pani już w ubiegłym roku, jednakże bez Pani wniosku emerytura ta nie mogła być wypłacona. Z kolei wypłata – zgodnie z przepisami – odbywa się dopiero od dnia złożenia wniosku, a więc nie ma możliwości wypłaty świadczeń wstecz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zasady obliczania emerytury funkcjonariusza PSP

Nabyłem prawo do emerytury jako funkcjonariusz PSP*. W roku 1987 ukończyłem 2-letnią szkołę chorążych i rozpocząłem pracę w PSP. Po...

 

Przejście na emeryturę na starych zasadach

Jestem nauczycielką z 32-letnim stażem. Pracę rozpoczęłam 4 kwietnia 1983 r. Wcześniej, od 17. roku życia pracowałam w gospodarstwie rolnym...

 

Emerytura po śmierci odbiorcy

Mój ojciec dostawał emeryturę zawsze dzień przed pierwszym dniem miesiąca. W ostatnim dniu lutego wpłynął przelew z ZUS-u i w tym samym...

 

Emerytura wojskowa po rozwodzie

Jestem żoną emeryta wojskowego, mam 55 lat. Czy po rozwodzie z jego winy będę mogła otrzymać emeryturę po nim?

 

Czy mogę odjąć 2 lata od wieku emerytalnego?

Otrzymałam wypowiedzenie z pracy. Jestem urodzona w 1960 r., pracuję od 1980 r. Mam 2 lata pracy w szczególnych warunkach. Czy mogę je odjąć od...

 

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym?

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym z tytułu pracy górniczej? Mam przepracowanych 15 lat w pełnym wymiarze pracy...

 

Przejście na wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w warunkach szczególnych

Interesuje mnie wykładnia prawna przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w warunkach szczególnych. Chodzi o sytuację, gdy do 1999...

 

Pobieranie dwóch emerytur

Jestem na pełnej emeryturze wojskowej. Od wielu lat pracuję w firmie, gdzie odprowadzane są wszystkie świadczenia ZUS. W 2016 roku będę miał 65...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »