Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Maciej Lisowski • Opublikowane: 2020-10-16 • Aktualizacja: 2022-09-27

Mąż jest kierowcą samochodu powyżej 3,5 ton. Od 1983 roku do 1988 ma na świadectwie pracy napisane „uciążliwe warunki pracy”. Z pozostałych firm postaram się uzyskać wpis do świadectwa pracy, ale od 2000 roku do 2009 miał własną działalność – transport międzynarodowy – i własne auta ciężarowe. Sprzedał auta i w 2009 r. pracował w mojej firmie – jeszcze nie jako mąż, ale jako kierowca i kierownik transportu. W 2017 r. wzięliśmy ślub. Jak ma udowodnić pracę w uciążliwych warunkach w ZUS-ie, aby mógł ubiegać się o wcześniejszą emeryturę po 40 latach? Co napisać w świadectwie pracy, gdybym musiała mężowi (pracownikowi) wystawić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Możliwość przejścia na emeryturę

Obowiązujące przepisy na dzień dzisiejszy nie przewidują możliwości przejścia na emeryturę bez względu na wiek po osiągnięciu 40 letniego stażu pracy. Faktem jest, że od kilku lat pojawiają się różnego rodzaju projekty zmiany ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych mające na celu umożliwienie ubezpieczonym przejścia na emeryturę bez względu na wiek po osiągnięciu 40 letniego stażu pracy w przypadku mężczyzn. Z doniesień medialnych wynika, że obecnie zespół ds. ubezpieczeń Rady Dialogu Społecznego pracuje nad projektem, który zakłada umożliwienie przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego mężczyznom legitymującym się co najmniej 40-letnim stażem pracy, w tym co najmniej 30-letnim okresem składkowym.

Z kolei jeszcze w 2016 r. opublikowany został projekt ustawy o nieco bardziej rygorystycznych założeniach, bowiem przewidujący możliwość przejścia na emeryturę osób legitymujących się okresem składkowym w wymiarze co najmniej 40 lat.

Na chwilę obecną jednak żaden z ww. projektów doszedł do skutku, przy czym zauważyć należy, że nie zawierały one wymagań, aby 40-letni okres pracy był okresem pracy w warunkach szczególnych czy w szczególnym charakterze.

Zobacz również: Wykaz zawodów w szczególnych warunkach

Dowody na uciążliwe warunki pracy

Odpowiadając na pytanie o środki dowodowe, wskazuję, że stanowiska, na których w myśl ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wykonywana byłą praca w warunkach szczególnych, wymieniono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Praca kierowcy samochodu ciężarowego wymieniona jest w dziale VIII pkt 2 wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia, jako prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów.

Zgodnie z § 2 przywołanego na wstępie rozporządzenia:

„1. Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

2. Okresy pracy, o których mowa w ust. 1, stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, lub w świadectwie pracy”.

Na tle powyższych przepisów oraz aktualnego orzecznictwa należy zauważyć również, że aby dany okres pracy został uwzględniony jako okres pracy w warunkach szczególnych, musi on dotyczyć okresu zatrudnienia, a nie okresu prowadzenia działalności gospodarczej. W tym kontekście okresy prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od jej rodzaju nie zostaną uwzględnione jako okresy pracy w warunkach szczególnych.

Praca kierowcy samochodu ciężarowego

Niestety w myśl ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych praca kierowcy samochodu ciężarowego wykonywana po dniu 31 grudnia 1998 r. nie jest już traktowana jako okres uprawniający do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Podsumowując, uważam że w przypadku Pani małżonka, w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość nabycia przez niego prawa do emerytury po osiągnięciu wieku 60 lat życia oraz spełnienia warunków z ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub emeryturach pomostowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »