Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2021-01-22

Czy każdy pracownik kolei PKP ma „zaliczoną” pracę w warunkach szczególnych do 31 grudnia 1991 r.? Pracuję na kolei od 1974 r., a od sierpnia 2020 będę emerytem po osiągnięciu wieku 65 lat. Zamierzam przejść na emeryturę i chciałbym wiedzieć, czy moja praca na kolei zostanie uznana za zatrudnienie w szczególnych warunkach.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Zatrudnienie w szczególnych warunkach na kolei – zmiany w przepisach na przestrzeni lat

Przepisy dotyczące zatrudnienia w szczególnych warunkach reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 Nr 8, poz. 43). Zgodnie z treścią art. § 4 ust. 3 – do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach zalicza się także okresy zatrudnienia na kolei w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. Przepisy, do których odwołuje się przytoczony fragment rozporządzenia, zmieniały się kilkukrotnie w okresie Pana aktywności zawodowej.

W czasie, gdy rozpoczynał Pan pracę, do roku 1982 obowiązywała ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. (Dz. U. 1968 nr 3 poz. 10). Zgodnie z treścią art. 2: Pracownikami kolejowymi w rozumieniu ustawy są osoby pozostające w stosunku pracy na podstawie mianowania lub umowy o pracę albo na podstawie umowy o naukę zawodu, o przyuczenie do określonej pracy lub o odbycie wstępnego stażu pracy w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu komunikacji, w których pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat. Nie są pracownikami kolejowymi osoby zatrudnione sezonowo albo zatrudnione w kolejowych gospodarstwach rolnych.

Następnie w latach 1983 do 1998 obowiązywała ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. 1983 nr 23 poz. 99). W art. 5 ust. 1 uregulowano, iż pracownikami kolejowymi w rozumieniu ustawy są osoby pozostające w stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych PKP, z wyłączeniem biur projektów kolejowych.

Od roku 1999 r. do dziś obowiązuje definicja pracownika kolejowego opisana w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162, poz. 1118, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53), zgodnie z którą – pracownikami kolejowymi są osoby pozostające w stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, z wyłączeniem biur projektów kolejowych; innych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, których pracownicy byli objęci dotychczasowymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin; podmiotach wydzielonych z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w okresie od dnia 1 września 1999 r. do dnia wpisu spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” do rejestru handlowego.

Jeżeli zatem rodzaj Pana zatrudnienia odpowiadał tym, opisanym w powyższych definicjach, to okresy, w których uznawano Pana za pracownika kolejowego, powinny zostać zaliczone do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Kategorie zatrudnienia na kolei uznawane za prace w szczególnych warunkach

Przywołane wcześniej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze odwołuje się również do konkretnych prac, których wykonywanie było równoznaczne ze świadczeniem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Aktualnie są to prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów, prace konduktorów wagonów sypialnych, prace przy remoncie parowozów na gorąco, prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych. Paragraf 19 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia stanowi, iż prace dotychczas zaliczone do I kategorii zatrudnienia w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz. U. z 1979 r. Nr 13, poz. 86 i z 1981 r. Nr 32, poz. 186) uważa się za prace wykonywane w szczególnych warunkach, o których mowa w § 4. Zgodnie z przywołanym aktem prawnym z 1979 r. w wykazie prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia w odniesieniu do kolei znalazły się: remont parowozów na gorąco, czyściciele palenisk, popielników i dymnie parowozowych, transport załadunkowy oraz pracownicy załadunkowych służb kolejowych, zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z utrzymaniem ruchu kolejowego (dyżurny ruchu, nastawniczy, ustawiacz pociągów, kierownik pociągów, zwrotniczy, manewrowy oraz maszynista i jego pomocnik: parowozów, lokomotyw spalinowych, lokomotyw elektrycznych, przesuwnicy wagonów; wywrotniczy wagonów, palacz parowozów, kierowca drezyny motorowej).

* Opis sprawy 2020 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »