Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Autor: Marta Wawrzyniak

Czy każdy pracownik kolei PKP ma „zaliczoną” pracę w warunkach szczególnych do 31 grudnia 1991 r.? Pracuję na kolei od 1974 r., a od sierpnia 2020 będę emerytem po osiągnięciu wieku 65 lat. Zamierzam przejść na emeryturę i chciałbym wiedzieć, czy moja praca na kolei zostanie uznana za zatrudnienie w szczególnych warunkach.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Zatrudnienie w szczególnych warunkach na kolei – zmiany w przepisach na przestrzeni lat

Przepisy dotyczące zatrudnienia w szczególnych warunkach reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 Nr 8, poz. 43). Zgodnie z treścią art. § 4 ust. 3 – do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach zalicza się także okresy zatrudnienia na kolei w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. Przepisy, do których odwołuje się przytoczony fragment rozporządzenia, zmieniały się kilkukrotnie w okresie Pana aktywności zawodowej.

W czasie, gdy rozpoczynał Pan pracę, do roku 1982 obowiązywała ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. (Dz. U. 1968 nr 3 poz. 10). Zgodnie z treścią art. 2: Pracownikami kolejowymi w rozumieniu ustawy są osoby pozostające w stosunku pracy na podstawie mianowania lub umowy o pracę albo na podstawie umowy o naukę zawodu, o przyuczenie do określonej pracy lub o odbycie wstępnego stażu pracy w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu komunikacji, w których pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat. Nie są pracownikami kolejowymi osoby zatrudnione sezonowo albo zatrudnione w kolejowych gospodarstwach rolnych.

Zobacz również: Praca w szczególnych warunkach na PKP

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Definicja pracownika kolejowego

Następnie w latach 1983 do 1998 obowiązywała ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. 1983 nr 23 poz. 99). W art. 5 ust. 1 uregulowano, iż pracownikami kolejowymi w rozumieniu ustawy są osoby pozostające w stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych PKP, z wyłączeniem biur projektów kolejowych.

Od roku 1999 r. do dziś obowiązuje definicja pracownika kolejowego opisana w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162, poz. 1118, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53), zgodnie z którą – pracownikami kolejowymi są osoby pozostające w stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, z wyłączeniem biur projektów kolejowych; innych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, których pracownicy byli objęci dotychczasowymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin; podmiotach wydzielonych z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w okresie od dnia 1 września 1999 r. do dnia wpisu spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” do rejestru handlowego.

Jeżeli zatem rodzaj Pana zatrudnienia odpowiadał tym, opisanym w powyższych definicjach, to okresy, w których uznawano Pana za pracownika kolejowego, powinny zostać zaliczone do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Zobacz również: Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3 5 tony warunki szczególne

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Kategorie zatrudnienia na kolei uznawane za prace w szczególnych warunkach

Przywołane wcześniej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze odwołuje się również do konkretnych prac, których wykonywanie było równoznaczne ze świadczeniem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Aktualnie są to prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów, prace konduktorów wagonów sypialnych, prace przy remoncie parowozów na gorąco, prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych. Paragraf 19 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia stanowi, iż prace dotychczas zaliczone do I kategorii zatrudnienia w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz. U. z 1979 r. Nr 13, poz. 86 i z 1981 r. Nr 32, poz. 186) uważa się za prace wykonywane w szczególnych warunkach, o których mowa w § 4. Zgodnie z przywołanym aktem prawnym z 1979 r. w wykazie prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia w odniesieniu do kolei znalazły się: remont parowozów na gorąco, czyściciele palenisk, popielników i dymnie parowozowych, transport załadunkowy oraz pracownicy załadunkowych służb kolejowych, zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z utrzymaniem ruchu kolejowego (dyżurny ruchu, nastawniczy, ustawiacz pociągów, kierownik pociągów, zwrotniczy, manewrowy oraz maszynista i jego pomocnik: parowozów, lokomotyw spalinowych, lokomotyw elektrycznych, przesuwnicy wagonów; wywrotniczy wagonów, palacz parowozów, kierowca drezyny motorowej).

* Opis sprawy 2020 r.

Zobacz również: Praca w warunkach szkodliwych

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Marek, maszynista pociągów dalekobieżnych od 1980 roku

Marek rozpoczął pracę na kolei w 1980 roku jako maszynista pociągów dalekobieżnych. Przez lata doświadczał wyjątkowo trudnych warunków pracy, spowodowanych długimi godzinami za sterami, nocnymi zmianami oraz koniecznością ciągłego skupienia w stresujących sytuacjach. Gdy Marek zbliżył się do wieku emerytalnego, zastanawiał się, czy jego lata pracy zostaną uznane za zatrudnienie w szczególnych warunkach. Okazało się, że ze względu na bezpośredni związek jego pracy z utrzymaniem ruchu kolejowego, okresy te zostały zaliczone do szczególnych warunków pracy, co pozwoliło mu na wcześniejsze przejście na emeryturę.

 

Anna, konduktor wagonów sypialnych od 1992 roku

Anna pracowała jako konduktor wagonów sypialnych od 1992 roku. Jej praca wymagała nie tylko obsługi pasażerów, ale także ciągłej gotowości do działania w nocy, co stanowiło dodatkowe obciążenie dla jej zdrowia i samopoczucia. Gdy nadszedł czas na emeryturę, Anna dowiedziała się, że jej praca na kolei również kwalifikuje się jako zatrudnienie w szczególnych warunkach. Dzięki temu mogła skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, co było dla niej dużą ulgą.

 

Tomasz, mechanik w warsztacie remontującym parowozy do 1990 roku

Tomasz przez wiele lat pracował jako mechanik w warsztacie kolejowym, gdzie zajmował się remontami parowozów na gorąco. Praca ta była nie tylko wymagająca fizycznie, ale również niebezpieczna z powodu wysokich temperatur i ciągłego ryzyka oparzeń. Tomasz często zastanawiał się, czy jego wysiłek i poświęcenie zostaną docenione przy przejściu na emeryturę. Ku jego zadowoleniu, lata spędzone w ekstremalnych warunkach pracy zostały uznane za zatrudnienie w szczególnych warunkach, co umożliwiło mu wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej i przejście na zasłużoną emeryturę.

Podsumowanie

 

Pracownicy kolei zmagający się z wyzwaniami związanymi z pracą w szczególnych warunkach mają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, dzięki odpowiednim regulacjom prawnym. Zaliczenie okresów pracy w takich warunkach jest uzależnione od spełnienia kryteriów określonych w zmieniających się przez lata przepisach, co zostało zilustrowane na przykładach pracowników różnych specjalności. Dla wielu z nich, wiedza ta otwiera drogę do wcześniejszego rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu jako emerytów.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism, aby upewnić się, że Twoje lata pracy w szczególnych warunkach na kolei zostaną właściwie zaliczone do Twojego stażu pracy przy przejściu na emeryturę. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

 

Źródła:

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin - Dz.U. 1968 nr 3 poz. 10

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »