Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe a odmowa wypłaty zasiłku chorobowego

Autor: Wioletta Dyl

Mam pytanie odnośnie zasiłku chorobowego. Od lutego do września podlegałam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (własna działalność), później pobierałam zasiłek macierzyński. Od dnia 23.09 ponownie przebywam na zwolnieniu lekarskim (ciąża)
i nastąpiła odmowa wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS argumentuje to tym, że ponownie zostałam objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym po dniu, w którym powstała niezdolność do pracy, zatem zdolność do pracy z powodu choroby nie powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego i tym samym nie mam prawa do pobierania zasiłku. Czy mogę odwołać się od tej decyzji i czy mam argumenty, żeby przysługiwał mi jednak ten zasiłek? Nie zawieszałam działalności i podczas macierzyńskiego opłacałam składki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe a odmowa wypłaty zasiłku chorobowego

Składki przedsiębiorcy i zasiłki

Pani jako przedsiębiorca, spełniając pewne warunki, ma prawo korzystać ze świadczeń finansowanych przez ZUS w okresie np. choroby czy macierzyństwa. Generalnie, prawo to za okresy niezdolności do prowadzenia działalności przysługuje opłacającym składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, m.in prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres niezdolności do pracy powstałą w wyniku urodzenia dziecka. W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe. Pozostaje natomiast objęty obowiązkiem ubezpieczeniowym zdrowotnym.

Ubezpieczenie zdrowotne na zasiłku macierzyńskim

W związku z powyższym przedsiębiorca objęty ubezpieczeniem chorobowym powinien po urodzeniu dziecka dokonać przerejestrowania w ZUS-ie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Po ustaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego, gdy chce się prowadzić działalność nadal, to należy wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego i ponownie dokonać zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego a także można dokonać ponownego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Stosowne dokumenty zgłoszeniowe należy przy tym przekazać do ZUS-u w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (czyli w ciągu 7 dni po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego).

Dla celów ustalenia prawa do świadczeń chorobowych okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jest traktowany jako przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, o ile przystąpienie do ubezpieczeń społecznych (w tym dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) nastąpi od dnia następnego po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego. Zatem w przypadku gdy jak u Pani ma miejsce choroba po macierzyńskim, to można otrzymać od razu zasiek chorobowy z ZUS-u, pod warunkiem wszakże, że dokonała Pani zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po zakończonym okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli nie zgłosiła się Pani ponownie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, to niestety wypadła z ubezpieczenia chorobowego. Mimo że terminowo opłacała składki. Przy ubezpieczeniach obowiązkowych (emerytalne, rentowe, chorobowe, FP i zdrowotne) obowiązek ubezpieczenia powstaje z mocy prawa i tu opłacanie składek, pomimo niezgłoszenia się, może wystarczyć jako dorozumiane zgłoszenie się. Przy ubezpieczeniu dobrowolnym chorobowym tak nie jest. ZUS może przyjmować składki, nie reagować i absolutnie nie wynika z tego, że dana osoba np. w sposób dorozumiany – przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego.


Jeżeli zatem nie zdążyła Pani dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, to niestety ZUS ma rację. Istotna w Pani przypadku będzie data dokonania tego zgłoszenia. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »