Jak uzyskać emeryturę mieszaną?

Jak uzyskać emeryturę mieszaną?

Czy i jak mogę uzyskać prawo do emerytury mieszanej? Moja data urodzin to 14.06.1949 r. Emeryturę zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami otrzymałem od czerwca 2015 r.

Podjęcie pracy na świadczeniu kompensacyjnym

Podjęcie pracy na świadczeniu kompensacyjnym

Czy korzystając z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, mogę (nie tracąc prawa do niego) pracować na umowę-zlecenie w niepublicznym ośrodku doskonalenia nauczycieli? Czy praca na stanowisku administracyjnym w publicznej jednostce szkoleniowej dla nauczycieli oznacza utratę uprawnień do pobierania świadczenia kompensacyjnego?

Wynajem mieszkań przez osobę pobierającą świadczenie rehabilitacyjne

Wynajem mieszkań przez osobę pobierającą świadczenie rehabilitacyjne

Pobieram świadczenie rehabilitacyjne. Czy mogę jednocześnie prowadzić wynajem długoterminowy moich mieszkań (4 szt. w Polsce i 1 szt. poza granicami kraju)? Prowadzę działalność gospodarczą. Wynajem za granicą wymaga czasami wyjazdu w celach związanych z wynajmem.

Renta rodzinna po drugim mężu

Renta rodzinna po drugim mężu

Kobieta lat 66, wdowa, pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu (od trzech lat). Sama ma 40 lat pracy i wypracowaną emeryturę, niestety minimalnie niższą od pobieranej renty. Kobieta planuje ponownie wyjść za mąż za mężczyznę lat 88 (wdowca). Kobieta będzie nadal pobierała rentę rodzinną po zmarłym pierwszym mężu, ale czy po śmierci drugiego męża jest możliwość, aby z kolei po nim pobierać taką rentą? Czy istnieją jakieś ograniczenia w tej sprawie? Czy ewentualna intercyza zawarta przed ślubem ma wpływ na wypłatę tego świadczenia?

Renta rodzinna studenta a założenie spółki z o.o.

Renta rodzinna studenta a założenie spółki z o.o.

Czy student studiów dziennych posiadający rentę rodzinną straci ją, jeżeli założy jednoosobową spółkę z o.o., czy też lepiej, by otworzył spółkę z wspólnikiem? Jaki procent udziału ewentualnie musi mieć wspólnik?

Czy można zrezygnować z orzeczenia o niepełnosprawności?

Czy można zrezygnować z orzeczenia o niepełnosprawności?

Czy mogę zrezygnować z przyznanego mi w roku 2007 na stałe orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z powodu obustronnego niedosłuchu odbiorczego w znacznym stopniu? Jak się dowiedziałam u nowego ubezpieczyciela, jest ono przeszkodą w zawarciu nowej wyższej polisy na życie. Posiadam już jedną polisę, ale chcę z niej zrezygnować i zawrzeć inną, bardziej korzystną u nowego ubezpieczyciela. To jakiś absurd i jawna dyskryminacja. Mam 64 lata i od 4 lat przebywam na emeryturze. Nie pracuję. 

Nieruchomość za dożywocie a opłaty za DPS

Nieruchomość za dożywocie a opłaty za DPS

Sprawa dotyczy opłat za DPS(Dom Pomocy Społecznej) po otrzymaniu nieruchomości za dożywocie. Przed 8 laty żona brata mojego dziadka umową dożywocia przepisała na mnie nieruchomość, działkę wraz z domem. Nieruchomość stała się moją własnością, ale nadal mieszkała tam ta kobieta, a ja i żona się nią opiekowaliśmy, zamieszkując w pobliżu. W tym okresie ta kobieta niejednokrotnie rzucała na moją rodzinę podejrzenia o kradzież i nasyłała na nas policję. Od 2 miesięcy nie wchodzimy do jej domu, dalej starając się wypełniać zobowiązania umowy: przygotowujemy opał na zimę, zlecamy wywóz nieczystości itp. Dzisiaj bez uprzedzenia ta pani wyprowadziła się do DPS, a my otrzymaliśmy pismo z gminnego ośrodka pomocy społecznej celem ustalenia obowiązku opłaty za pobyt w DPS. Czy przeprowadzka tej pani do DPS powoduje, że zostaniemy obciążeni kosztami jej pobytu? Czy takie osoby jak my, czyli dalecy krewni, którzy z nią nigdy nie mieszkali, są zobowiązane do tych opłat?

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Czy przysługuje mi rekompensata do emerytury za pracę w szkodliwych warunkach? Posiadam zaświadczenie wydane przez CPN. Pracowałem na umowie agencyjnej, ale wszystkie koszty związane z moją pracą ponosił CPN.

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Moje pytanie dotyczy wstrzymania emerytury wobec zapadnięcia w mej sprawie wyroku skazującego. Pracowałem w służbie więziennej, a obecnie jestem emerytem i pobieram emeryturę mundurową. Zostałem skazany w tym roku za przestępstwo związane ze służbą dokonane w 2004 r., czyli kiedy jeszcze pracowałem. Co o takiej sytuacji mówią przepisy? Czy moja emerytura zostanie wstrzymana?

Sprawa z ZUS o zwrot nienależnie pobranego świadczenia chorobowego

Sprawa z ZUS o zwrot nienależnie pobranego świadczenia chorobowego

Ubezpieczony w ZUS – współpracujący z osobą prowadzącą działalność gospodarczą – pobierał świadczenia chorobowe. ZUS kwestionuje jego prawo do ubezpieczenia (w tym prawo do ubezpieczenia chorobowego), zarzucając, że nie przysługiwało mu prawo do ubezpieczenia, gdyż współpraca nie miała charakteru ciągłego. Ten zarzut jest nieprawdziwy. Do sądu pracy i ubezpieczeń zostało wniesione odwołanie – jeszcze nie wyznaczono terminu rozprawy. Po przekazaniu sprawy do sądu ZUS przysłał kolejną decyzję. Tym razem jest to decyzja o zwrocie nienależnego świadczenia chorobowego. Zamierzam wnieść o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sporu o prawo do ubezpieczenia. Czy ZUS może egzekwować kwotę zwrotu nienależnego świadczenia, jeśli decyzja została zaskarżona w sądzie? Czy wniesienie odwołania od decyzji nakazującej zwrot pobranego świadczenia w sytuacji, gdy w sądzie toczy się sprawa dotycząca podstawy ubezpieczenia, wstrzymuje wykonanie tej decyzji?

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Posiadam gospodarstwo od dwóch lat. Pracuję jeszcze i jestem na ZUS-ie. Pracodawca płaci składki. Czy mogę żonę i dzieci zgłosić do KRUS-u jako domowników lub pomocników rolnika?

Pogarszający się stan zdrowia pracownika - warunki przyznania renty

Pogarszający się stan zdrowia pracownika - warunki przyznania renty

Pracuję, ale ostatnio dość często jestem na zwolnieniu lekarskim z powodów bólów lędźwiowych. Dodatkowo zdiagnozowano u mnie rozedmę płuc, co mnie bardzo martwi, ponieważ jest to choroba nieuleczalna, można jedynie ją spowolnić i ograniczyć dalszy postęp. Skutkuje ona płytkim oddechem i szybkim zmęczeniem, co wraz z towarzyszącymi mi bólami utrudnia mocno pracę. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia zacząłem myśleć o przejściu na rentę. Naprawdę jest mi coraz ciężej pracować, jakie więc muszę spełnić warunki, aby uzyskać to świadczenie? Wiem, że mogę też otrzymać zasiłek rehabilitacyjny, ale wtedy muszę być 182 dni na zwolnieniu, czy ten wymóg jest konieczny?

Stopień niepełnosprawności a prawo do renty socjalnej

Stopień niepełnosprawności a prawo do renty socjalnej

Syn pobiera rentę socjalną przyznaną w związku z chorobą, która ujawniła się w wieku 24 lat, gdy syn studiował. Otrzymał rentę socjalną na 1 rok. Zaraz po przyznaniu renty miał komisję w PCPR i orzeczono niepełnosprawność w stopniu znacznym (kod P2 – schizofrenia) ze wskazaniem pracy w warunkach chronionych. Renta została przedłużona na kolejne 2 lata, natomiast kolejna komisja PCPR przedłużyła niepełnosprawność w stopniu znacznym tym razem na 5 lat (kilka dni temu była komisja, syn mam 14 dni na odwołanie się). Chodzi nam o to, że orzeczenie w stopniu znacznym z kodem choroby P2 bardzo utrudnia mu znalezienie pracy. Od swojego lekarza psychiatry ma zaświadczenie, że może pracować, bierze leki – w przypadku jego choroby bardzo wskazane jest stałe zajęcie, codzienne wstawanie, obowiązki i przede wszystkim poczucie, że jest potrzebny. Obawiamy się, że jeśli odwołamy się od orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności i syn dostałby stopień umiarkowany, to przy kolejnej komisji ZUS (za kilka miesięcy) renta socjalna może nie zostać mu przedłużona. Czy można otrzymać przedłużenie renty socjalnej mając umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Jakie wynagrodzenie na macierzyńskim przy drugim dziecku

Jakie wynagrodzenie na macierzyńskim przy drugim dziecku

Wraz z moją partnerką myślimy nad sensownym zaplanowaniem powiększenia rodziny, tj. drugim dzieckiem. Obecnie partnerka jest na urlopie macierzyńskim (dziecko ma pół roku). Jest zatrudniona na czas nieokreślony. Jak najkorzystniej zaplanować ciążę? Czy wypłatę na L4 ciążowym dostanie w takiej wysokości jak poprzednio? Czy przy drugim dziecku później dostanie 80% wynagrodzenia na macierzyńskim?

Przedawnienie zaległości w ZUS

Przedawnienie zaległości w ZUS

Mam pytanie o przedawnienie zaległości w ZUS-ie. W 2004 r. krótko miałam własną firmę. Niestety przez jakiś czas nie opłacałam składek ZUS od pracowników. W 2010 roku zapadł wyrok sądu o egzekucji zaległych składek do ZUS-u. Od wyroku sądu do 2013 r. ZUS ściągał należności z mojej wypłaty (bez udziału komornika). W maju zakład pracy, w którym byłam zatrudniona, wysłał do ZUS-u informację, że ze względu na zajęcie przez komornika wynagrodzenia z tytułu alimentów nie ma możliwości potrącania należności na rzecz ZUS-u. ZUS nie odpowiedział na tę informację i do tej pory nie wykonał żadnej czynności mającej na celu ściągnięcie swojej należności. Czy mogę potraktować tę sprawę jako przedawnioną? Minęło 6 lat od ostatniej czynności na rzecz ZUS-u. W związku z tym czy nastąpiło przedawnienie zaległości składek ZUS?

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. W ostatniej pracy zostałam zwolniona z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodam ze w świadectwie pracy stanowisko określono jako pracownik fizyczny. Po półrocznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych złożyłam wniosek o świadczenie przedemerytalne. ZUS wystosował pismo z prośbą o dostarczenie umowy o pracę oraz wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy: pracownik fizyczny (to nie jest stanowisko). Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Do czerwca 2021 r. mam przyznane przez ZUS świadczenie przedemerytalne. W czerwcu br.* osiągnę wiek emerytalny 65 lat. Wniosek o emeryturę zamierzam złożyć z końcem lipca. Do którego dnia zostanie wypłacone świadczenie przedemerytalne, a od którego dnia emerytura? Czy ma znaczenie dzień złożenia wniosku o emeryturę, gdy jest się na świadczeniu przedemerytalnym? Czy na świadczeniu przedemerytalnym należy się tzw. trzynasta emerytura?

Prawo ojca do urlopu po pół roku od porodu

Prawo ojca do urlopu po pół roku od porodu

Żona prowadzi działalność gospodarczą i nie miała prawa do urlopu macierzyńskiego. Czy w takim wypadku ojciec (umowa o pracę) ma prawo do urlopu rodzicielskiego, w przypadku gdy od porodu minęło więcej niż pół roku?

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Przebywam na świadczeniu przedemerytalnym. Chcę zatrudnić się jako agent w biurze nieruchomości. Co jest bardziej korzystne dla mnie: umowa-zlecenie czy założenie własnej działalności gospodarczej? Czy mogę liczyć na jakieś ulgi na start, gdybym założyła własną działalność?

Świadczenie rehabilitacyjne po powrocie do pracy

Świadczenie rehabilitacyjne po powrocie do pracy

W moim przypadku zarówno pracodawca, jak i lekarz prowadzący przegapili okres pobierania zasiłku chorobowego, do którego miałem prawo do 10.02. Na L4 jestem od 13 sierpnia i mam dalsze zwolnienie do 27 lutego i może się to przeciągnąć do 13.03. Mam zamiar powrócić do pracy 28 lutego lub 14 marca. Problemem był zdolność od lekarza prowadzącego dla mojego lekarza zakładowego, obecnie już jestem w dobrej kondycji i 27 lutego lub 13 marca miałem dostać zdolność do pracy. Z tego wynika fakt, że od 10 lutego nie przysługuje mi żadne świadczenie. Na stronach ZUS-u wyczytałem, że w przypadku powrotu do pracy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje. Chciałem zapytać, czy jest sens starania się o to świadczenie, skoro wrócę do pracy wcześniej, niż zostanie w ogóle przyznane?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »