Opublikowane: 2023-09-22

Preferencyjny ZUS a chorobowe na działalności

Preferencyjny ZUS a chorobowe na działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie prac projektowych. Jestem płatnikiem ZUS i od marca ubiegłego roku korzystam z preferencyjnej składki ZUS. Jestem również płatnikiem składki na fundusz chorobowy. Wszystkie składki opłacam w terminie...

Opublikowane: 2023-09-20

Korekta zgłoszenia przedsiębiorcy w ZUS po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia

Korekta zgłoszenia przedsiębiorcy w ZUS po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia

Jak poprawnie skorygować zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS-ie, w sytuacji gdy w trakcie korzystania z preferencji (kod 0570) został przerejestrowany w miesiącu maju na kod 0510 w celu zwiększenia podstawy do ubezpieczeń społecznych? Okres 24 miesięcy korzystania z małego ZUS-u nie...

Opublikowane: 2023-09-15

Przedawnienie zaległości w opłatach składek ZUS

Przedawnienie zaległości w opłatach składek ZUS

Prowadziłam firmę jednoosobową. Mam niezapłacone składki ZUS za okres od września 2011 r. do maja 2012 r. Aktualnie kwota zaległości to ponad 3 tysiące złotych, a odsetki wynoszą około 2 tysiące – taka informacja widnieje na platformie internetowej ZUS-u. Od tamtej pory...

Opublikowane: 2023-09-13

Błąd przy zatrudnieniu pracownika na umowę o dzieło

Błąd przy zatrudnieniu pracownika na umowę o dzieło

Zrobiłam błąd, że zatrudniłam na umowę o dzieło pracownika wprowadzanego dokumenty do systemu księgowego, drugiego mam na umowę o dzieło na sporządzanie list płac. Co mogę teraz zrobić w kwestii problemów ze składkami ZUS?

Opublikowane: 2023-09-08

Czy obywatelstwo ma wpływ na prawo do emerytury?

Czy obywatelstwo ma wpływ na prawo do emerytury?

Czy przyjęcie innego obywatelstwa i zrzeczenie się obywatelstwa polskiego spowoduje, że stracę prawo do otrzymywania polskiej emerytury?

Opublikowane: 2023-09-06

Odebranie renty socjalnej osobie niepełnosprawnej

Odebranie renty socjalnej osobie niepełnosprawnej

Mam mózgowe porażenie dziecięce, jednak chorobę nazwano dopiero gdy miałam 14 lat. Długo nie mogłam pogodzić się z diagnozą, toteż o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności postarałam się dopiero w trakcie studiów, kiedy to inni zaczęli zwracać mi uwagę na to, jak bardzo by mi...

Opublikowane: 2023-09-01

Kto podpisuje świadectwo pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie?

Kto podpisuje świadectwo pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie?

Dyrektor szkoły niepublicznej, który od 1990 r. posiada umowę o pracę z organem prowadzącym (stowarzyszeniem) ze wskazaniem zadań w szkole, przechodzi na emeryturę. Do ZUS dyrektor od początku był zgłoszony w szkole, która jest odrębną jednostką, posiada swój...

Opublikowane: 2023-08-30

Wyliczenie waloryzacji renty wyrównawczej od ubezpieczyciela

Wyliczenie waloryzacji renty wyrównawczej od ubezpieczyciela

Jestem inwalidą od 1992 r. Rentę wyrównawczą wypłaca mi jeden z zakładów ubezpieczeniowych. Nie mogę dostarczyć ubezpieczycielowi informacji o obecnych zarobkach, ponieważ zmienił się właściciel wykonywanej pracy i nie mam z nim kontaktu. Zwróciłem się do...

Opublikowane: 2023-08-25

Podjęcie pracy i problem z rentą rodzinną

Podjęcie pracy i problem z rentą rodzinną

Od 9 lat pobierałem rentę rodzinną. W ubiegłym roku zacząłem zarabiać na podstawie umowy o pracę, wyliczona średnia z 10 miesięcy to ok. 42 tys. brutto, co sprawia, że przekroczyłem przychód 70% w skali roku. A w skali miesiąca zdarzają się przekroczenia o 130% względem kwoty...

Opublikowane: 2023-08-23

Sprzedaż obrazów a ubezpieczenie ZUS

Sprzedaż obrazów a ubezpieczenie ZUS

Zajmuję się tworzeniem obrazów, sprzedaję je nieregularnie. Prowadzę obecnie działalność jednoosobową, ale przez nieregularne zarobki chciałabym ją zamknąć. Rozumiem, że mogłabym rozliczyć się z podatku bez działalności pod koniec roku. Jednak co z ZUS-em? Czy...

Opublikowane: 2023-08-16

Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Korzystam z „ulgi na start” w ZUS dla nowych przedsiębiorców. Pracuję na b2b dla pewnej firmy, ale były pracodawca zwrócił się do mnie z propozycją współpracy. Zależy mu, abym w trybie zdalnym przeszkolił pracownika z czynności, które ja...

Opublikowane: 2023-08-11

Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej i pozarolniczej działalności gospodarczej - jaka składka zdrowotna?

Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej i pozarolniczej działalności gospodarczej - jaka składka zdrowotna?

Osoba fizyczna prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Dochód oblicza na podstawie norm szacunkowych i wystawia faktury VAT. Jednocześnie pod tym samym numerem NIP ma zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Osoba ta podlega ubezpieczeniom...

Opublikowane: 2023-08-09

Jaką pracę mogę podjąć, by nie stracić zasiłku macierzyńskiego?

Jaką pracę mogę podjąć, by nie stracić zasiłku macierzyńskiego?

Od 18 lipca przebywam na urlopie macierzyńskim + wychowawczym, a od 16 września na zasiłku macierzyńskim (zakończenie umowy z pracodawcą). W między czasie ZUS – z powodu krótkiego okresu zatrudnienia – podważył wypłacenie mi zasiłku. Obecnie...

Opublikowane: 2023-08-04

Zasiłek chorobowy a zmiana miejsca pracy

Zasiłek chorobowy a zmiana miejsca pracy

Pracownica w ciąży w czasie zwolnienia lekarskiego zmieniła pracę (podpisała umowę z nowym pracodawcą, a poprzednią rozwiązała za porozumieniem stron). Cały czas przebywa na L4. Czy w przedstawionej sytuacji może stracić prawo do zasiłku chorobowego...

Opublikowane: 2023-08-02

Czy ZUS może skrócić staż pracy emeryta?

Czy ZUS może skrócić staż pracy emeryta?

Czy ZUS ma prawo skrócić staż pracy emeryta poprzez wyłączenie okresów urlopów bezpłatnych po upływie 35 lat wstecz? Czy może to być przedawnienie lub błąd ZUS-u?

Opublikowane: 2023-07-28

Liczba lat stażu pracy w Państwowej Straży Pożarnej

Liczba lat stażu pracy w Państwowej Straży Pożarnej

Jestem strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej. Pytanie związane jest z przebiegiem służby. Mój pierwszy okres zatrudnienia w PSP był okresem niespełna 3-letnim. Z powodów osobistych zrezygnowałem z pracy jako funkcjonariusz. Następnie po niecałych 2 latach wróciłem do PSP i...

Opublikowane: 2023-07-26

Składki należne a zapłacone

Składki należne a zapłacone

Dzisiaj zalogowałam się na koncie ZUS PUE na panel ubezpieczonego na moje subkonto, gdzie są czy też powinny być widoczne składki ubezpieczonego, czyli mnie. Mam umowę na czas nieokreślony. Okazało się, że w ostatnich miesiącach składki należne są dużo wyższe niż opłacone....

Opublikowane: 2023-07-21

Wniosek o emeryturę - jakie dokumenty akceptuje ZUS?

Wniosek o emeryturę - jakie dokumenty akceptuje ZUS?

Chcę złożyć wniosek do ZUS-u o wyliczenie emerytury. Na moją prośbę dokumenty od 1980 r. do 1999 r. z poprzedniego zakładu pracy zostały mi przesłane z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem (świadectwa pracy) przez wójta gminy, który był moim poprzednim...

Opublikowane: 2023-07-19

Zasady waloryzacji składek emerytalnych - waloryzacja roczna i kwartalna

Zasady waloryzacji składek emerytalnych - waloryzacja roczna i kwartalna

Mam wątpliwości co do prawidłowego zwaloryzowania składek ZUS mojej mamy. Z wnioskiem o emeryturę wystąpiła w marcu 2020 r. ZUS dokonał waloryzacji rocznej, tj. składek zgromadzonych na 31.12.2017 r. wskaźnikiem za 2018 – czy tu nie doszło do pomyłki? Może...

Opublikowane: 2023-07-14

Zmiana w przepisach emerytalnych - kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Zmiana w przepisach emerytalnych - kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

W tym roku pod koniec marca kończę 65 lat. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę – na koniec marca czy poczekać do lipca? Doszły mnie słuchy, że od 1.04 coś się zmienia w przepisach – przewidywana długość życia.


Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »