Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Mam pytanie odnośnie składki KRUS. Razem z małżonką mieszkamy i pracujemy za granicą, w Holandii od 12 lat. Jakieś 5 lat temu moja żona odziedziczyła 3 ha pola i gospodarstwo. Pracownik KRUS-u powiedział, że moja żona musi opłacać KRUS obowiązkowo. Tylko że my płacimy ubezpieczenie i rozliczamy się za granicą. Czy mamy płacić podwójnie? Pracownik mówił, że jeśli nie będziemy płacić, cofną dotację na to pole. Czy to prawda? Podatek jest płacony.

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Do emerytury zostało mi 2 lata, mój staż pracy wynosi 36 lat. W ostatnim czasie zacząłem odczuwać syndrom wypalenia zawodowego, co doprowadziło mnie do depresji. Bardzo poważnie zastanawiam się nad odejściem z pracy w najbliższym czasie. Moje zarobki pozwoliły mi na zgromadzenie kapitału, który pozwoli mi przetrwać kilka lat bez dochodów. Chciałem się dowiedzieć, jak w moim wypadku wpłynie to na wysokość emerytury?

Podpisanie umowy o pracę po zajściu w ciążę a zasiłek macierzyński

Podpisanie umowy o pracę po zajściu w ciążę a zasiłek macierzyński

Jestem w drugim miesiącu ciąży i nie mam umowy. Pracodawca wyraża chęć podpisania umowy o pracę w związku z moim zajściem w ciążę. Czy można podpisać umowę o pracę z datą wsteczną? Co wpływa na wysokość świadczeń na urlopie macierzyńskim? Czy wpisanie wyższej kwoty zarobków na umowie przełoży się na wyższe świadczenia? Dla przykładu podpisuję umowę o pracę teraz, pracuję jeszcze 5 miesięcy i odprowadzam składki, na umowie mam 3500 netto. Ile dostanę świadczenia miesięcznie na urlopie macierzyńskim? Czy można opłacić wyższe składki przez te 5 miesięcy, aby dostać wyższe świadczenia?

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym

Prowadzę sklep w lokalu, który należy do mnie. Zatrudniam pracownika, który jest w wieku przedemerytalnym. Planuję zlikwidować sklep i zakończyć działalność sklepową i wyłącznie wynajmować lokal. Czy całkowita likwidacja stanowiska pracy jest wystarczającym powodem, abym mógł wręczyć takiemu pracownikowi w wieku przedemerytalnym wypowiedzenie? Na moją logikę jest, ponieważ nie mam jak zapewnić pracownikowi pracy, kiedy będę wynajmował lokal. Naczytałem się jednak w internecie o tym, jak trudno jest zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym, i chciałbym się upewnić, czy wypowiedzenie z powodu całkowitej likwidacji stanowiska pracy jest akceptowalne.

Emerytura z Karty Nauczyciela czy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Emerytura z Karty Nauczyciela czy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pracuję jako dyrektor szkoły. W 2022 r. mogę przejść na emeryturę – 15 października po ukończeniu 65 lat lub 1 września na mocy art. 88 KN po rozwiązaniu umowy o pracę. Jak wyegzekwować, przed rozwiązaniem umowy o pracę, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację, która emerytura będzie dla mnie korzystniejsza i jaka będzie jej wysokość?

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Otrzymałam pismo z ZUS-u informujące, że w latach 1999 i 2000 źle odprowadzałam składki (własna działalność, byłam studentką, płaciłam tylko zdrowotne). Dokumentacji jakiejkolwiek z tego okresu nie posiadam – minęło 20 lat! Czy zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat nie uległy przedawnieniu? Złożyłam zapytanie na stronie ZUS PUE – uzyskałam odpowiedź, że za te lata na moim koncie widnieje należność ok. 4300 zł. Wielokrotnie w ciągu następnych lat (od 2006 prowadzę inną i skrupulatnie rozliczaną działalność) zapytywałam, czy moje rozliczenia z ZUS-em są prawidłowe, czy nie ma jakichś zaległości – uzyskiwałam zawsze odpowiedź, że wszystko jest w porządku.

Brak ubezpieczenia zdrowotnego po decyzji odmownej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - co zrobić?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego po decyzji odmownej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - co zrobić?

Jestem w trakcie odwoływania się od odmownej decyzji ZUS-u w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS przyznał je na 6 miesięcy do grudnia, a w październiku wydał decyzję odmowną). Nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi z ZUS-u, natomiast jestem ciągle w trakcie leczenia. Dzisiaj otrzymałam informację, że figuruję w systemie jako osoba nieubezpieczona. Co mogę zrobić w obecnej sytuacji, żeby mieć prawo do ubezpieczeń, które zostało zawieszone?

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Jestem ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie jako domownik (córka) przez ponad 3 lata (gospodarstwo poniżej 1 ha). Kontynuuję ubezpieczenie i jestem wspólnikiem spółki z o.o. Nie jestem pracownikiem i nie pozostaję w stosunku służbowym. Nie mam ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosiła 0. Przychody z tytułu gospodarstwa również wynosiły 0. Czy w tej sytuacji nadal mogę podlegać pod ubezpieczenie KRUS? Czy zakup udziałów od innego wspólnika spółki wpływa w jakiś sposób na moje ubezpieczenie?

Praca w Irlandii i emerytura w Polsce a ubezpieczenie zdrowotne

Praca w Irlandii i emerytura w Polsce a ubezpieczenie zdrowotne

Pracuję w Irlandii, mam emeryturę i grupę inwalidzką w Polsce. Otrzymałem zawiadomienie z NFZ-etu, iż nie będą mi pobierać składek zdrowotnych od emerytury na podstawie art. 11–13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 884/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Czy to prawda, że podlega się jednemu ustawodawstwu oraz czy wyłączenie, czyli zapis odnośnie nie dotyczenia świadczeń z tytułu emerytury jest prawidłowo przez NFZ zastosowany? Czy jest możliwość aby mimo tego, że z emerytury pobierane były składki na ubezpieczenie zdrowotne, móc korzystać opieki medycznej w Polsce? Jestem przewlekłe chory i do tej pory byłem pod opieką specjalisty, który przepisywał mi specjalne leczenie.

Kurs on-line podczas zwolnienia lekarskiego

Kurs on-line podczas zwolnienia lekarskiego

Czy podczas zwolnienia lekarskiego w ciąży bez zakazu chodzenia można brać udział w kursie języka obcego prowadzonym on-line, czyli zdalnie?

Praca w godzinach nadliczbowych pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Praca w godzinach nadliczbowych pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Mam pytanie odnośnie możliwości pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czy jest możliwość, by pracownik za zgodą lekarza mógł wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych przy zachowaniu skróconego, 7-godzinnego wymiaru czasu pracy w ciągu dnia?

Kto składa wniosek o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego - pracownik czy pracodawca?

Kto składa wniosek o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego - pracownik czy pracodawca?

Mam przyznany zasiłek rehabilitacyjny na okres trzech miesięcy. Wniosek ww. świadczenie przesłał dla mnie pracodawca. Czy o przedłużenie zasiłku mam składać wniosek indywidualnie jako pracownik, czy też pracodawca prześle dla mnie dokumenty celem złożenia w ZUS-ie?

Odmowa prawa do zasiłku chorobowego

Odmowa prawa do zasiłku chorobowego

Odmówiono mi prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu okresu zatrudnienia z powodu niezłożenia w terminie wymaganego dokumentu. Nie wysłałem odpowiedzi w ciągu 7 dni, bo nie sądziłem, że to takie ważne, a zajęty byłem pracą poza domem. Czy mogę coś jeszcze zrobić?

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na męża

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na męża

Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym do dnia 30.06.2023 r. Jestem obecnie emerytem – najniższa emerytura. Małżonka ma emeryturę z KRUS-u. Moje pytanie dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego. Czy małżonka mogłaby ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nade mną? Jeśli tak, to jakie procedury nas czekają aby przyznano świadczenie pielęgnacyjne?

Spotkanie służbowe podczas L4

Spotkanie służbowe podczas L4

Aktualnie od niedawna ze względu na ciążę przebywam na L4 (kod B, nie ma wskazań do leżenia). W najbliższym czasie w pracy będzie odbywać się spotkanie służbowe, na które dostałam oficjalne zaproszenie w kalendarzu firmowym. Dodatkowo moja managerka (w prywatnej korespondencji) poprosiła mnie o przyjście na to spotkanie, gdyż w jego trakcie managerowie chcą mi przekazać (o czym nie wiem oficjalnie) prezent z okazji zbliżających się narodzin dziecka. Zastanawiam się jednak, czy przyjście do biura na takie spotkanie nie naruszy warunków zwolnienia lekarskiego i czy za pojawienie się na tym spotkaniu podczas L4 mogą być wyciągnięte wobec mnie jakieś konsekwencje?

Jak uzyskać zasiłek chorobowy będąc bezrobotnym - zatrudnić się czy założyć działalność?

Jak uzyskać zasiłek chorobowy będąc bezrobotnym - zatrudnić się czy założyć działalność?

Jestem bezrobotny od roku, bez prawa do zasiłku. Zależy mi na uzyskaniu zasiłku z tytułu chorobowego (maksymalny okres ) i potem rehabilitacyjnego. Jakie opcje będą dla mnie korzystniejsze?Indywidualna działalność gospodarcza – ile czasu trzeba opłacać składki i w jakiej wysokości uzyskam zasiłek? Zatrudnienie w innej firmie – ile czasu muszę być zatrudniony i w jakiej wysokości uzyskam zasiłek?

Wskaźnik trwania dalszego życia a wysokość świadczenia emerytalnego

Wskaźnik trwania dalszego życia a wysokość świadczenia emerytalnego

Podczas jednej z wizyt w oddziale ZUS dotyczącej mojej przyszłej emerytury obsługująca mnie pani w odpowiedzi na pytanie dotyczące wskaźnika dalszego trwania życia powiedziała, że ten wskaźnik powinien być zaczerpnięty z Eurostatu, a nie GUS-u. Jak do tej pory mimo moich prób nie znalazłem potwierdzenia słów pracownika ZUS-u. Dodam jeszcze, że zadałem pytanie w tej sprawie poprzez PUE-ZUS i otrzymałem odpowiedź zupełnie niezwiązaną z pytaniem. Czy coś może być na rzeczy? W związku z tym, że wskaźnik dalszego życia ma znaczący wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego, moje pytanie brzmi: czy pani w ZUS-ie ma rację, że dane z mają pochodzić z Eurostatu a nie GUS-u? Zdaje się, że te z Eurostatu są korzystniejsze dla przyszłego emeryta.

Likwidacja zakładu pracy po zlikwidowaniu stanowiska a zasiłek przedemerytalny

Likwidacja zakładu pracy po zlikwidowaniu stanowiska a zasiłek przedemerytalny

31 lipca zlikwidowano moje stanowisko (dostałam wypowiedzenie po 5 latach) pracy, a na 31 grudnia pracodawca zlikwidował – zamknął swoją firmę. Zarejestrowałam się w urzędzie pracy i po 180 dniach wystąpiłam do ZUS-u o zasiłek przedemerytalny. Do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyłam 56 lat życia i udokumentowałam łącznie 28 lat 10 miesięcy i 3 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Czy w tym przypadku ZUS może mi odmówić zasiłku przedemerytalnego? Jaki musi być okres likwidacji zakładu pracy po zlikwidowaniu mojego stanowiska (między innymi z powodu pandemii COVID-19)?

Niemiecka emerytura po powrocie do polski

Niemiecka emerytura po powrocie do polski

Od 1989 r. mieszkałem w Niemczech, mając tamtejsze obywatelstwo. W 1997 r. przeszedłem tam na emeryturę. W październiku 2020 r. opuściłem Niemcy, wymeldowując się, i wróciłem do Polski. Od lutego 2021 r. otrzymywałem w Polsce emeryturę niemiecką. Teraz ZUS przysłał mi decyzję o przyznaniu emerytury zaliczkowej. Czy muszę zrezygnować z emerytury niemieckiej i zgodzić się na polską? Czy muszę zwrócić emeryturę niemiecką? 

Przedłużenie renty rodzinnej po 25 roku życia na ostatnim roku studiów

Przedłużenie renty rodzinnej po 25 roku życia na ostatnim roku studiów

W czerwcu br. skończyłam 25 r.ż. Pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu. W związku zaistniałą sytuacją ZUS zaprzestał wydawania renty. Obecnie jestem studentką V roku farmacji. Studia farmaceutyczne trwają 11 semestrów (uczelnia wydaje takie zaświadczenia), ale obrona pracy magisterskiej odbywa się na 10. semestrze, a później odbywają się 6-miesięczne bezpłatne praktyki w aptece (podczas praktyk nadal mam status studenta). W regulaminie uczelni istnieje zapis, że 6-miesięczne praktyki można zacząć odbywać 14 dni od obrony pracy magisterskiej, ale nie później niż 1 października (czyli można zacząć je odbywać jeszcze w semestrze 10). Dziennik ustaw reguluje koniec studiów w przypadku kierunku farmacji jako zakończenie praktyk. W związku z zaistniałą sytuacją jak interpretować ostatni rok studiów na kierunku farmacja? Jest to V rok, w którym jest obrona pracy magisterskiej, czy 6-miesięczne praktyki, które można rozpocząć jeszcze w semestrze 10., czy ostatni rok to V rok wraz z praktykami? Czy istnieje szansa na przedłużenie renty rodzinnej?

Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »