Kontrola pracodawcy i ZUS podczas zwolnienia od psychiatry

Kontrola pracodawcy i ZUS podczas zwolnienia od psychiatry

Chciałbym się dowiedzieć, jakie prawa ma ZUS oraz mój pracodawca, u którego jestem zatrudniony na umowę o pracę, jeśli chodzi o kontrolę podczas zwolnienia lekarskiego od psychiatry. Chodzi mi tutaj o kontrolę, jeśli została by przeprowadzona, to w jakim przypadku będę musiał pokazać np. faktury, które mógłbym wystawiać z racji prowadzonej działalności gospodarczej? Planuję iść na L4 od psychiatry, aby dokończyć swój projekt po godzinach, możliwe także, że będę miał potrzebę wystawienia kilku faktur. 

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Opłacałam składki na KRUS przez 25 lat, ale ostatnie 12 lat pracowałam za granicą. Mimo to nadal płaciłam składki na KRUS. Czy KRUS może nie przyznać mi emerytury? Jeśli tak, czy mogę domagać się zwrotu składek za ostatnie 12 lat?

Przerwa w zwolnieniach lekarskich a nowy okres zasiłkowy

Przerwa w zwolnieniach lekarskich a nowy okres zasiłkowy

Byłam na ciągłym zwolnieniu lekarskim z powodu problemów ze złamanym biodrem: od 16 maja do 14 września. Kolejne zwolnienie było 17–22 września z powodu grypy żołądkowej od lekarza rodzinnego. A od 23 września jestem na zwolnieniu ciążowym, tak stwierdził ginekolog. Czy przerwy na 2 dni, tj. 15–16 września, która przypadła na weekend, jest wystarczająco dużo, żeby zacząć nowy okres zasiłkowy, czy będę miała nadal liczony ten sam okres zasiłkowy tylko przedłużony do 270 dni? Czy musiałam mieć w przerwie zdolność do pracy od lekarza medycyny pracy? Jeżeli nie nabyłam prawa do nowego okresu zasiłkowego, to jakie teraz mam opcje do rozwiązywania tego problemu? 

Powrót do kraju emeryta a ubezpieczenie zdrowotne

Powrót do kraju emeryta a ubezpieczenie zdrowotne

Jestem obywatelką Austrii, tam jestem zameldowana i pobieram emeryturę po zmarłym mężu. Otrzymuję również polską emeryturę, ponieważ wcześniej byłam obywatelką Polski i tu pracowałam. Zamierzam na stałe przeprowadzić się do Polski, ale nadal będę miała australijskie obywatelstwo. Nie posiadam jednak polskiego ubezpieczenia zdrowotnego, a będzie mi potrzebne takie ubezpieczenie zdrowotne z NFZ. Co powinnam zrobić, aby je uzyskać?

Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam decyzję ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy. Zlecone prace realizuje zatrudniony pracownik. Dodatkowo mam umowę na projektowanie sieci energetycznej. Do projektowania zatrudniam na umowę-zlecenie rencistę, jednak sam muszę te projekty firmować swoim podpisem i pieczątką – umowa nie daje prawa cedowania. Realizuję w miesiącu 2–3 małe projekty. Czy to firmowanie projektu należy rozumieć jako wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu ZUS-u? Czy mogę mieć problemy z ZUS za firmowanie projektów przy niezdolności do pracy?

Ponowna ciąża na urlopie macierzyńskim i przejście na zwolnienie lekarskie

Ponowna ciąża na urlopie macierzyńskim i przejście na zwolnienie lekarskie

Jestem na urlopie macierzyńskim do 20 sierpnia i pobieram 80% wynagrodzenia (umowa o pracę na czas nieokreślony). Aktualnie jestem ponownie w ciąży, drugi raz, i ze względu na wykonywaną pracę (po 12 godzin stojąco, również w nocy) zdecydowałam, że chcę od razu po zakończonym urlopie macierzyńskim pójść na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży. Czy zwolnienie od lekarza powinnam mieć od 19 lipca, czy 20 lipca? Czy muszę wrócić na 1 dzień do pracy, czy mogę przynieść zwolnienie od razu?

Nadpłata składek ZUS i wykreślenie płatnika z ubezpieczenia zdrowotnego

Nadpłata składek ZUS i wykreślenie płatnika z ubezpieczenia zdrowotnego

Moje pytanie dotyczy poprawności działania ZUS co do „wypadnięcia” płatnika z ubezpieczenia chorobowego. Od niedawna jestem księgową w małej firmie (jednoosobowa działalność, 5 pracowników). Od 7 miesięcy firma ma na koncie ZUS 8 tys. zł nadpłaty. Powstała ona w wyniku omyłkowej, podwójnej zapłaty składki za jeden miesiąc. Do takiej samej omyłki doszło też miesiąc temu – ponownie wpłacono podwójną składkę, czyli były dwie nadpłaty. Przed miesiącem zorientowałam się, że jeden z pracowników, który pracował na umowę-zlecenie w roku ubiegłym, nie zarobił najniższej krajowej, ponieważ był na urlopie rodzicielskim. Musieliśmy dopłacić składkę na ubezpieczenie społeczne, wyszło 104,50 zł niedopłaty. Zrobiłam korektę, a ZUS sam pobrał sobie kwotę korekty, pomniejszając saldo z nadpłaty. Od 7 miesięcy właścicielka firmy, która jest w ciąży, właściwie cały czas przebywa na L4. ZUS odmówił wypłaty zasiłku od ubiegłego miesiąca, twierdząc, że w wyniku korekty powstała niedopłata, a tym samym doszło do „wypadnięcia” płatnika z ubezpieczenia chorobowego. Zalecili złożenie wniosku o przywrócenie terminu do opłacenia składki. Nie rozumiem racjonalności takiego wniosku, skoro wcześniej pobrali sobie niedopłatę z nadpłaty i nie uznali, że jest to zapłata po terminie! Czy złożenie wniosku jest w tej sytuacji zasadne? Co będzie, jak wydadzą decyzję odmowną? Nie rozumiem, jak mogli stwierdzić zapłatę po terminie, skoro była nadpłata i sami sobie ściągnęli te pieniądze. Przecież przepisy ZUS mówią, że każda wpłata idzie na najstarsze zobowiązanie. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji!

Emerytura dla profesora uczelni

Emerytura dla profesora uczelni

Kobieta, nauczyciel akademicki po habilitacji na stanowisku profesora uczelni. Urodzona w lutym 1962 roku. Kiedy musi odejść na emeryturę?

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza – w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna – przyznana na podstawie art 19.1 nie wymaga zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Czy po przyznaniu emerytury Prezes ma prawo do zawieszania z art. 28 części uzupełniającej w sytuacji, gdy prawo do świadczenia zostało już przyznane?

Dług w ZUS - umorzenie długu, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek

Dług w ZUS - umorzenie długu, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek

Mam zaległość w ZUS-ie z lat 2013–2014 – około 13 tysięcy złotych. W końcu otrzymałem decyzję, od której w przeciągu 30 dni mogę odwołać się do sądu. Czy warto składać wniosek o umorzenie rzekomego długu, jeśli nie posiadam żadnego majątku, nie pracuję, jestem bezdzietnym kawalerem? Czy ewentualnie warto składać wniosek o rozłożenie na raty i umorzenie odsetek?

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Mąż jest kierowcą samochodu powyżej 3,5 ton. Od 1983 roku do 1988 ma na świadectwie pracy napisane „uciążliwe warunki pracy”. Z pozostałych firm postaram się uzyskać wpis do świadectwa pracy, ale od 2000 roku do 2009 miał własną działalność – transport międzynarodowy – i własne auta ciężarowe. Sprzedał auta i w 2009 r. pracował w mojej firmie – jeszcze nie jako mąż, ale jako kierowca i kierownik transportu. W 2017 r. wzięliśmy ślub. Jak ma udowodnić pracę w uciążliwych warunkach w ZUS-ie, aby mógł ubiegać się o wcześniejszą emeryturę po 40 latach? Co napisać w świadectwie pracy, gdybym musiała mężowi (pracownikowi) wystawić?

Prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego

Prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego

Mam ustalone prawo do emerytury i ją pobieram. Jednocześnie jestem zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego. Czy po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego? Składki na ZUS są odprowadzane przez pracodawcę w pełnej wysokości.

Emerytura wojskowa z cywilną

Emerytura wojskowa z cywilną

W 1993 r. przeszedłem na emeryturę wojskową z wysługą 20 lat i emeryturą 53%. W tym samym roku, we wrześniu rozpocząłem pracę w szkole średniej jako nauczyciel na umowę na czas nieokreślony i pracuję tam nieprzerwanie do dzisiaj. W 2018 r. skończyłem 65 lat i od przyszłego roku chcę iść na emeryturę cywilną z wysługą w szkolnictwie 27 lat. Według przysyłanych do mnie przez ZUS danych mam na koncie ZUS z tytułu składek ok. 400 000 zł. Mam też wyliczoną pełną emeryturę wojskową, którą przyznano mi po ukończeniu 55 lat. Czy przysługuje mi prawo do połączenia obu emerytur wojskowej i cywilnej?

Emerytura w kraju a praca w Anglii

Emerytura w kraju a praca w Anglii

W tym roku chcę złożyć wniosek o emeryturę (35 lat pracy w Polsce). Pracuję nadal w Anglia i chcę jeszcze pozostać w pracy ok. roku. Jak mogę otrzymać emeryturę w kraju i kontynuować pracę w Anglii?

Jedno zwolnienie na dwie różne choroby

Jedno zwolnienie na dwie różne choroby

Od ponad dwóch miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim od chirurga. Niestety muszę mieć inny zabieg, związany ze sprawami kobiecymi. Lekarz zapowiedział, że będę po nim miesiąc na zwolnieniu. Czy mogę nie przerywać zwolnienia, mimo że będą to dwie różne choroby? Co potem z uzyskaniem zdolności do pracy? Kiedy chirurg powinien mi wystawić takie zaświadczenie?

Zasiłki dla osoby wymagającej opieki i jej opiekunów

Zasiłki dla osoby wymagającej opieki i jej opiekunów

Mój ojciec jest po operacji mózgu, jest osobą schorowaną i ma rentę (na stałe). Posiada zaświadczenie, że wymaga opieki. Obecnie jest pod opieką matki (również na rencie) i brata, który teraz nie pracuje. Jakie zasiłki przysługują ojcu, oraz jakie zasiłki przysługują opiekunom osoby schorowanej wymagającej opieki? Jakie są to zasiłki i gdzie złożyć wnioski o te zasiłki i kto musi je złożyć?

Renta rodzinna dla pracującej studentki

Renta rodzinna dla pracującej studentki

Jestem studentką pracującą na pół etatu na podstawie umowy o pracę od grudnia 2019 r. W ubiegłym miesiącu zmarł mój ojciec. W związku z tym chciałam się dowiedzieć, czy będę mogła pobierać rentę rodzinną, będąc zatrudniona na umowę o pracę? Jeśli tak, to jaki wymiar pracy mogę podjąć (czy może być to pełny etat)?

Zasiłek na dziecko podczas epidemii koronawirusa a kontrola ZUS

Zasiłek na dziecko podczas epidemii koronawirusa a kontrola ZUS

Za pośrednictwem pracodawcy skorzystałem z „dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły”, ale moje 2-letnie dziecko nie jest zapisane ani do żłobka, ani przedszkola, ani klubu dziecięcego. Czy ZUS może mnie sprawdzić i co zrobić w wypadku kontroli? Jak ona może wyglądać? Co mi grozi?

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

8 lat temu wyjechałam do pracy za granicę do Anglii, równocześnie płacąc składki KRUS. Nie zgłosiłam w KRUS pracy za granicą z niewiedzy. Teraz chcę zrezygnować z KRUS-u, ale w związku z tym powinnam przesłać zaświadczenie od pracodawcy, od kiedy pracuję w Anglii. Jakich konsekwencji prawnych lub finansowych mogę się spodziewać, zwłaszcza że w tym okresie korzystałam z wizyt u lekarza?

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Przepracowałem 18 lat jako rybak morski pokładowy w tym 14 lat i 8 miesięcy w szczególnych warunkach. Od 8 lat jestem rolnikiem i opłacam KRUS, więc łącznie mam 25 lat składkowych. Urodziłem się w 1960 r. Czy mogę otrzymać emeryturę, jaka przysługuje rybakom morskim?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki