Emerytura w kraju a praca w Anglii

Emerytura w kraju a praca w Anglii

W tym roku chcę złożyć wniosek o emeryturę (35 lat pracy w Polsce). Pracuję nadal w Anglia i chcę jeszcze pozostać w pracy ok. roku. Jak mogę otrzymać emeryturę w kraju i kontynuować pracę w Anglii?

Jedno zwolnienie na dwie różne choroby

Jedno zwolnienie na dwie różne choroby

Od ponad dwóch miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim od chirurga. Niestety muszę mieć inny zabieg, związany ze sprawami kobiecymi. Lekarz zapowiedział, że będę po nim miesiąc na zwolnieniu. Czy mogę nie przerywać zwolnienia, mimo że będą to dwie różne choroby? Co potem z uzyskaniem zdolności do pracy? Kiedy chirurg powinien mi wystawić takie zaświadczenie?

Zasiłki dla osoby wymagającej opieki i jej opiekunów

Zasiłki dla osoby wymagającej opieki i jej opiekunów

Mój ojciec jest po operacji mózgu, jest osobą schorowaną i ma rentę (na stałe). Posiada zaświadczenie, że wymaga opieki. Obecnie jest pod opieką matki (również na rencie) i brata, który teraz nie pracuje. Jakie zasiłki przysługują ojcu, oraz jakie zasiłki przysługują opiekunom osoby schorowanej wymagającej opieki? Jakie są to zasiłki i gdzie złożyć wnioski o te zasiłki i kto musi je złożyć?

Renta rodzinna dla pracującej studentki

Renta rodzinna dla pracującej studentki

Jestem studentką pracującą na pół etatu na podstawie umowy o pracę od grudnia 2019 r. W ubiegłym miesiącu zmarł mój ojciec. W związku z tym chciałam się dowiedzieć, czy będę mogła pobierać rentę rodzinną, będąc zatrudniona na umowę o pracę? Jeśli tak, to jaki wymiar pracy mogę podjąć (czy może być to pełny etat)?

Zasiłek na dziecko podczas epidemii koronawirusa a kontrola ZUS

Zasiłek na dziecko podczas epidemii koronawirusa a kontrola ZUS

Za pośrednictwem pracodawcy skorzystałem z „dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły”, ale moje 2-letnie dziecko nie jest zapisane ani do żłobka, ani przedszkola, ani klubu dziecięcego. Czy ZUS może mnie sprawdzić i co zrobić w wypadku kontroli? Jak ona może wyglądać? Co mi grozi?

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

8 lat temu wyjechałam do pracy za granicę do Anglii, równocześnie płacąc składki KRUS. Nie zgłosiłam w KRUS pracy za granicą z niewiedzy. Teraz chcę zrezygnować z KRUS-u, ale w związku z tym powinnam przesłać zaświadczenie od pracodawcy, od kiedy pracuję w Anglii. Jakich konsekwencji prawnych lub finansowych mogę się spodziewać, zwłaszcza że w tym okresie korzystałam z wizyt u lekarza?

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Przepracowałem 18 lat jako rybak morski pokładowy w tym 14 lat i 8 miesięcy w szczególnych warunkach. Od 8 lat jestem rolnikiem i opłacam KRUS, więc łącznie mam 25 lat składkowych. Urodziłem się w 1960 r. Czy mogę otrzymać emeryturę, jaka przysługuje rybakom morskim?

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a składki na ubezpieczenie w ZUS

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a składki na ubezpieczenie w ZUS

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. pół roku temu sprzedał część swoich udziałów, akt notarialny został podpisany miesiąc po sprzedaży, a wpisu w KRS dokonano dopiero przed miesiącem. Z jaką datą dotychczasowy jednoosobowy wspólnik przestaje płacić składki na ubezpieczenie ZUS?

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

W 1998 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej, a od 1999 r. do 2002 r. pełniłem nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w tym przez 2 lata na etacie podoficera zawodowego, ze służby nadterminowej zostałem zwolniony w stopniu plutonowego. Czy zostając w tym roku żołnierzem zawodowym, będą mnie obowiązywać stare zasady emerytury wojskowej?

Wcześniejsza emerytura dla pracownika PKP pracującego w warunkach szczególnych

Wcześniejsza emerytura dla pracownika PKP pracującego w warunkach szczególnych

Urodziłem się w 1957 r., od 1978 r. pracowałem w PKP na stanowisku w szczególnych warunkach do stycznia 2017 r. i pracuję nadal. Mam wymagany okres pracy w szczególnych warunkach ok. 30 lat. Jednak po 2008 r. nie pracowałam na stanowisku podanym na listach przewidzianych w nowych przepisach. Czy według nowych przepisów przysługuje mi wcześniejsza emerytura w wieku 62 lat?

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Jestem na emeryturze wcześniejszej (rocznik 1953), ale mam pytanie dotyczące mojego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 2015 r. od wynagrodzenia członków rady nadzorczej pobierano składki na ubezpieczenie społeczne. Roczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wynosiło ok. 3000, zł a czas to od 2014 do 2020 roku. Czy powyższe może być powodem do przeliczenia emerytury?

Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS

Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS

Od 18 lat opłacam KRUS, teraz chciałabym podjąć dodatkową pracę, ale jednocześnie nie stracić ubezpieczenia w KRUS-ie. Jaką umowę mogę w tej sytuacji podpisać? Jeżeli straciłabym KRUS, to czy jest możliwy powrót za jakiś czas do niego?

Wstrzymanie zasiłku chorobowego z powodu zatrudniania męża

Wstrzymanie zasiłku chorobowego z powodu zatrudniania męża

Obecnie jestem w 31. tygodniu ciąży. Prowadzę swoją działalność gospodarczą, od 4 miesięcy podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowego. Wszystkie składki opłacałam w terminie. Od 7 tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim i do chwili obecnej i będę kontynuować aż do dnia porodu, później przejdę na macierzyński. Okazało się, że mój chorobowy zasiłek został do dnia dzisiejszego niewypłacony przez ZUS. Od 3 lat zatrudniam mojego męża na 1/2 etatu. Mamy rozdzielność majątkową. Okazało się, o czym nie poinformowała mnie księgowa, że powinien być zatrudniony jako osoba współpracująca. Czy mogę otrzymać zasiłek chorobowy od ZUS-u i dlaczego te dwie sprawy są powiązane ze sobą? Czemu ZUS wstrzymał zasiłek chorobowy z powodu zatrudniania męża?

Zmiana stanowiska pracownikowi w wieku ochronnym

Zmiana stanowiska pracownikowi w wieku ochronnym

Czy można zmienić stanowisko (kierownicze) pracowniczce będącej w okresie ochronnym, która w listopadzie skończyła 60 lat? Wydaje mi się, że w związku ze zmianą zasad emerytalnych z dniem 1.10.2017 pracowniczka jest jeszcze w okresie ochronnym. Czy mogę ją przesunąć na inne stanowisko w jej dziale zgodne z jej wykształceniem i kompetencjami bez zmiany wysokości wynagrodzenia? Czy jeżeli teraz wypowiem jej warunki pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który upłynie po okresie ochronnym, i po tym terminie zmienię pracowniczce stanowisko, to będzie naruszenie przepisów? Problem w tym, że mam dobrego kandydata na to miejsce, który już nie chce czekać, a inwestowanie w pracownika (np. szkolenia), który w każdym momencie może mi podziękować za pracę i odejść na emeryturę, jest nieopłacalne. 

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?

Nie pracuję obecnie, ponieważ mam problemy zdrowotne. Byłem ubezpieczony w ZUS-ie jako osoba ubezpieczona w firmie żony (kod 05 11), ale wyrejestrowałem się. Nie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy, nie mam statusu osoby bezrobotnej. W ZUS-ie żona zgłosiła mnie jako członka rodziny, bym mógł korzystać z państwowej opieki lekarskiej. Po prostu czekam na osiągnięcie wieku emerytalnego, by złożyć wniosek o emeryturę. Zostało mi do 65 lat kilka miesięcy. Czy łamię powyższym zachowaniem prawo? Czy istnieje dawny „obowiązek pracy”? Dodam, że nie mam ziemi ani gospodarstwa.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Żona występowała o rentę do ZUS-u, lekarz orzecznik I instancji orzekł częściową niezdolność do pracy na okres 2 lat. ZUS od razu złożył zarzut wadliwości, mówiąc o tym że lekarz orzecznik nie ustalił daty powstania niezdolności do pracy. Wezwano ją na druga komisję, gdzie orzeczono, że jest zdolna do pracy i nie przyznano jej renty. Czy można pójść do sądu o nieuznanie tej drugiej decyzji, ponieważ zarzut ZUS-u o dacie był nieprawdziwy? Jak się od takiej decyzji odwoływać?

Doliczenie pracy na umowę-zlecenie w celu podwyższenia renty po mężu

Doliczenie pracy na umowę-zlecenie w celu podwyższenia renty po mężu

Pobieram rentę rodzinną po zmarłym mężu. Mam 66 lat, pracuję na umowę-zlecenie, opłacam składki. Czy ZUS może mi wliczyć do renty rodzinnej parę miesięcy pracy, żebym miała trochę wyższą emeryturę?

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Wniosek o rentę złożyłam w ZUS-ie w 2012 roku. Renta została mi przyznana decyzją sądu apelacyjnego w lutym 2020 roku. Wyrok jest prawomocny. Czy otrzymam wyrównanie renty za cały ten okres?

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4

Jestem funkcjonariuszem Straży Pożarnej. Po 16 latach pracy sytuacja w mojej firmie zrobiła się bardzo niedobra, wręcz frustrująca, ze strony przełożonych. Postanowiłem napisać raport o emeryturę, żeby odejść po 17 latach pracy. Ze względu na stres i nerwy poszedłem do psychiatry, który stwierdził nerwicę i wysłał na L4. Mój przełożony wysyła kontrole do mnie do domu notorycznie. Gdy mnie nie zastał w domu, powiadomił mnie, że będę miał komisję w sprawie nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia (L4 mam oznaczone „2”, że mogę chodzić). Czy komendant może mnie tak kontrolować? Jakie mam prawa? Czy zawsze muszę przebywać w domu, bez przerwy? Prowadzę własną działalność, ale zrobiłem pełnomocnictwo na brata i ojca, czy podpisanie faktury jest zgodne z przebywaniem na zwolnieniu?

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Mam 42 lata i od 5 lat rentę rodzinną po zmarłym emerytowanym już mężu funkcjonariuszu. Dzieci też mają rentę. Chciałabym ponownie wyjść za mąż. Czy stracę prawo do co miesięcznego świadczenia rentowego, a w przyszłości, gdy skończę 50 lat i moje najmłodsze dziecko skończy naukę (teraz ma 9 lat). będę w pełni mogła przejść na rentę po pierwszym mężu? Czy zawierając związek małżeński, stracę wszystkie prawa po pierwszym mężu?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »