Niezłożenie ZUA po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego a karencja przed wypłatą zasiłku

Niezłożenie ZUA po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego a karencja przed wypłatą zasiłku

Do 30 kwietnia byłam zatrudniona przez 16 lat u jednego pracodawcy na pełen etat i prowadziłam działalność gospodarczą ze składką zdrowotną. Z dniem 1 maja otrzymałam zwolnienie lekarskie, ale nie złożyłam w ciągu 7 dni ZUA, że chcę przejść na całą składkę, łącznie z chorobowym, i dlatego ZUS daje mi 90 dni okresu karencji przed wypłatą zasiłku. Czy jeśli zawieszę działalność i zatrudnię się u innego pracodawcy na 1 miesiąc, a odejdę na zwolnienie po kilku dniach, to otrzymam zasiłek chorobowy i za jaki okres będą mi liczyć podstawę do tego zasiłku?

Renta wdowia z Niemiec i renta rodzinna w Polsce

Renta wdowia z Niemiec i renta rodzinna w Polsce

Moja mama skończyła 86 lat. Po śmierci ojca w 2006 r. przyznano jej rentę rodzinną wypłacaną przez zakład ubezpieczeń społecznych MSWiA, pomimo powtórnego wyjścia za mąż za obywatela Niemiec i zamieszkania w Niemczech. Renta wypłacana jest na konto banku w Polsce, gdyż mama nadal ma obywatelstwo polskie. W tym roku, po 28 latach małżeństwa, zmarł mój ojczym. Niemiecki zakład ubezpieczeń społecznych przyznał mamie dużą rentę wdowią. Po śmierci drugiego męża mama ma zamiar powrócić do Polski, gdzie mieszka jej cała rodzina. Czy w tym przypadku może liczyć na wypłacanie jednocześnie renty rodzinnej w Polsce i renty wdowiej z Niemiec?

Zwrot kosztów pochówku wujka

Zwrot kosztów pochówku wujka

W lipcu bieżącego roku zmarł brat mojej mamy. Dziadkowie i moja mama od dawna nie żyją. Wujek był kawalerem i alkoholikiem. Po śmierci babci utrzymywałam go przez 3 lata (opłacałam czynsz i rachunki), gdyż taka była wola babci. Pobierał on wprawdzie rentę socjalną z MOPR-u (około 600 zł plus 200 zł), ale cała szła na alkohol. Zmarł dwa tygodnie temu – sama zajęłam się pogrzebem, zadzwoniłam wprawdzie do MOPR-u w poniedziałek, ale usłyszałam, że skoro ja już ten pogrzeb organizuję, to mi nie pomogą. Nie otrzymałam również przysługującej wujkowi renty (był to dzień wypłaty), ponieważ jestem „zbyt daleką rodziną”. Sądziłam, że dostanę zasiłek pogrzebowy z własnego ubezpieczenia (pracuję), ale dla ZUS-u również jestem „zbyt daleką rodziną”. Renta jest już nie do odzyskania (notarialnie zrzekłam się spadku), jednak nie wierzę, że koszty pochówku nie zostaną mi zwrócone. Jedyna droga dochodzenia swoich praw to według ZUS-u złożenie dokumentów do sądu (oficjalnej odmowy jeszcze nie mam, ale w chwili składania dokumentów już ją ustnie uzyskałam). Dodam, że wujek miał 60 lat, więc nie miał jeszcze niestety prawa do emerytury. Czy potrafią mi Państwo pomóc?

Renta a zamieszkanie za granicą

Renta a zamieszkanie za granicą

Mam syna z zespołem downa, któremu została przyznana renta socjalna. Czy mieszkając za granicą, mój syn nadal ma prawo do pobierania renty? Nadmieniam, że renta została mu przyznana dożywotnio. Mój syn jest osobą stale niezdolną do pracy i wymaga też stałej opieki.

Szansa na dodatkowe świadczenie dla schorowanej osoby

Szansa na dodatkowe świadczenie dla schorowanej osoby

Pobieram rentę rodzinną od 2015 r. w kwocie 890 zł. Od pół roku jestem chora, mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Od kilku miesięcy dobrowolnie opłacam składkę emerytalno-rentową. Mam udokumentowane ponad 14 lat opłacania składek, które płaciłam do momentu otrzymania renty rodzinnej po zmarł mężu. Mam 40 lat. Proszę o poradę, jakie przysługują mi świadczenia. Czy mogę ubiegać się o rentę socjalną?

Ciąża po macierzyńskim - jak nie utracić świadczeń?

Ciąża po macierzyńskim - jak nie utracić świadczeń?

Byłam do 24 sierpnia na macierzyńskim, od 25 sierpnia jestem na urlopie wypoczynkowym, który kończy mi się w listopadzie. Wysłałam już zaświadczenie do pracy, że idę na wychowawczy po skończeniu urlopu wypoczynkowego. Jednak właśnie się dowiedzieliśmy, że jestem w kolejnej ciąży. Jakie kroki prawne muszę podjąć, aby nie utracić świadczeń?

Nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Podczas kontroli prawidłowości zwolnienia lekarskiego nie było mnie w domu. Na zwolnieniu jestem 30 dni po zabiegu, o czym wie pracodawca. Niezwłocznie na drugi dzień napisałam na wskazany adres e-mail z zawiadomienia, dlaczego nie było mnie w domu. Ale na ww. zawiadomieniu napisali, że powinnam jeszcze osobiście wyjaśnić tę sprawę w siedzibie pracodawcy. Nigdzie w przepisach nie znalazłam, że muszę oprócz pisemnego wyjaśnienia robić to jeszcze osobiści. Tym bardziej, że pracodawca wiedział o mojej nieobecności, bo po otrzymaniu zwolnienia zaraz zadzwoniłam i o tym powiedziałam, że mam jeszcze problem z wygojeniem się rany. Zwolnienie jest już od lekarza rodzinnego, bo ze szpitala w razie problemów tam mnie odesłali, na zwolnieniu jest zaznaczone, że mogę chodzić. Przełożony też to wiedział. Proszę o radę, czy naprawdę muszę iść i się tłumaczyć osobiście?

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

W latach 1980–1984 obywałem studia doktoranckie zakończone doktoratem obronionym w późniejszym czasie. W okresie tym pobierałem stypendium doktoranckie. Czy czas studiów doktoranckich może mi zostać zaliczony do emerytury przez ZUS jako okres składkowy, czy jedynie jako nieskładkowy?

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

W Polsce przepracowałam 32 lata. Od 6 lat pracuję legalnie w Norwegii. W przyszłym roku ukończę 60 lat i nabędę prawo do pobierania emerytury. W tym czasie będę dalej pracować w Norwegii. W związku z powyższą sytuacją mam kilka pytań:1. Czy mogę dalej pracować za granicą i pobierać w tym czasie emeryturę w Polsce?2. Czy mogę przenieść składki emerytalne odprowadzane w Norwegii do polskiego ZUS-u? Jeżeli tak, to czy będzie to miało wpływ na wysokość emerytury w Polsce?3. Czy mam obowiązek zgłoszenia do ZUS-u, że obecnie pracuję za granicą?4. Czy pomimo kontynuowania pracy za granicą mogę złożyć wniosek o emeryturę, a następnie ją zawiesić?

Macierzyński na etacie, ale dalsza praca na zlecenie

Macierzyński na etacie, ale dalsza praca na zlecenie

Mam dwie prace. W jednej jestem zatrudniona na etat, a w drugiej na umowę-zlecenie. Proszę o informacje, czy w przypadku przejścia w pracy na etat na urlop macierzyński mogę nadal pracować na umowę-zlecenie i otrzymywać z niej wynagrodzenie? 

Zakwestionowanie zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Zakwestionowanie zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Jestem zatrudniona na umowie-zlecenia od sierpnia 2019 r. jako pracownik fizyczny. W marcu 2020 r. zachorowałam i byłam na zwolnieniu lekarskim przez okres 182 dni. Otrzymywałam zasiłek chorobowy do 18 września 2020 r. Ze względu na inne schorzenie inny lekarz wystawił mi zwolnienie od dnia 21.09.2020 r. i trwa ono nadal. Pracodawca zakwestionował to zwolnienie i zwrócił się z pismem do ZUS-u. Niestety ZUS odpisał, że zasiłek chorobowy od 21 września 2020 r. mi nie przysługuje. Pismo to nie zawiera żadnego uzasadnienia. Chciałam prosić o pomoc i opinię w tej sprawie.

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Urodziłem się w 1978 r. Jestem marynarzem i od podjęcia pierwszej pracy pracuję u zagranicznego armatora. Nigdy nie pracowałem w Polsce i prawdopodobnie nie będę. Moje pytania dotyczą przyszłej emerytury z ZUS-u. Od 16 lat opłacam minimalne składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze zmienną częstotliwością. Tak naprawdę będzie może około 50 miesięcy składkowych. Od dwóch lat staram się opłacać regularnie co miesiąc.1. Jakie warunki muszę spełnić, aby w wieku 67 lat uzyskać minimalną emeryturę?2. Czy w mojej sytuacji są szanse na wyższą emeryturę niż ewentualna minimalna, np. poprzez zwiększenie składki?3. Czy są jeszcze jakieś inne informacje, które powinienem znać? Potrzebowałbym klarownego wyjaśnienia, jak się ma przyszła emerytura w moim przypadku i jaką przyjąć strategię i poczynić kroki, aby była jak największa.

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Chciałbym przejść na emeryturę nauczycielską, wliczając pracę na gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1978– 1982 (czyli od 16. roku życia). Rodzice mieli swoich użytków rolnych ponad 49 arów i pole cioci 95 arów (mieszkała 400 km od tego pola i tam pracowała, nigdy go nie uprawiała). Czy ten obszar może być zaliczony w poczet gospodarstwa rodziców, którzy od 1977 roku płacili KRUS?

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Prowadzę działalność gospodarczą – jestem stomatologiem – nieprzerwanie od 29 lat, w pełnym wymiarze godzin. Czy można pracę stomatologa zaliczyć jako pracę w szczególnych warunkach? Chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, a mam obecnie 55 lat.

Zasiłek chorobowy po odwieszeniu działalności

Zasiłek chorobowy po odwieszeniu działalności

Byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym do 6 listopada br., potem zawiesiłam działalność od 7.11 do 5.12. Dowiedziałam się, że będę operowana dnia 06.12. Czy będę mogła skorzystać z zasiłku chorobowego od tego dnia, czyli od 06.12? Prowadzę działalność gospodarczą.

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Górnik po kilku latach pracy został zwolniony dyscyplinarnie. Czy przepracowane w górnictwie lata będą mu się liczyć do wcześniejszej emerytury? Jakie są konsekwencje takiej dyscyplinarki i czy będzie miała ona wpływ na emeryturę?

Osiągnięcie wieku emerytalnego a opłacanie składek ZUS i KRUS

Osiągnięcie wieku emerytalnego a opłacanie składek ZUS i KRUS

Jestem rolnikiem, urodziłem się w 1956 r., w przyszłym roku skończę 65 lat, czyli osiągnę wiek emerytalny. Oprócz pracy na gospodarstwie w młodości pracowałem również zawodowo (przez 19 lat miałem opłacane składki do ZUS-u). W związku z powyższym chciałem zapytać, czy będą mi przysługiwały dwie emerytury (ZUS i KRUS)? Składki KRUS mam opłacone za 90 kwartałów, co oznacza, iż w momencie ukończenia 65 lat będzie mi brakowało kilku kwartałów do spełnienia wymogu ubiegania się o emeryturę rolniczą. Czy w związku z powyższym będę mógł wpierw wystąpić do ZUS-u o przyznanie emerytury, a następnie po uzyskaniu pełnych 100 kwartałów ubezpieczenia (w KRUS-ie) wystąpić do KRUS-u o przyznanie emerytury rolniczej?

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

W październiku uzyskam prawo do emerytury powszechnej. Szkoła, w której pracuję, proponuje mi zatrudnienie na cały etat ale tylko pod warunkiem, że zgodzę się z niego zrezygnować z końcem września i przejść na emeryturę. Moje godziny przejmą inni nauczyciele jako ponadwymiarowe. Jeżeli nie zgodzę się na takie rozwiązanie, w arkuszu organizacyjnym na przyszły rok znajdzie się dla mnie tylko 9 godzin. Jaka odprawa przysługuje mi, biorąc pod uwagę pierwsze rozwiązanie? Czy decydując się na drugi wariant i przejście w stan nieczynny, otrzymam pełne wynagrodzenie zasadnicze, czy od połowy etatu?

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

W latach 1976–1980 uczyłem się w Wyższej Szkole Oficerskiej. Po ukończeniu szkoły otrzymałem przydział do jednostki wojskowej ,gdzie pełniłem służbę do 1989 r. Ze względu na stan zdrowia stanąłem na komisję wojskową, gdzie otrzymałem III grupę inwalidzką. Powstałe schorzenie powstało w związku ze służbą wojskową, przez rok pobierałem całe wynagrodzenie, a obecnie otrzymuję 40% renty inwalidzkiej. Po wyjściu z wojska podjąłem pracę jako inspektor. Funkcję tę pełniłem przez okres ok. półtora roku, a po likwidacji stanowiska podjąłem pracę jako nauczyciel, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Obecnie w lutym kończę 63 lata i znów tracę pracę, gdyż następuje likwidacja szkoły. W jaki sposób mogę ubiegać się o nabycie praw emerytalnych z wojska? W tym czasie minimalna wysługa to 15 lat, a ja zostałem zwolniony nie ze swojej winy, tylko ze względu na chorobę nabytą w wojsku.

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

W rozwiązaniu umowy o pracę i świadectwie pracy mam wpisaną przyczynę wypowiedzenia jako likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomiczno-finansowych (K.p. art. 30 § 1 pkt 2). Mam 56 lat i 26 lat stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe). Czy otrzymam za takie zwolnienie świadczenie przedemerytalne?

Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »