Zasiłki i świadczenia dla kobiety prowadzącej działalność po zajściu w ciążę i urodzeniu dziecka

Zasiłki i świadczenia dla kobiety prowadzącej działalność po zajściu w ciążę i urodzeniu dziecka

Noszę się z zamiarem założenia działalności gospodarczej i w związku z tym chciałabym zapytać o zasiłki i świadczenia dla kobiety, która prowadząc działalność gospodarczą zajdzie w ciążę i urodzi dziecko. Oto pytania: 1. Po założeniu działalność przysługują obniżone, preferencyjne składki ZUS. Czy mogę od razu opłacać składki w wyższej wysokości? 2. Ile miesięcy trzeba opłacać składki, aby kobiecie w ciąży przysługiwało płatne L4 oraz świadczenie macierzyńskie? 3. W jaki sposób liczy się miesiące opłacania składki – pełny miesiąc kalendarzowy czy od dnia założenia działalności gospodarczej? 4. Jaka będzie podstawa obliczenia świadczenia na L4 i później na macierzyńskim – tylko składki z działalności gospodarczej czy też poprzednie składki z umowy o pracę? 5. W zakładzie zarabiałam 3,5 tys. zł. Na zwolnieniu lekarskim otrzymywałam 3,5 tys., a na urlopie macierzyńskim 80%. W jakiej wysokości i przez jaki czas powinnam opłacać składkę ZUS na działalności gospodarczej, aby otrzymywać świadczenia na podobnym poziomie?

Drugie dziecko podczas urlopu wychowawczego - co zrobić żeby skorzystać z zasiłku macierzyńskiego?

Drugie dziecko podczas urlopu wychowawczego - co zrobić żeby skorzystać z zasiłku macierzyńskiego?

Jestem zatrudniona na czas określony. Umowę mam jeszcze 1 rok. Teraz przebywam na wychowawczym i mam jeszcze rok do wykorzystywania. Za niecały miesiąc urodzi się drugie dziecko. Czy po wychowawczym mogę skorzystać z zasiłku macierzyńskiego? Po porodzie można złożyć dokumenty, czyli akt urodzenia dziecka i wniosek o zasiłek macierzyński. Czy muszę zrezygnować teraz z wychowawczego przed porodem i przynieść na zwolnienie chorobowe, żeby skorzystać z zasiłku macierzyńskiego?

Konsekwencje wznowienia działalności gospodarczej na zasiłku chorobowym

Konsekwencje wznowienia działalności gospodarczej na zasiłku chorobowym

Jestem na zasiłku chorobowym, ale chciałabym złożyć wniosek o grant. W tym celu musiałabym wznowić działalność gospodarczą. Czy samo wznowienie działalności gospodarczej, bez planowanej pracy i dochodów, spowoduje wstrzymanie zasiłku chorobowego? Czy ryzykuję utratą zasiłku? Proszę o informacje jakie mogą mnie spotkać konsekwencje za wznowienie działalności gospodarczej na zasiłku chorobowym.

Opłaty za pobyt siostry DPS

Opłaty za pobyt siostry DPS

Mam niepełnosprawną umysłowo siostrę, która niedawno została umieszczona w DPS-ie. Mamy tylko mamę. Mieszkam za granicą, jestem samotną matką. Czy przy niskich dochodach będę musiała ponosić opłaty za pobyt siostry w DPS?

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a podjęcie pracy i dodatkowe dochody

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a podjęcie pracy i dodatkowe dochody

Czy posiadając rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w przypadku podjęcia pracy należy o tym fakcie powiadomić ZUS i w zależności od wysokości dochodu z pracy wysokość renty pozostaje lub jest ograniczona lub przy dużych dochodach nie jest wypłacana? A co w przypadku osiągania w czasie renty dodatkowych dochodów z giełdy papierów wartościowych? Czy o tym fakcie też trzeba powiadamiać ZUS – kiedy i jak, i czy też w zależności od wysokości dochodu na koniec roku wysokość renty może być ograniczona lub wstrzymana? Czy fakt osiągania dochodów z giełdy może wpłynąć na decyzję lekarza orzecznika o nie przyznaniu renty? 

Zaliczenie pracy przy monitorze ekranowym jako pracy w szczególnych warunkach

Zaliczenie pracy przy monitorze ekranowym jako pracy w szczególnych warunkach

Staram się o uwzględnienie przy naliczeniu mojej emerytury okresu pracy w szczególnych warunkach, „pełen etat, w sposób ciągły, przy monitorze ekranowym”. Złożyłam już do ZUS-u i sądu odwołanie od decyzji. Chciałabym spytać, czy większą skuteczność będę miała, gdy reprezentować mnie będzie prawnik? Czy były już wyroki w podobnych sprawach i czy mam szansę na zaliczenie mi okresu pracy w warunkach szkodliwych? 

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Pracuję na umowę o pracę i z tym samym pracodawcą mam umowę-zlecenie. Czy koszty składki do ZUS-u i inne narzuty powinny być płacone na pół z pracodawcą? Czy może on jak w moim przypadku wszystkimi składkami obciążyć mnie? 

Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Urodziłam się w 1953 roku. Przepracowałam na PKP 37 lat. Przeszłam na emeryturę w 2008 w wieku 55 lat. Przeliczono mi emeryturę i w porównaniu do koleżanek mam o 100% niższą emeryturę. Razem przepracowaliśmy na tym samym stanowisku. Do kogo mam się zgłosić z tym problemem? Wydaje mi się, że oszukano mnie przy przeliczeniu. Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Odrębne gospodarstwa małżonków a ubezpieczenie w KRUS

Odrębne gospodarstwa małżonków a ubezpieczenie w KRUS

Małżeństwo posiada 2 odrębne gospodarstwa (majątek osobisty nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego). Żona pracuje na umowę o pracę i opłaca składki ZUS, mąż podlega ubezpieczeniu KRUS. W trakcie trwania małżeństwa żona zawarła umowę dzierżawy gruntów. Czy grunty należące do żony mają wpływ na wysokość składki KRUS męża i czy KRUS może żądać od żony dokumentów w postaci aktu małżeństwa, zaświadczenia z zakładu pracy i informacji o wymiarze podatku, jeśli nigdy nie podlegała ona ubezpieczeniu rolniczemu ani nie zgłaszała męża do ubezpieczenia?

Pomoc męża w firmie żony a składki ZUS

Pomoc męża w firmie żony a składki ZUS

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę, aby przy zleceniach sporadycznie pomagał mi mój mąż. Mój mąż jest stale zatrudniony w innej firmie, która odprowadza za niego ZUS. Czy w związku z tym jednorazowym zleceniem/pomocą, którą dla mnie będzie wykonywał nieodpłatnie, muszę za niego odprowadzić składki ZUS?

Świadczenie rehabilitacyjne dla zwolnionego pracownika

Świadczenie rehabilitacyjne dla zwolnionego pracownika

Mam pytanie w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego*. Od marca 2020 do października 2020 przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Uzyskałam zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności, wróciłam do pracy na jeden dzień i otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. W styczniu kończy mi się okres wypowiedzenia, w czasie którego byłam zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Jeśli wystąpię w lutym o zasiłek rehabilitacyjny, czy zostanie mi on przyznany? Czy dla zwolnionego pracownika przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Odwołanie od decyzji ZUS po upływie terminu

Odwołanie od decyzji ZUS po upływie terminu

Mam pytanie dotyczące odwołania od decyzji ZUS-u, a mianowicie decyzję dostałam 23.07.2021 r. z pouczeniem, iż termin odwołania to 14 dni od daty doręczenia. Niestety przeoczyłam tę informację, czytając decyzję ZUS-u. Czy w tej sytuacji pomimo upływu terminu mogę jeszcze złożyć odwołanie? Sprawa dotyczy wypadku w pracy i decyzji ZUS-u o przyznaniu 0% uszczerbku na zdrowiu. Zaznaczę, że cała rehabilitacja prowadząca do szybszego powrotu do zdrowia (4 miesiące zwolnienia) odbyła się prywatnie z powodu odległych terminów na NFZ.

Renta rodzinna po zmarłej żonie która pobierała dwa świadczenia

Renta rodzinna po zmarłej żonie która pobierała dwa świadczenia

Sprawa dotyczy renty rodzinnej po zmarłej żonie. Moja zmarła żona otrzymywała z ZUS-u dwa świadczenia wypłacane w tym samym terminie, tj. emeryturę i 50% renty z tytułu choroby zawodowej. Zamierzam wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej. Czy ZUS musi uwzględnić obydwa nabyte przez żonę świadczenia?

W którym miesiącu przejść na emeryturę?

W którym miesiącu przejść na emeryturę?

Za miesiąc kończę 60 lat. Chcę przejść na emeryturę. Prowadzę działalność gospodarczą. Pracę rozpoczęłam w 1980 roku. Jedyny okres to jeden miesiąc w 1981 r. W którym miesiącu najkorzystniej byłoby dla mnie złożyć wniosek o emeryturę?

Praca za granicą i emerytura w Polsce

Praca za granicą i emerytura w Polsce

Od 2 lat biorę emeryturę w Polsce najmniejszą – możliwą, bo zabrakło mi 2 lat do 20. W momencie składania wniosku pani w ZUS-ie spytała, czy pracuję. Ja odpowiedziałem, że pracuję za granicą. Pani odpowiedziała: „to niech sobie pan tam pracuje, a emerytura tu będzie się odkładać”. Ponieważ jestem osobą słabosłyszącą, byłem z córką, i ona też tak zrozumiała. Teraz dowiedziałem się, że ponoć w momencie składania wniosku o emeryturę nie wolno mi było pracować… Nikt mi nie powiedział. Nie chcę nikogo oszukiwać. Co mam robić?

Marynarz a ubezpieczenie w KRUS

Marynarz a ubezpieczenie w KRUS

Ponieważ podpisuje kontrakt z OSM jako marynarz do pracy na statku pod banderą NIS, agencja ta wymaga ode mnie opłacenia „dobrowolnej” składki emerytalno-rentowej w ZUS-ie na czas zatrudnienia, aby otrzymać druk W/NOR. OSM wystawia mi na ten cel odpowiednie zaświadczenie do ZUS-u. Sęk w tym, że od kilkunastu lat jestem ubezpieczony w KRUS-ie, bo posiadam ponad 1 ha ziemi i podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu z tego tytułu, co mi odpowiada, ponieważ większość armatorów nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności podczas pobytu w domu lub poszukiwania kolejnej pracy. Na chwilę obecną gwarantowany jest mi kontrakt z OSM tylko na jeden miesiąc i zastanawiam się, czy później nie będzie problemu powrotu do KRUS-u? Interesuje mnie też, czy najpierw należy udać się do KRUS-u celem wyrejestrowania, czy do ZUS-u celem opłacenia składki ? Czy wszystkie instytucje muszę odwiedzić lokalnie w miejscu zameldowania? 

Renta rodzinna a nauka - czy ZUS upomni się o zwrot renty?

Renta rodzinna a nauka - czy ZUS upomni się o zwrot renty?

Spodziewam się problemów z ZUS-em i chciałbym się na nie przygotować. Od czterech lat pobieram ratę po ojcu z uwagi na fakt, że posiadam status ucznia. Problem polega jednak na tym, że od trzech lat uczęszczam do szkoły policealnej, gdzie wystarczy się wpisać na listę obecności, przychodząc na 5 minut raz w miesiącu. Co pół roku zapisuje się na kierunek od nowa. Na początku kolejnego roku kończę 25 lat i przestaje mi przysługiwać renta po ojcu. Spodziewam się dostać zawiadomienie od ZUS-u o zwrot wypłacanej mi renty przez to że przez wszystkie lata nauki byłem na pierwszym roku i nie podchodziłem do egzaminów. Aktualnie jestem na kierunku, który trwa cztery semestry. Przez ostatni rok pobierania renty, który aktualnie mamy, mogę uczęszczać na zajęcia, ale moje pytania brzmią: Czy dostanę wtedy do spłaty całe trzy ostatnie lata (wyczytałem, że ZUS może się domagać zwrotu kosztów z trzech ostatnich lat, też chciałbym wiedzieć, czy to prawda)? Czy dostane do spłaty dwa poprzednie lata? Czy mam możliwość wyjść teraz z tej sytuacji, żeby nie mieć parudziesięciu tysięcy do zapłacenia pod koniec roku?

Brak zgłoszenia pracy przez rencistę

Brak zgłoszenia pracy przez rencistę

Zatrudniliśmy pracownika, który jest rencistą i nie zgłosił tego do ZUS-u. Zatrudnienie trwa od 2015 r., wynagrodzenie to było 1200 zł na część etatu. Nie informował też ZUS-u o przychodach w poszczególnych latach. Chcemy uniknąć konsekwencji i dla pracownika, i dla nas jako zakładu pracy. Był prawidłowo zgłoszony i składki były terminowo odprowadzane. Co mamy robić?

Czy jako wspólnik spółki z o.o. muszę opłacać składki ZUS?

Czy jako wspólnik spółki z o.o. muszę opłacać składki ZUS?

Zakładam spółkę z o.o. i będę jednym z dwóch wspólników, przy czym będę posiadać 95% udziałów. Nie jestem nigdzie zatrudniony oraz nie rejestrowałem się w urzędzie pracy. Jak wygląda kwestia opłacania składek ZUS? Czy jako wspólnik spółki, niebędący zatrudniony, ponoszę składki ZUS? Jeśli tak, to płacę ja czy spółka? Czy też obowiązek płacenia składek powstaje dopiero w momencie, kiedy spółka mnie zatrudni np. w formie umowy-zlecenia?

L4 u jednego pracodawcy a urlop u drugiego - czy ZUS może kazać zwrócić świadczenie chorobowe

L4 u jednego pracodawcy a urlop u drugiego - czy ZUS może kazać zwrócić świadczenie chorobowe

W zakładzie, gdzie jestem zatrudniony na pełnym etacie, byłem na zwolnieniu lekarskim, natomiast w drugim miejscu pracy (wspólnota mieszkaniowa, zatrudniony na 1/8 etatu i wynagrodzenie ryczałtowe) wykorzystywałem zaległe urlopy wypoczynkowe. Czy ZUS może mi nakazać zwrot świadczeń chorobowych?

Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »