Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

W rozwiązaniu umowy o pracę i świadectwie pracy mam wpisaną przyczynę wypowiedzenia jako likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomiczno-finansowych (K.p. art. 30 § 1 pkt 2). Mam 56 lat i 26 lat stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe). Czy otrzymam za takie zwolnienie świadczenie przedemerytalne?

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Jestem nauczycielką, pracuję w szkole na pełnym etacie. 10 września 2022 r. skończę 60 lat. Czy mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed przejściem na emeryturę? Nigdy wcześniej z niego nie korzystałam. Ten rok szkolny przepracuję w trybie normalnym do końca sierpnia 2021 r., a od 1 września chciałabym przejść na urlop. Z jakim wyprzedzeniem powinnam złożyć wniosek o ten urlop, jeśli mi przysługuje? Biorę pod uwagę, że urlop może być trochę skrócony, ale wolałabym, aby był roczny. Czy po dacie moich 60-tych urodzin powinnam od razu odejść na emeryturę, czy też korzystniej będzie pod koniec roku kalendarzowego? I jeszcze pytanie o nagrodę jubileuszową: czy muszę przepracować cały rok, żeby otrzymać nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy po 10.09.2022 r.? Czy wystarczy przepracować jedynie kilka dni po tej dacie, aby uzyskać tę nagrodę?

Zaliczenie pracy na podstawie umowy uaktywniającej do stażu pracy

Zaliczenie pracy na podstawie umowy uaktywniającej do stażu pracy

Czy okres pracy jako niania na podstawie umowy uaktywniającej jest wliczony do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy, wymiar urlopu wypoczynkowego oraz nagroda jubileuszowa? Jeśli tak, to czy zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające ubezpieczenie pracownika jest wystarczającym dokumentem?

Zbieg prawa do emerytury wojskowej i emerytury z ZUS

Zbieg prawa do emerytury wojskowej i emerytury z ZUS

Służbę wojskową zakończyłem w 1988 r.* i nabyłem prawo do częściowej emerytury wojskowej (50%). Po zakończeniu służby podjąłem pracę w „cywilu” i regularnie odprowadzałem składki. W 2017 r. (jestem rocznik 1951) złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę jedynie za okres pracy w „cywilu” (nie były wliczone lata pracy w wojsku) i ją otrzymałem. Niestety ZUS wstrzymał wypłatę emerytury do czasu określenia się, z którego świadczenia chcę korzystać – wojskowego czy cywilnego. A przecież te dwa okresy pracy są całkowicie odrębne i w obu przypadkach nabyłem odrębne prawo do emerytury. Wiem, że SN rozpatrywał taką sprawę i w poszerzonym gronie uznał prawo do obu emerytur. Czy zatem mam szansę na pobieranie obu świadczeń? Czy powinienem się zgłosić do ZUS i zadeklarować, którą z emerytur mam pobierać (wyszła mi znacznie wyższa emerytura cywilna)? Jeśli w odpowiednim czasie tego nie zadeklaruję, to podobno będą mi przepadać miesiące wypłat. Czy warto o to zabiegać? W moim odczuciu przyznanie jednej emerytury z wypracowanych obu jest niesprawiedliwe społecznie, bo człowiek oddaje swój czas, energię, inwencję i pracę – nabywa prawo do emerytury, a potem mu się to prawo zabiera.

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy

Mam pytanie odnośnie zaliczenia stażu pracy po 16 roku życia w gospodarstwie rodziców o powierzchni 20 ha. Rodzice opłacali ubezpieczenie społeczne w KRUS. W 1990 r. skończyłem 16 lat i uczyłem się do 1994 r. w szkole oddalonej od mojej wioski o 50 km – mieszkałem w internacie. Jednak w gospodarstwie pracowałem w weekendy oraz w okresie wolnym od zajęć, a także gdy zaszła tak potrzeba (np. wykopki). Czy mam szansę, aby zaliczono mi ten okres do stażu pracy w budżetówce?

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Czy każdy pracownik kolei PKP ma „zaliczoną” pracę w warunkach szczególnych do 31 grudnia 1991 r.? Pracuję na kolei od 1974 r., a od sierpnia 2020 będę emerytem po osiągnięciu wieku 65 lat. Zamierzam przejść na emeryturę i chciałbym wiedzieć, czy moja praca na kolei zostanie uznana za zatrudnienie w szczególnych warunkach.

Kontrola pracodawcy i ZUS podczas zwolnienia od psychiatry

Kontrola pracodawcy i ZUS podczas zwolnienia od psychiatry

Chciałbym się dowiedzieć, jakie prawa ma ZUS oraz mój pracodawca, u którego jestem zatrudniony na umowę o pracę, jeśli chodzi o kontrolę podczas zwolnienia lekarskiego od psychiatry. Chodzi mi tutaj o kontrolę, jeśli została by przeprowadzona, to w jakim przypadku będę musiał pokazać np. faktury, które mógłbym wystawiać z racji prowadzonej działalności gospodarczej? Planuję iść na L4 od psychiatry, aby dokończyć swój projekt po godzinach, możliwe także, że będę miał potrzebę wystawienia kilku faktur. 

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Opłacałam składki na KRUS przez 25 lat, ale ostatnie 12 lat pracowałam za granicą. Mimo to nadal płaciłam składki na KRUS. Czy KRUS może nie przyznać mi emerytury? Jeśli tak, czy mogę domagać się zwrotu składek za ostatnie 12 lat?

Przerwa w zwolnieniach lekarskich a nowy okres zasiłkowy

Przerwa w zwolnieniach lekarskich a nowy okres zasiłkowy

Byłam na ciągłym zwolnieniu lekarskim z powodu problemów ze złamanym biodrem: od 16 maja do 14 września. Kolejne zwolnienie było 17–22 września z powodu grypy żołądkowej od lekarza rodzinnego. A od 23 września jestem na zwolnieniu ciążowym, tak stwierdził ginekolog. Czy przerwy na 2 dni, tj. 15–16 września, która przypadła na weekend, jest wystarczająco dużo, żeby zacząć nowy okres zasiłkowy, czy będę miała nadal liczony ten sam okres zasiłkowy tylko przedłużony do 270 dni? Czy musiałam mieć w przerwie zdolność do pracy od lekarza medycyny pracy? Jeżeli nie nabyłam prawa do nowego okresu zasiłkowego, to jakie teraz mam opcje do rozwiązywania tego problemu? 

Powrót do kraju emeryta a ubezpieczenie zdrowotne

Powrót do kraju emeryta a ubezpieczenie zdrowotne

Jestem obywatelką Austrii, tam jestem zameldowana i pobieram emeryturę po zmarłym mężu. Otrzymuję również polską emeryturę, ponieważ wcześniej byłam obywatelką Polski i tu pracowałam. Zamierzam na stałe przeprowadzić się do Polski, ale nadal będę miała australijskie obywatelstwo. Nie posiadam jednak polskiego ubezpieczenia zdrowotnego, a będzie mi potrzebne takie ubezpieczenie zdrowotne z NFZ. Co powinnam zrobić, aby je uzyskać?

Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam decyzję ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy. Zlecone prace realizuje zatrudniony pracownik. Dodatkowo mam umowę na projektowanie sieci energetycznej. Do projektowania zatrudniam na umowę-zlecenie rencistę, jednak sam muszę te projekty firmować swoim podpisem i pieczątką – umowa nie daje prawa cedowania. Realizuję w miesiącu 2–3 małe projekty. Czy to firmowanie projektu należy rozumieć jako wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu ZUS-u? Czy mogę mieć problemy z ZUS za firmowanie projektów przy niezdolności do pracy?

Ponowna ciąża na urlopie macierzyńskim i przejście na zwolnienie lekarskie

Ponowna ciąża na urlopie macierzyńskim i przejście na zwolnienie lekarskie

Jestem na urlopie macierzyńskim do 20 sierpnia i pobieram 80% wynagrodzenia (umowa o pracę na czas nieokreślony). Aktualnie jestem ponownie w ciąży, drugi raz, i ze względu na wykonywaną pracę (po 12 godzin stojąco, również w nocy) zdecydowałam, że chcę od razu po zakończonym urlopie macierzyńskim pójść na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży. Czy zwolnienie od lekarza powinnam mieć od 19 lipca, czy 20 lipca? Czy muszę wrócić na 1 dzień do pracy, czy mogę przynieść zwolnienie od razu?

Nadpłata składek ZUS i wykreślenie płatnika z ubezpieczenia zdrowotnego

Nadpłata składek ZUS i wykreślenie płatnika z ubezpieczenia zdrowotnego

Moje pytanie dotyczy poprawności działania ZUS co do „wypadnięcia” płatnika z ubezpieczenia chorobowego. Od niedawna jestem księgową w małej firmie (jednoosobowa działalność, 5 pracowników). Od 7 miesięcy firma ma na koncie ZUS 8 tys. zł nadpłaty. Powstała ona w wyniku omyłkowej, podwójnej zapłaty składki za jeden miesiąc. Do takiej samej omyłki doszło też miesiąc temu – ponownie wpłacono podwójną składkę, czyli były dwie nadpłaty. Przed miesiącem zorientowałam się, że jeden z pracowników, który pracował na umowę-zlecenie w roku ubiegłym, nie zarobił najniższej krajowej, ponieważ był na urlopie rodzicielskim. Musieliśmy dopłacić składkę na ubezpieczenie społeczne, wyszło 104,50 zł niedopłaty. Zrobiłam korektę, a ZUS sam pobrał sobie kwotę korekty, pomniejszając saldo z nadpłaty. Od 7 miesięcy właścicielka firmy, która jest w ciąży, właściwie cały czas przebywa na L4. ZUS odmówił wypłaty zasiłku od ubiegłego miesiąca, twierdząc, że w wyniku korekty powstała niedopłata, a tym samym doszło do „wypadnięcia” płatnika z ubezpieczenia chorobowego. Zalecili złożenie wniosku o przywrócenie terminu do opłacenia składki. Nie rozumiem racjonalności takiego wniosku, skoro wcześniej pobrali sobie niedopłatę z nadpłaty i nie uznali, że jest to zapłata po terminie! Czy złożenie wniosku jest w tej sytuacji zasadne? Co będzie, jak wydadzą decyzję odmowną? Nie rozumiem, jak mogli stwierdzić zapłatę po terminie, skoro była nadpłata i sami sobie ściągnęli te pieniądze. Przecież przepisy ZUS mówią, że każda wpłata idzie na najstarsze zobowiązanie. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji!

Emerytura dla profesora uczelni

Emerytura dla profesora uczelni

Kobieta, nauczyciel akademicki po habilitacji na stanowisku profesora uczelni. Urodzona w lutym 1962 roku. Kiedy musi odejść na emeryturę?

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza – w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna – przyznana na podstawie art 19.1 nie wymaga zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Czy po przyznaniu emerytury Prezes ma prawo do zawieszania z art. 28 części uzupełniającej w sytuacji, gdy prawo do świadczenia zostało już przyznane?

Dług w ZUS - umorzenie długu, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek

Dług w ZUS - umorzenie długu, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek

Mam zaległość w ZUS-ie z lat 2013–2014 – około 13 tysięcy złotych. W końcu otrzymałem decyzję, od której w przeciągu 30 dni mogę odwołać się do sądu. Czy warto składać wniosek o umorzenie rzekomego długu, jeśli nie posiadam żadnego majątku, nie pracuję, jestem bezdzietnym kawalerem? Czy ewentualnie warto składać wniosek o rozłożenie na raty i umorzenie odsetek?

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Mąż jest kierowcą samochodu powyżej 3,5 ton. Od 1983 roku do 1988 ma na świadectwie pracy napisane „uciążliwe warunki pracy”. Z pozostałych firm postaram się uzyskać wpis do świadectwa pracy, ale od 2000 roku do 2009 miał własną działalność – transport międzynarodowy – i własne auta ciężarowe. Sprzedał auta i w 2009 r. pracował w mojej firmie – jeszcze nie jako mąż, ale jako kierowca i kierownik transportu. W 2017 r. wzięliśmy ślub. Jak ma udowodnić pracę w uciążliwych warunkach w ZUS-ie, aby mógł ubiegać się o wcześniejszą emeryturę po 40 latach? Co napisać w świadectwie pracy, gdybym musiała mężowi (pracownikowi) wystawić?

Prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego

Prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego

Mam ustalone prawo do emerytury i ją pobieram. Jednocześnie jestem zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego. Czy po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego? Składki na ZUS są odprowadzane przez pracodawcę w pełnej wysokości.

Emerytura wojskowa z cywilną

Emerytura wojskowa z cywilną

W 1993 r. przeszedłem na emeryturę wojskową z wysługą 20 lat i emeryturą 53%. W tym samym roku, we wrześniu rozpocząłem pracę w szkole średniej jako nauczyciel na umowę na czas nieokreślony i pracuję tam nieprzerwanie do dzisiaj. W 2018 r. skończyłem 65 lat i od przyszłego roku chcę iść na emeryturę cywilną z wysługą w szkolnictwie 27 lat. Według przysyłanych do mnie przez ZUS danych mam na koncie ZUS z tytułu składek ok. 400 000 zł. Mam też wyliczoną pełną emeryturę wojskową, którą przyznano mi po ukończeniu 55 lat. Czy przysługuje mi prawo do połączenia obu emerytur wojskowej i cywilnej?

Emerytura w kraju a praca w Anglii

Emerytura w kraju a praca w Anglii

W tym roku chcę złożyć wniosek o emeryturę (35 lat pracy w Polsce). Pracuję nadal w Anglia i chcę jeszcze pozostać w pracy ok. roku. Jak mogę otrzymać emeryturę w kraju i kontynuować pracę w Anglii?

Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »