Marynarz a ubezpieczenie w KRUS

Marynarz a ubezpieczenie w KRUS

Ponieważ podpisuje kontrakt z OSM jako marynarz do pracy na statku pod banderą NIS, agencja ta wymaga ode mnie opłacenia „dobrowolnej” składki emerytalno-rentowej w ZUS-ie na czas zatrudnienia, aby otrzymać druk W/NOR. OSM wystawia mi na ten cel odpowiednie zaświadczenie do ZUS-u. Sęk w tym, że od kilkunastu lat jestem ubezpieczony w KRUS-ie, bo posiadam ponad 1 ha ziemi i podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu z tego tytułu, co mi odpowiada, ponieważ większość armatorów nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności podczas pobytu w domu lub poszukiwania kolejnej pracy. Na chwilę obecną gwarantowany jest mi kontrakt z OSM tylko na jeden miesiąc i zastanawiam się, czy później nie będzie problemu powrotu do KRUS-u? Interesuje mnie też, czy najpierw należy udać się do KRUS-u celem wyrejestrowania, czy do ZUS-u celem opłacenia składki ? Czy wszystkie instytucje muszę odwiedzić lokalnie w miejscu zameldowania? 

Renta rodzinna a nauka - czy ZUS upomni się o zwrot renty?

Renta rodzinna a nauka - czy ZUS upomni się o zwrot renty?

Spodziewam się problemów z ZUS-em i chciałbym się na nie przygotować. Od czterech lat pobieram ratę po ojcu z uwagi na fakt, że posiadam status ucznia. Problem polega jednak na tym, że od trzech lat uczęszczam do szkoły policealnej, gdzie wystarczy się wpisać na listę obecności, przychodząc na 5 minut raz w miesiącu. Co pół roku zapisuje się na kierunek od nowa. Na początku kolejnego roku kończę 25 lat i przestaje mi przysługiwać renta po ojcu. Spodziewam się dostać zawiadomienie od ZUS-u o zwrot wypłacanej mi renty przez to że przez wszystkie lata nauki byłem na pierwszym roku i nie podchodziłem do egzaminów. Aktualnie jestem na kierunku, który trwa cztery semestry. Przez ostatni rok pobierania renty, który aktualnie mamy, mogę uczęszczać na zajęcia, ale moje pytania brzmią: Czy dostanę wtedy do spłaty całe trzy ostatnie lata (wyczytałem, że ZUS może się domagać zwrotu kosztów z trzech ostatnich lat, też chciałbym wiedzieć, czy to prawda)? Czy dostane do spłaty dwa poprzednie lata? Czy mam możliwość wyjść teraz z tej sytuacji, żeby nie mieć parudziesięciu tysięcy do zapłacenia pod koniec roku?

Brak zgłoszenia pracy przez rencistę

Brak zgłoszenia pracy przez rencistę

Zatrudniliśmy pracownika, który jest rencistą i nie zgłosił tego do ZUS-u. Zatrudnienie trwa od 2015 r., wynagrodzenie to było 1200 zł na część etatu. Nie informował też ZUS-u o przychodach w poszczególnych latach. Chcemy uniknąć konsekwencji i dla pracownika, i dla nas jako zakładu pracy. Był prawidłowo zgłoszony i składki były terminowo odprowadzane. Co mamy robić?

Czy jako wspólnik spółki z o.o. muszę opłacać składki ZUS?

Czy jako wspólnik spółki z o.o. muszę opłacać składki ZUS?

Zakładam spółkę z o.o. i będę jednym z dwóch wspólników, przy czym będę posiadać 95% udziałów. Nie jestem nigdzie zatrudniony oraz nie rejestrowałem się w urzędzie pracy. Jak wygląda kwestia opłacania składek ZUS? Czy jako wspólnik spółki, niebędący zatrudniony, ponoszę składki ZUS? Jeśli tak, to płacę ja czy spółka? Czy też obowiązek płacenia składek powstaje dopiero w momencie, kiedy spółka mnie zatrudni np. w formie umowy-zlecenia?

L4 u jednego pracodawcy a urlop u drugiego - czy ZUS może kazać zwrócić świadczenie chorobowe

L4 u jednego pracodawcy a urlop u drugiego - czy ZUS może kazać zwrócić świadczenie chorobowe

W zakładzie, gdzie jestem zatrudniony na pełnym etacie, byłem na zwolnieniu lekarskim, natomiast w drugim miejscu pracy (wspólnota mieszkaniowa, zatrudniony na 1/8 etatu i wynagrodzenie ryczałtowe) wykorzystywałem zaległe urlopy wypoczynkowe. Czy ZUS może mi nakazać zwrot świadczeń chorobowych?

Zwolnienie z pracy w UK w celu uzyskania polskiej emerytury

Zwolnienie z pracy w UK w celu uzyskania polskiej emerytury

Niedawno nabyłam prawo do polskiej emerytury, ale została ona zawieszona, ponieważ nadal pracuję. Od 10 lat przebywam w UK. Teraz też nabyłam prawa do angielskiej emerytury niezależnej od pracy w Polsce. Nie zamierzam łączyć lat przepracowanych w Polsce i w UK. Dlaczego ZUS każe mi się zwolnić z pracy w UK, by móc dostać polską emeryturę?

Niezłożenie ZUA po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego a karencja przed wypłatą zasiłku

Niezłożenie ZUA po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego a karencja przed wypłatą zasiłku

Do 30 kwietnia byłam zatrudniona przez 16 lat u jednego pracodawcy na pełen etat i prowadziłam działalność gospodarczą ze składką zdrowotną. Z dniem 1 maja otrzymałam zwolnienie lekarskie, ale nie złożyłam w ciągu 7 dni ZUA, że chcę przejść na całą składkę, łącznie z chorobowym, i dlatego ZUS daje mi 90 dni okresu karencji przed wypłatą zasiłku. Czy jeśli zawieszę działalność i zatrudnię się u innego pracodawcy na 1 miesiąc, a odejdę na zwolnienie po kilku dniach, to otrzymam zasiłek chorobowy i za jaki okres będą mi liczyć podstawę do tego zasiłku?

Renta wdowia z Niemiec i renta rodzinna w Polsce

Renta wdowia z Niemiec i renta rodzinna w Polsce

Moja mama skończyła 86 lat. Po śmierci ojca w 2006 r. przyznano jej rentę rodzinną wypłacaną przez zakład ubezpieczeń społecznych MSWiA, pomimo powtórnego wyjścia za mąż za obywatela Niemiec i zamieszkania w Niemczech. Renta wypłacana jest na konto banku w Polsce, gdyż mama nadal ma obywatelstwo polskie. W tym roku, po 28 latach małżeństwa, zmarł mój ojczym. Niemiecki zakład ubezpieczeń społecznych przyznał mamie dużą rentę wdowią. Po śmierci drugiego męża mama ma zamiar powrócić do Polski, gdzie mieszka jej cała rodzina. Czy w tym przypadku może liczyć na wypłacanie jednocześnie renty rodzinnej w Polsce i renty wdowiej z Niemiec?

Zwrot kosztów pochówku wujka

Zwrot kosztów pochówku wujka

W lipcu bieżącego roku zmarł brat mojej mamy. Dziadkowie i moja mama od dawna nie żyją. Wujek był kawalerem i alkoholikiem. Po śmierci babci utrzymywałam go przez 3 lata (opłacałam czynsz i rachunki), gdyż taka była wola babci. Pobierał on wprawdzie rentę socjalną z MOPR-u (około 600 zł plus 200 zł), ale cała szła na alkohol. Zmarł dwa tygodnie temu – sama zajęłam się pogrzebem, zadzwoniłam wprawdzie do MOPR-u w poniedziałek, ale usłyszałam, że skoro ja już ten pogrzeb organizuję, to mi nie pomogą. Nie otrzymałam również przysługującej wujkowi renty (był to dzień wypłaty), ponieważ jestem „zbyt daleką rodziną”. Sądziłam, że dostanę zasiłek pogrzebowy z własnego ubezpieczenia (pracuję), ale dla ZUS-u również jestem „zbyt daleką rodziną”. Renta jest już nie do odzyskania (notarialnie zrzekłam się spadku), jednak nie wierzę, że koszty pochówku nie zostaną mi zwrócone. Jedyna droga dochodzenia swoich praw to według ZUS-u złożenie dokumentów do sądu (oficjalnej odmowy jeszcze nie mam, ale w chwili składania dokumentów już ją ustnie uzyskałam). Dodam, że wujek miał 60 lat, więc nie miał jeszcze niestety prawa do emerytury. Czy potrafią mi Państwo pomóc?

Renta a zamieszkanie za granicą

Renta a zamieszkanie za granicą

Mam syna z zespołem downa, któremu została przyznana renta socjalna. Czy mieszkając za granicą, mój syn nadal ma prawo do pobierania renty? Nadmieniam, że renta została mu przyznana dożywotnio. Mój syn jest osobą stale niezdolną do pracy i wymaga też stałej opieki.

Szansa na dodatkowe świadczenie dla schorowanej osoby

Szansa na dodatkowe świadczenie dla schorowanej osoby

Pobieram rentę rodzinną od 2015 r. w kwocie 890 zł. Od pół roku jestem chora, mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Od kilku miesięcy dobrowolnie opłacam składkę emerytalno-rentową. Mam udokumentowane ponad 14 lat opłacania składek, które płaciłam do momentu otrzymania renty rodzinnej po zmarł mężu. Mam 40 lat. Proszę o poradę, jakie przysługują mi świadczenia. Czy mogę ubiegać się o rentę socjalną?

Ciąża po macierzyńskim - jak nie utracić świadczeń?

Ciąża po macierzyńskim - jak nie utracić świadczeń?

Byłam do 24 sierpnia na macierzyńskim, od 25 sierpnia jestem na urlopie wypoczynkowym, który kończy mi się w listopadzie. Wysłałam już zaświadczenie do pracy, że idę na wychowawczy po skończeniu urlopu wypoczynkowego. Jednak właśnie się dowiedzieliśmy, że jestem w kolejnej ciąży. Jakie kroki prawne muszę podjąć, aby nie utracić świadczeń?

Nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Podczas kontroli prawidłowości zwolnienia lekarskiego nie było mnie w domu. Na zwolnieniu jestem 30 dni po zabiegu, o czym wie pracodawca. Niezwłocznie na drugi dzień napisałam na wskazany adres e-mail z zawiadomienia, dlaczego nie było mnie w domu. Ale na ww. zawiadomieniu napisali, że powinnam jeszcze osobiście wyjaśnić tę sprawę w siedzibie pracodawcy. Nigdzie w przepisach nie znalazłam, że muszę oprócz pisemnego wyjaśnienia robić to jeszcze osobiści. Tym bardziej, że pracodawca wiedział o mojej nieobecności, bo po otrzymaniu zwolnienia zaraz zadzwoniłam i o tym powiedziałam, że mam jeszcze problem z wygojeniem się rany. Zwolnienie jest już od lekarza rodzinnego, bo ze szpitala w razie problemów tam mnie odesłali, na zwolnieniu jest zaznaczone, że mogę chodzić. Przełożony też to wiedział. Proszę o radę, czy naprawdę muszę iść i się tłumaczyć osobiście?

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

W latach 1980–1984 obywałem studia doktoranckie zakończone doktoratem obronionym w późniejszym czasie. W okresie tym pobierałem stypendium doktoranckie. Czy czas studiów doktoranckich może mi zostać zaliczony do emerytury przez ZUS jako okres składkowy, czy jedynie jako nieskładkowy?

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

W Polsce przepracowałam 32 lata. Od 6 lat pracuję legalnie w Norwegii. W przyszłym roku ukończę 60 lat i nabędę prawo do pobierania emerytury. W tym czasie będę dalej pracować w Norwegii. W związku z powyższą sytuacją mam kilka pytań:1. Czy mogę dalej pracować za granicą i pobierać w tym czasie emeryturę w Polsce?2. Czy mogę przenieść składki emerytalne odprowadzane w Norwegii do polskiego ZUS-u? Jeżeli tak, to czy będzie to miało wpływ na wysokość emerytury w Polsce?3. Czy mam obowiązek zgłoszenia do ZUS-u, że obecnie pracuję za granicą?4. Czy pomimo kontynuowania pracy za granicą mogę złożyć wniosek o emeryturę, a następnie ją zawiesić?

Macierzyński na etacie, ale dalsza praca na zlecenie

Macierzyński na etacie, ale dalsza praca na zlecenie

Mam dwie prace. W jednej jestem zatrudniona na etat, a w drugiej na umowę-zlecenie. Proszę o informacje, czy w przypadku przejścia w pracy na etat na urlop macierzyński mogę nadal pracować na umowę-zlecenie i otrzymywać z niej wynagrodzenie? 

Zakwestionowanie zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Zakwestionowanie zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Jestem zatrudniona na umowie-zlecenia od sierpnia 2019 r. jako pracownik fizyczny. W marcu 2020 r. zachorowałam i byłam na zwolnieniu lekarskim przez okres 182 dni. Otrzymywałam zasiłek chorobowy do 18 września 2020 r. Ze względu na inne schorzenie inny lekarz wystawił mi zwolnienie od dnia 21.09.2020 r. i trwa ono nadal. Pracodawca zakwestionował to zwolnienie i zwrócił się z pismem do ZUS-u. Niestety ZUS odpisał, że zasiłek chorobowy od 21 września 2020 r. mi nie przysługuje. Pismo to nie zawiera żadnego uzasadnienia. Chciałam prosić o pomoc i opinię w tej sprawie.

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Urodziłem się w 1978 r. Jestem marynarzem i od podjęcia pierwszej pracy pracuję u zagranicznego armatora. Nigdy nie pracowałem w Polsce i prawdopodobnie nie będę. Moje pytania dotyczą przyszłej emerytury z ZUS-u. Od 16 lat opłacam minimalne składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze zmienną częstotliwością. Tak naprawdę będzie może około 50 miesięcy składkowych. Od dwóch lat staram się opłacać regularnie co miesiąc.1. Jakie warunki muszę spełnić, aby w wieku 67 lat uzyskać minimalną emeryturę?2. Czy w mojej sytuacji są szanse na wyższą emeryturę niż ewentualna minimalna, np. poprzez zwiększenie składki?3. Czy są jeszcze jakieś inne informacje, które powinienem znać? Potrzebowałbym klarownego wyjaśnienia, jak się ma przyszła emerytura w moim przypadku i jaką przyjąć strategię i poczynić kroki, aby była jak największa.

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Chciałbym przejść na emeryturę nauczycielską, wliczając pracę na gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1978– 1982 (czyli od 16. roku życia). Rodzice mieli swoich użytków rolnych ponad 49 arów i pole cioci 95 arów (mieszkała 400 km od tego pola i tam pracowała, nigdy go nie uprawiała). Czy ten obszar może być zaliczony w poczet gospodarstwa rodziców, którzy od 1977 roku płacili KRUS?

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Prowadzę działalność gospodarczą – jestem stomatologiem – nieprzerwanie od 29 lat, w pełnym wymiarze godzin. Czy można pracę stomatologa zaliczyć jako pracę w szczególnych warunkach? Chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, a mam obecnie 55 lat.

Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »