Ciąża po macierzyńskim - jak nie utracić świadczeń?

Ciąża po macierzyńskim - jak nie utracić świadczeń?

Byłam do 24 sierpnia na macierzyńskim, od 25 sierpnia jestem na urlopie wypoczynkowym, który kończy mi się w listopadzie. Wysłałam już zaświadczenie do pracy, że idę na wychowawczy po skończeniu urlopu wypoczynkowego. Jednak właśnie się dowiedzieliśmy, że jestem w kolejnej ciąży. Jakie kroki prawne muszę podjąć, aby nie utracić świadczeń?

Nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Podczas kontroli prawidłowości zwolnienia lekarskiego nie było mnie w domu. Na zwolnieniu jestem 30 dni po zabiegu, o czym wie pracodawca. Niezwłocznie na drugi dzień napisałam na wskazany adres e-mail z zawiadomienia, dlaczego nie było mnie w domu. Ale na ww. zawiadomieniu napisali, że powinnam jeszcze osobiście wyjaśnić tę sprawę w siedzibie pracodawcy. Nigdzie w przepisach nie znalazłam, że muszę oprócz pisemnego wyjaśnienia robić to jeszcze osobiści. Tym bardziej, że pracodawca wiedział o mojej nieobecności, bo po otrzymaniu zwolnienia zaraz zadzwoniłam i o tym powiedziałam, że mam jeszcze problem z wygojeniem się rany. Zwolnienie jest już od lekarza rodzinnego, bo ze szpitala w razie problemów tam mnie odesłali, na zwolnieniu jest zaznaczone, że mogę chodzić. Przełożony też to wiedział. Proszę o radę, czy naprawdę muszę iść i się tłumaczyć osobiście?

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

W latach 1980–1984 obywałem studia doktoranckie zakończone doktoratem obronionym w późniejszym czasie. W okresie tym pobierałem stypendium doktoranckie. Czy czas studiów doktoranckich może mi zostać zaliczony do emerytury przez ZUS jako okres składkowy, czy jedynie jako nieskładkowy?

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

W Polsce przepracowałam 32 lata. Od 6 lat pracuję legalnie w Norwegii. W przyszłym roku ukończę 60 lat i nabędę prawo do pobierania emerytury. W tym czasie będę dalej pracować w Norwegii. W związku z powyższą sytuacją mam kilka pytań:1. Czy mogę dalej pracować za granicą i pobierać w tym czasie emeryturę w Polsce?2. Czy mogę przenieść składki emerytalne odprowadzane w Norwegii do polskiego ZUS-u? Jeżeli tak, to czy będzie to miało wpływ na wysokość emerytury w Polsce?3. Czy mam obowiązek zgłoszenia do ZUS-u, że obecnie pracuję za granicą?4. Czy pomimo kontynuowania pracy za granicą mogę złożyć wniosek o emeryturę, a następnie ją zawiesić?

Macierzyński na etacie, ale dalsza praca na zlecenie

Macierzyński na etacie, ale dalsza praca na zlecenie

Mam dwie prace. W jednej jestem zatrudniona na etat, a w drugiej na umowę-zlecenie. Proszę o informacje, czy w przypadku przejścia w pracy na etat na urlop macierzyński mogę nadal pracować na umowę-zlecenie i otrzymywać z niej wynagrodzenie? 

Zakwestionowanie zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Zakwestionowanie zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Jestem zatrudniona na umowie-zlecenia od sierpnia 2019 r. jako pracownik fizyczny. W marcu 2020 r. zachorowałam i byłam na zwolnieniu lekarskim przez okres 182 dni. Otrzymywałam zasiłek chorobowy do 18 września 2020 r. Ze względu na inne schorzenie inny lekarz wystawił mi zwolnienie od dnia 21.09.2020 r. i trwa ono nadal. Pracodawca zakwestionował to zwolnienie i zwrócił się z pismem do ZUS-u. Niestety ZUS odpisał, że zasiłek chorobowy od 21 września 2020 r. mi nie przysługuje. Pismo to nie zawiera żadnego uzasadnienia. Chciałam prosić o pomoc i opinię w tej sprawie.

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Urodziłem się w 1978 r. Jestem marynarzem i od podjęcia pierwszej pracy pracuję u zagranicznego armatora. Nigdy nie pracowałem w Polsce i prawdopodobnie nie będę. Moje pytania dotyczą przyszłej emerytury z ZUS-u. Od 16 lat opłacam minimalne składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze zmienną częstotliwością. Tak naprawdę będzie może około 50 miesięcy składkowych. Od dwóch lat staram się opłacać regularnie co miesiąc.1. Jakie warunki muszę spełnić, aby w wieku 67 lat uzyskać minimalną emeryturę?2. Czy w mojej sytuacji są szanse na wyższą emeryturę niż ewentualna minimalna, np. poprzez zwiększenie składki?3. Czy są jeszcze jakieś inne informacje, które powinienem znać? Potrzebowałbym klarownego wyjaśnienia, jak się ma przyszła emerytura w moim przypadku i jaką przyjąć strategię i poczynić kroki, aby była jak największa.

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Chciałbym przejść na emeryturę nauczycielską, wliczając pracę na gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1978– 1982 (czyli od 16. roku życia). Rodzice mieli swoich użytków rolnych ponad 49 arów i pole cioci 95 arów (mieszkała 400 km od tego pola i tam pracowała, nigdy go nie uprawiała). Czy ten obszar może być zaliczony w poczet gospodarstwa rodziców, którzy od 1977 roku płacili KRUS?

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Prowadzę działalność gospodarczą – jestem stomatologiem – nieprzerwanie od 29 lat, w pełnym wymiarze godzin. Czy można pracę stomatologa zaliczyć jako pracę w szczególnych warunkach? Chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, a mam obecnie 55 lat.

Zasiłek chorobowy po odwieszeniu działalności

Zasiłek chorobowy po odwieszeniu działalności

Byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym do 6 listopada br., potem zawiesiłam działalność od 7.11 do 5.12. Dowiedziałam się, że będę operowana dnia 06.12. Czy będę mogła skorzystać z zasiłku chorobowego od tego dnia, czyli od 06.12? Prowadzę działalność gospodarczą.

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Górnik po kilku latach pracy został zwolniony dyscyplinarnie. Czy przepracowane w górnictwie lata będą mu się liczyć do wcześniejszej emerytury? Jakie są konsekwencje takiej dyscyplinarki i czy będzie miała ona wpływ na emeryturę?

Osiągnięcie wieku emerytalnego a opłacanie składek ZUS i KRUS

Osiągnięcie wieku emerytalnego a opłacanie składek ZUS i KRUS

Jestem rolnikiem, urodziłem się w 1956 r., w przyszłym roku skończę 65 lat, czyli osiągnę wiek emerytalny. Oprócz pracy na gospodarstwie w młodości pracowałem również zawodowo (przez 19 lat miałem opłacane składki do ZUS-u). W związku z powyższym chciałem zapytać, czy będą mi przysługiwały dwie emerytury (ZUS i KRUS)? Składki KRUS mam opłacone za 90 kwartałów, co oznacza, iż w momencie ukończenia 65 lat będzie mi brakowało kilku kwartałów do spełnienia wymogu ubiegania się o emeryturę rolniczą. Czy w związku z powyższym będę mógł wpierw wystąpić do ZUS-u o przyznanie emerytury, a następnie po uzyskaniu pełnych 100 kwartałów ubezpieczenia (w KRUS-ie) wystąpić do KRUS-u o przyznanie emerytury rolniczej?

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

W październiku uzyskam prawo do emerytury powszechnej. Szkoła, w której pracuję, proponuje mi zatrudnienie na cały etat ale tylko pod warunkiem, że zgodzę się z niego zrezygnować z końcem września i przejść na emeryturę. Moje godziny przejmą inni nauczyciele jako ponadwymiarowe. Jeżeli nie zgodzę się na takie rozwiązanie, w arkuszu organizacyjnym na przyszły rok znajdzie się dla mnie tylko 9 godzin. Jaka odprawa przysługuje mi, biorąc pod uwagę pierwsze rozwiązanie? Czy decydując się na drugi wariant i przejście w stan nieczynny, otrzymam pełne wynagrodzenie zasadnicze, czy od połowy etatu?

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

W latach 1976–1980 uczyłem się w Wyższej Szkole Oficerskiej. Po ukończeniu szkoły otrzymałem przydział do jednostki wojskowej ,gdzie pełniłem służbę do 1989 r. Ze względu na stan zdrowia stanąłem na komisję wojskową, gdzie otrzymałem III grupę inwalidzką. Powstałe schorzenie powstało w związku ze służbą wojskową, przez rok pobierałem całe wynagrodzenie, a obecnie otrzymuję 40% renty inwalidzkiej. Po wyjściu z wojska podjąłem pracę jako inspektor. Funkcję tę pełniłem przez okres ok. półtora roku, a po likwidacji stanowiska podjąłem pracę jako nauczyciel, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Obecnie w lutym kończę 63 lata i znów tracę pracę, gdyż następuje likwidacja szkoły. W jaki sposób mogę ubiegać się o nabycie praw emerytalnych z wojska? W tym czasie minimalna wysługa to 15 lat, a ja zostałem zwolniony nie ze swojej winy, tylko ze względu na chorobę nabytą w wojsku.

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

W rozwiązaniu umowy o pracę i świadectwie pracy mam wpisaną przyczynę wypowiedzenia jako likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomiczno-finansowych (K.p. art. 30 § 1 pkt 2). Mam 56 lat i 26 lat stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe). Czy otrzymam za takie zwolnienie świadczenie przedemerytalne?

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Jestem nauczycielką, pracuję w szkole na pełnym etacie. 10 września 2022 r. skończę 60 lat. Czy mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed przejściem na emeryturę? Nigdy wcześniej z niego nie korzystałam. Ten rok szkolny przepracuję w trybie normalnym do końca sierpnia 2021 r., a od 1 września chciałabym przejść na urlop. Z jakim wyprzedzeniem powinnam złożyć wniosek o ten urlop, jeśli mi przysługuje? Biorę pod uwagę, że urlop może być trochę skrócony, ale wolałabym, aby był roczny. Czy po dacie moich 60-tych urodzin powinnam od razu odejść na emeryturę, czy też korzystniej będzie pod koniec roku kalendarzowego? I jeszcze pytanie o nagrodę jubileuszową: czy muszę przepracować cały rok, żeby otrzymać nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy po 10.09.2022 r.? Czy wystarczy przepracować jedynie kilka dni po tej dacie, aby uzyskać tę nagrodę?

Zaliczenie pracy na podstawie umowy uaktywniającej do stażu pracy

Zaliczenie pracy na podstawie umowy uaktywniającej do stażu pracy

Czy okres pracy jako niania na podstawie umowy uaktywniającej jest wliczony do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy, wymiar urlopu wypoczynkowego oraz nagroda jubileuszowa? Jeśli tak, to czy zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające ubezpieczenie pracownika jest wystarczającym dokumentem?

Zbieg prawa do emerytury wojskowej i emerytury z ZUS

Zbieg prawa do emerytury wojskowej i emerytury z ZUS

Służbę wojskową zakończyłem w 1988 r.* i nabyłem prawo do częściowej emerytury wojskowej (50%). Po zakończeniu służby podjąłem pracę w „cywilu” i regularnie odprowadzałem składki. W 2017 r. (jestem rocznik 1951) złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę jedynie za okres pracy w „cywilu” (nie były wliczone lata pracy w wojsku) i ją otrzymałem. Niestety ZUS wstrzymał wypłatę emerytury do czasu określenia się, z którego świadczenia chcę korzystać – wojskowego czy cywilnego. A przecież te dwa okresy pracy są całkowicie odrębne i w obu przypadkach nabyłem odrębne prawo do emerytury. Wiem, że SN rozpatrywał taką sprawę i w poszerzonym gronie uznał prawo do obu emerytur. Czy zatem mam szansę na pobieranie obu świadczeń? Czy powinienem się zgłosić do ZUS i zadeklarować, którą z emerytur mam pobierać (wyszła mi znacznie wyższa emerytura cywilna)? Jeśli w odpowiednim czasie tego nie zadeklaruję, to podobno będą mi przepadać miesiące wypłat. Czy warto o to zabiegać? W moim odczuciu przyznanie jednej emerytury z wypracowanych obu jest niesprawiedliwe społecznie, bo człowiek oddaje swój czas, energię, inwencję i pracę – nabywa prawo do emerytury, a potem mu się to prawo zabiera.

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy

Mam pytanie odnośnie zaliczenia stażu pracy po 16 roku życia w gospodarstwie rodziców o powierzchni 20 ha. Rodzice opłacali ubezpieczenie społeczne w KRUS. W 1990 r. skończyłem 16 lat i uczyłem się do 1994 r. w szkole oddalonej od mojej wioski o 50 km – mieszkałem w internacie. Jednak w gospodarstwie pracowałem w weekendy oraz w okresie wolnym od zajęć, a także gdy zaszła tak potrzeba (np. wykopki). Czy mam szansę, aby zaliczono mi ten okres do stażu pracy w budżetówce?

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Czy każdy pracownik kolei PKP ma „zaliczoną” pracę w warunkach szczególnych do 31 grudnia 1991 r.? Pracuję na kolei od 1974 r., a od sierpnia 2020 będę emerytem po osiągnięciu wieku 65 lat. Zamierzam przejść na emeryturę i chciałbym wiedzieć, czy moja praca na kolei zostanie uznana za zatrudnienie w szczególnych warunkach.

Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »