Przerwa w pełnieniu służby wojskowej a emerytura po 15 latach

Przerwa w pełnieniu służby wojskowej a emerytura po 15 latach

W 2005 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. W 2006 ją zakończyłem i zostałem przeniesiony do rezerwy. Odsłużyłem około 9 miesięcy obowiązkowej służby zasadniczej. Jesienią 2008 r. zostałem powołany do zawodowej służby wojskowej, którą pełnię do...

Praca podczas urlopu wychowawczego

Praca podczas urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie macierzyńskim i od końca czerwca 2022 zamierzam przejść na urlop wychowawczy, podczas którego chciałabym podjąć pracę (w niewielkim wymiarze, np. 1/4 etatu, więc będę zarabiać mniej niż przed porodem). Podczas tego urlopu wychowawczego chciałabym...

Przeprowadzka obywateli Polski z Ukrainy - załatwienie ubezpieczenia i emerytury

Przeprowadzka obywateli Polski z Ukrainy - załatwienie ubezpieczenia i emerytury

Moi rodzice mieszkają na Ukrainie, ale od jakiegoś czasu posiadają również obywatelstwo polskie. W chwili obecnej stan zdrowia rodziców pogorszył się: tata ma zaawansowanego raka, a mama problemy z nogami. Rodzice mają po 77 lat, a ja jestem jedyną osobą, która...

Praca i działalność gospodarcza podczas urlopu macierzyńskiego

Praca i działalność gospodarcza podczas urlopu macierzyńskiego

Obecnie jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Razem z żoną spodziewamy się dziecka. Żona również zatrudniona jest na umowę o pracę. Żona planuje skrócić urlop macierzyński do 14 tygodni, z pozostałych 6 tygodni skorzystałbym ja. Następnie...

Kto jest zobowiązany wnosić część opłaty za pobyt rodzica w DPS - dzieci czy obdarowana wnuczka?

Kto jest zobowiązany wnosić część opłaty za pobyt rodzica w DPS - dzieci czy obdarowana wnuczka?

Niespełna rok temu dowiedziałem się, że moi rodzice 12 lat temu zapisali wnuczce (córce mojej siostry) swoją część domu rodzinnego. Rodzicami opiekowała się moja siostra przy moim częściowym udziale. Tato zmarł 4 miesiące temu i po jego śmierci mama została umieszczona...

Pracodawca nie wypełnił dokumentu wywiadu zawodowego OL-10 - co zrobić?

Pracodawca nie wypełnił dokumentu wywiadu zawodowego OL-10 - co zrobić?

Złożyłam wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Wniosek został przyjęty mimo braku dokumentu OL-10, czyli wywiadu zawodowego. Po przesłaniu przeze mnie prośby do pracodawcy wraz z załączonym drukiem OL-10 do wypełnienia po tygodniu otrzymałam zwykły list (na kopercie nie ma...

Zwolnienie lekarskie na przełomie roku

Zwolnienie lekarskie na przełomie roku

W związku z urazem nogi przebywam na zwolnieniu lekarskim od października. Zwolnienie kończy mi się w lutym (będzie to 110 dni na L4). Jaka jest moja sytuacja, skoro zwolnienie lekarskie przypada na przełom roku? Czy nowe przepisy też mają dla mnie jakieś znaczenie? Jak liczyć...

Wydzierżawienie gospodarstwa rolnego a emerytura z KRUS

Wydzierżawienie gospodarstwa rolnego a emerytura z KRUS

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego – dział specjalny, ogrodnictwo tunelowe. Chciałbym wydzierżawić to gospodarstwo obcej osobie. Pobieram emeryturę z KRUS. Czy wydzierżawienie ziemi spowoduje utratę emerytury lub jej części? Jakie kroki należy podjąć przy...

Maksymalny okres zasiłkowy i kolejne zwolnienie lekarskie po powrocie do pracy

Maksymalny okres zasiłkowy i kolejne zwolnienie lekarskie po powrocie do pracy

Pracownik prawdopodobnie będzie chorował przez maksymalny okres zasiłkowy 182 dni. Jeśli po ostatnim dniu długiego zwolnienia wróci do pracy, to czy kolejne zwolnienie lekarskie uzyskane przed upływem 60 dni od zakończenia zwolnienia lekarskiego będzie wliczać się do okresu...

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Pierwszą pracę podjąłem w 1970 roku i pracowałem do 1976 roku, opłacając składki ZUS (w tym 2 lata zasadniczej służby wojskowej).Od 1976 pełniłem służbę w policji do 1999 roku i przeszedłem na emeryturę 75%. Od tego dnia do dzisiaj pracuję...

Delegacje dla nauczyciela dojeżdżającego do ucznia na nauczanie indywidualne

Delegacje dla nauczyciela dojeżdżającego do ucznia na nauczanie indywidualne

Jestem nauczycielem w szkole specjalnej. Ja oraz inni nauczyciele jeździmy na nauczanie indywidualne do domu ucznia, nie mając wypłacanych delegacji. Starosta, który jest organem prowadzącym, twierdzi, że jeśli zajęcia nauczyciel prowadzi tylko w domu, a nie ma lekcji...

Śmierć w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a renta dla dziecka

Śmierć w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a renta dla dziecka

Mój partner obecnie przebywa na zwolnieniu. Niestety zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy, obecnie będę się starała o świadczenie rehabilitacyjne, które trwa rok. Czy jeśli umrze w czasie świadczenia rehabilitacyjnego, będzie przysługiwało prawo do renty na małe...

Ponowne starania o ustalenie renty rodzinnej po rodzicach

Ponowne starania o ustalenie renty rodzinnej po rodzicach

Niedawno zmarła moja mama, która pobierała rentę po zmarłym ojcu. Ja także kiedyś starałem się o rentę rodzinną, ale sąd odrzucił mój wniosek. Studiowałem, jednak musiałem przerwać naukę ze względu na chorobę. W tym czasie ustalono moją całkowitą niezdolność do...

Składka brakująca do otrzymania emerytury z KRUS

Składka brakująca do otrzymania emerytury z KRUS

Pytanie dotyczy mojej mamy, która przeszła na emeryturę z ZUS-u w 2016 roku, jest to emerytura minimalna. Jednocześnie zabrakło jej jednej opłaconej składki do otrzymania świadczenia z KRUS-u. Czy jest możliwość dopłacenia jednej brakującej składki KRUS, aby otrzymać...

Likwidacja stanowiska pracy w czasie urlopu macierzyńskiego

Likwidacja stanowiska pracy w czasie urlopu macierzyńskiego

Kilka miesięcy temu urodziłam dziecko. Byłam na urlopie macierzyńskim, teraz jestem na rodzicielskim. Zadeklarowałam wykorzystanie obu urlopów i wypłacanie 80% świadczenia. Za miesiąc jednak chciałabym wrócić do pracy. Po zajściu w ciążę jednak zlikwidowano moje...

Urlop wychowawczy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Urlop wychowawczy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej chciałaby z początkiem nowego miesiąca przejść na urlop wychowawczy. Nigdzie więcej nie pracuje. Jakie formalności powinnam dopełnić i co powinna złożyć do ZUS celem przyznania urlopu...

Odmowa przez ZUS prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Odmowa przez ZUS prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Potrzebuję pomocy z powodu odmówienia przez ZUS prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Z racji leczenia onkologicznego byłam na zwolnienia lekarskim od 7 grudnia ubiegłego roku, a po przekroczeniu 6 miesięcy uzyskałam świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy do 3...

Praca zdalna osoby niepełnosprawnej dla zagranicznej firmy

Praca zdalna osoby niepełnosprawnej dla zagranicznej firmy

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy, a dokładnie w Hiszpanii. Co więcej jestem osobą niepełnosprawną pobierającą rentę socjalną i chciałam dowiedzieć się, jak wyglądają sprawy formalne w tej kwestii. Czy jest...

Student na umowie-zleceniu a renta rodzinna

Student na umowie-zleceniu a renta rodzinna

Jestem studentką, mam 24 lata, pobieram rentę rodzinną, studiuję od października 2019 r. Rok wcześniej ZUS obniżył moją rentę o maksymalną kwotę zmniejszenia ze względu na to, że moja umowa-zlecenie podlegała ubezpieczeniom społecznym, a kwota była wyższa niż 70%...

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Mam pytanie odnośnie składki KRUS. Razem z małżonką mieszkamy i pracujemy za granicą, w Holandii od 12 lat. Jakieś 5 lat temu moja żona odziedziczyła 3 ha pola i gospodarstwo. Pracownik KRUS-u powiedział, że moja żona musi opłacać KRUS obowiązkowo. Tylko że my...


Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl