Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Przepracowałem 18 lat jako rybak morski pokładowy w tym 14 lat i 8 miesięcy w szczególnych warunkach. Od 8 lat jestem rolnikiem i opłacam KRUS, więc łącznie mam 25 lat składkowych. Urodziłem się w 1960 r. Czy mogę otrzymać emeryturę, jaka przysługuje rybakom morskim?

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a składki na ubezpieczenie w ZUS

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a składki na ubezpieczenie w ZUS

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. pół roku temu sprzedał część swoich udziałów, akt notarialny został podpisany miesiąc po sprzedaży, a wpisu w KRS dokonano dopiero przed miesiącem. Z jaką datą dotychczasowy jednoosobowy wspólnik przestaje płacić składki na ubezpieczenie ZUS?

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

W 1998 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej, a od 1999 r. do 2002 r. pełniłem nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w tym przez 2 lata na etacie podoficera zawodowego, ze służby nadterminowej zostałem zwolniony w stopniu plutonowego. Czy zostając w tym roku żołnierzem zawodowym, będą mnie obowiązywać stare zasady emerytury wojskowej?

Wcześniejsza emerytura dla pracownika PKP pracującego w warunkach szczególnych

Wcześniejsza emerytura dla pracownika PKP pracującego w warunkach szczególnych

Urodziłem się w 1957 r., od 1978 r. pracowałem w PKP na stanowisku w szczególnych warunkach do stycznia 2017 r. i pracuję nadal. Mam wymagany okres pracy w szczególnych warunkach ok. 30 lat. Jednak po 2008 r. nie pracowałam na stanowisku podanym na listach przewidzianych w nowych przepisach. Czy według nowych przepisów przysługuje mi wcześniejsza emerytura w wieku 62 lat?

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Jestem na emeryturze wcześniejszej (rocznik 1953), ale mam pytanie dotyczące mojego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 2015 r. od wynagrodzenia członków rady nadzorczej pobierano składki na ubezpieczenie społeczne. Roczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wynosiło ok. 3000, zł a czas to od 2014 do 2020 roku. Czy powyższe może być powodem do przeliczenia emerytury?

Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS

Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS

Od 18 lat opłacam KRUS, teraz chciałabym podjąć dodatkową pracę, ale jednocześnie nie stracić ubezpieczenia w KRUS-ie. Jaką umowę mogę w tej sytuacji podpisać? Jeżeli straciłabym KRUS, to czy jest możliwy powrót za jakiś czas do niego?

Wstrzymanie zasiłku chorobowego z powodu zatrudniania męża

Wstrzymanie zasiłku chorobowego z powodu zatrudniania męża

Obecnie jestem w 31. tygodniu ciąży. Prowadzę swoją działalność gospodarczą, od 4 miesięcy podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowego. Wszystkie składki opłacałam w terminie. Od 7 tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim i do chwili obecnej i będę kontynuować aż do dnia porodu, później przejdę na macierzyński. Okazało się, że mój chorobowy zasiłek został do dnia dzisiejszego niewypłacony przez ZUS. Od 3 lat zatrudniam mojego męża na 1/2 etatu. Mamy rozdzielność majątkową. Okazało się, o czym nie poinformowała mnie księgowa, że powinien być zatrudniony jako osoba współpracująca. Czy mogę otrzymać zasiłek chorobowy od ZUS-u i dlaczego te dwie sprawy są powiązane ze sobą? Czemu ZUS wstrzymał zasiłek chorobowy z powodu zatrudniania męża?

Zmiana stanowiska pracownikowi w wieku ochronnym

Zmiana stanowiska pracownikowi w wieku ochronnym

Czy można zmienić stanowisko (kierownicze) pracowniczce będącej w okresie ochronnym, która w listopadzie skończyła 60 lat? Wydaje mi się, że w związku ze zmianą zasad emerytalnych z dniem 1.10.2017 pracowniczka jest jeszcze w okresie ochronnym. Czy mogę ją przesunąć na inne stanowisko w jej dziale zgodne z jej wykształceniem i kompetencjami bez zmiany wysokości wynagrodzenia? Czy jeżeli teraz wypowiem jej warunki pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który upłynie po okresie ochronnym, i po tym terminie zmienię pracowniczce stanowisko, to będzie naruszenie przepisów? Problem w tym, że mam dobrego kandydata na to miejsce, który już nie chce czekać, a inwestowanie w pracownika (np. szkolenia), który w każdym momencie może mi podziękować za pracę i odejść na emeryturę, jest nieopłacalne. 

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?

Nie pracuję obecnie, ponieważ mam problemy zdrowotne. Byłem ubezpieczony w ZUS-ie jako osoba ubezpieczona w firmie żony (kod 05 11), ale wyrejestrowałem się. Nie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy, nie mam statusu osoby bezrobotnej. W ZUS-ie żona zgłosiła mnie jako członka rodziny, bym mógł korzystać z państwowej opieki lekarskiej. Po prostu czekam na osiągnięcie wieku emerytalnego, by złożyć wniosek o emeryturę. Zostało mi do 65 lat kilka miesięcy. Czy łamię powyższym zachowaniem prawo? Czy istnieje dawny „obowiązek pracy”? Dodam, że nie mam ziemi ani gospodarstwa.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Żona występowała o rentę do ZUS-u, lekarz orzecznik I instancji orzekł częściową niezdolność do pracy na okres 2 lat. ZUS od razu złożył zarzut wadliwości, mówiąc o tym że lekarz orzecznik nie ustalił daty powstania niezdolności do pracy. Wezwano ją na druga komisję, gdzie orzeczono, że jest zdolna do pracy i nie przyznano jej renty. Czy można pójść do sądu o nieuznanie tej drugiej decyzji, ponieważ zarzut ZUS-u o dacie był nieprawdziwy? Jak się od takiej decyzji odwoływać?

Doliczenie pracy na umowę-zlecenie w celu podwyższenia renty po mężu

Doliczenie pracy na umowę-zlecenie w celu podwyższenia renty po mężu

Pobieram rentę rodzinną po zmarłym mężu. Mam 66 lat, pracuję na umowę-zlecenie, opłacam składki. Czy ZUS może mi wliczyć do renty rodzinnej parę miesięcy pracy, żebym miała trochę wyższą emeryturę?

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Wniosek o rentę złożyłam w ZUS-ie w 2012 roku. Renta została mi przyznana decyzją sądu apelacyjnego w lutym 2020 roku. Wyrok jest prawomocny. Czy otrzymam wyrównanie renty za cały ten okres?

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4

Jestem funkcjonariuszem Straży Pożarnej. Po 16 latach pracy sytuacja w mojej firmie zrobiła się bardzo niedobra, wręcz frustrująca, ze strony przełożonych. Postanowiłem napisać raport o emeryturę, żeby odejść po 17 latach pracy. Ze względu na stres i nerwy poszedłem do psychiatry, który stwierdził nerwicę i wysłał na L4. Mój przełożony wysyła kontrole do mnie do domu notorycznie. Gdy mnie nie zastał w domu, powiadomił mnie, że będę miał komisję w sprawie nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia (L4 mam oznaczone „2”, że mogę chodzić). Czy komendant może mnie tak kontrolować? Jakie mam prawa? Czy zawsze muszę przebywać w domu, bez przerwy? Prowadzę własną działalność, ale zrobiłem pełnomocnictwo na brata i ojca, czy podpisanie faktury jest zgodne z przebywaniem na zwolnieniu?

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Mam 42 lata i od 5 lat rentę rodzinną po zmarłym emerytowanym już mężu funkcjonariuszu. Dzieci też mają rentę. Chciałabym ponownie wyjść za mąż. Czy stracę prawo do co miesięcznego świadczenia rentowego, a w przyszłości, gdy skończę 50 lat i moje najmłodsze dziecko skończy naukę (teraz ma 9 lat). będę w pełni mogła przejść na rentę po pierwszym mężu? Czy zawierając związek małżeński, stracę wszystkie prawa po pierwszym mężu?

Umowa zlecenie podczas ciąży a zasiłek macierzyński

Umowa zlecenie podczas ciąży a zasiłek macierzyński

Jestem w ciąży, za około miesiąc mam termin porodu. Podpisuję umowę-zlecenie ze składką chorobową na 3 tygodnie. Mam przeprowadzać szkolenia i dostanę za to ok. 4,5 tys. zł na rękę. Planuję w ten sposób zapewnić sobie zasiłek macierzyński. Jak będzie obliczana jego kwota w tej sytuacji? Będzie to niepełny miesiąc pracy. Jak rozplanować te szkolenia, skoro przypada przełom miesiąca? Czy ma znaczenie, kiedy otrzymam wynagrodzenie? Zleceniodawca podchodzi do tematu elastycznie.

Odrzucenie wniosku o rentę dla dzieci po zmarłym ojcu

Odrzucenie wniosku o rentę dla dzieci po zmarłym ojcu

Mój znajomy osierocił dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Żona zmarłego ubiega się o rentę dla dzieci po ojcu, ale w ostatnich 10 latach jego pracy zabrakło 11 miesięcy składkowych. ZUS na tej podstawie odrzucił wniosek o rentę po zmarłym ojcu. Rodzina została w bardzo trudnej sytuacji. Jak można jej pomóc?

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Mąż ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne (na choroby związane z sercem) na 3 miesiące – koniec świadczenia 20.03. Czy powinien złożyć wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego, na kolejne miesiące? Czy tak się robi? W planie jest operacja na kolano, prawdopodobnie jeszcze przed zakończeniem świadczenia. Nie wiemy, co robić. Ma 60 lat i nie jest w stanie już wykonywać pracy kierowcy ze względu na wiele schorzeń. To kolano uniemożliwia mu wykonywanie pełnych ruchów. 

Jak uzyskać emeryturę mieszaną?

Jak uzyskać emeryturę mieszaną?

Czy i jak mogę uzyskać prawo do emerytury mieszanej? Moja data urodzin to 14.06.1949 r. Emeryturę zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami otrzymałem od czerwca 2015 r.

Podjęcie pracy na świadczeniu kompensacyjnym

Podjęcie pracy na świadczeniu kompensacyjnym

Czy korzystając z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, mogę (nie tracąc prawa do niego) pracować na umowę-zlecenie w niepublicznym ośrodku doskonalenia nauczycieli? Czy praca na stanowisku administracyjnym w publicznej jednostce szkoleniowej dla nauczycieli oznacza utratę uprawnień do pobierania świadczenia kompensacyjnego?

Wynajem mieszkań przez osobę pobierającą świadczenie rehabilitacyjne

Wynajem mieszkań przez osobę pobierającą świadczenie rehabilitacyjne

Pobieram świadczenie rehabilitacyjne. Czy mogę jednocześnie prowadzić wynajem długoterminowy moich mieszkań (4 szt. w Polsce i 1 szt. poza granicami kraju)? Prowadzę działalność gospodarczą. Wynajem za granicą wymaga czasami wyjazdu w celach związanych z wynajmem.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »