Maksymalny okres zasiłkowy i kolejne zwolnienie lekarskie po powrocie do pracy

Maksymalny okres zasiłkowy i kolejne zwolnienie lekarskie po powrocie do pracy

Pracownik prawdopodobnie będzie chorował przez maksymalny okres zasiłkowy 182 dni. Jeśli po ostatnim dniu długiego zwolnienia wróci do pracy, to czy kolejne zwolnienie lekarskie uzyskane przed upływem 60 dni od zakończenia zwolnienia lekarskiego będzie wliczać się do okresu...

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Pierwszą pracę podjąłem w 1970 roku i pracowałem do 1976 roku, opłacając składki ZUS (w tym 2 lata zasadniczej służby wojskowej).Od 1976 pełniłem służbę w policji do 1999 roku i przeszedłem na emeryturę 75%. Od tego dnia do dzisiaj pracuję...

Delegacje dla nauczyciela dojeżdżającego do ucznia na nauczanie indywidualne

Delegacje dla nauczyciela dojeżdżającego do ucznia na nauczanie indywidualne

Jestem nauczycielem w szkole specjalnej. Ja oraz inni nauczyciele jeździmy na nauczanie indywidualne do domu ucznia, nie mając wypłacanych delegacji. Starosta, który jest organem prowadzącym, twierdzi, że jeśli zajęcia nauczyciel prowadzi tylko w domu, a nie ma lekcji...

Śmierć w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a renta dla dziecka

Śmierć w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a renta dla dziecka

Mój partner obecnie przebywa na zwolnieniu. Niestety zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy, obecnie będę się starała o świadczenie rehabilitacyjne, które trwa rok. Czy jeśli umrze w czasie świadczenia rehabilitacyjnego, będzie przysługiwało prawo do renty na małe...

Ponowne starania o ustalenie renty rodzinnej po rodzicach

Ponowne starania o ustalenie renty rodzinnej po rodzicach

Niedawno zmarła moja mama, która pobierała rentę po zmarłym ojcu. Ja także kiedyś starałem się o rentę rodzinną, ale sąd odrzucił mój wniosek. Studiowałem, jednak musiałem przerwać naukę ze względu na chorobę. W tym czasie ustalono moją całkowitą niezdolność do...

Składka brakująca do otrzymania emerytury z KRUS

Składka brakująca do otrzymania emerytury z KRUS

Pytanie dotyczy mojej mamy, która przeszła na emeryturę z ZUS-u w 2016 roku, jest to emerytura minimalna. Jednocześnie zabrakło jej jednej opłaconej składki do otrzymania świadczenia z KRUS-u. Czy jest możliwość dopłacenia jednej brakującej składki KRUS, aby otrzymać...

Likwidacja stanowiska pracy w czasie urlopu macierzyńskiego

Likwidacja stanowiska pracy w czasie urlopu macierzyńskiego

Kilka miesięcy temu urodziłam dziecko. Byłam na urlopie macierzyńskim, teraz jestem na rodzicielskim. Zadeklarowałam wykorzystanie obu urlopów i wypłacanie 80% świadczenia. Za miesiąc jednak chciałabym wrócić do pracy. Po zajściu w ciążę jednak zlikwidowano moje...

Urlop wychowawczy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Urlop wychowawczy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej chciałaby z początkiem nowego miesiąca przejść na urlop wychowawczy. Nigdzie więcej nie pracuje. Jakie formalności powinnam dopełnić i co powinna złożyć do ZUS celem przyznania urlopu...

Odmowa przez ZUS prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Odmowa przez ZUS prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Potrzebuję pomocy z powodu odmówienia przez ZUS prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Z racji leczenia onkologicznego byłam na zwolnienia lekarskim od 7 grudnia ubiegłego roku, a po przekroczeniu 6 miesięcy uzyskałam świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy do 3...

Praca zdalna osoby niepełnosprawnej dla zagranicznej firmy

Praca zdalna osoby niepełnosprawnej dla zagranicznej firmy

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy, a dokładnie w Hiszpanii. Co więcej jestem osobą niepełnosprawną pobierającą rentę socjalną i chciałam dowiedzieć się, jak wyglądają sprawy formalne w tej kwestii. Czy jest...

Student na umowie-zleceniu a renta rodzinna

Student na umowie-zleceniu a renta rodzinna

Jestem studentką, mam 24 lata, pobieram rentę rodzinną, studiuję od października 2019 r. Rok wcześniej ZUS obniżył moją rentę o maksymalną kwotę zmniejszenia ze względu na to, że moja umowa-zlecenie podlegała ubezpieczeniom społecznym, a kwota była wyższa niż 70%...

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Mam pytanie odnośnie składki KRUS. Razem z małżonką mieszkamy i pracujemy za granicą, w Holandii od 12 lat. Jakieś 5 lat temu moja żona odziedziczyła 3 ha pola i gospodarstwo. Pracownik KRUS-u powiedział, że moja żona musi opłacać KRUS obowiązkowo. Tylko że my...

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Do emerytury zostało mi 2 lata, mój staż pracy wynosi 36 lat. W ostatnim czasie zacząłem odczuwać syndrom wypalenia zawodowego, co doprowadziło mnie do depresji. Bardzo poważnie zastanawiam się nad odejściem z pracy w najbliższym czasie. Moje zarobki pozwoliły mi na...

Podpisanie umowy o pracę po zajściu w ciążę a zasiłek macierzyński

Podpisanie umowy o pracę po zajściu w ciążę a zasiłek macierzyński

Jestem w drugim miesiącu ciąży i nie mam umowy. Pracodawca wyraża chęć podpisania umowy o pracę w związku z moim zajściem w ciążę. Czy można podpisać umowę o pracę z datą wsteczną? Co wpływa na wysokość świadczeń na urlopie...

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym

Prowadzę sklep w lokalu, który należy do mnie. Zatrudniam pracownika, który jest w wieku przedemerytalnym. Planuję zlikwidować sklep i zakończyć działalność sklepową i wyłącznie wynajmować lokal. Czy całkowita likwidacja stanowiska pracy jest wystarczającym...

Emerytura z Karty Nauczyciela czy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Emerytura z Karty Nauczyciela czy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pracuję jako dyrektor szkoły. W 2022 r. mogę przejść na emeryturę – 15 października po ukończeniu 65 lat lub 1 września na mocy art. 88 KN po rozwiązaniu umowy o pracę. Jak wyegzekwować, przed rozwiązaniem umowy o pracę, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Otrzymałam pismo z ZUS-u informujące, że w latach 1999 i 2000 źle odprowadzałam składki (własna działalność, byłam studentką, płaciłam tylko zdrowotne). Dokumentacji jakiejkolwiek z tego okresu nie posiadam – minęło 20 lat! Czy zaległości...

Brak ubezpieczenia zdrowotnego po decyzji odmownej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - co zrobić?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego po decyzji odmownej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - co zrobić?

Jestem w trakcie odwoływania się od odmownej decyzji ZUS-u w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS przyznał je na 6 miesięcy do grudnia, a w październiku wydał decyzję odmowną). Nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi z ZUS-u, natomiast jestem ciągle...

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Jestem ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie jako domownik (córka) przez ponad 3 lata (gospodarstwo poniżej 1 ha). Kontynuuję ubezpieczenie i jestem wspólnikiem spółki z o.o. Nie jestem pracownikiem i nie pozostaję w stosunku służbowym. Nie mam...

Praca w Irlandii i emerytura w Polsce a ubezpieczenie zdrowotne

Praca w Irlandii i emerytura w Polsce a ubezpieczenie zdrowotne

Pracuję w Irlandii, mam emeryturę i grupę inwalidzką w Polsce. Otrzymałem zawiadomienie z NFZ-etu, iż nie będą mi pobierać składek zdrowotnych od emerytury na podstawie art. 11–13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 884/2004 z dnia...


Porady prawne z emerytur, rent, zasiłów, świadczeń przedemerytaolnych

Głównym celem Serwisu PrawoZUS.pl jest prezentowanie internautom rzetelnych i przystępnych informacji na temat polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest to szeroka gałąź prawa, która służy zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, takich jak starość, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia albo macierzyństwo. W prezentowanych poradach prawnych znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi sporo porad dotyczy emerytur i rent, zasiłków, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, świadczeń dla inwalidów, świadczeń przedemerytalnych i wielu innych.

Wiele miejsca poświęcono problemom na linii ubezpieczony – ZUS, KRUS, czyli na przykład zaległym składkom ZUS, zasiłkom chorobowym, kontrolom ZUS, a także odmienności ubezpieczenia rolniczego, składkom w KRUS, rolniczej emeryturze. Publikujemy również teksty dotyczące ubezpieczeń pracowniczych i sytuacji pracownika w okresie ochronnym. Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, z którymi zwrócili się do nas czytelnicy.

Pomocy prawnej – w formie opinii, sporządzenia pism czy reprezentacji – udzielili im nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zabezpieczeniach społecznych i na tym polu mają wiele sukcesów. Pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »