Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyjazd na wakacje podczas urlopu macierzyńskiego

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Czy na urlopie macierzyńskim (10. tydzień) mogę bez dziecka wyjechać z kraju na 7-dniowe wakacje za granicę? Bardzo potrzebuję takiego wypoczynku. Dziecko w tym czasie będzie pod opieką dziadków, do których mam pełne zaufanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd na wakacje podczas urlopu macierzyńskiego

Warunki urlopu macierzyńskiego

Przesłanki prawa do przysługiwania urlopu macierzyńskiego wymienia Kodeks pracy (K.p.) w sposób zamknięty, wskazując, że pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  3. 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Nie ma innych wymagań.

Warunki wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Z kolei ustawa zasiłkowa zawiera zamknięty katalog przesłanek uprawniających do zasiłku macierzyńskiego i w art. 29 wskazuje, iż: „1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  1. urodziła dziecko;
  2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
  3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia”.

Urodzenie dziecka jest zatem jedyną przesłanką nabycia i korzystania z prawa do urlopu macierzyńskiego i otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Dla prawa do urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego nie ma zatem znaczenia żądna inna, niż wymienione, okoliczność.

Wyjazd wypoczynkowy bez dziecka – urlop macierzyński wykorzystany niezgodnie z celem

W żądnej ustawie nie ma zapisu, że wyjazd, w tym za granicę, pozbawia prawa od urlopu (zasiłku) macierzyńskiego.

Natomiast celem urlopu macierzyńskiego i korzystania w tym okresie z zasiłku jest opieka nad dzieckiem. Jest on bowiem, tak samo jak urlop rodzicielski czy wychowawczy, związany z opieką nad dzieckiem. Dlatego, o ile wyjazd z dzieckiem nie wpływa na ww. urlop ani zasiłek, o tyle wyjazd bez dziecka, zwłaszcza w celach wypoczynku, zwiedzania, może zostać potraktowany jako wykorzystywanie tego urlopu niezgodnie z jego celem i stanowić podstawę do żądania zwrotu pobranego zasiłku i wstrzymania jego wypłaty, zaś pracodawcy może dostarczyć podstaw do odwołania z tegoż urlopu czy nawet zwolnienia w skrajnym przypadku z uwagi na brak zaufania lub wykorzystywanie urlopu macierzyńskiego niezgodnie z jego celem. Urlop ten jest bowiem przyznawany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, w żądnym innym nie. Nie ma przeszkód, by opiekę sprawować w innym kraju, ale już wyjazd bez dziecka przekreśla sprawowanie takiej opieki, zatem może przynieść dla Pani negatywne konsekwencje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl