Wyjazd na wakacje podczas urlopu macierzyńskiego

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Czy na urlopie macierzyńskim (10. tydzień) mogę bez dziecka wyjechać z kraju na 7-dniowe wakacje za granicę? Bardzo potrzebuję takiego wypoczynku. Dziecko w tym czasie będzie pod opieką dziadków, do których mam pełne zaufanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd na wakacje podczas urlopu macierzyńskiego

Warunki urlopu macierzyńskiego

Przesłanki prawa do przysługiwania urlopu macierzyńskiego wymienia Kodeks pracy (K.p.) w sposób zamknięty, wskazując, że pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  3. 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Nie ma innych wymagań.

Warunki wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Z kolei ustawa zasiłkowa zawiera zamknięty katalog przesłanek uprawniających do zasiłku macierzyńskiego i w art. 29 wskazuje, iż: „1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  1. urodziła dziecko;
  2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
  3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia”.

Urodzenie dziecka jest zatem jedyną przesłanką nabycia i korzystania z prawa do urlopu macierzyńskiego i otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Dla prawa do urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego nie ma zatem znaczenia żądna inna, niż wymienione, okoliczność.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyjazd wypoczynkowy bez dziecka – urlop macierzyński wykorzystany niezgodnie z celem

W żądnej ustawie nie ma zapisu, że wyjazd, w tym za granicę, pozbawia prawa od urlopu (zasiłku) macierzyńskiego.

Natomiast celem urlopu macierzyńskiego i korzystania w tym okresie z zasiłku jest opieka nad dzieckiem. Jest on bowiem, tak samo jak urlop rodzicielski czy wychowawczy, związany z opieką nad dzieckiem. Dlatego, o ile wyjazd z dzieckiem nie wpływa na ww. urlop ani zasiłek, o tyle wyjazd bez dziecka, zwłaszcza w celach wypoczynku, zwiedzania, może zostać potraktowany jako wykorzystywanie tego urlopu niezgodnie z jego celem i stanowić podstawę do żądania zwrotu pobranego zasiłku i wstrzymania jego wypłaty, zaś pracodawcy może dostarczyć podstaw do odwołania z tegoż urlopu czy nawet zwolnienia w skrajnym przypadku z uwagi na brak zaufania lub wykorzystywanie urlopu macierzyńskiego niezgodnie z jego celem. Urlop ten jest bowiem przyznawany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, w żądnym innym nie. Nie ma przeszkód, by opiekę sprawować w innym kraju, ale już wyjazd bez dziecka przekreśla sprawowanie takiej opieki, zatem może przynieść dla Pani negatywne konsekwencje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »