Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Autor: Maciej Lisowski

Mąż ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne (na choroby związane z sercem) na 3 miesiące – koniec świadczenia 20.03. Czy powinien złożyć wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego, na kolejne miesiące? Czy tak się robi? W planie jest operacja na kolano, prawdopodobnie jeszcze przed zakończeniem świadczenia. Nie wiemy, co robić. Ma 60 lat i nie jest w stanie już wykonywać pracy kierowcy ze względu na wiele schorzeń. To kolano uniemożliwia mu wykonywanie pełnych ruchów. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne na maksimum 12 miesięcy

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego „w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy”.

Zobacz również: Czy na świadczeniu rehabilitacyjnym jest się ubezpieczonym?

Ustalenie ewentualnej renty z tytułu niezdolności do pracy

Natomiast w myśl art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;

nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania”.

Zobacz również: Termin złożenia wniosku o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Określenie różnicy między rentą a świadczeniem rehabilitacyjnym

Różnica pomiędzy ww. świadczeniami sprowadza się m.in. do stwierdzenia, czy leczenie i rehabilitacja w przypadku małżonka pozwalają na założenie, że odzyska on zdolność do pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy (tj. w maksymalnym możliwym okresie na jaki można przyznać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego), czy też niezdolność ta ma charakter na tyle długotrwały, że konieczne będzie ustalenie prawa do renty.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie można wykonywać pracy zarobkowej pod rygorem utraty prawa do świadczenia, zaś w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy można pozostawać w zatrudnieniu (z pewnymi rygorami dotyczącymi wysokości uzyskiwanych zarobków).

Szybka reakcja osoby uprawnionej do świadczeń

W sytuacji opisanej przez Panią należy jak najszybciej złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres, zwłaszcza w kontekście planowanego zabiegu, przedkładając bieżącą dokumentację lekarską. Dla bezpieczeństwa, w przypadku gdyby Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie analizy dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem doszedł do przekonania, że stan zdrowia Pani męża nie rokuje odzyskania zdolności do pracy i odmówił przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, uzasadnione będzie złożenie wniosku o ustalenia prawa do renty, najlepiej przed upływem okresu na który poprzednio przyznano świadczenie, tj. przed dniem 20 marca 2020 r.

Zobacz również: Czy na świadczeniu rehabilitacyjnym można wyjechać na wczasy?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »