Wyjazd wypoczynkowy w trakcie leczenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Wskutek wypadku samochodowego w drodze z pracy do domu przebywam na zwolnieniu lekarskim. W czasie zwolnienia byłem na urlopie wypoczynkowym. O tym fakcie dowiedział się mój zakład pracy. Czy mogę ponieść konsekwencje służbowe z tego powodu? W czasie mojego pobytu za granicą nie miałem planowanych żadnych zabiegów lekarskich. W ZUS-ie przed wyjazdem stwierdzono, że mogę wyjechać podczas trwania zwolnienia lekarskiego. Informuję, że wyjazd miałem zaplanowany i opłacony przed wypadkiem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd wypoczynkowy w trakcie leczenia

Wyjazd na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego a naruszenie obowiązków pracowniczych

Z opisu wynika, iż przebywa Pan na zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym ewentualne wypowiedzenie umowy o pracę mogłoby nastąpić z powodu naruszenia przez Pana obowiązków pracowniczych.

Niestety brak jest jednolitego stanowiska, czy taki wyjazd może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych, bo zawsze zależy to od konkretnego przypadku.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że podstawowym celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie zdolności do pracy. Dlatego wszelkie czynności, które przeczą realizacji tego celu, w tym prowadzące do przedłużenia nieobecności pracownika w pracy, godzą w dobro pracodawcy i mogą stanowić o naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może być interpretowane przez pracodawcę jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Pod warunkiem jednak, że można pracownikowi przypisać winę co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa (por. wyrok SN 21 października 1999 r., sygn. akt I PKN 308/99, OSNP 2001/5/154). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownik nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego wbrew jego przeznaczeniu, jeśli uczestniczy w zajęciach szkolnych lub bierze udział we własnym ślubie. W tych sytuacjach jego zachowanie nie stanowi ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Zobacz również: L4 ciążowe a wyjazd za granicę

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Aktywność podejmowana przez pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego

Warto zwrócić uwagę, że w opinii Sądu Najwyższego aktywność podejmowana przez pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego nie może być sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.

Pracodawca, dokonując oceny, czy w danej sytuacji doszło do naruszenia obowiązków pracowniczych, powinien więc zwrócić uwagę na adnotację na zwolnieniu lekarskim dotyczącą tego, czy pracownik może chodzić, czy też powinien leżeć.

W innym orzeczeniu Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 13 czerwca 1985 r. (sygn. akt I PR 37/85, OSNC 1986/4/58) stwierdził, że nawet gdy adnotacja lekarska wskazuje na to, iż osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego może chodzić, to udział w trakcie tego zwolnienia lekarskiego w wycieczce zagranicznej pozwala na stwierdzenie, że pracownik naruszył ze swej winy obowiązki pracownicze w stopniu upoważniającym pracodawcę do rozwiązania z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji, by uniknąć dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, pracownik powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jego wyjazd jest konieczny dla poprawy zdrowia.

Oczywiście możliwe są także mniej restrykcyjne konsekwencje – jak upomnienie czy też nagana.

Ale jeśli będzie Pan dysponował dowodem na to, że wyjazd nie był sprzeczny z wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego, a wręcz przeciwnie, że był wskazany w Pana obecnym stanie zdrowia – powinien Pan wybronić się przed wszelkimi ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wyjazdu w czasie zwolnienia lekarskiego.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Poprawa stanu zdrowia na urlopie w górach
Jan, informatyk z Krakowa, doznał urazu kręgosłupa w wyniku wypadku samochodowego. Po kilku tygodniach leczenia i rehabilitacji, jego lekarz prowadzący zasugerował zmianę otoczenia i klimatu jako element wspomagający proces leczenia. Jan, mając zaplanowany i opłacony urlop w górach, postanowił skorzystać z tej rady. Pomimo początkowych obaw, wyjazd znacząco przyczynił się do poprawy jego samopoczucia i mobilności. Po powrocie z urlopu, Jan przedstawił pracodawcy zaświadczenie od lekarza potwierdzające zalecenie wyjazdu, co pozwoliło uniknąć negatywnych konsekwencji służbowych związanych z jego nieobecnością w pracy.

 

Udział w zajęciach rehabilitacyjnych nad morzem
Anna, nauczycielka z Gdańska, przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu poważnych problemów z krążeniem. Zalecono jej uczestnictwo w specjalistycznym programie rehabilitacyjnym, który odbywał się w nadmorskim ośrodku. Program ten obejmował nie tylko zabiegi fizjoterapeutyczne, ale także spacery brzegiem morza i ćwiczenia w wodzie, mające na celu poprawę jej kondycji fizycznej i psychicznej. Anna zdecydowała się na udział w programie, co znacząco przyspieszyło jej powrót do zdrowia. Po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji medycznej, pracodawca zrozumiał korzyści płynące z jej wyjazdu i nie podważył zasadności zwolnienia lekarskiego.

 

Wyjazd za granicę na terapie uzdrowiskową
Tomasz, kierowca z Warszawy, cierpiący na przewlekłe zapalenie stawów, otrzymał od swojego lekarza reumatologa rekomendację skorzystania z terapii uzdrowiskowej w słynących z leczniczych właściwości źródłach termalnych na Węgrzech. Wyjazd został zaplanowany na okres jego zwolnienia lekarskiego, w celu maksymalizacji korzyści zdrowotnych. Tomasz, dokładnie informując pracodawcę o celu i oczekiwanych korzyściach zdrowotnych wynikających z wyjazdu, uzyskał jego zrozumienie i akceptację. Terapia przyniosła znaczące ulgi w objawach i poprawę ruchomości stawów, co Tomasz udokumentował zaświadczeniem lekarskim po powrocie, potwierdzając tym samym, że wyjazd był niezbędny dla jego zdrowia i rehabilitacji.

Podsumowanie

 

Wyjazd wypoczynkowy podczas zwolnienia lekarskiego może budzić wątpliwości co do zgodności z obowiązkami pracowniczymi, jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreśla, że kluczowe jest odzyskanie zdolności do pracy przez pracownika. Działania takie jak uczestnictwo w wyjazdach rehabilitacyjnych czy terapiach uzdrowiskowych, jeśli są zgodne z zaleceniami lekarskimi i przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia, nie powinny być traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych. W przypadku podjęcia aktywności niezwiązanej bezpośrednio z leczeniem, istotne jest przedstawienie dowodów na to, że wyjazd miał pozytywny wpływ na proces rekonwalescencji, co może uchronić pracownika przed negatywnymi konsekwencjami służbowymi.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie zwolnień lekarskich i wyjazdów wypoczynkowych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism. Zapewniamy kompleksową obsługę i indywidualne podejście do każdego przypadku. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636
2. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1985 r. sygn. akt I PR 37/85
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1999 r., sygn. akt I PKN 308/99

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »