Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyjazd wypoczynkowy w trakcie leczenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Wskutek wypadku samochodowego w drodze z pracy do domu przebywam na zwolnieniu lekarskim. W czasie zwolnienia byłem na urlopie wypoczynkowym. O tym fakcie dowiedział się mój zakład pracy. Czy mogę ponieść konsekwencje służbowe z tego powodu? W czasie mojego pobytu za granicą nie miałem planowanych żadnych zabiegów lekarskich. W ZUS-ie przed wyjazdem stwierdzono, że mogę wyjechać podczas trwania zwolnienia lekarskiego. Informuję, że wyjazd miałem zaplanowany i opłacony przed wypadkiem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd wypoczynkowy w trakcie leczenia

Wyjazd na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego a naruszenie obowiązków pracowniczych

Z opisu wynika, iż przebywa Pan na zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym ewentualne wypowiedzenie umowy o pracę mogłoby nastąpić z powodu naruszenia przez Pana obowiązków pracowniczych.

Niestety brak jest jednolitego stanowiska, czy taki wyjazd może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych, bo zawsze zależy to od konkretnego przypadku.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że podstawowym celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie zdolności do pracy. Dlatego wszelkie czynności, które przeczą realizacji tego celu, w tym prowadzące do przedłużenia nieobecności pracownika w pracy, godzą w dobro pracodawcy i mogą stanowić o naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może być interpretowane przez pracodawcę jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Pod warunkiem jednak, że można pracownikowi przypisać winę co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa (por. wyrok SN 21 października 1999 r., sygn. akt I PKN 308/99, OSNP 2001/5/154). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownik nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego wbrew jego przeznaczeniu, jeśli uczestniczy w zajęciach szkolnych lub bierze udział we własnym ślubie. W tych sytuacjach jego zachowanie nie stanowi ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Zobacz również: L4 ciążowe a wyjazd za granicę

Aktywność podejmowana przez pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego

Warto zwrócić uwagę, że w opinii Sądu Najwyższego aktywność podejmowana przez pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego nie może być sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.

Pracodawca, dokonując oceny, czy w danej sytuacji doszło do naruszenia obowiązków pracowniczych, powinien więc zwrócić uwagę na adnotację na zwolnieniu lekarskim dotyczącą tego, czy pracownik może chodzić, czy też powinien leżeć.

W innym orzeczeniu Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 13 czerwca 1985 r. (sygn. akt I PR 37/85, OSNC 1986/4/58) stwierdził, że nawet gdy adnotacja lekarska wskazuje na to, iż osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego może chodzić, to udział w trakcie tego zwolnienia lekarskiego w wycieczce zagranicznej pozwala na stwierdzenie, że pracownik naruszył ze swej winy obowiązki pracownicze w stopniu upoważniającym pracodawcę do rozwiązania z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji, by uniknąć dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, pracownik powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jego wyjazd jest konieczny dla poprawy zdrowia.

Oczywiście możliwe są także mniej restrykcyjne konsekwencje – jak upomnienie czy też nagana.

Ale jeśli będzie Pan dysponował dowodem na to, że wyjazd nie był sprzeczny z wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego, a wręcz przeciwnie, że był wskazany w Pana obecnym stanie zdrowia – powinien Pan wybronić się przed wszelkimi ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wyjazdu w czasie zwolnienia lekarskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl