Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady obliczania emerytury funkcjonariusza PSP

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-06-06

Nabyłem prawo do emerytury jako funkcjonariusz PSP*. W roku 1987 ukończyłem 2-letnią szkołę chorążych i rozpocząłem pracę w PSP. Po przepracowaniu 8 miesięcy zwolniłem się i rozpocząłem działalność gospodarczą, którą prowadziłem przez 14 lat. Następnie w 2002 r. wróciłem do PSP i pracuję do dnia dzisiejszego. Co do nabytych praw nie mam wątpliwości, tylko czy do emerytury wliczone zostanie 14 lat przepracowane na działalności gospodarczej (oczywiście w innym przeliczniku za lata 1,3)? Czy jestem traktowany jako funkcjonariusz w świetle art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy czy 15a?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych** jest jasne:

„(…) Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w formacjach mundurowych wymienionych w tytule ustawy z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.

Należy wskazać przy tym, że przepisy ustawy regulują w sposób odmienny zasady obliczania emerytury mundurowej dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r.

Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy przy obliczaniu wysokości emerytury funkcjonariuszowi pozostającemu w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. uwzględnia się poza okresami służby i okresami równorzędnymi także okresy składkowe i nieskładkowe. W świetle natomiast art. 15a ustawy do ustalenia wysokości emerytury funkcjonariuszowi przyjętemu do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. przyjmuje się wyłącznie okresy pełnienia służby i okresy równorzędnie ze służbą. Sposób obliczania emerytury na podstawie art. 15a ustawy dotyczy także tych funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę w formacjach wymienionych w tytule ustawy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tą datą pełnili zasadniczą służbę wojskową.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy jako okresy równorzędne ze służbą zalicza się do wysługi emerytalnej funkcjonariusza okresy służby wojskowej uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej, a więc m.in. zasadniczą służbę wojskową. Należy wskazać w tym miejscu, że w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) zasadnicza służba wojskowa nie jest zawodową służbą wojskową.

Wspomniane okresy równorzędne zalicza się do wysługi emerytalnej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), zgodnie z którymi okres zasadniczej służby wojskowej zaliczany jest do wysługi emerytalnej. Decydujące znaczenie na podstawie którego obliczana będzie emerytura wojskowa ma jednak data powołania do zawodowej służby wojskowej. W świetle bowiem art. 15a ww. ustawy emerytura wojskowa będzie ustalana na podstawie tejże regulacji dla żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., nawet jeśli przed przyjęciem do zawodowej służby wojskowej pełnił zasadniczą służbą wojskową.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że także w przypadku funkcjonariusza, który wstąpił do służby w formacji wymienionej w tytule ustawy po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. spełniającego warunki określone w art. 12 ustawy, który przed wstąpieniem do tej służby, tj. przed dniem 1 stycznia 1999 r., pełnił zasadniczą służbę wojskową, emerytura policyjna będzie obliczona na podstawie art. 15a ustawy. Okres zasadniczej służby wojskowej jako okres równorzędny ze służbą zostanie bowiem, zgodnie z ww. przepisem prawa, zaliczony do wysługi emerytalnej.

W przypadku zaś, gdy funkcjonariusz, którego emerytura zostanie obliczona na podstawie art. 15a ustawy, będzie posiadał okresy składkowe lub nieskładkowe przed służbą, możliwym będzie ubieganie się o ustalenie emerytury z systemu powszechnego na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Odnosząc się natomiast do kwestii sposobu obliczania emerytury funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę należy wskazać, że okres służby traktowany jest jak okres służby w formacji. W przypadku zatem funkcjonariusza pełniącego służbę przed dniem 2 stycznia 1999 r. emerytura zostanie obliczona na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy (…).”

Reasumując – dotyczy Pana art. 15 ustawy. Jeśli opłacał Pan składki z tytułu działalności gospodarczej, okres ten zostanie Panu zaliczony.

* Opis sprawy z czerwca 2015 r.

** Odpowiedź Michała Deskura, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 1896 w sprawie funkcjonariuszy Policji objętych art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, Warszawa, dnia 23 października 2012 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Interpretacja art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS

Proszę o interpretację art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS. Co znaczy „faktyczne przejście na emeryturę”? Czy jest to data...

Jak podnieść emeryturę w związku z zagranicznym ubezpieczeniem?

Jestem na emeryturze mundurowej niepełnej i pracuję w chwili obecnej w Niemczech. Czy jest możliwość podniesienia emerytury w oparciu...

Pełny etat przez 15 lat

Mam 15 lat pracy na pełen etat (1977–1992), później byłam na urlopie wychowawczym. Mam skończone 60 lat. Czy nabyłam już prawo do emerytury?

Brak wiedzy o konieczności złożenia wniosku o emeryturę

Prawo do emerytury nabyłam w marcu 2015 roku, czytałam, że ZUS nalicza emeryturę z urzędu, więc spokojnie czekałam, a okazało się, że ZUS...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »