Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona przedemerytalna dla pracownika policji

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-11

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł o ochronie przedemerytalnej na Państwa stronie. Jak wiadomo, funkcjonariusze służb mundurowych nie posiadali ochrony przedemerytalnej (będąc w służbie). Czy istnieje jakieś orzecznictwo stwierdzające, że ochrona wynikająca z art. 39 nie przysługuje pracownikowi, który posiada uprawnienia emerytalne wynikające ze służby w policji, czy wojsku? Pytam dlatego, że cytowana wykładnia wyroku o sygn. akt I PK 119/11 dotyczy jednak zupełnie innej sytuacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie jest to takie jednoznaczne, jak się wydaje – bowiem literalne brzmienie przepisu nie uzależnia ochrony przedemerytalnej od posiadania lub nie prawa do świadczenia.

 

Art. 39 Kodeksu pracy mówi: „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Treści niby nie pozostawia wątpliwości, a jednak spod ochrony wyłączone są osoby, które już pobierają świadczenia emerytalne.

 

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. 39 Kodeksu pracy nie dotyczy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i pobierającego jednocześnie emeryturę.(uchwała Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 czerwca 1991 r., sygn. akt I PZP 19/91).

 

Wynika to z faktu, że u osób korzystających już ze świadczeń emerytalnych nie ma mowy o uzyskaniu prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, bo prawo to już zostało uzyskane i jest wykorzystywane. Wykładnia celowościowa przepisu wprowadzającego ochronę przedemerytalną prowadzi – zdaniem SN – do wniosku o objęciu ochroną tylko takich osób, które będąc w zaawansowanym wieku, nie mają jeszcze prawa do emerytury, a w razie wypowiedzenia mogłyby mieć trudności w znalezieniu pracy. Taki cel nie występuje u pobierających emeryturę.

 

Może Pan mieć oczywiście inne zdanie. Jednak wyroki sądów są tu zasadniczo jednoznaczne, wypowiadając się za brakiem ochrony w takim wypadku.

 

Mimo to, jeśli pracodawca wypowiedział Panu umowę o pracę „w okresie ochronnym”, może Pan zgodnie z art. 264 Kodeksu pracy złożyć do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę.

Można żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Wówczas na wysłanie wniosku do sądu pracy mamy o siedem dni więcej, a więc 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Jednak ja opowiadam się za brakiem ochrony w sytuacji osoby pobierającej już emeryturę – czy to wcześniejszą z FUS-u, czy mundurową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Urlop wychowawczy i macierzyński a kapitał początkowy

Czy płatny urlop wychowawczy w latach 1987 i 1988 oraz urlop macierzyński w 1986 r. wlicza się do naliczenia kapitału początkowego i wlicza...

 

Ubieganie się o emeryturę w Niemczech a prawo do polskiej emerytury

Mam 73 lata, mieszkam i pracuję w Niemczech. Rok temu przyznano mi w Polsce prawo do emerytury po przepracowanych 40 latach. Od 20 lat pracuję...

 

W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?

W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?

Kilka miesięcy temu skończyłam 60 lat. W październiku chcę złożyć wniosek o emeryturę. Jeszcze pozostaję w stosunku racy. W jakiej...

Odprawa emerytalna dla nauczyciela pracującego w dwóch placówkach

Od 1 września br. otrzymałam nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przez ostatnie dwa lata pracowałam w dwóch placówkach oświatowych: szkole...

 

Dołączenie zagranicznych okresów pracy i zwiększenie emerytury

Pracowałem ponad 6 lat w Irlandii i zarówno ja, jak i pracodawca odprowadzaliśmy składki emerytalne. Aktualnie pobieram emeryturę w Polsce....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »