W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?

Autor: Mateusz Rzeszowski

Kilka miesięcy temu skończyłam 60 lat. W październiku chcę złożyć wniosek o emeryturę. Jeszcze pozostaję w stosunku racy. W jakiej kolejności złożyć dokumenty? Czy najpierw złożyć wniosek, czy rozwiązać umowę o pracę? Obawiam się pozostania bez środków. Liczyć się będzie data złożenia wniosku, czy otrzymania decyzji? Nie chciałabym na własne życzenie popełnić jakiegoś proceduralnego błędu. W każdej chwili mogę rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie emerytalne?

Przyznanie prawa do emerytury nie jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy. W związku z czym w pierwszej kolejności najlepiej złożyć do ZUS-u wniosek o świadczenie emerytalne. Na jego rozpatrzenie którego ZUS będzie miał co do zasady 30 dni. Zgodnie bowiem z art. 118 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych:

Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji”.

Przyznanie prawa do emerytury a prawo do pobierania świadczenia emerytalnego

Od przyznania prawa do emerytury należy odróżnić prawo do pobierania świadczenia emerytalnego, czyli wypłaty emerytury. W celu otrzymania takiego prawa konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy i dostarczenie do ZUS-u świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.

Zobacz również: Kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia emerytalnego?

Oznacza to, iż co do zasady ZUS może przyznać Pani prawo do emerytury, ale zawiesić jej wypłatę do czasu rozwiązania stosunku pracy. Takie rozwiązanie jest o tyle wygodne, o ile w przypadku przedłużenia się procedury w ZUS-ie uniknie Pani pozostawania bez stałych wpływów.

Od którego dnia następuje wypłata emerytury?

Jeśli chodzi o początkowy termin wypłaty świadczeń, to kwestię tę reguluje art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Oznacza to, iż na termin wypłaty świadczenia emerytalnego ma wpływ data złożenia wniosku, a nie data jego rozpatrzenia. W sytuacji, kiedy wraz z wnioskiem złożone by zostało świadectwo pracy (rozwiązany stosunek pracy), to wypłata świadczenia powinna nastąpić z uwzględnieniem okresu rozpatrywania wniosku, chociaż sama decyzja zostanie wydana w terminie późniejszym.

Zobacz również: Po jakim czasie od złożenia wniosku wypłacana jest emerytura?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Wniosek przed zakończeniem pracy

Pan Jan, na dwa miesiące przed planowanym przejściem na emeryturę, zdecydował się złożyć wniosek o świadczenie emerytalne, będąc jeszcze zatrudnionym. Chciał mieć pewność, że jego wniosek zostanie rozpatrzony na czas, zanim faktycznie zakończy swoją działalność zawodową. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. Dzięki temu, zaraz po zakończeniu pracy, mógł cieszyć się świadczeniami emerytalnymi bez obaw o przerwę w dochodach.

 

Rozwiązanie umowy po decyzji ZUS

Pani Maria, po złożeniu wniosku o emeryturę, kontynuowała pracę do momentu otrzymania pozytywnej decyzji z ZUS. Następnie, mając pewność przyznania świadczenia, rozwiązała umowę o pracę. Dzięki temu uniknęła sytuacji, w której mogłaby pozostać bez dochodów w przypadku ewentualnego opóźnienia w rozpatrzeniu jej wniosku przez ZUS. Świadectwo pracy dostarczyła do ZUS tuż po rozwiązaniu umowy, co umożliwiło natychmiastowe rozpoczęcie wypłaty emerytury.

 

Oczekiwanie na emeryturę bez rozwiązania umowy

Pan Krzysztof postanowił złożyć wniosek o emeryturę, nie rozwiązując jednocześnie umowy o pracę. Chciał maksymalnie wykorzystać czas pracy do momentu, aż ZUS wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Po otrzymaniu decyzji, szybko zaaranżował z pracodawcą rozwiązanie umowy o pracę, aby uniknąć zawieszenia prawa do emerytury. Takie działanie pozwoliło mu na płynne przejście z etatu na emeryturę, bez obaw o okres bez dochodów.

Podsumowanie

Przygotowanie do przejścia na emeryturę wymaga strategicznego planowania, zwłaszcza w kwestii składania dokumentów. Zaleca się najpierw złożenie wniosku o świadczenie emerytalne do ZUS-u, nie czekając na rozwiązanie umowy o pracę. Takie podejście umożliwia uniknięcie przerwy w dochodach oraz zapewnia płynne przejście na emeryturę, co jest kluczowe dla zachowania stabilności finansowej w tym przełomowym okresie.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w nawigacji po procedurach emerytalnych? Nasz zespół oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów do wniosku o emeryturę. Skorzystaj z naszego wsparcia, by bezpiecznie przejść przez ten ważny etap życia. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »