Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-04-18

Kilka miesięcy temu skończyłam 60 lat. W październiku chcę złożyć wniosek o emeryturę. Jeszcze pozostaję w stosunku racy. W jakiej kolejności złożyć dokumenty? Czy najpierw złożyć wniosek, czy rozwiązać umowę o pracę? Obawiam się pozostania bez środków. Liczyć się będzie data złożenia wniosku, czy otrzymania decyzji? Nie chciałabym na własne życzenie popełnić jakiegoś proceduralnego błędu. W każdej chwili mogę rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Przyznanie prawa do emerytury nie jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy. W związku z czym w pierwszej kolejności najlepiej złożyć do ZUS-u wniosek o świadczenie emerytalne. Na jego rozpatrzenie którego ZUS będzie miał co do zasady 30 dni. Zgodnie bowiem z art. 118 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych:

„Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji”.

Od przyznania prawa do emerytury należy odróżnić prawo do pobierania świadczenia emerytalnego, czyli wypłaty emerytury. W celu otrzymania takiego prawa konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy i dostarczenie do ZUS-u świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.

Oznacza to, iż co do zasady ZUS może przyznać Pani prawo do emerytury, ale zawiesić jej wypłatę do czasu rozwiązania stosunku pracy. Takie rozwiązanie jest o tyle wygodne, o ile w przypadku przedłużenia się procedury w ZUS-ie uniknie Pani pozostawania bez stałych wpływów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli chodzi o początkowy termin wypłaty świadczeń, to kwestię tę reguluje art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Oznacza to, iż na termin wypłaty świadczenia emerytalnego ma wpływ data złożenia wniosku, a nie data jego rozpatrzenia. W sytuacji, kiedy wraz z wnioskiem złożone by zostało świadectwo pracy (rozwiązany stosunek pracy), to wypłata świadczenia powinna nastąpić z uwzględnieniem okresu rozpatrywania wniosku, chociaż sama decyzja zostanie wydana w terminie późniejszym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kiedy odejść na emeryturę, by było to korzystne?

Urodziłam się 29 stycznia 1958 roku. Po ukończeniu studiów nie podjęłam pracy zarobkowej. Wychowywałam trójkę dzieci. Krótko, 2 lata, prowadziłam...

Firma w USA a emerytura w Polsce

Ukończyłem 65 lat i składam wniosek o emeryturę. Mieszkam tymczasowo w USA bez prawa stałego pobytu. Mam tam małą firmę i opłacam raz...

Ubieganie się o emeryturę w Niemczech a prawo do polskiej emerytury

Mam 73 lata, mieszkam i pracuję w Niemczech. Rok temu przyznano mi w Polsce prawo do emerytury po przepracowanych 40 latach. Od 20 lat pracuję...

Ochrona przedemerytalna dla pracownika policji

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł o ochronie przedemerytalnej na Państwa stronie. Jak wiadomo, funkcjonariusze służb mundurowych nie posiadali...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »