Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-04-18

Kilka miesięcy temu skończyłam 60 lat. W październiku chcę złożyć wniosek o emeryturę. Jeszcze pozostaję w stosunku racy. W jakiej kolejności złożyć dokumenty? Czy najpierw złożyć wniosek, czy rozwiązać umowę o pracę? Obawiam się pozostania bez środków. Liczyć się będzie data złożenia wniosku, czy otrzymania decyzji? Nie chciałabym na własne życzenie popełnić jakiegoś proceduralnego błędu. W każdej chwili mogę rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie emerytalne?

Przyznanie prawa do emerytury nie jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy. W związku z czym w pierwszej kolejności najlepiej złożyć do ZUS-u wniosek o świadczenie emerytalne. Na jego rozpatrzenie którego ZUS będzie miał co do zasady 30 dni. Zgodnie bowiem z art. 118 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych:

„Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji”.

Przyznanie prawa do emerytury a prawo do pobierania świadczenia emerytalnego

Od przyznania prawa do emerytury należy odróżnić prawo do pobierania świadczenia emerytalnego, czyli wypłaty emerytury. W celu otrzymania takiego prawa konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy i dostarczenie do ZUS-u świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.

Czy ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia emerytalnego?

Oznacza to, iż co do zasady ZUS może przyznać Pani prawo do emerytury, ale zawiesić jej wypłatę do czasu rozwiązania stosunku pracy. Takie rozwiązanie jest o tyle wygodne, o ile w przypadku przedłużenia się procedury w ZUS-ie uniknie Pani pozostawania bez stałych wpływów.

Od którego dnia następuje wypłata emerytury?

Jeśli chodzi o początkowy termin wypłaty świadczeń, to kwestię tę reguluje art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Oznacza to, iż na termin wypłaty świadczenia emerytalnego ma wpływ data złożenia wniosku, a nie data jego rozpatrzenia. W sytuacji, kiedy wraz z wnioskiem złożone by zostało świadectwo pracy (rozwiązany stosunek pracy), to wypłata świadczenia powinna nastąpić z uwzględnieniem okresu rozpatrywania wniosku, chociaż sama decyzja zostanie wydana w terminie późniejszym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »