Ponowna ciąża na urlopie macierzyńskim i przejście na zwolnienie lekarskie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem na urlopie macierzyńskim do 20 sierpnia i pobieram 80% wynagrodzenia (umowa o pracę na czas nieokreślony). Aktualnie jestem ponownie w ciąży, drugi raz, i ze względu na wykonywaną pracę (po 12 godzin stojąco, również w nocy) zdecydowałam, że chcę od razu po zakończonym urlopie macierzyńskim pójść na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży. Czy zwolnienie od lekarza powinnam mieć od 19 lipca, czy 20 lipca? Czy muszę wrócić na 1 dzień do pracy, czy mogę przynieść zwolnienie od razu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowna ciąża na urlopie macierzyńskim i przejście na zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie na drugą ciążę

Powinna Pani iść na zwolnienie lekarskie nie wcześniej jak od 20 sierpnia, najlepiej dopiero 20 sierpnia albo po tej dacie udać się do lekarza. Do 19 sierpnia przebywa Pani na urlopie rodzicielskim. W czasie zasiłku macierzyńskiego pracownik nie jest objęty bowiem ubezpieczeniem chorobowym. Nie będzie Pani należał się zasiłek, jeśli pójdzie Pani na zwolnienie wcześniej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014.159 t.j.)., świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), zwanym dalej „ubezpieczonymi”.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu zgodnie z art. 11 w zw. z art. 6 ust. 1, 3, 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają:

  1. pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów,
  2. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej członkami spółdzielni,
  3. osoby odbywające służbę zastępczą.

Zobacz również: Zasiłek rehabilitacyjny a ciąża

Ubezpieczenie chorobowe i zasiłek macierzyński

Ubezpieczenie chorobowe jest pochodne od tytułu ubezpieczenia chorobowego. W przypadku zatrudnienia pracowniczego pobieranie zasiłku macierzyńskiego powiązane jest z instytucją urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, ponieważ stosownie do art. 184 Kodeksu pracy za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pracownik w tym czasie nie wykonuje swoich obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia za pracę. Z tego względu zasiłek macierzyński ma zrekompensować pracownikowi utratę dochodu z uwagi na utratę wynagrodzenia spowodowanego przerwą w świadczeniu pracy spowodowaną opieką nad dzieckiem, co wprost wynika z art. 36 i 37 ustawy zasiłkowej, a w tym okresie nie może nabyć prawa do innych zasiłków wymienionych w art. 2 tej ustawy. Nie jest bowiem możliwe przebywanie w ramach jednego stosunku pracy na urlopie macierzyńskim i zarazem wykonywanie pracy, a obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu chorobowemu wynika z zatrudnienia pracowniczego, a nie samego pobierania zasiłku macierzyńskiego (art. 9 ust. 1d w związku z art. 11 ust. 1 ustawy systemowej).

A tak na marginesie – poza zadanym pytaniem musi Pani jednak pamiętać, że zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Aby podstawa była obliczona na nowo, należy pracować przez trzy miesiące kalendarzowe.

Jeżeli od powrotu do pracy do zwolnienia lekarskiego nie upłyną 3 miesiące, podstawa pozostaje bez zmian. Jeżeli zaś upłyną 3 miesiące, podstawa naliczy się na nowo (nadal będzie liczona z 12 ostatnich miesięcy, jednak będzie to ostatnie 12 miesięcy BEZ okresów zasiłku chorobowego i macierzyńskiego). Pamiętać należy, że okres, w którym wykorzystujecie zaległy urlop, wlicza się do okresu „pracy”. Każdy dzień zwolnienia lekarskiego przerwie bieg tych trzech miesięcy.

Zobacz również: Urlop macierzyński a emerytura

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »