Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta ZUS - Porady prawne

Jeśli utracimy zdolność do wykonywania pracy ze względu na stan zdrowia, mamy prawo ubiegać się o rentę z ZUS. Jednak, aby ją otrzymać, musimy spełnić odpowiednie warunki, m.in. musimy mieć wymagany – odpowiedni do wieku – staż ubezpieczenia. Ponadto polskie prawo przewiduje świadczenie po śmierci bliskiego członka rodziny, który miał np. ustalone prawo do emerytury albo spełniał warunki do jej uzyskania – jest to renta rodzina. Do jej pobierania są uprawnione dzieci, małżonek oraz w pewnych sytuacjach wnuki i rodzeństwo.

Strona: 1 2 3

 
Opublikowane: 2023-09-06

Odebranie renty socjalnej osobie niepełnosprawnej

Odebranie renty socjalnej osobie niepełnosprawnej

Mam mózgowe porażenie dziecięce, jednak chorobę nazwano dopiero gdy miałam 14 lat. Długo nie mogłam pogodzić się z diagnozą, toteż o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności postarałam się dopiero w trakcie studiów, kiedy to inni zaczęli zwracać mi uwagę na to, jak bardzo by...

Opublikowane: 2023-08-25

Podjęcie pracy i problem z rentą rodzinną

Podjęcie pracy i problem z rentą rodzinną

Od 9 lat pobierałem rentę rodzinną. W ubiegłym roku zacząłem zarabiać na podstawie umowy o pracę, wyliczona średnia z 10 miesięcy to ok. 42 tys. brutto, co sprawia, że przekroczyłem przychód 70% w skali roku. A w skali miesiąca zdarzają się przekroczenia o 130% względem kwoty...

Opublikowane: 2023-05-31

Nieuczestniczenie w zajęciach a możliwość pobierania renty rodzinnej

Nieuczestniczenie w zajęciach a możliwość pobierania renty rodzinnej

Pobieram rentę rodzinną z KRUS-u po zmarłym ojcu. Od września 2021 do lutego 2022 roku nie uczęszczałam do szkoły policealnej i moja frekwencja wynosiła 0%. Nie zostałam jednak skreślona z listy uczniów ani wyrzucona ze szkoły. Nie otrzymałam promocji i od razu...

Opublikowane: 2022-08-26

Śmierć w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a renta dla dziecka

Śmierć w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a renta dla dziecka

Mój partner obecnie przebywa na zwolnieniu. Niestety zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy, obecnie będę się starała o świadczenie rehabilitacyjne, które trwa rok. Czy jeśli umrze w czasie świadczenia rehabilitacyjnego, będzie przysługiwało prawo do renty na...

Opublikowane: 2022-08-19

Ponowne starania o ustalenie renty rodzinnej po rodzicach

Ponowne starania o ustalenie renty rodzinnej po rodzicach

Niedawno zmarła moja mama, która pobierała rentę po zmarłym ojcu. Ja także kiedyś starałem się o rentę rodzinną, ale sąd odrzucił mój wniosek. Studiowałem, jednak musiałem przerwać naukę ze względu na chorobę. W tym czasie ustalono moją całkowitą niezdolność...

Opublikowane: 2022-07-15

Praca zdalna osoby niepełnosprawnej dla zagranicznej firmy

Praca zdalna osoby niepełnosprawnej dla zagranicznej firmy

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy, a dokładnie w Hiszpanii. Co więcej jestem osobą niepełnosprawną pobierającą rentę socjalną i chciałam dowiedzieć się, jak wyglądają sprawy formalne w tej kwestii. Czy...

Opublikowane: 2022-07-08

Student na umowie-zleceniu a renta rodzinna

Student na umowie-zleceniu a renta rodzinna

Jestem studentką, mam 24 lata, pobieram rentę rodzinną, studiuję od października 2019 r. Rok wcześniej ZUS obniżył moją rentę o maksymalną kwotę zmniejszenia ze względu na to, że moja umowa-zlecenie podlegała ubezpieczeniom społecznym, a kwota była wyższa niż 70%...

Opublikowane: 2022-01-24

Przedłużenie renty rodzinnej po 25 roku życia na ostatnim roku studiów

Przedłużenie renty rodzinnej po 25 roku życia na ostatnim roku studiów

W czerwcu br. skończyłam 25 r.ż. Pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu. W związku zaistniałą sytuacją ZUS zaprzestał wydawania renty. Obecnie jestem studentką V roku farmacji. Studia farmaceutyczne trwają 11 semestrów (uczelnia wydaje takie zaświadczenia), ale obrona...

Opublikowane: 2021-12-13

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a podjęcie pracy i dodatkowe dochody

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a podjęcie pracy i dodatkowe dochody

Czy posiadając rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w przypadku podjęcia pracy należy o tym fakcie powiadomić ZUS i w zależności od wysokości dochodu z pracy wysokość renty pozostaje lub jest ograniczona lub przy dużych dochodach nie...

Opublikowane: 2021-10-15

Renta rodzinna po zmarłej żonie która pobierała dwa świadczenia

Renta rodzinna po zmarłej żonie która pobierała dwa świadczenia

Sprawa dotyczy renty rodzinnej po zmarłej żonie. Moja zmarła żona otrzymywała z ZUS-u dwa świadczenia wypłacane w tym samym terminie, tj. emeryturę i 50% renty z tytułu choroby zawodowej. Zamierzam wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o przyznanie renty...

Opublikowane: 2021-09-06

Renta rodzinna a nauka - czy ZUS upomni się o zwrot renty?

Renta rodzinna a nauka - czy ZUS upomni się o zwrot renty?

Spodziewam się problemów z ZUS-em i chciałbym się na nie przygotować. Od czterech lat pobieram ratę po ojcu z uwagi na fakt, że posiadam status ucznia. Problem polega jednak na tym, że od trzech lat uczęszczam do szkoły policealnej, gdzie wystarczy się wpisać na...

Opublikowane: 2021-08-30

Brak zgłoszenia pracy przez rencistę

Brak zgłoszenia pracy przez rencistę

Zatrudniliśmy pracownika, który jest rencistą i nie zgłosił tego do ZUS-u. Zatrudnienie trwa od 2015 r., wynagrodzenie to było 1200 zł na część etatu. Nie informował też ZUS-u o przychodach w poszczególnych latach. Chcemy uniknąć konsekwencji i dla...

Opublikowane: 2021-07-16

Renta wdowia z Niemiec i renta rodzinna w Polsce

Renta wdowia z Niemiec i renta rodzinna w Polsce

Moja mama skończyła 86 lat. Po śmierci ojca w 2006 r. przyznano jej rentę rodzinną wypłacaną przez zakład ubezpieczeń społecznych MSWiA, pomimo powtórnego wyjścia za mąż za obywatela Niemiec i zamieszkania w Niemczech. Renta wypłacana jest na konto banku...

Opublikowane: 2021-07-02

Renta a zamieszkanie za granicą

Renta a zamieszkanie za granicą

Mam syna z zespołem downa, któremu została przyznana renta socjalna. Czy mieszkając za granicą, mój syn nadal ma prawo do pobierania renty? Nadmieniam, że renta została mu przyznana dożywotnio. Mój syn jest osobą stale niezdolną do pracy i wymaga też stałej opieki.

Opublikowane: 2020-08-24

Renta rodzinna dla pracującej studentki

Renta rodzinna dla pracującej studentki

Jestem studentką pracującą na pół etatu na podstawie umowy o pracę od grudnia 2019 r. W ubiegłym miesiącu zmarł mój ojciec. W związku z tym chciałam się dowiedzieć, czy będę mogła pobierać rentę rodzinną, będąc zatrudniona na umowę o pracę?...

Opublikowane: 2020-06-01

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Żona występowała o rentę do ZUS-u, lekarz orzecznik I instancji orzekł częściową niezdolność do pracy na okres 2 lat. ZUS od razu złożył zarzut wadliwości, mówiąc o tym że lekarz orzecznik nie ustalił daty powstania niezdolności do pracy. Wezwano ją na druga...

Opublikowane: 2020-05-25

Doliczenie pracy na umowę-zlecenie w celu podwyższenia renty po mężu

Doliczenie pracy na umowę-zlecenie w celu podwyższenia renty po mężu

Pobieram rentę rodzinną po zmarłym mężu. Mam 66 lat, pracuję na umowę-zlecenie, opłacam składki. Czy ZUS może mi wliczyć do renty rodzinnej parę miesięcy pracy, żebym miała trochę wyższą emeryturę?

Opublikowane: 2020-05-21

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Wniosek o rentę złożyłam w ZUS-ie w 2012 roku. Renta została mi przyznana decyzją sądu apelacyjnego w lutym 2020 roku. Wyrok jest prawomocny. Czy otrzymam wyrównanie renty za cały ten okres?

Opublikowane: 2020-05-04

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Mam 42 lata i od 5 lat rentę rodzinną po zmarłym emerytowanym już mężu funkcjonariuszu. Dzieci też mają rentę. Chciałabym ponownie wyjść za mąż. Czy stracę prawo do co miesięcznego świadczenia rentowego, a w przyszłości, gdy skończę 50 lat i moje...

Opublikowane: 2020-04-17

Odrzucenie wniosku o rentę dla dzieci po zmarłym ojcu

Odrzucenie wniosku o rentę dla dzieci po zmarłym ojcu

Mój znajomy osierocił dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Żona zmarłego ubiega się o rentę dla dzieci po ojcu, ale w ostatnich 10 latach jego pracy zabrakło 11 miesięcy składkowych. ZUS na tej podstawie odrzucił wniosek o rentę po zmarłym ojcu. Rodzina została...

Opublikowane: 2020-02-28

Renta rodzinna po drugim mężu

Renta rodzinna po drugim mężu

Kobieta lat 66, wdowa, pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu (od trzech lat). Sama ma 40 lat pracy i wypracowaną emeryturę, niestety minimalnie niższą od pobieranej renty. Kobieta planuje ponownie wyjść za mąż za mężczyznę lat 88 (wdowca). Kobieta będzie nadal pobierała...

Opublikowane: 2020-02-21

Renta rodzinna studenta a założenie spółki z o.o.

Renta rodzinna studenta a założenie spółki z o.o.

Czy student studiów dziennych posiadający rentę rodzinną straci ją, jeżeli założy jednoosobową spółkę z o.o., czy też lepiej, by otworzył spółkę z wspólnikiem? Jaki procent udziału ewentualnie musi mieć wspólnik?

Opublikowane: 2020-01-07

Pogarszający się stan zdrowia pracownika - warunki przyznania renty

Pogarszający się stan zdrowia pracownika - warunki przyznania renty

Pracuję, ale ostatnio dość często jestem na zwolnieniu lekarskim z powodów bólów lędźwiowych. Dodatkowo zdiagnozowano u mnie rozedmę płuc, co mnie bardzo martwi, ponieważ jest to choroba nieuleczalna, można jedynie ją spowolnić i ograniczyć dalszy postęp....

Opublikowane: 2019-12-31

Stopień niepełnosprawności a prawo do renty socjalnej

Stopień niepełnosprawności a prawo do renty socjalnej

Syn pobiera rentę socjalną przyznaną w związku z chorobą, która ujawniła się w wieku 24 lat, gdy syn studiował. Otrzymał rentę socjalną na 1 rok. Zaraz po przyznaniu renty miał komisję w PCPR i orzeczono niepełnosprawność w stopniu znacznym (kod...

Opublikowane: 2019-10-11

Renta rodzinna bez ograniczeń zarobkowych

Ponad rok temu osiągnęłam wiek emerytalny, jestem wdową. W związku z wejściem nowych przepisów związanych z obniżeniem wieku emerytalnego udałam się do ZUS-u i tam otrzymałam informację, że mogę otrzymać rentę rodzinną bez ograniczeń zarobkowych. Po...

Opublikowane: 2019-07-10

Przedsiębiorca na chorobowym oczekujący przyznania renty, co ze składkami?

Dwa miesiące temu mąż otrzymał prawo do renty okresowej na rok z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po wyroku sądu ze spłatą za 8 miesięcy wstecz. Prowadzi działalność gospodarczą, w tym czasie, nie mając jeszcze renty, przebywał na chorobowym. Czy musi...

Opublikowane: 2019-07-08

Kiedy należy się odprawa rentowa lub emerytalna?

Kiedy należy się odprawa rentowa lub emerytalna?

W ramach zwolnień grupowych, po otrzymaniu odprawy z tego tytułu, końcem listopada 2011 r. został ze mą rozwiązany stosunek pracy. Jednak na 2 dni przed zakończeniem stosunku pracy zachorowałem i lekarz wypisał mi zwolnienie lekarskie. Na zwolnieniu przebywałem całe...

Opublikowane: 2019-07-01

Renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu studiów przez dziecko

Jestem pracującą wdową, mam 48 lat. Mój mąż zmarł 7 lat temu. Syn pobiera rentę rodzinną, ma 22 lata i jest na 3 roku studiów. Czy po skończeniu studiów przez syna będę mogła przejść na rentę rodzinną po mężu?

Opublikowane: 2019-06-28

Przedłużenie renty rodzinnej z ZUS

Przedłużenie renty rodzinnej z ZUS

Mam pytanie w związku z przedłużeniem renty rodzinnej z ZUS. W czerwcu ukończyłam 25 lat i powinnam wtedy ukończyć ostatni rok studiów magisterskich. Stało się jednak inaczej i powtarzam ostatni rok. ZUS decyzję o przedłużeniu renty rodzinnej do...

Opublikowane: 2019-06-17

Orzeczenie innego ubytku na zdrowiu przez lekarza a wysokość renty

Pracowałem 45 lat w hałasie. Mam ubytek słuchu. Stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Stawiłem się na komisję i lekarz orzecznik orzekł u mnie na podstawie dokumentów całkiem inny ubytek niż w dokumentach oraz 15% uszczerbek na zdrowiu. Czy takie orzeczenie...

Opublikowane: 2019-05-08

Podleganie ZUS i KRUS, gdzie ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Przez ponad 20 lat podlegałam ubezpieczeniu w ZUS. Po ustaniu zatrudnienia przebywałam na zwolnieniu lekarskim, a po jego zakończeniu – z racji posiadania gospodarstwa – podlegam ubezpieczeniu w KRUS. Czy i na jakich zasadach mogę ubiegać się...

Opublikowane: 2019-04-19

Zasiłek chorobowy w Anglii a renta z tytułu niezdolności do pracy w Polsce

Zasiłek chorobowy w Anglii a renta z tytułu niezdolności do pracy w Polsce

Jestem osobą chorą, gdy miałam 22 lata wystąpiła u mnie schizofrenia paranoidalna. Kiedyś w Polsce pobierałam rentę socjalną z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jednak ją zawiesiłam, gdy wyjechałam do pracy w 2009 r. – chciałam spróbować...

Opublikowane: 2019-04-03

Choroba zawodowa pracującego nauczyciela emeryta a prawo do renty

Jestem emerytowaną nauczycielką pracującą nadal na pół etatu. Od kilku lat mam orzeczoną chorobę zawodową. Chciałam teraz wystąpić o świadczenia rentowe z tego tytułu, ale powiedziano mi, że już takiego prawa nie mam. Czy to prawda?

Opublikowane: 2019-04-01

Odprawa rentowa od zakładu po rozwiązaniu umowy o pracę

Ze względu na chorobę i przebywanie na zasiłku chorobowym pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. W zakładzie tym pracowałam 20 lat, ogółem mam 33 lata pracy, jestem 2 lata przed emeryturą. Obecnie przyznano mi rentę chorobową. Czy należy mi się od zakładu...

Opublikowane: 2019-02-13

Wyjazd za granicę do pracy i pobieranie renty socjalnej

Wyjazd za granicę do pracy i pobieranie renty socjalnej

Pobieram rentę socjalną wydana na stałe z powodu częściowej niezdolności do pracy. Wyjechałam za granicę do pracy, jestem tu niezłych parę lat, a wciąż pobieram to świadczenie, pomimo że pracuję tutaj. Żałuję, że nie zrezygnowałam z niej dawno temu....

Opublikowane: 2019-02-06

Schizofrenia a otrzymanie renty i ubezpieczenia

Schizofrenia a otrzymanie renty i ubezpieczenia

Od 22. roku życia choruje na schizofrenię, aktualnie mam 25 lat. Mam przepracowane 2 lata. Ile muszę mieć lat, żeby otrzymać rentę i czy można odprowadzać samemu składki do ZUS-u? Jak mieć ubezpieczenie jako osoba chora?

Opublikowane: 2019-01-21

Renta rodzinna po mężu który pobierał rentę powypadkową

Parę dni temu, po ciężkiej chorobie zmarł tata, który pracował od roku 1970, a od 1987 był na rencie powypadkowej (rok urodzenia 1946). Tata nabył prawo do emerytury, ale na nią nie przeszedł – pozostał przy rencie, ponieważ była znacznie wyższa. W związku...

Opublikowane: 2019-01-07

Zwrot nienależnie pobranej renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na zagraniczne zarobki

Zwrot nienależnie pobranej renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na zagraniczne zarobki

W marcu zeszłego roku podjąłem pracę w Holandii. Jednocześnie pobierałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. W czerwcu ją zawiesiłem, gdyż przekraczałem granice dochodów. Otrzymałem z ZUS pismo, że muszę oddać rentę również za pozostałe miesiące....

Opublikowane: 2019-01-02

Śmierć rodziców, na jakie świadczenie może liczyć osoba z II grupą inwalidzką?

Mam znajomego, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Od wielu lat z powodu schizofrenii pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka) – renta socjalna jest bardzo niska. Człowiek ten mieszkał cały czas ze swymi rodzicami,...

Opublikowane: 2018-12-22

Prawo do renty rodzinnej przy braku wspólności małżeńskiej

Czy żona, z którą nie mam rozwodu, z którą nie zamieszkuję pod jednym dachem od kilku lat i faktycznie nie stanowimy wspólności małżeńskiej od 8 lat, miałaby prawo do renty rodzinnej po mojej śmierci? Dodam, że spełnia wszystkie inne wymagania, np. wiek.

Opublikowane: 2018-12-14

Czy należy się renta rodzinna po zmarłej matce przy pobieraniu renty socjalnej?

Czy należy się renta rodzinna po zmarłej matce przy pobieraniu renty socjalnej?

Otrzymuję rentę socjalną tzw. uczniowską zastąpioną przez najniższą rentę z tytułu niezdolności do pracy (socjalną). Jestem osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Czy przy pobieranej rencie mogę ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłej mamie?

Opublikowane: 2018-12-05

Renta dla syna z porażeniem mózgowym

Renta dla syna z porażeniem mózgowym

Mam syna z porażeniem mózgowym stopnia lekkiego. Ma orzeczenie lekarskie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym w tym roku. W tym roku skończył 18 lat. Przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny. Czy może starać się o jakąś rentę?

Opublikowane: 2018-11-23

Prawo do renty rodzinnej dla rencisty socjalnego

Mam 39 lat, jestem rencistą socjalnym. Niedawno zmarł mój ojciec. Czy przysługuje mi prawo do renty rodzinnej? Jeśli tak, czy oznaczałoby to zawieszenie wypłaty z tytułu renty socjalnej? Czy oba świadczenia można ze sobą łączyć? Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Jakie...

Opublikowane: 2018-10-12

Wyrównanie wypłaty renty z ZUS, od jakiej daty?

Wyrównanie wypłaty renty z ZUS, od jakiej daty?

W maju 2017 r. otrzymałam decyzję o stwierdzeniu u mnie choroby zawodowej wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. ZUS, po rozpatrzeniu mojego wniosku z dnia 20.11.2017 r. przyznał mi rentę w związku z chorobą zawodową od tego właśnie...

Opublikowane: 2018-09-12

Czy ZUS wypłaci rentę po zmarłym mężu czy tylko część emerytury?

Mam 76 lat, mój mąż zmarł przed dwoma tygodniami. Miał emeryturę w wysokości 800 zł i rentę 1800 zł jako represjonowany górnik, który miał wypadek w kopalni. Czy ZUS wypłaci mi rentę po mężu, czy tylko część emerytury?

Opublikowane: 2018-09-10

Renta pobierana przez dwie żony zmarłego

Renta pobierana przez dwie żony zmarłego

Nieżyjący już ojciec miał dwie żony. Obie pobierały rentę rodzinną po zmarłym (pół na pół). Pierwsza żona (moja mama) pobiera ją nadal, druga żona pobiera teraz emeryturę, zatem jej renta została zawieszona. Czy ma sens wystąpienie przez moją mamę o ponowne...

Opublikowane: 2018-08-06

Przeliczenie renty po zmarłym mężu a własna emerytura

Przeliczenie renty po zmarłym mężu a własna emerytura

Jestem wdową, pobieram rentę rodzinną. Mąż od 1993 r. prowadził własną firmę, zmarł w wieku 60-u lat. W tym roku skończyłam 60 lat. Mąż pobierał też rentę stałą. ZUS obliczył mi rentę rodzinną według renty, którą pobierał. W jego firmie byłam...

Opublikowane: 2018-07-20

Wspólność małżeńska jako warunek uzyskania renty rodzinnej

Wspólność małżeńska jako warunek uzyskania renty rodzinnej

Moi rodzice 5 lat temu przeprowadzili rozdzielność majątkową, ale nie byli rozwiedzeni. Latem ubiegłego roku sprzedali ich wspólne mieszkanie i każde z nich zamieszkało w innym miejscu, lecz nadal pozostawali w przyjaznych stosunkach. Tata zmarł tego roku...

Opublikowane: 2018-07-13

Wystąpienie do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Wystąpienie do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Zatrudniam na umowę-zlecenie panią, która pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu. Oczywiście umowa jest oskładkowana. Czy może ona wystąpić do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu z uwzględnieniem odprowadzonych składek rentowych? Moje wątpliwości wynikają...

Opublikowane: 2018-06-25

Renta rodzinna w rodzinie zastępczej

Renta rodzinna w rodzinie zastępczej

Czy istnieje szansa, by córka będąca w rodzinie zastępczej otrzymała rentę rodzinną po moim zmarłym mężu? Córkę wychowywaliśmy razem od 3-go roku życia, teraz ma 30 lat. Rodzina zastępcza została ustanowiona przez sąd w 1998 r. Córka posiada znaczny stopień...

Strona: 1 2 3

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »