Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta rodzinna dla pracującej studentki

Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2020-08-24

Jestem studentką pracującą na pół etatu na podstawie umowy o pracę od grudnia 2019 r. W ubiegłym miesiącu zmarł mój ojciec. W związku z tym chciałam się dowiedzieć, czy będę mogła pobierać rentę rodzinną, będąc zatrudniona na umowę o pracę? Jeśli tak, to jaki wymiar pracy mogę podjąć (czy może być to pełny etat)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Renta rodzinna dla pracującej studentki

Zatrudnienie i pobieranie renty rodzinnej

Odpowiadając na zadane pytanie, wyjaśniam, iż nie ma przeciwskazań do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i jednoczesnego pobierania renty rodzinnej. Prawo do świadczenia może jednak zostać zawieszone w przypadku przekroczenia progu przychodowego. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.), regulująca prawo do renty rodzinnej, uzależnia możliwość pobierania świadczenia od wysokości osiąganych zarobków (bez znaczenia jest wymiar czasu pracy).

Wskazana wyżej ustawa przewiduje, iż Pani jako dziecko własne zmarłego jest uprawniona do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli osiągnie Pani 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuży się do zakończenia tego roku studiów.

Progi dla przychodów zatrudnionej studentki

Przechodząc do zagadnienia progów przychodu, prawo do renty jest zawieszane, jeżeli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla przychodu osiągniętego w 2019 r. była to kwota w wysokości 75 470,60 zł w skali roku (czyli ponad 6 tys. zł miesięcznie). Renta rodzinna zostanie natomiast zmniejszona, jeżeli przychód okaże się wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia. Progiem odpowiadającym 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r. jest kwota 40 638,30 zł w skali roku (czyli niespełna 3,4 tys. zł miesięcznie). Maksymalna kwota, o którą może zostać zmniejszone świadczenie, to aktualnie 527,35 zł.

Reasumując, na prawo do pobierania renty rodzinnej nie ma wpływu zatrudnienie w określonym wymiarze, a jedynie wysokość uzyskiwanego przychodu. Do momentu przekroczenia progu przychodowego w wysokości ok. 3400 zł miesięcznie renta rodzinna będzie przysługiwać Pani w pełnej wysokości, tak jakby nie świadczyła Pani żadnej pracy.

Dodatkowo podstawa zatrudnienia (typ umowy) nie ma znaczenia oraz możliwa jest zmiana kierunku studiów. Ważne jest jednak, aby utrzymany został status studenta. Dopuszczalny jest zarówno tryb dzienny, jak i zaoczny, uniwersytet, politechnika bądź szkoła policealna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura po mężu

Emerytura po mężu

Mam przyjaciółkę. Obydwoje jesteśmy samotnymi, w pełni niezależnymi emerytami bez zobowiązań opiekuńczych. Każde z nas ma mieszkanie, gdzie jest...

Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia

Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia

Dwa lata temu zmarł mój mąż – emerytowany żołnierz. Ja miałam wtedy niecałe 49 lat, a nasz syn – 17. Syn dostał po ojcu rentę rodzinną....

Wynajem budynku a zasiłek dla bezrobotnych

Chcę wynająć budynek gospodarczy za kwotę większą niż najniższe wynagrodzenie. W urzędzie skarbowym zgłoszę umowę najmu, a podatek...

 

Uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu

Uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu

Od marca 2015 r. dostaję rentę po zmarłym mężu. Przed dwa tygodniami otrzymałam pismo z ZUS o dostarczenie zaświadczeń o moich zarobkach od marca do grudnia...

Przyjęcie najkorzystniejszych lat pracy przy wyliczeniu wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego

Po ukończeniu studiów od roku 1977 rozpocząłem pracę i pracuję do dnia dzisiejszego. Do wyliczenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału...

 

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Mam 42 lata i od 5 lat rentę rodzinną po zmarłym emerytowanym już mężu funkcjonariuszu. Dzieci też mają rentę. Chciałabym ponownie wyjść za mąż....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »