Renta rodzinna dla pracującej studentki

Autor: Marta Wawrzyniak

Jestem studentką pracującą na pół etatu na podstawie umowy o pracę od grudnia 2019 r. W ubiegłym miesiącu zmarł mój ojciec. W związku z tym chciałam się dowiedzieć, czy będę mogła pobierać rentę rodzinną, będąc zatrudniona na umowę o pracę? Jeśli tak, to jaki wymiar pracy mogę podjąć (czy może być to pełny etat)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna dla pracującej studentki

Zatrudnienie i pobieranie renty rodzinnej

Odpowiadając na zadane pytanie, wyjaśniam, iż nie ma przeciwskazań do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i jednoczesnego pobierania renty rodzinnej. Prawo do świadczenia może jednak zostać zawieszone w przypadku przekroczenia progu przychodowego. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.), regulująca prawo do renty rodzinnej, uzależnia możliwość pobierania świadczenia od wysokości osiąganych zarobków (bez znaczenia jest wymiar czasu pracy).

Wskazana wyżej ustawa przewiduje, iż Pani jako dziecko własne zmarłego jest uprawniona do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli osiągnie Pani 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuży się do zakończenia tego roku studiów.

Zobacz również: Czy dziecku należy się renta po niepracującym ojcu?

Progi dla przychodów zatrudnionej studentki

Przechodząc do zagadnienia progów przychodu, prawo do renty jest zawieszane, jeżeli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla przychodu osiągniętego w 2019 r. była to kwota w wysokości 75 470,60 zł w skali roku (czyli ponad 6 tys. zł miesięcznie). Renta rodzinna zostanie natomiast zmniejszona, jeżeli przychód okaże się wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia. Progiem odpowiadającym 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r. jest kwota 40 638,30 zł w skali roku (czyli niespełna 3,4 tys. zł miesięcznie). Maksymalna kwota, o którą może zostać zmniejszone świadczenie, to aktualnie 527,35 zł.

Reasumując, na prawo do pobierania renty rodzinnej nie ma wpływu zatrudnienie w określonym wymiarze, a jedynie wysokość uzyskiwanego przychodu. Do momentu przekroczenia progu przychodowego w wysokości ok. 3400 zł miesięcznie renta rodzinna będzie przysługiwać Pani w pełnej wysokości, tak jakby nie świadczyła Pani żadnej pracy.

Dodatkowo podstawa zatrudnienia (typ umowy) nie ma znaczenia oraz możliwa jest zmiana kierunku studiów. Ważne jest jednak, aby utrzymany został status studenta. Dopuszczalny jest zarówno tryb dzienny, jak i zaoczny, uniwersytet, politechnika bądź szkoła policealna.

Zobacz również: Renta rodzinna a ostatni rok studiów

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »