Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki ZUS - Porady prawne

W zależności od tego, na jakich zasadach pracujemy albo prowadzimy działalność gospodarczą, jesteśmy obowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w odpowiednich proporcjach. Jeśli pracujemy na podstawie umowy o pracę, na podstawie umowy-zlecenia lub jesteśmy członkiem rady nadzorczej – wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek. Natomiast przedsiębiorcy składki na ubezpieczenia społeczne opłacają sami w całości z własnych środków. Podobnież przedsiębiorca opłaca składki za osobę współpracującą, czyli np. za małżonka, który wspiera go swoją pracą w firmie.

 

Czy jako wspólnik spółki z o.o. muszę opłacać składki ZUS?

Czy jako wspólnik spółki z o.o. muszę opłacać składki ZUS?

Zakładam spółkę z o.o. i będę jednym z dwóch wspólników, przy czym będę posiadać 95% udziałów. Nie jestem nigdzie zatrudniony oraz nie rejestrowałem się w urzędzie pracy. Jak wygląda kwestia opłacania składek ZUS? Czy jako wspólnik spółki, niebędący...

Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam zaległości w opłacaniu składek ZUS. Czy w związku z tym jestem osobą ubezpieczoną, czy nie? Problem powstał, gdy za kilkugodzinny pobyt w szpitalu otrzymałem fakturę, której nie opłaciłem i w związku...

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

8 lat temu wyjechałam do pracy za granicę do Anglii, równocześnie płacąc składki KRUS. Nie zgłosiłam w KRUS pracy za granicą z niewiedzy. Teraz chcę zrezygnować z KRUS-u, ale w związku z tym powinnam przesłać zaświadczenie od pracodawcy, od kiedy...

Brak ubezpieczenia zdrowotnego po decyzji odmownej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - co zrobić?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego po decyzji odmownej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - co zrobić?

Jestem w trakcie odwoływania się od odmownej decyzji ZUS-u w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS przyznał je na 6 miesięcy do grudnia, a w październiku wydał decyzję odmowną). Nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi z ZUS-u, natomiast jestem...

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS

Prowadzę od 2008 r. działalność gospodarczą i od pewnego czasu nie płacę składek na ZUS, bo z powodu zadłużenia mnie nie stać. Obecnie ZUS wszczął postępowanie administracyjne i wzywa mnie do wyjaśnień. Czy mogę starać się o umorzenie zaległości?

Termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy

Termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy

Mam pytanie dotyczące terminu zgłoszeń do ubezpieczeń osoby na zleceniu doraźnym. Data zgłoszenia to miesiąc zakończenia zlecenia, wypłaty i wystawienia rachunku za wykonaną usługę. Czy grożą nam jakieś konsekwencje za to, że dopiero po opłaceniu usługi dokonujemy...

Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok?

Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jestem na emeryturze. Opłacam tylko składkę zdrowotną liczoną od najniższej krajowej. Zgodnie z PIT-36 za rok 2023 uzyskałem 12 tys. zł dochodu, zapłaciłem ok. 3250 zł. składki zdrowotnej. Czy mogę liczyć...

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe a odmowa wypłaty zasiłku chorobowego

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe a odmowa wypłaty zasiłku chorobowego

Mam pytanie odnośnie zasiłku chorobowego. Od lutego do września podlegałam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (własna działalność), później pobierałam zasiłek macierzyński. Od dnia 23.09 ponownie przebywam na zwolnieniu lekarskim (ciąża) i nastąpiła odmowa wypłaty...

Odejście z pracy, przejście na działalność nierejestrowaną i KRUS

Odejście z pracy, przejście na działalność nierejestrowaną i KRUS

Jestem na etacie, ubezpieczenie w ZUS-ie. Chcę jednak przejść na KRUS i zacząć działalność nierejestrowaną. Czy jest to możliwe, jeśli nie mam tych 3 lat składek w KRUS? Jestem synem rolnika i prowadzę gospodarstwo od 6 lat.

Brak zgłoszenia do ZUS zagranicznych zarobków emeryta

Brak zgłoszenia do ZUS zagranicznych zarobków emeryta

W Polsce jestem na emeryturze od 5 lat, rok później podjęłam pracę w Anglii. Nigdy nie zgłaszałam zarobków w polskim ZUS. Czy mam to zgłosić mimo przeterminowania? Pracuję nadal.

Zmiana działalności a wysokość składek ZUS

Zmiana działalności a wysokość składek ZUS

Mam zawieszoną działalność JDG. Jestem na ryczałcie, w ostatnim miesiącu prowadzenia działalności miałem wysoki dochód powyżej 300 tys. zł, więc od razu wskoczyłem w składkę zdrowotną 1128 zł co miesiąc do końca 2023 r + ubezpieczenie społeczne, razem ponad 2500 zł....

Preferencyjny ZUS a chorobowe na działalności

Preferencyjny ZUS a chorobowe na działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie prac projektowych. Jestem płatnikiem ZUS i od marca ubiegłego roku korzystam z preferencyjnej składki ZUS. Jestem również płatnikiem składki na fundusz chorobowy. Wszystkie składki opłacam w terminie...

Przedawnienie zaległości w opłatach składek ZUS

Przedawnienie zaległości w opłatach składek ZUS

Prowadziłam firmę jednoosobową. Mam niezapłacone składki ZUS za okres od września 2011 r. do maja 2012 r. Aktualnie kwota zaległości to ponad 3 tysiące złotych, a odsetki wynoszą około 2 tysiące – taka informacja widnieje na platformie internetowej ZUS-u. Od tamtej pory...

Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Korzystam z „ulgi na start” w ZUS dla nowych przedsiębiorców. Pracuję na b2b dla pewnej firmy, ale były pracodawca zwrócił się do mnie z propozycją współpracy. Zależy mu, abym w trybie zdalnym przeszkolił pracownika z czynności, które ja...

Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej i pozarolniczej działalności gospodarczej - jaka składka zdrowotna?

Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej i pozarolniczej działalności gospodarczej - jaka składka zdrowotna?

Osoba fizyczna prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Dochód oblicza na podstawie norm szacunkowych i wystawia faktury VAT. Jednocześnie pod tym samym numerem NIP ma zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Osoba ta podlega ubezpieczeniom...

Składki należne a zapłacone

Składki należne a zapłacone

Dzisiaj zalogowałam się na koncie ZUS PUE na panel ubezpieczonego na moje subkonto, gdzie są czy też powinny być widoczne składki ubezpieczonego, czyli mnie. Mam umowę na czas nieokreślony. Okazało się, że w ostatnich miesiącach składki należne są dużo wyższe niż...

Staż pracy a minimalna emerytura

Staż pracy a minimalna emerytura

W Polsce mam za mały staż pracy, aby otrzymać gwarantowaną minimalną emeryturę, bo tylko 6 lat składkowych i 6 nieskładkowych. Ale mam 10 lat pracy z pełnym ubezpieczeniem i składkami rentowymi na minijob w Niemczech. Czy te lata polski ZUS doliczy mi do lat...

Prowadzenie działalności nierejestrowanej będąc na emeryturze

Prowadzenie działalności nierejestrowanej będąc na emeryturze

Jesteśmy członkami stowarzyszenia. Co roku mamy projekt związany z naszą działalnością. W projekcie są stanowiska, takie jak: koordynator projektu, instruktor zajęć i inne. Miesięczne wynagrodzenie każdej z tych osób zamyka się w granicach 1000 zł....

Studia a kapitał początkowy

Studia a kapitał początkowy

W latach od 1979 do 1981 byłam słuchaczem Studium Wychowania Przedszkolnego. Od 1981 r. rozpoczęłam pracę w szkole. W 1996 roku podjęłam studia licencjackie zaoczne na kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Studia odbywały się na podstawie studium...

Czy księgowa odpowie za nieopłacone składki zdrowotne z tytułu umowy o pracę?

Czy księgowa odpowie za nieopłacone składki zdrowotne z tytułu umowy o pracę?

Prowadzę firmę od 4 lat. Do 2019 r., oprócz firmy, miałam także dwie umowy o pracę. W 2019 jedna z tych umów została rozwiązana, a pracowałam nadal na tej drugiej umowie, gdzie moje wynagrodzenie było niższe od najniższej krajowej. Płaciłam ZUS...

Blokada kont żony za długi męża sprzed wielu lat w ZUS

Blokada kont żony za długi męża sprzed wielu lat w ZUS

Mój problem wynika z nieuregulowanych spraw miedzy moim małżonkiem a ZUS-em i przez to także urzędem skarbowym. W nierównej konfrontacji między szarym obywatelem a ww. instytucjami to ja znalazłam się między młotem a kowadłem. Na wniosek naczelnika US...

Opłacenie składek KRUS za poprzednie lata

Opłacenie składek KRUS za poprzednie lata

W październiku osiągnę wiek emerytalny. KRUS opłacam od 20 lat od 1992 r. z 10-letnią przerwą na wydzierżawienie pola u notariusza (lata 1994–2004), gdyż w 1994 r. wybuchł w moim gospodarstwie pożar. Przez to nieszczęśliwe zdarzenie brakuje mi 5 lat do...

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Mam pytanie odnośnie składki KRUS. Razem z małżonką mieszkamy i pracujemy za granicą, w Holandii od 12 lat. Jakieś 5 lat temu moja żona odziedziczyła 3 ha pola i gospodarstwo. Pracownik KRUS-u powiedział, że moja żona musi opłacać KRUS obowiązkowo. Tylko że...

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Jestem ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie jako domownik (córka) przez ponad 3 lata (gospodarstwo poniżej 1 ha). Kontynuuję ubezpieczenie i jestem wspólnikiem spółki z o.o. Nie jestem pracownikiem i nie pozostaję w stosunku służbowym. Nie mam...

Praca w Irlandii i emerytura w Polsce a ubezpieczenie zdrowotne

Praca w Irlandii i emerytura w Polsce a ubezpieczenie zdrowotne

Pracuję w Irlandii, mam emeryturę i grupę inwalidzką w Polsce. Otrzymałem zawiadomienie z NFZ-etu, iż nie będą mi pobierać składek zdrowotnych od emerytury na podstawie art. 11–13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 884/2004...

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Pracuję na umowę o pracę i z tym samym pracodawcą mam umowę-zlecenie. Czy koszty składki do ZUS-u i inne narzuty powinny być płacone na pół z pracodawcą? Czy może on jak w moim przypadku wszystkimi składkami obciążyć mnie? 

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Opłacałam składki na KRUS przez 25 lat, ale ostatnie 12 lat pracowałam za granicą. Mimo to nadal płaciłam składki na KRUS. Czy KRUS może nie przyznać mi emerytury? Jeśli tak, czy mogę domagać się zwrotu składek za ostatnie 12 lat?

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Posiadam gospodarstwo od dwóch lat. Pracuję jeszcze i jestem na ZUS-ie. Pracodawca płaci składki. Czy mogę żonę i dzieci zgłosić do KRUS-u jako domowników lub pomocników rolnika?

Praca w Polsce dla szwedzkiego pracodawcy – podatek, składki ZUS

Praca w Polsce dla szwedzkiego pracodawcy – podatek, składki ZUS

Obecnie wykonuję usługi dla szwedzkiej firmy (3/4 etatu), wszelkie składki są tam odprowadzane z racji posiadania meldunku w tym państwie. Praca jest zdalna – wykonuję ją w Polsce i tu przebywam więcej niż 183 dni w roku. Nadarzyła się sposobność...

Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Jestem wdową po zmarłym w 2008 roku mężu. Mąż nie doczekał się emerytury. Opłacał tylko składki ZUS. Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Czy trzeba płacić składkę zdrowotną z dwóch emerytur?

Krewna wróciła do Polski z Kanady po kilkudziesięciu latach. Pobiera kanadyjską emeryturę oraz ma polską wojskową emeryturę po mężu, z której jest pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Bank pobrał jej 9% z kanadyjskiej emerytury na ZUS. Czy trzeba płacić...

Umowa zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych

Umowa zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych

Jestem emerytem wojskowym. Pracuję dodatkowo jako wykładowca na uczelni wyższej – do niedawna na umowę o dzieło, obecnie umowa ta została przekształcona na umowę zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych. Czy interpretacja uczelni (w zakresie...

Przeniesienie składek z pracy we Francji do emerytury w Polsce

Przeniesienie składek z pracy we Francji do emerytury w Polsce

Pracowałem we Francji oficjalnie od 1984 do 1993 roku. Jak mogę zebrane składki przenieść do emerytury w Polsce?

Przerwa w opłacaniu składki zdrowotnej a dobrowolne ubezpieczenie

Przerwa w opłacaniu składki zdrowotnej a dobrowolne ubezpieczenie

Czy w ZUS mogę sprawdzić, kiedy ostatni raz rozliczałem się z ubezpieczenia zdrowotnego? Minęło już z pewnością kilka lat i chcąc ubezpieczyć się dobrowolnie, zapłacę niemałą opłatę dodatkową. Jak moja sytuacja wyglądałaby, gdybym teraz podpisał umowę...

Dziedziczenie składek ZUS

Dziedziczenie składek ZUS

Moje pytanie dotyczy dziedziczenia składek ZUS po zmarłym ojcu . Tato nigdy nie pobierał renty ani emerytury, zginął w wypadku. Po jego śmierci mama i nieletnia siostra nie otrzymały renty (mama miała ukończone 50 lat), ponieważ pracodawca nie płacił...

Do ilu lat wstecz ZUS może domagać się składek i odsetek?

Do ilu lat wstecz ZUS może domagać się składek i odsetek?

W firmie pracował na umowę-zlecenie pracownik, który był emerytem. Zlecenia zaczęły się w 2004 r. i składki były odprowadzane tylko zdrowotne, a te sporadyczne umowy trwały do 2008 r. Obecnie ZUS pismem zażyczył sobie sporządzenia KOA, które zostało sporządzone...

Sposób waloryzacji składek

Sposób waloryzacji składek

Wniosek o emeryturę złożyłem w maju 2015. ZUS przyznał mi emeryturę od sierpnia, tj. od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Czy moje składki waloryzowane były wskaźnikiem I kwartału 2015 (co jest korzystniejsze niż waloryzacja wskaźnikiem roku poprzedniego)?...

Czy mogę wnieść czynny żal w sprawie składek ZUS?

Czy mogę wnieść czynny żal w sprawie składek ZUS?

Czy to prawda, że nie ma czynnego żalu w sprawie składek ZUS? Czy mogę uniknąć naliczonych kar, jeśli sama spłacę dług? Dotyczy to mojej jednoosobowej działalności.

Długi w ZUS po zmarłym, który prowadził firmę – przedawnienie

Długi w ZUS po zmarłym, który prowadził firmę – przedawnienie

Odziedziczyliśmy z żoną i teściową dług po firmie teścia wobec ZUS. Dług dotyczy okresu od czerwca 2000 r. do grudnia 2006 r. Proszę o informację, jaki okres już się przedawnił, za jakie lata możemy starać się o przedawnienie.

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Rok temu podjąłem pracę za granicą, a obecnie rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne. Składki w KRUS opłacam regularnie ze względu na ubezpieczenie żony. Czy muszę zgłosić w KRUS pracę i czy muszę nadal opłacać KRUS?

Wykreślenie z ubezpieczenia rolniczego

Wykreślenie z ubezpieczenia rolniczego

Od września 2007 r. moja córka jest ubezpieczona przeze mnie w KRUS-ie. Od maja 2008 r. wyjeżdżała do pracy za granicę (ma umowy). Nie zgłaszałam tego faktu w KRUS-ie. Obecnie córka wyjechała na stałe do pracy. Nie wiem, co zrobić, by wypisać córkę z ubezpieczenia...

Przedawnienie składek w KRUS

Przedawnienie składek w KRUS

Mam zaległości wobec KRUS z 2001 r. Komornik żąda składek wraz z odsetkami. Nigdy nie zawierałem żadnego porozumienia itp. z KRUS. Czy doszło do przedawnienia składek w KRUS?

Zaległe składki KRUS

Zaległe składki KRUS

Posiadam gospodarstwo rolne i pracuję zawodowo, odprowadzam składki do ZUS. Moja żona również pracowała zawodowo i była ubezpieczona w ZUS. Obecnie została zwolniona z pracy. Natomiast w okresie swej pracy zawodowej korzystała z urlopu bezpłatnego, lecz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »