Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki ZUS - Porady prawne

W zależności od tego, na jakich zasadach pracujemy albo prowadzimy działalność gospodarczą, jesteśmy obowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w odpowiednich proporcjach. Jeśli pracujemy na podstawie umowy o pracę, na podstawie umowy-zlecenia lub jesteśmy członkiem rady nadzorczej – wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek. Natomiast przedsiębiorcy składki na ubezpieczenia społeczne opłacają sami w całości z własnych środków. Podobnież przedsiębiorca opłaca składki za osobę współpracującą, czyli np. za małżonka, który wspiera go swoją pracą w firmie.

Strona: 1 2 3

 
Opublikowane: 2023-09-22

Preferencyjny ZUS a chorobowe na działalności

Preferencyjny ZUS a chorobowe na działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie prac projektowych. Jestem płatnikiem ZUS i od marca ubiegłego roku korzystam z preferencyjnej składki ZUS. Jestem również płatnikiem składki na fundusz chorobowy. Wszystkie składki opłacam w terminie...

Opublikowane: 2023-09-15

Przedawnienie zaległości w opłatach składek ZUS

Przedawnienie zaległości w opłatach składek ZUS

Prowadziłam firmę jednoosobową. Mam niezapłacone składki ZUS za okres od września 2011 r. do maja 2012 r. Aktualnie kwota zaległości to ponad 3 tysiące złotych, a odsetki wynoszą około 2 tysiące – taka informacja widnieje na platformie internetowej ZUS-u. Od tamtej pory...

Opublikowane: 2023-08-16

Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Korzystam z „ulgi na start” w ZUS dla nowych przedsiębiorców. Pracuję na b2b dla pewnej firmy, ale były pracodawca zwrócił się do mnie z propozycją współpracy. Zależy mu, abym w trybie zdalnym przeszkolił pracownika z czynności, które ja...

Opublikowane: 2023-08-11

Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej i pozarolniczej działalności gospodarczej - jaka składka zdrowotna?

Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej i pozarolniczej działalności gospodarczej - jaka składka zdrowotna?

Osoba fizyczna prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Dochód oblicza na podstawie norm szacunkowych i wystawia faktury VAT. Jednocześnie pod tym samym numerem NIP ma zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Osoba ta podlega ubezpieczeniom...

Opublikowane: 2023-07-26

Składki należne a zapłacone

Składki należne a zapłacone

Dzisiaj zalogowałam się na koncie ZUS PUE na panel ubezpieczonego na moje subkonto, gdzie są czy też powinny być widoczne składki ubezpieczonego, czyli mnie. Mam umowę na czas nieokreślony. Okazało się, że w ostatnich miesiącach składki należne są dużo wyższe niż...

Opublikowane: 2023-07-05

Staż pracy a minimalna emerytura

Staż pracy a minimalna emerytura

W Polsce mam za mały staż pracy, aby otrzymać gwarantowaną minimalną emeryturę, bo tylko 6 lat składkowych i 6 nieskładkowych. Ale mam 10 lat pracy z pełnym ubezpieczeniem i składkami rentowymi na minijob w Niemczech. Czy te lata polski ZUS doliczy mi do lat...

Opublikowane: 2023-06-30

Prowadzenie działalności nierejestrowanej będąc na emeryturze

Prowadzenie działalności nierejestrowanej będąc na emeryturze

Jesteśmy członkami stowarzyszenia. Co roku mamy projekt związany z naszą działalnością. W projekcie są stanowiska, takie jak: koordynator projektu, instruktor zajęć i inne. Miesięczne wynagrodzenie każdej z tych osób zamyka się w granicach 1000 zł....

Opublikowane: 2023-06-23

Studia a kapitał początkowy

Studia a kapitał początkowy

W latach od 1979 do 1981 byłam słuchaczem Studium Wychowania Przedszkolnego. Od 1981 r. rozpoczęłam pracę w szkole. W 1996 roku podjęłam studia licencjackie zaoczne na kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Studia odbywały się na podstawie studium...

Opublikowane: 2023-06-21

Czy księgowa odpowie za nieopłacone składki zdrowotne z tytułu umowy o pracę?

Czy księgowa odpowie za nieopłacone składki zdrowotne z tytułu umowy o pracę?

Prowadzę firmę od 4 lat. Do 2019 r., oprócz firmy, miałam także dwie umowy o pracę. W 2019 jedna z tych umów została rozwiązana, a pracowałam nadal na tej drugiej umowie, gdzie moje wynagrodzenie było niższe od najniższej krajowej. Płaciłam ZUS...

Opublikowane: 2023-06-07

Blokada kont żony za długi męża sprzed wielu lat w ZUS

Blokada kont żony za długi męża sprzed wielu lat w ZUS

Mój problem wynika z nieuregulowanych spraw miedzy moim małżonkiem a ZUS-em i przez to także urzędem skarbowym. W nierównej konfrontacji między szarym obywatelem a ww. instytucjami to ja znalazłam się między młotem a kowadłem. Na wniosek naczelnika US...

Opublikowane: 2023-03-24

Opłacenie składek KRUS za poprzednie lata

Opłacenie składek KRUS za poprzednie lata

W październiku osiągnę wiek emerytalny. KRUS opłacam od 20 lat od 1992 r. z 10-letnią przerwą na wydzierżawienie pola u notariusza (lata 1994–2004), gdyż w 1994 r. wybuchł w moim gospodarstwie pożar. Przez to nieszczęśliwe zdarzenie brakuje mi 5 lat do...

Opublikowane: 2023-02-17

Kiedy niezapłacone składki ZUS ulegają przedawnieniu?

Kiedy niezapłacone składki ZUS ulegają przedawnieniu?

Jestem rolnikiem, opłacałam KRUS, w tej chwili jestem na emeryturze. Od 2004 do 2013 r. prowadziłam działalność gospodarczą. W tym czasie wyjeżdżałam do pracy legalnie za granicę, zawieszając składki w KRUS-ie, ale nie opłacając składek w ZUS-ie. Teraz ZUS...

Opublikowane: 2023-01-27

Przedawnienie niezapłaconych składek ZUS z działalności gospodarczej

Przedawnienie niezapłaconych składek ZUS z działalności gospodarczej

Mam w ZUS niezapłacone składki z tytułu prowadzenia działalności. Firmę zamknęłam w 2009 r. i wtedy były one wymagane. Czy mogę liczyć na ich przedawnienie? Czy powinnam się tym zająć – wnioskować o rozłożenie spłaty na raty, wystąpić...

Opublikowane: 2022-06-17

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Mam pytanie odnośnie składki KRUS. Razem z małżonką mieszkamy i pracujemy za granicą, w Holandii od 12 lat. Jakieś 5 lat temu moja żona odziedziczyła 3 ha pola i gospodarstwo. Pracownik KRUS-u powiedział, że moja żona musi opłacać KRUS obowiązkowo. Tylko że...

Opublikowane: 2022-05-13

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Otrzymałam pismo z ZUS-u informujące, że w latach 1999 i 2000 źle odprowadzałam składki (własna działalność, byłam studentką, płaciłam tylko zdrowotne). Dokumentacji jakiejkolwiek z tego okresu nie posiadam – minęło 20 lat! Czy zaległości...

Opublikowane: 2022-05-06

Brak ubezpieczenia zdrowotnego po decyzji odmownej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - co zrobić?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego po decyzji odmownej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego - co zrobić?

Jestem w trakcie odwoływania się od odmownej decyzji ZUS-u w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS przyznał je na 6 miesięcy do grudnia, a w październiku wydał decyzję odmowną). Nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi z ZUS-u, natomiast jestem...

Opublikowane: 2022-04-25

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Jestem ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie jako domownik (córka) przez ponad 3 lata (gospodarstwo poniżej 1 ha). Kontynuuję ubezpieczenie i jestem wspólnikiem spółki z o.o. Nie jestem pracownikiem i nie pozostaję w stosunku służbowym. Nie mam...

Opublikowane: 2022-04-11

Praca w Irlandii i emerytura w Polsce a ubezpieczenie zdrowotne

Praca w Irlandii i emerytura w Polsce a ubezpieczenie zdrowotne

Pracuję w Irlandii, mam emeryturę i grupę inwalidzką w Polsce. Otrzymałem zawiadomienie z NFZ-etu, iż nie będą mi pobierać składek zdrowotnych od emerytury na podstawie art. 11–13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 884/2004...

Opublikowane: 2021-11-29

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Pracuję na umowę o pracę i z tym samym pracodawcą mam umowę-zlecenie. Czy koszty składki do ZUS-u i inne narzuty powinny być płacone na pół z pracodawcą? Czy może on jak w moim przypadku wszystkimi składkami obciążyć mnie? 

Opublikowane: 2021-11-08

Pomoc męża w firmie żony a składki ZUS

Pomoc męża w firmie żony a składki ZUS

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę, aby przy zleceniach sporadycznie pomagał mi mój mąż. Mój mąż jest stale zatrudniony w innej firmie, która odprowadza za niego ZUS. Czy w związku z tym jednorazowym zleceniem/pomocą, którą dla mnie...

Opublikowane: 2021-09-13

Marynarz a ubezpieczenie w KRUS

Marynarz a ubezpieczenie w KRUS

Ponieważ podpisuje kontrakt z OSM jako marynarz do pracy na statku pod banderą NIS, agencja ta wymaga ode mnie opłacenia „dobrowolnej” składki emerytalno-rentowej w ZUS-ie na czas zatrudnienia, aby otrzymać druk W/NOR. OSM wystawia mi na ten cel odpowiednie...

Opublikowane: 2021-08-23

Czy jako wspólnik spółki z o.o. muszę opłacać składki ZUS?

Czy jako wspólnik spółki z o.o. muszę opłacać składki ZUS?

Zakładam spółkę z o.o. i będę jednym z dwóch wspólników, przy czym będę posiadać 95% udziałów. Nie jestem nigdzie zatrudniony oraz nie rejestrowałem się w urzędzie pracy. Jak wygląda kwestia opłacania składek ZUS? Czy jako wspólnik spółki, niebędący...

Opublikowane: 2021-01-08

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Opłacanie składek KRUS podczas pobytu za granicą a emerytura

Opłacałam składki na KRUS przez 25 lat, ale ostatnie 12 lat pracowałam za granicą. Mimo to nadal płaciłam składki na KRUS. Czy KRUS może nie przyznać mi emerytury? Jeśli tak, czy mogę domagać się zwrotu składek za ostatnie 12 lat?

Opublikowane: 2020-12-11

Powrót do kraju emeryta a ubezpieczenie zdrowotne

Powrót do kraju emeryta a ubezpieczenie zdrowotne

Jestem obywatelką Austrii, tam jestem zameldowana i pobieram emeryturę po zmarłym mężu. Otrzymuję również polską emeryturę, ponieważ wcześniej byłam obywatelką Polski i tu pracowałam. Zamierzam na stałe przeprowadzić się do Polski, ale nadal będę miała...

Opublikowane: 2020-11-16

Nadpłata składek ZUS i wykreślenie płatnika z ubezpieczenia zdrowotnego

Nadpłata składek ZUS i wykreślenie płatnika z ubezpieczenia zdrowotnego

Moje pytanie dotyczy poprawności działania ZUS co do „wypadnięcia” płatnika z ubezpieczenia chorobowego. Od niedawna jestem księgową w małej firmie (jednoosobowa działalność, 5 pracowników). Od 7 miesięcy firma ma na koncie ZUS 8 tys. zł nadpłaty. Powstała...

Opublikowane: 2020-10-26

Dług w ZUS - umorzenie długu, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek

Dług w ZUS - umorzenie długu, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek

Mam zaległość w ZUS-ie z lat 2013–2014 – około 13 tysięcy złotych. W końcu otrzymałem decyzję, od której w przeciągu 30 dni mogę odwołać się do sądu. Czy warto składać wniosek o umorzenie rzekomego długu, jeśli nie posiadam żadnego...

Opublikowane: 2020-08-10

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

8 lat temu wyjechałam do pracy za granicę do Anglii, równocześnie płacąc składki KRUS. Nie zgłosiłam w KRUS pracy za granicą z niewiedzy. Teraz chcę zrezygnować z KRUS-u, ale w związku z tym powinnam przesłać zaświadczenie od pracodawcy, od kiedy...

Opublikowane: 2020-01-13

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Posiadam gospodarstwo od dwóch lat. Pracuję jeszcze i jestem na ZUS-ie. Pracodawca płaci składki. Czy mogę żonę i dzieci zgłosić do KRUS-u jako domowników lub pomocników rolnika?

Opublikowane: 2019-12-13

Przedawnienie zaległości w ZUS

Przedawnienie zaległości w ZUS

Mam pytanie o przedawnienie zaległości w ZUS-ie. W 2004 r. krótko miałam własną firmę. Niestety przez jakiś czas nie opłacałam składek ZUS od pracowników. W 2010 roku zapadł wyrok sądu o egzekucji zaległych składek do ZUS-u. Od wyroku sądu do 2013 r....

Opublikowane: 2019-11-04

Składki emerytalne sprzed wyjazdu za granicę

Składki emerytalne sprzed wyjazdu za granicę

Urodziłem się w 1985 r. Studiowałem w Polsce 2004–2009, pracowałem na umowę o pracę od 2009 do 2016 r., po czym przeniosłem się do niemieckiego oddziału firmy na umowę o pracę. Czy powinienem zrobić coś dodatkowo, np. dobrowolnie opłacić składki...

Opublikowane: 2019-09-20

Opłacanie składek na emeryturze a kontynuacja ubezpieczenia

Opłacanie składek na emeryturze a kontynuacja ubezpieczenia

W 2012 roku, gdy pobierałem rentę, ZUS przyznał mi status emeryta. W 2017 roku dobrowolnie opłacałem składki emerytalne i rentowe. Czy opłacanie składek na emeryturze można zaliczyć jako kontynuację ubezpieczenia?

Opublikowane: 2019-08-05

Czy składki ZUS ulegają przedawnieniu?

W 2012 r. prowadziłem działalność gospodarczą, z tego też tytułu pozostały mi niespłacone składki ZUS. Czy po tym okresie składki te uległy przedawnieniu? Jeżeli tak, to w jaki sposób mogę wnieść zarzut przedawnienia? I czy w ogóle składki ZUS ulegają...

Opublikowane: 2019-07-31

Praca w Polsce dla szwedzkiego pracodawcy – podatek, składki ZUS

Praca w Polsce dla szwedzkiego pracodawcy – podatek, składki ZUS

Obecnie wykonuję usługi dla szwedzkiej firmy (3/4 etatu), wszelkie składki są tam odprowadzane z racji posiadania meldunku w tym państwie. Praca jest zdalna – wykonuję ją w Polsce i tu przebywam więcej niż 183 dni w roku. Nadarzyła się sposobność...

Opublikowane: 2019-07-29

Kary za brak opłat składek ZUS

W 2009 r. założyłam działalność, ale nie dogadałam się z pewną firmą i praktycznie nie było żadnej działalności mojej firmy. W związku z tym kilka miesięcy później zawiesiłam firmę w urzędzie gminy. Niestety nie wiedziałam, że powinnam zgłosić...

Opublikowane: 2019-07-24

Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Jestem wdową po zmarłym w 2008 roku mężu. Mąż nie doczekał się emerytury. Opłacał tylko składki ZUS. Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Opublikowane: 2019-06-21

Odkrycie zadłużenia w ZUS po latach od zamknięcia działalności

W latach 1995–2005 oraz 2006–2010 prowadziłem działalność gospodarczą. Obie zakończone, wykreślony z ewidencji. Od października zeszłego roku przeszedłem na emeryturę i moje kontakty z ZUS-em właściwie ustały i tak naprawdę nic się nie dzieje....

Opublikowane: 2019-06-14

Dług w ZUS - rozłożenie na raty

Mam dług w ZUS-ie, chcę go spłacić. Nie stać mnie na jednorazową spłatę. Czy możliwe są negocjacje z ZUS-em i rozłożenie długu na raty?

Opublikowane: 2019-05-13

Składki ZUS a minimalne wynagrodzenie z tytułu pracy na etacie

Mój chłopak pracuje na całym etacie i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą (opłaca tylko składkę zdrowotną). Od dzisiaj przez kolejne dwa tygodnie marca ma przebywać na zwolnieniu L4. Dowiedział się, że będzie musiał zapłacić za marzec wszystkie składki do ZUS,...

Opublikowane: 2019-03-18

Składki za pracowników posiadających rentę po śmierci rodzica

Pytanie dotyczy opłacania składek w trzech przypadkach naszych pracowników. W dwóch przypadkach to osoby, które posiadają rentę po śmierci rodzica. Jeden z nich skończył w lipcu studia pierwszego stopnia i, jak rozumiem, trzeba za niego opłacać składki aż do...

Opublikowane: 2019-03-15

Czy trzeba płacić składkę zdrowotną z dwóch emerytur?

Krewna wróciła do Polski z Kanady po kilkudziesięciu latach. Pobiera kanadyjską emeryturę oraz ma polską wojskową emeryturę po mężu, z której jest pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Bank pobrał jej 9% z kanadyjskiej emerytury na ZUS. Czy trzeba płacić...

Opublikowane: 2019-02-01

Czy jest szansa na umorzenie długu w ZUS po przejściu na emeryturę?

Po rozliczeniu mojego konta według nowych zasad, ZUS stwierdził niedopłaty za lata 2007-2008 z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne z prowadzonej działalności gospodarczej. Łącznie zaległości wynoszą 25 tys. zł. Od 25 lat prowadzę firmę....

Opublikowane: 2019-01-25

Zadłużenie w płatnościach składek w ZUS

Mam zadłużenie w płatnościach składek w ZUS, które dotyczy lat 2005-2017. Do tej pory składki były windykowane przez urząd skarbowy. Chciałbym skorzystać z 5-letniego okresu przedawnienia, jednak ZUS twierdzi, że mi się ono nie należy, bo trwa windykacja. Czy mam...

Opublikowane: 2019-01-14

Zaległości w ZUS zmarłego ojca

Zaległości w ZUS zmarłego ojca

Rodzice byli po rozwodzie. Ojciec zmarł, prowadził działalność gospodarczą. Okazało się, że pozostały długi, w tym zaległość wobec ZUS, ok. 20 tys. zł (składki emerytalne). Spadkobiercami są uczące się dzieci, które muszą dziś oszacować, czy odrzucić spadek. Czy...

Opublikowane: 2018-12-10

Szansa na rozłożenie zaległości ZUS na raty

Przez kilka lat byłam wspólnikiem w spółce z o.o. sp. k., z tego tytułu opłacałam składki ZUS. Od 2 lat nie opłacałam już składek z powodów finansowych – spółka nie przynosiła żadnych zysków. Moje udziały zbyłam przed rokiem i od tego...

Opublikowane: 2018-11-16

Umowa zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych

Umowa zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych

Jestem emerytem wojskowym. Pracuję dodatkowo jako wykładowca na uczelni wyższej – do niedawna na umowę o dzieło, obecnie umowa ta została przekształcona na umowę zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych. Czy interpretacja uczelni (w zakresie...

Opublikowane: 2018-11-09

ZUS nie uznał umorzenia składek, co robić?

W 2005 i 2006 r. prowadziłam pozarolniczą działalność gospodarczą. W tym okresie przez kilka miesięcy nie opłaciłam składek ZUS. W 2012 r. postanowiłam skorzystać z abolicji ZUS, opłaciłam wymaganą przez ZUS kwotę niepodlegającą umorzeniu, wypełniłam...

Opublikowane: 2018-09-21

Przeniesienie składek z pracy we Francji do emerytury w Polsce

Przeniesienie składek z pracy we Francji do emerytury w Polsce

Pracowałem we Francji oficjalnie od 1984 do 1993 roku. Jak mogę zebrane składki przenieść do emerytury w Polsce?

Opublikowane: 2018-08-10

Termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy

Termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy

Mam pytanie dotyczące terminu zgłoszeń do ubezpieczeń osoby na zleceniu doraźnym. Data zgłoszenia to miesiąc zakończenia zlecenia, wypłaty i wystawienia rachunku za wykonaną usługę. Czy grożą nam jakieś konsekwencje za to, że dopiero po opłaceniu usługi dokonujemy...

Opublikowane: 2018-05-30

Dług w ZUS z działalności gospodarczej a przedawnienie

Piszę w sprawie swojego ojca, który przed laty posiadał działalność gospodarczą w Polsce i przez pewien okres nie płacił składek do ZUS (od września 2005 do lutego 2006 r.). Kwota, którą był wtedy dłużny, wynosiła 2500 zł. ZUS wysłał jeden monit...

Opublikowane: 2018-05-18

Zatrudnianie pracowników w odrębnych firmach małżonków a składki ZUS

Prowadzimy z żoną odrębne firmy o tym samym PKD, mamy zatrudnionych pracowników na umowę o pracę, ale czasami żona zatrudnia niektórych moich pracowników na umowę-zlecenie do stróżowania lub konserwacji maszyn. ZUS przy kontroli zakwestionował wysokość składek...

Strona: 1 2 3

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »