Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-08-10

Mam pytanie dotyczące terminu zgłoszeń do ubezpieczeń osoby na zleceniu doraźnym. Data zgłoszenia to miesiąc zakończenia zlecenia, wypłaty i wystawienia rachunku za wykonaną usługę. Czy grożą nam jakieś konsekwencje za to, że dopiero po opłaceniu usługi dokonujemy zgłoszenia? W naszej firmie jest dużo takich zleceń i dla nas ta forma jest wygodniejsza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 36, ust. 1-10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) – każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Trzeba pamiętać, że zasadniczo osoba wykonująca umowę-zlecenie podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie w każdym jednak przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowe są dla zleceniobiorcy obowiązkowe. Nie będzie nimi obligatoryjnie objęty, jeśli przykładowo w innej firmie jest zatrudniony na etacie (niezależnie od wymiaru czasu pracy) z wynagrodzeniem równym lub wyższym niż minimalna płaca. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie będą też obowiązkowe ze zlecenia, jeśli zleceniobiorca podlega im z racji prowadzonej pozarolniczej działalności. Zatem to do zleceniodawcy należy ustalenie, w jakim zakresie zleceniobiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Zatrudniając osobę na podstawie umowy-zlecenia, zleceniodawca (jako płatnik składek) powinien przekazać do ZUS dokument ubezpieczeniowy ZUS ZUA za określonego zleceniobiorcę (właściwy kod ubezpieczenia to 04 11 XX). Co ważne, powinno to nastąpić w okresie 7 dni kalendarzowych (nie roboczych) od daty powstania obowiązku, czyli w ciągu 7 dni od daty oznaczonej w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Natomiast za koniec tego terminu uważa się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Po zakończeniu wykonywania pracy w ramach umowy-zlecenia zleceniodawca, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń zobowiązany jest wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS. Dokonuje tego na formularzu ZUS ZWUA (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej).

Za zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po terminie (siedem dni) ustawodawca nie przewidział pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby zobowiązanej ustawowo do dokonania zgłoszenia. Przewidziana została natomiast kara grzywny. I tak, za niedokonanie zgłoszenia w ustawowym terminie 7 dni w art. 98 § 1 pkt 2 ww. ustawy ustawodawca przewidział karę grzywny w wysokości do 5000 zł. Również przepisy ustawy zdrowotnej przewidują sankcję w postaci grzywny nakładanej na pracodawcę za niezgłoszenie pracownika w terminie do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli niezrobienie tego w ciągu 7 dni) lub nieterminowe jego wyrejestrowanie (również w ciągu 7 dni).

Nie znam, co prawda przypadku nałożenia tej kary, ale nie jest powiedziane, że nie zostanie ona nałożona, skoro przepisy ją przewiduję. Zatem rekomendowałabym sporządzić korektę deklaracji i zgłosić zleceniobiorców do ubezpieczenia z prawidłową datą i w miarę możliwości opłacić zaległe składki. Ewentualna kontrola ujawni wtedy co najwyżej, że dokonano rejestracji zleceniobiorców po terminie, ale lepszy zły protokół niż niezgłoszenie zgodnie ze stanem faktycznym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Opłacanie maksymalnych składek podczas ciąży

Problem dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoba ta płaci składki preferencyjne. Jednak zaszła w ciążę i chciałaby opłacać...

 

Dług w ZUS z działalności gospodarczej a przedawnienie

Piszę w sprawie swojego ojca, który przed laty posiadał działalność gospodarczą w Polsce i przez pewien okres nie płacił składek do ZUS (od...

 

Przeniesienie składek z pracy we Francji do emerytury w Polsce

Pracowałem we Francji oficjalnie od 1984 do 1993 roku. Jak mogę zebrane składki przenieść do emerytury w Polsce?

 

Umowa zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych

Jestem emerytem wojskowym. Pracuję dodatkowo jako wykładowca na uczelni wyższej – do niedawna na umowę o dzieło, obecnie umowa ta została...

 

Składki ZUS a minimalne wynagrodzenie z tytułu pracy na etacie

Mój chłopak pracuje na całym etacie i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą (opłaca tylko składkę zdrowotną). Od dzisiaj przez kolejne dwa...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »