Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-06-17

Mam pytanie odnośnie składki KRUS. Razem z małżonką mieszkamy i pracujemy za granicą, w Holandii od 12 lat. Jakieś 5 lat temu moja żona odziedziczyła 3 ha pola i gospodarstwo. Pracownik KRUS-u powiedział, że moja żona musi opłacać KRUS obowiązkowo. Tylko że my płacimy ubezpieczenie i rozliczamy się za granicą. Czy mamy płacić podwójnie? Pracownik mówił, że jeśli nie będziemy płacić, cofną dotację na to pole. Czy to prawda? Podatek jest płacony.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca za granicą - posiadanie ziemi i ubezpieczenie w KRUS

Podleganie pod ubezpieczenie w KRUS-ie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.).

Ubezpieczenie w mocy ustawy

Ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu lub woli płatnika. Z podlegania ubezpieczeniu w trybie obowiązkowym nie można zrezygnować. W każdym zatem przypadku, gdy rolnik lub domownik spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów (wyjątek – przypisy dotyczące prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej), staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jakkolwiek ustawa stanowi, że rolnik, jego małżonek lub domownik spełniający określone warunki podlega ubezpieczeniu z mocy samej ustawy, to stosownie do postanowień art. 37 ust. 1 tej ustawy rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłosić się do ubezpieczenia we właściwej jednostce Kasy. Ponadto jest on zobowiązany w tym terminie zgłaszać wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie.

Zaprzestając prowadzenia gospodarstwa rolnego. należy wyrejestrować się w KRUS-u: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/ubezp/UD_24A_2017.pdf – wskazując datę powstania ubezpieczenia w Holandii.

Opłacanie składek i rozliczanie za granicą

Oczywiście, że nie jesteście zobowiązani do opłaty składek KRUS, skoro podlegacie pod ubezpieczenie zapewne z tytułu umowy o pracę w Holandii. Nie podlegacie pod ubezpieczenie KRUS.

Dotacje nie są uzależnione od osobistego wykonywania pracy na roli. Możecie mieć rzeszę pracowników na gospodarstwie – dla ARiMR-u nie ma znaczenia, czy roboty są wykonywane osobiście, istotne, aby sposób zagospodarowania ziemi był zgodny z treścią wniosku.

Proszę złożyć w KRUS-ie dowód na ubezpieczenie za granicą i przestać się przejmować straszeniem. A na pracownika udzielającego takich informacji złożyć stosowną skargę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »