Studium nauczycielskie ukończone przed laty

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W 1971 r. ukończyłam dzienne studium nauczycielskie. Później podjęłam uzupełniające studia na uniwersytecie (ten sam kierunek). Ukończyłam je z tytułem magistra. Czy studium nauczycielskie będzie wliczone do okresu nieskładkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Studium nauczycielskie ukończone przed laty

Uwzględnienie okresów nieskładkowych przy ustalaniu prawa do emerytury i renty

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się następujące okresy:

1) składkowe, o których mowa w art. 6;

2) nieskładkowe, o których mowa w art. 7”.

Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Wśród okresów nieskładkowych w art. 7 pkt 9 ustawy wskazano okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Na tej podstawie do trzydziestoletniego okresu zatrudnienia, a w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, zalicza się okres studiów w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem, iż ukończone one zostały w planowanym terminie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak możliwości zaliczenia do celów emerytalnych okresu nauki w studium nauczycielskim jako okresu nieskładkowego

Brak możliwości zaliczenia do celów emerytalnych okresu nauki w studium nauczycielskim jako okresu nieskładkowego wynika zatem z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ studium nauczycielskie było zakładem kształcenia nauczycieli i nie posiadało statusu szkoły wyższej.

Możliwość tworzenia zakładów kształcenia nauczycieli niebędących szkołami wyższymi wynikała z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, który stanowił, iż kształcenie nauczycieli i wychowawców odbywa się w szkołach wyższych oraz w innych zakładach kształcenia nauczycieli. Jako zakład kształcenia nauczycieli funkcjonowało studium nauczycielskie (wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego), a także pedagogiczne studium techniczne. Na podstawie przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli te formy kształcenia zostały zniesione i zastąpione kolegiami nauczycielskimi.

Zobacz również: Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury nauczycielskiej

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy okres nauki w studium nauczycielskim może traktowany tak samo jak okres nauki w szkole wyższej?

Okres nauki w studium nauczycielskim może traktowany tak samo jak okres nauki w szkole wyższej – jeżeli został zaliczony przez szkołę wyższą na poczet wyższych studiów zawodowych I stopnia lub studiów wyższych uzupełniających. Warunkiem uwzględnienia okresu tej nauki jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną zaświadczenia szkoły wyższej, potwierdzającego fakt ukończenia studium nauczycielskiego, programowy tok trwania studiów oraz fakt zaliczenia nauki w studium nauczycielskim na poczet studiów wyższych.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Elżbieta, nauczycielka historii
Elżbieta ukończyła dzienne studium nauczycielskie w 1975 roku, a następnie podjęła pracę w szkole podstawowej jako nauczycielka historii. W 1980 roku zdecydowała się na dalsze kształcenie i rozpoczęła studia uzupełniające na uniwersytecie, które ukończyła z tytułem magistra historii. Gdy nadeszła pora na emeryturę, Elżbieta złożyła wniosek o jej obliczenie, w którym chciała uwzględnić również okres studiów w studium nauczycielskim. Niestety, okazało się, że ten okres nie może być wliczony do okresu nieskładkowego, co wpłynęło na wysokość jej emerytury.

 

Marek, nauczyciel wychowania fizycznego
Po ukończeniu studium nauczycielskiego w 1982 roku, Marek rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym. Zawodowa pasja skłoniła go do dalszego rozwoju i w 1987 roku ukończył studia wyższe na AWF z tytułem magistra. Podczas składania wniosku emerytalnego Marek próbował uwzględnić okres studiów w studium nauczycielskim jako nieskładkowy, lecz z przepisów wynikało, że nie jest to możliwe. Mimo to, dzięki ukończonym studiom wyższym, mógł skorzystać z korzystniejszego obliczenia emerytury.

 

Joanna, nauczycielka języka polskiego
Joanna, po ukończeniu studium nauczycielskiego w 1978 roku, przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w szkole średniej. W międzyczasie, w 1985 roku, ukończyła studia magisterskie na uniwersytecie. Przy ubieganiu się o emeryturę Joanna dowiedziała się, że okres jej nauki w studium nauczycielskim nie zostanie wliczony do okresu nieskładkowego, ponieważ studium nie miało statusu szkoły wyższej. Joanna była rozczarowana, ale zrozumiała, że przepisy prawne są jednoznaczne i nie przewidują takiej możliwości.

Podsumowanie

 

Okres nauki w studium nauczycielskim nie jest wliczany do okresu nieskładkowego przy ustalaniu prawa do emerytury i renty, co wynika z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Studia uzupełniające na uniwersytecie, ukończone z tytułem magistra, są jednak brane pod uwagę. To oznacza, że nauczyciele, którzy kontynuowali edukację na poziomie wyższym, mogą liczyć na lepsze warunki emerytalne, pod warunkiem przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie tych studiów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu, jak Twoje studia wpłyną na emeryturę? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online! Nasi eksperci pomogą Ci przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i wnioski, aby maksymalizować Twoje świadczenia emerytalne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »