Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Studium nauczycielskie ukończone przed laty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-05-02 • Aktualizacja: 2021-05-24

W 1971 r. ukończyłam dzienne studium nauczycielskie. Później podjęłam uzupełniające studia na uniwersytecie (ten sam kierunek). Ukończyłam je z tytułem magistra. Czy studium nauczycielskie będzie wliczone do okresu nieskładkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Studium nauczycielskie ukończone przed laty

Uwzględnienie okresów nieskładkowych przy ustalaniu prawa do emerytury i renty

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się następujące okresy:

1) składkowe, o których mowa w art. 6;

2) nieskładkowe, o których mowa w art. 7”.

Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Wśród okresów nieskładkowych w art. 7 pkt 9 ustawy wskazano okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Na tej podstawie do trzydziestoletniego okresu zatrudnienia, a w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, zalicza się okres studiów w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem, iż ukończone one zostały w planowanym terminie.

Brak możliwości zaliczenia do celów emerytalnych okresu nauki w studium nauczycielskim jako okresu nieskładkowego

Brak możliwości zaliczenia do celów emerytalnych okresu nauki w studium nauczycielskim jako okresu nieskładkowego wynika zatem z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ studium nauczycielskie było zakładem kształcenia nauczycieli i nie posiadało statusu szkoły wyższej.

Możliwość tworzenia zakładów kształcenia nauczycieli niebędących szkołami wyższymi wynikała z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, który stanowił, iż kształcenie nauczycieli i wychowawców odbywa się w szkołach wyższych oraz w innych zakładach kształcenia nauczycieli. Jako zakład kształcenia nauczycieli funkcjonowało studium nauczycielskie (wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego), a także pedagogiczne studium techniczne. Na podstawie przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli te formy kształcenia zostały zniesione i zastąpione kolegiami nauczycielskimi.

Czy okres nauki w studium nauczycielskim może traktowany tak samo jak okres nauki w szkole wyższej?

Okres nauki w studium nauczycielskim może traktowany tak samo jak okres nauki w szkole wyższej – jeżeli został zaliczony przez szkołę wyższą na poczet wyższych studiów zawodowych I stopnia lub studiów wyższych uzupełniających. Warunkiem uwzględnienia okresu tej nauki jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną zaświadczenia szkoły wyższej, potwierdzającego fakt ukończenia studium nauczycielskiego, programowy tok trwania studiów oraz fakt zaliczenia nauki w studium nauczycielskim na poczet studiów wyższych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »