Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak umowy-zlecenia dla pracownika - praca na czarno

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-23

Nie dałem pracownikowi umowy-zlecenia w 2013 roku, zrobiłem to dopiero w 2014 roku. Pracownik pracował na czarno niestety, teraz to wyciągnął, bo w 2013 roku podpisywał za mnie faktury i dokumenty oraz logował się swoim loginem do systemów. Jak rozwiązać tę sprawę? Co mi grozi? Dodam, że w 2014 r. już dostał umowę-zlecenie, a później o pracę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli zatrudniał Pan pracownika na czarno, nie zgłaszał do ZUS-u, nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne, to zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 pkt 1 a i  2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych może Pan podlegać  karze grzywny do 5000 zł.

Przepis ten mówi, że „kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia albo kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie podlega karze grzywny do 5000 złotych”. Jeżeli był to jednak np. student do 26. roku życia, nie ma obowiązku opłaty za niego składek ZUS.

Natomiast co do zasady umowa-zlecenia nie musi mieć formy pisemnej, więc nie jest problemem brak samej umowy, tylko ewentualne zatrudnienie bez zgłoszenia do ZUS-u, jeżeli jest tak obowiązek, oraz zatrudnianie na warunkach zlecenia, gdy powinna być zawarta umowa o pracę. Zatrudnianie na umowach śmieciowych stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i z tego tytułu może otrzymać Pan mandat do wysokości 30 000 zł.  Art. 281 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy stanowi, że „kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, albo

nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.

Ponadto pracownik, jeżeli będzie mu na tym zależało, może Pana pozwać do sądu o ustalenie stosunku pracy. Co do rozwiązania tej sprawy w zasadzie widzę dwa: albo dogadanie się z pracownikiem, albo zgłoszenie go do ubezpieczeń z datą wsteczną, ale to już niestety jest potwierdzenie, że zatrudniał Pan pracownika z naruszeniem przepisów.

Proponuję w każdym razie nie podejmować pochopnych działań. Jeżeli nawet pracownik zainteresuje Państwową Inspekcję Pracy tą sprawą, to jeżeli to Pana jednorazowe postępowanie, raczej grzywna będzie niższa niż wyższa. 30 tysięcy wymierzane jest raczej wtedy, gdy ktoś uporczywie i długotrwale narusza prawa pracownika, a Pan finalnie go zatrudnił, więc stopień Pana zawinienia jest mniejszy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wyłączenie z ubezpieczenia KRUS

Na podstawie stosownych dokumentów, tj. decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, KRUS...

 

Czy praca w przedszkolu jest pracą w szczególnych warunkach?

Czy praca w przedszkolu na czas określony w pełnym wymiarze godzin, w ramach płatnej praktyki dyplomowej zaliczana jest do pracy...

 

Działalność gospodarcza w Polsce i praca w Niemczech

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Chciałbym podjąć pracę na etacie w Niemczech i tam przenieść się z rodziną (meldunek...

 

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Mój problem dotyczy przyznanego dodatku mieszkaniowego. W oświadczeniu o dochodach nie uwzględniłam zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i teraz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »