Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komisja może zasądzić świadczenie rehabilitacyjne wstecz?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-30

Mąż przebywał na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia. Po 182 dniach zostało mu przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Niemniej jednak w międzyczasie podjął pracę. Po dwóch miesiącach został zwolniony dokładnie w ostatnim dniu. kiedy upływał termin kończący przyznane wcześniej świadczenie rehabilitacyjne. Od lekarza prowadzącego dostał L-4, które dostarczył do ZUS-u, gdzie poproszono go o wypełnienie dokumentów potrzebnych do wypłaty świadczenia chorobowego. Okazało się później, że zasiłek chorobowy mężowi nie przysługuje i należy wypełnić wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, co też mąż zdobił. Komisja lekarska uznała go za zdolnego do pracy, złożył sprzeciw. Od wielu miesięcy nie mamy dochodów, więc mąż podjął jakiś czas temu dodatkową pracę. Czy w takiej sytuacji na podstawie dokumentacji lekarskiej za cały ten okres, kiedy mąż się leczył, a nie otrzymywał żadnych świadczeń, komisja lekarska może wydać decyzję o wypłacie świadczenia rehabilitacyjnego wstecz?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

  1. za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
  2. w okresie urlopu bezpłatnego, lub urlopu wychowawczego,
  3. w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  4. za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
  5. za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystywania okresu, na który świadczenie zostało przyznane niezgodnie z jego celem.

Świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) nie przysługuje, gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres choroby.

Przepisy stanowią, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje tylko tej osobie, która jest niezdolna do pracy. Jeśli po zakończeniu stosunku pracy osoba taka podejmie działalność zarobkową, mimo starania się o świadczenie rehabilitacyjne – nie będzie jej przysługiwało świadczenie rehabilitacyjne.

Dlatego w mojej opinii ZUS wyda decyzję odmowną właśnie ze względu na fakt, że Pani mąż podjął działalność zarobkową, która daje mu podstawę do ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ciąża po odwieszeniu działalności

Prowadzę działalność gospodarczą od 2 lat. Ostatnie kilka miesięcy firma była zawieszona. Odwiesiłam ją w sierpniu i od razu miałam zlecenia....

 

Nowa praca a zasiłek

Kilka miesięcy temu urodziłam dziecko. Umowę o pracę miałam do zeszłego miesiąca. Od razu po porodzie napisałam wniosek o urlop macierzyński...

 

Wygaśnięcie umowy-zlecenia przed porodem a zasiłek macierzyński

Będąc w ciąży, byłam zatrudniona na umowę-zlecenie. Przed porodem (ok. 3 tygodnie) umowa wygasła. W ZUS-ie powiedziano mi, że uzyskać zasiłek...

 

Przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego po udarze mózgu

Moja żona jest w chwili obecnej na zasiłku rehabilitacyjnym, który kończy się za trzy tygodnie. Kilka dni temu dostała udaru mózgu i jest...

 

Świadczenie macierzyńskie w kraju i za granicą

Czy mogę jednocześnie pobierać urlop macierzyński i rodzicielski przez 12 miesięcy w kraju i za granicą? Będąc zatrudniona za granicą (poza...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »