Kto podpisuje świadectwo pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Dyrektor szkoły niepublicznej, który od 1990 r. posiada umowę o pracę z organem prowadzącym (stowarzyszeniem) ze wskazaniem zadań w szkole, przechodzi na emeryturę. Do ZUS dyrektor od początku był zgłoszony w szkole, która jest odrębną jednostką, posiada swój NIP i regon, jest płatnikiem podatku dochodowego i ZUS. Czy wystawione przez stowarzyszenie świadectwo pracy nie zostanie zakwestionowane przez ZUS przy ustalaniu prawa do emerytury? Czy w umowie powinien być zawarty zapis, że pracodawcą dyrektora jest szkoła? Jak wystawić świadectwo pracy, żeby nie budziło wątpliwości w ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto podpisuje świadectwo pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie?

Świadectwo pracy

Na wstępie wskazuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo pracy wystawia dla pracownika pracodawca.

Zasadą jest, że pracodawcą pracowników świadczących pracę w niepublicznej szkole jest organ prowadzący, chyba że w statucie konkretnej szkoły znajdują się wyraźne zapisy, że dana szkoła posiada odrębność organizacyjną i majątkową od organu prowadzącego oraz że szkoła zatrudnia pracowników we własnym imieniu. Bowiem zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Następnie wskazuję, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem „Prowadzone przez stowarzyszenie oświatowe szkoły niepubliczne, które nie mają samodzielności organizacyjnej i majątkowej oraz nie zatrudniają we własnym imieniu pracowników, nie są pracodawcami zatrudnionych w nich nauczycieli.” (wyrok SN z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. akt I PK 231/05).

Wskazuję również, że w myśl art. 31 Kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Stowarzyszenie jako pracodawca dyrektora szkoły

Natomiast z doświadczenia wskazuję, że zarówno kuratoria oświaty, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych poddawały już niejednokrotnie w wątpliwość lata pracy przepracowane na umowie zawartej nie ze szkołą, ale z organem, który szkołę tę prowadził. Wobec powyższego w przypadku dyrektora szkoły świadectwo pracy powinno być wystawione przez szkołę, a za pracodawcę powinna się podpisać na zasadzie art. 31 Kodeksu pracy osoba uprawniona z ramienia organu prowadzącego szkołę.

Wskazane postępowanie będzie najbardziej prawidłowe, bowiem, tak jak wskazywałam, potwierdzenie w tym wypadku zatrudnienia przez organ prowadzący może zostać zakwestionowane, szczególnie że dyrektor był zgłoszony do ZUS z ramienia szkoły.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »