Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mój mąż nabędzie prawo do emerytury w lipcu br. (jest urodzony w 1948 r.). Obecnie jest w czasie leczenia, czeka go operacja. Mamy wątpliwości, czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę? W jego firmie osoby przechodzące od razu na emeryturę dostają wyższą odprawę, a te, które jeszcze pracują i przechodzą dopiero potem – tylko tę niższą, kodeksową. Czy mąż straci to uprawnienie, jeśli wciąż będzie w lipcu na L4? Jak korzystnie dla nas rozwiązać ten problem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Komu przysługuje odprawa emerytalno-rentowa od pracodawcy?

Z opisu wynika, iż mąż nabierze praw do emerytury w lipcu br. Zgodnie z regulaminem wynagradzania w zakładzie pracy wyższą odprawę otrzyma, przechodząc od razu na emeryturę, niż w późniejszym okresie. Pani obawy dotyczą tego, czy będąc na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę. Oczywiście, że tak.

Przepisy nie wymagają, aby osoba nabywająca praw do emerytury, składająca wniosek o emeryturę, była zdolna do pracy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje od pracodawcy wszystkim pracownikom, a więc osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy. Odprawa nie przysługuje zatem w przypadku umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Dla nabycia prawa do odprawy nie ma znaczenia także wymiar czasu pracy (np. 1/2 etatu, 1/4 etatu), rodzaj umowy o pracę (czy jest to umowa na czas określony, czy na czas nieokreślony), podstawa zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, mianowanie). Każdy rodzaj umowy o pracę upoważnia do otrzymania odprawy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

  1. pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,
  2. stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Są to jedyne warunki, jakie pracownik musi spełniać, aby nabyć prawo do odprawy emerytalno-rentowej. Przysługuje ona w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał w momencie odejścia na emeryturę lub rentę (art. 921 Kodeksu pracy).

Przy ustalaniu prawa pracownika do odprawy emerytalno-rentowej nie bierzemy pod uwagę ani stażu pracy u pracodawcy, u którego pracownik przechodzi na emeryturę, ani ogólnego stażu pracy pracownika.

Niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zobacz również: Czy pracujący emeryt ma prawo do zasiłku chorobowego?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 Kiedy roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne?

  1. w momencie rozwiązania stosunku pracy, po uprzednim przyznaniu pracownikowi emerytury lub renty albo
  2. od dnia przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło to po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek pracownika złożony w czasie zatrudnienia.

Jeżeli pracownik uzyskał decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą jego prawo do emerytury lub renty, a następnie zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu jest zatrudniony, nie rozwiązując stosunku pracy, to nie przysługuje mu odprawa. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne wraz z ustaniem stosunku pracy, jeżeli w chwili tej uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

Kiedy urodzeni przed 1949 nabywają prawo do emerytury?

Prawo do emerytury ubezpieczeni urodzeni przed 1949 r. nabywają w momencie spełnienia następujących warunków (art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych):

  • osiągnęli wiek: kobiety – 60 lat i mężczyźni – 65 lat oraz
  • udowodnili okres składkowy i nieskładkowy (art. 6 i 7) wynoszący: kobiety – 20 lat, mężczyźni – 25 lat.

Nie jest stawiane obwarowanie, że w momencie przejścia na emeryturę mają być zdolni do pracy.

Ponadto przepisy co prawda zabraniają zwolnić pracownika będącego na zwolnieniu, ale nie zabraniają rozwiązać umowy przez pracownika. Ważne, aby w oświadczeniu o wypowiedzeniu wpisał „wnoszę o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy prawo do zasiłku chorobowego wygasa po ustaleniu prawa do emerytury?

Zgodnie z art. 13 ust. 1. ustawy zasiłkowej „zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (…)”.

Oznacza to, że w momencie nabycia uprawnień emerytalnych – po rozwiązaniu stosunku pracy – mąż straci prawo do zasiłku chorobowego. A będzie miał prawo tylko do emerytury.

Zobacz również: Przejście na rentę a odprawa

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Przypadek Anny i Piotra

Anna pracowała jako nauczycielka przez 35 lat. W wieku 62 lat zdiagnozowano u niej przewlekłą chorobę, która wymagała długotrwałego leczenia. Anna zdecydowała się przejść na emeryturę, będąc jeszcze na zwolnieniu lekarskim. Dzięki temu mogła skupić się na leczeniu, nie martwiąc się o utratę dochodu. Przejście na emeryturę w trakcie zwolnienia lekarskiego okazało się dla Anny korzystne, ponieważ mogła również otrzymać odprawę emerytalno-rentową od swojego pracodawcy, która pomogła jej w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z leczeniem.

 

Doświadczenie Marka

Marek, długoletni pracownik sektora budowlanego, planował przejście na emeryturę w wieku 67 lat. Jednak kilka miesięcy przed planowanym przejściem na emeryturę doznał poważnego wypadku przy pracy, który wymagał operacji i długiego okresu rekonwalescencji. Marek zdecydował się złożyć wniosek o emeryturę, będąc na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Dzięki temu nie tylko zapewnił sobie stabilność finansową w czasie leczenia, ale także skorzystał z wyższej odprawy emerytalnej, którą oferował jego pracodawca dla osób przechodzących bezpośrednio na emeryturę.

 

Historia Jolant

Jolanta, pracująca przez wiele lat w administracji, dowiedziała się o swojej chorobie na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Zastanawiała się, czy przejść na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego czy poczekać do zakończenia leczenia. Konsultacja z doradcą emerytalnym pomogła jej zrozumieć, że może przejść na emeryturę nawet będąc na zwolnieniu lekarskim, co pozwoliłoby jej na korzystanie ze świadczeń emerytalnych oraz odprawy emerytalnej. Jolanta zdecydowała się złożyć wniosek o emeryturę w planowanym terminie, co umożliwiło jej skorzystanie z korzystniejszych warunków finansowych i lepsze skupienie się na leczeniu.

Podsumowanie

 

Przejście na emeryturę w trakcie leczenia nie tylko jest możliwe, ale może również przynieść dodatkowe korzyści finansowe, takie jak wyższa odprawa emerytalna oferowana przez pracodawców. Przepisy prawne umożliwiają składanie wniosków o emeryturę bez konieczności bycia zdolnym do pracy, a faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę otwiera drogę do otrzymania odprawy. Historie z życia wzięte pokazują, że decyzja o przejściu na emeryturę podczas leczenia może wesprzeć stabilność finansową oraz umożliwić pełniejsze skupienie na zdrowiu i rekonwalescencji.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w przejściu na emeryturę podczas leczenia? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnie przygotowanych pism, które pomogą Ci bezproblemowo nawigować przez proces i zabezpieczyć Twoje prawa. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »