Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-17

Mój mąż nabędzie prawo do emerytury w lipcu br. (jest urodzony w 1948 r.). Obecnie jest w czasie leczenia, czeka go operacja. Mamy wątpliwości, czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę? W jego firmie osoby przechodzące od razu na emeryturę dostają wyższą odprawę, a te, które jeszcze pracują i przechodzą dopiero potem – tylko tę niższą, kodeksową. Czy mąż straci to uprawnienie, jeśli wciąż będzie w lipcu na L4? Jak korzystnie dla nas rozwiązać ten problem?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Z opisu wynika, iż mąż nabierze praw do emerytury w lipcu br. Zgodnie z regulaminem wynagradzania w zakładzie pracy wyższą odprawę otrzyma, przechodząc od razu na emeryturę, niż w późniejszym okresie. Pani obawy dotyczą tego, czy będąc na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę. Oczywiście, że tak.

Przepisy nie wymagają, aby osoba nabywająca praw do emerytury, składająca wniosek o emeryturę, była zdolna do pracy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje od pracodawcy wszystkim pracownikom, a więc osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy. Odprawa nie przysługuje zatem w przypadku umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Dla nabycia prawa do odprawy nie ma znaczenia także wymiar czasu pracy (np. 1/2 etatu, 1/4 etatu), rodzaj umowy o pracę (czy jest to umowa na czas określony, czy na czas nieokreślony), podstawa zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, mianowanie). Każdy rodzaj umowy o pracę upoważnia do otrzymania odprawy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

  1. pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,
  2. stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Są to jedyne warunki, jakie pracownik musi spełniać, aby nabyć prawo do odprawy emerytalno-rentowej. Przysługuje ona w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał w momencie odejścia na emeryturę lub rentę (art. 921 Kodeksu pracy).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przy ustalaniu prawa pracownika do odprawy emerytalno-rentowej nie bierzemy pod uwagę ani stażu pracy u pracodawcy, u którego pracownik przechodzi na emeryturę, ani ogólnego stażu pracy pracownika.

Niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne:

  1. w momencie rozwiązania stosunku pracy, po uprzednim przyznaniu pracownikowi emerytury lub renty albo
  2. od dnia przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło to po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek pracownika złożony w czasie zatrudnienia.

Jeżeli pracownik uzyskał decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą jego prawo do emerytury lub renty, a następnie zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu jest zatrudniony, nie rozwiązując stosunku pracy, to nie przysługuje mu odprawa. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne wraz z ustaniem stosunku pracy, jeżeli w chwili tej uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

Prawo do emerytury ubezpieczeni urodzeni przed 1949 r. nabywają w momencie spełnienia następujących warunków (art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych):

  • osiągnęli wiek: kobiety – 60 lat i mężczyźni – 65 lat oraz
  • udowodnili okres składkowy i nieskładkowy (art. 6 i 7) wynoszący: kobiety – 20 lat, mężczyźni – 25 lat.

Nie jest stawiane obwarowanie, że w momencie przejścia na emeryturę mają być zdolni do pracy.

Ponadto przepisy co prawda zabraniają zwolnić pracownika będącego na zwolnieniu, ale nie zabraniają rozwiązać umowy przez pracownika. Ważne, aby w oświadczeniu o wypowiedzeniu wpisał „wnoszę o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1. ustawy zasiłkowej „zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (…)”.

Oznacza to, że w momencie nabycia uprawnień emerytalnych – po rozwiązaniu stosunku pracy – mąż straci prawo do zasiłku chorobowego. A będzie miał prawo tylko do emerytury.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »