Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na emeryturę w czasie leczenia

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-17

Mój mąż nabędzie prawo do emerytury w lipcu br. (jest urodzony w 1948 r.). Obecnie jest w czasie leczenia, czeka go operacja. Mamy wątpliwości, czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę? W jego firmie osoby przechodzące od razu na emeryturę dostają wyższą odprawę, a te, które jeszcze pracują i przechodzą dopiero potem – tylko tę niższą, kodeksową. Czy mąż straci to uprawnienie, jeśli wciąż będzie w lipcu na L4? Jak korzystnie dla nas rozwiązać ten problem?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Z opisu wynika, iż mąż nabierze praw do emerytury w lipcu br. Zgodnie z regulaminem wynagradzania w zakładzie pracy wyższą odprawę otrzyma, przechodząc od razu na emeryturę, niż w późniejszym okresie. Pani obawy dotyczą tego, czy będąc na zwolnieniu lekarskim, może przejść na emeryturę. Oczywiście, że tak.

Przepisy nie wymagają, aby osoba nabywająca praw do emerytury, składająca wniosek o emeryturę, była zdolna do pracy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje od pracodawcy wszystkim pracownikom, a więc osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy. Odprawa nie przysługuje zatem w przypadku umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Dla nabycia prawa do odprawy nie ma znaczenia także wymiar czasu pracy (np. 1/2 etatu, 1/4 etatu), rodzaj umowy o pracę (czy jest to umowa na czas określony, czy na czas nieokreślony), podstawa zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, mianowanie). Każdy rodzaj umowy o pracę upoważnia do otrzymania odprawy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

  1. pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,
  2. stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Są to jedyne warunki, jakie pracownik musi spełniać, aby nabyć prawo do odprawy emerytalno-rentowej. Przysługuje ona w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał w momencie odejścia na emeryturę lub rentę (art. 921 Kodeksu pracy).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przy ustalaniu prawa pracownika do odprawy emerytalno-rentowej nie bierzemy pod uwagę ani stażu pracy u pracodawcy, u którego pracownik przechodzi na emeryturę, ani ogólnego stażu pracy pracownika.

Niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne:

  1. w momencie rozwiązania stosunku pracy, po uprzednim przyznaniu pracownikowi emerytury lub renty albo
  2. od dnia przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło to po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek pracownika złożony w czasie zatrudnienia.

Jeżeli pracownik uzyskał decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą jego prawo do emerytury lub renty, a następnie zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu jest zatrudniony, nie rozwiązując stosunku pracy, to nie przysługuje mu odprawa. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne wraz z ustaniem stosunku pracy, jeżeli w chwili tej uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

Prawo do emerytury ubezpieczeni urodzeni przed 1949 r. nabywają w momencie spełnienia następujących warunków (art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych):

  • osiągnęli wiek: kobiety – 60 lat i mężczyźni – 65 lat oraz
  • udowodnili okres składkowy i nieskładkowy (art. 6 i 7) wynoszący: kobiety – 20 lat, mężczyźni – 25 lat.

Nie jest stawiane obwarowanie, że w momencie przejścia na emeryturę mają być zdolni do pracy.

Ponadto przepisy co prawda zabraniają zwolnić pracownika będącego na zwolnieniu, ale nie zabraniają rozwiązać umowy przez pracownika. Ważne, aby w oświadczeniu o wypowiedzeniu wpisał „wnoszę o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1. ustawy zasiłkowej „zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (…)”.

Oznacza to, że w momencie nabycia uprawnień emerytalnych – po rozwiązaniu stosunku pracy – mąż straci prawo do zasiłku chorobowego. A będzie miał prawo tylko do emerytury.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wcześniejsza emerytura stomatologa

Jestem stomatologiem, mam 59 lat. Przez 20 lat pracowałam w przychodniach na umowę o pracę, a od 15 lat prowadzę własny gabinet. Wiem, że...

Wakacyjna praca w OHP a prawo do emerytury

Czy praca ucznia na wakacjach po roku 1975 według indywidualnej umowy, a także w wakacyjnym OHP może być uwzględniona przy ustalaniu prawa do...

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy?

W latach 1972-1974 posiadałem własne gospodarstwo rolne o pow. 0,52 ha, w którym prowadziłem produkcję roślinną. Jednocześnie uczyłem się...

Czerpanie z oszczędności przed przejściem na emeryturę

Mam 55 lat. Planuję zgromadzić tyle oszczędności, by przed przejściem na emeryturę być kilka lat bez zatrudnienia i pieniądze „na życie”...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »