Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Autor: Marta Wawrzyniak

Posiadam gospodarstwo od dwóch lat. Pracuję jeszcze i jestem na ZUS-ie. Pracodawca płaci składki. Czy mogę żonę i dzieci zgłosić do KRUS-u jako domowników lub pomocników rolnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Możliwość podlegania pod ubezpieczenie rolnicze

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wyjaśnić, iż sama okoliczność nabycia nieruchomości rolnej nie jest wystarczającą przesłanką do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników realizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Co więcej, ubezpieczenie w KRUS ma charakter subsydiarny i dana osoba może zostać nim objęta tylko w sytuacji, gdy nie podlega innemu ubezpieczeniu. Jak wyjaśnił szczegółowo Sąd Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. akt III AUa 73/16, „osoba wykonująca inną niż rolnicza pracę zarobkową i ubezpieczona z tego tytułu, z ustawowej definicji nie spełnia warunków do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniem rolniczych i nie podlega temu ubezpieczeniu […] Z przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. (art. 7 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1) jednoznacznie wynika, że nie stwarzają możliwości wyboru ubezpieczenia. Wręcz przeciwnie, pozwalają na objęcie ubezpieczeniem rolniczym tylko wtedy, gdy nie istnieje inny tytuł ubezpieczenia”. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 2005 r. wydanym w spawie I UK 94/05 stanowo stwierdził, iż „powszechny system ubezpieczenia społecznego ma pierwszeństwo przed systemem szczególnym, jakim jest system ubezpieczenia społecznego rolników. Wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na rzecz zasady podlegania powszechnemu systemowi ubezpieczenia społecznego”.

Zobacz również: Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Konieczność braku opłacania składek na ZUS

Wobec powyższego podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby Pana żona i córka mogły zostać objęte ubezpieczeniem w KRUS-ie, jest niepodleganiu ubezpieczeniom w ZUS-ie z jakiegokolwiek innego tytułu. Jeżeli powyższa przesłanka została spełniona, konieczne jest również spełnienie dalszych wymogów, określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Możliwość ubezpieczenia żony i córki w KRUS-ie

Sytuację Pana małżonki reguluje art. art. 5 wspomnianego aktu prawnego, który stanowi, iż „przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym”. Jeżeli zatem Pana żona wykonuje prace w gospodarstwie i nie podlega ubezpieczeniu w ZUS-ie, może zostać objęta ubezpieczeniem w KRUS-ie na wniosek (swój lub Pana) jako małżonek rolnika.

Odnosząc się do kwestii dotyczących Pana córki, może ona zostać objęta ubezpieczeniem w KRUS jako domownik, jeżeli ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem (Panem) we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Ubezpieczeniem w rolniczym jako pomocnik rolnika może zostać objęta osoba pełnoletnia, z którą rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach. W obu przypadkach koniecznym jest również spełnienie wymogu niepodlegania ubezpieczeniom w ZUS-ie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy potrzeby szerszego wyjaśnienia pewnych kwestii w opisanej sprawie proszę o skorzystanie z możliwości zadawania nieodpłatnych pytań dodatkowych.

Zobacz również: Jak wypisać domownika z KRUS?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »