Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie z ubezpieczenia rolniczego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-02-02

Od września 2007 r. moja córka jest ubezpieczona przeze mnie w KRUS-ie. Od maja 2008 r. wyjeżdżała do pracy za granicę (ma umowy). Nie zgłaszałam tego faktu w KRUS-ie. Obecnie córka wyjechała na stałe do pracy. Nie wiem, co zrobić, by wypisać córkę z ubezpieczenia i uniknąć odpowiedzialności za moje wcześniejsze działania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady nie musi Pani obawiać się odpowiedzialności karnej. Zasady i warunki ubezpieczenia społecznego rolników określają przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 1), natomiast decyzje w sprawach „podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia” wydaje z urzędu lub na wniosek Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 36 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 2 oraz art. 3 tej ustawy). Decyzje w sprawie „podlegania” oraz w sprawie „ustania” ubezpieczenia społecznego rolników mają przy tym charakter rozstrzygnięć deklaratoryjnych. Innymi słowy, decyzje te wydawane są w celu autorytatywnego stwierdzenia w konkretnej sytuacji faktycznej, że (a) albo osoba, która dotychczas nie była objęta tym ubezpieczeniem, spełniła określone ustawą wymagania prawne, które uzasadniają „objęcie” jej tym ubezpieczeniem (decyzja o podleganiu temu ubezpieczeniu), (b) albo osoba, która dotychczas była objęta tym ubezpieczeniem, nie spełnia już (przestała spełniać) określone ustawą wymagania prawne, które uzasadniają „objęcie” jej tym ubezpieczeniem, i z tej przyczyny w stosunku do niej ubezpieczenie to „ustało” (decyzja o ustaniu podlegania temu ubezpieczeniu). Oznacza to, że decyzja w sprawie stwierdzenia „ustania ubezpieczenia” nie jest wydawana w wyniku wznowienia postępowania w sprawie zakończonej uprzednio wydaniem ostatecznej decyzji o „podleganiu ubezpieczeniu”, bowiem nie ma ona na celu ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia tej samej sprawy ze względu na zarzut kwalifikowanej wadliwości uprzedniego postępowania zakończonego wydaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem, lecz jest wydawana w wyniku wszczęcia nowego postępowania, w którym organ rentowy stwierdza, że osoba podlegająca dotychczas ubezpieczeniu następnie przestała spełniać wymagania ustawowe konieczne dla dalszego objęcia jej tym ubezpieczeniem.

Rolnik podejmujący zatrudnienie w trakcie kwartału następującego po okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega nadal temu ubezpieczeniu do końca kwartału. Po upływie tego kwartału, jeżeli zatrudnienie jest kontynuowane, rolnicze ubezpieczenie społeczne ustaje. Tego rodzaju regulacja wynika z zasady ustalania w jednostkach kwartalnych zarówno okresów uprawniających do świadczeń przewidzianych w ustawie, jak i okresów podlegania ubezpieczeniu. Skoro ubezpieczenie z innego tytułu następuje z chwilą spełnienia warunków do objęcia tym ubezpieczeniem, może wystąpić sytuacja, że w niewielkim przedziale czasowym (do końca kwartału) okresy ubezpieczenia rolniczego pokrywają się z innym ubezpieczeniem. Podleganie ubezpieczeniu rolniczemu do końca kwartału równolegle z innym ubezpieczeniem nie ma dla rolnika żadnych ujemnych skutków, w szczególności w zakresie wysokości składki. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązek opłacania składki powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało ubezpieczenie (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 lutego 2005 r., sygn. akt III UK 213/2004, OSNP 2005/18, poz. 293).

Ubezpieczenie ustało z końcem roku 2009 r. Tak orzekłby KRUS, gdyby wiedział, że córka pracuje. Wystarczy przynieść do KRUS-u umowy o pracę lub zaświadczenia z ZUS-u o poleganiu pod ubezpieczenie w tym okresie – i KRUS wykreśli wstecz córkę z ubezpieczenia, zwracając jej składki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Nieopłacone składki ZUS

Byłem zatrudniony przez 3 lata przez firmę w której miałem pracę nakładczą i jednocześnie prowadziłem swoją firmę jednoosobową. W tym...

 

Umorzenie składek ZUS przedsiębiorcy

Dwa lata prowadziłam działalność gospodarczą. Nie wyszło, pozostały z tego zaległości w ZUS. Niestety obecnie nie pracuję, mąż również jest...

 

Szanse na umorzenie zaległych składek do ZUS

Czy istnieje możliwość umorzenia zaległych składek do ZUS? Mój mąż prowadził działalność gospodarczą, która niestety nie przyniosła dochodów, nie...

 

Przedawnienie składek w KRUS

Mam zaległości wobec KRUS z 2001 r. Komornik żąda składek wraz z odsetkami. Nigdy nie zawierałem żadnego porozumienia itp. z KRUS. Czy doszło...

 

Niewielkie dochody z działalności a składka zdrowotna

Od kilkunastu lat podlegam pod ubezpieczenie społeczne KRUS. Prowadzę też działalność gospodarczą, w której mam nieduże zarobki. Jestem na rencie...

 

Zaniechanie płacenia składek ZUS

Prowadzę od lat działalność gospodarczą. Z powodu nagłej choroby męża, jego długiego leczenia (w tym za granicą) i potem śmierci...

 

Składki ZUS za pracowników

Mam zadłużenie w ZUS sprzed 10 lat z tytułu składek za pracowników. Nie nastąpiło przedawnienie, bo przerwano jego bieg. Czy mogę ubiegać się...

 

Gdzie dowiedzieć się o zaległych składkach ZUS?

Od kilku lat przebywam za granicą. Przed wyjazdem nie wiedziałam, że trzeba zamknąć działalność gospodarczą. Gdzie dowiedzieć się o zaległych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »