Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-04

Jestem obywatelką Polski. W 2013 roku wyszłam za mąż za Niemca i byłam zameldowana na stałe w Niemczech (w Polsce również – teraz wiem, że to nieprawidłowość). Przed miesiącem mój mąż zmarł. Uzyskałam prawo do otrzymania renty po nim, ponieważ związek trwał więcej niż 1 rok. Ale w Polsce też otrzymuję emeryturę, którą sama wypracowałam. Czy w Polsce zabiorą mi moją emeryturę? Czy może mam załatwić sobie obywatelstwo niemieckie, żeby nie stracić emerytury? Co mam zrobić, aby otrzymywać obie emerytury?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Z opisu wynika, iż ma Pani prawo do emerytury w Polsce i renty wdowiej w Niemczech. Zasadniczo polskie przepisy nie pozwalają na pobieranie dwóch świadczeń. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z nich.

Jednak chodzi tu o świadczenia przyznane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. „Za świadczenia tego samego rodzaju należy zatem uznać takie, których przedmiot, cel, sposób obliczania oraz przesłanki ich przyznania są identyczne” – wyrok TS z dnia 7 marca 2002 r., w sprawie C-107/00.

Przykładem zbiegu prawa do świadczeń jest emerytura z jednego państwa członkowskiego i emerytura z drugiego. Innym przykładem jest emerytura przyznana na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego z rentą z tytułu niezdolności do pracy udzieloną na podstawie ustawodawstwa innego państwa.

Wypracowana linia orzecznictwa TSUE już ujednoliciła tę kwestię. Wyrok z dnia 7 marca 2013 r., w sprawie C-127/11: „nie będą świadczeniami tego samego rodzaju: emerytura wypłacana Polce przez ZUS, oraz niemiecka renta rodzinna wypłacana z racji działalności wykonywanej w Niemczech przez nieżyjącego męża”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Polskie prawo, przepisy ustawy emerytalnej, nie wprowadza uregulowań, które miałyby wpływ na wysokość lub zawieszenie emerytury bądź renty z FUS w przypadku otrzymywania równocześnie świadczeń zagranicznych, wskazuje jedynie, że emerytury lub renty z FUS wypłaca się w wysokości określonej w ustawie, jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, a w razie osiągania przychodu z tytułu działalności, w tym wykonywanej za granicą, prawo do świadczeń ulega zawieszeniu lub zmniejsza się wysokość.

Wyrok w analogicznej sprawie jak Pani wydał TSUE w dniu 16 maja 2013 r., C-589/10. Trybunał orzekł, że właściwa instytucja państwa członkowskiego nie może odebrać z mocą wsteczną prawa do emerytury i żądać zwrotu rzekomo nienależnie wypłaconej emerytury z tego powodu, że osoba pobiera rentę rodzinną w innym państwie członkowskim, na którego terytorium ma również miejsce zamieszkania. Zaznaczył też, że owa emerytura może być zmniejszona w granicach świadczeń pobieranych w drugim państwie członkowskim, czyli o rentę rodzinną pobieraną w Niemczech, o ile pozwalają na to krajowe uregulowania zapobiegające kumulacji świadczeń. Tymczasem nasze krajowe przepisy nie przewidują obniżenia emerytury z FUS o zagraniczne świadczenie rodzinne.

Zgodnie z art. 97 ustawy emerytalnej „osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej”.

Przepisy ustawy emerytalnej nie wykluczają więc możliwości pobierania świadczenia z instytucji zagranicznej i ZUS równocześnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »