Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem obywatelką Polski. W 2013 roku wyszłam za mąż za Niemca i byłam zameldowana na stałe w Niemczech (w Polsce również – teraz wiem, że to nieprawidłowość). Przed miesiącem mój mąż zmarł. Uzyskałam prawo do otrzymania renty po nim, ponieważ związek trwał więcej niż 1 rok. Ale w Polsce też otrzymuję emeryturę, którą sama wypracowałam. Czy w Polsce zabiorą mi moją emeryturę? Czy może mam załatwić sobie obywatelstwo niemieckie, żeby nie stracić emerytury? Co mam zrobić, aby otrzymywać obie emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Emerytura w Polsce i renta po mężu z Niemiec

Z opisu wynika, iż ma Pani prawo do emerytury w Polsce i renty wdowiej w Niemczech. Zasadniczo polskie przepisy nie pozwalają na pobieranie dwóch świadczeń. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z nich.

Jednak chodzi tu o świadczenia przyznane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. „Za świadczenia tego samego rodzaju należy zatem uznać takie, których przedmiot, cel, sposób obliczania oraz przesłanki ich przyznania są identyczne” – wyrok TS z dnia 7 marca 2002 r., w sprawie C-107/00.

Zobacz również: Emerytura w Danii dla polaków po ilu latach?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zbieg praw do kilku świadczeń u jednej osoby 

Przykładem zbiegu prawa do świadczeń jest emerytura z jednego państwa członkowskiego i emerytura z drugiego. Innym przykładem jest emerytura przyznana na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego z rentą z tytułu niezdolności do pracy udzieloną na podstawie ustawodawstwa innego państwa.

Wypracowana linia orzecznictwa TSUE już ujednoliciła tę kwestię. Wyrok z dnia 7 marca 2013 r., w sprawie C-127/11: „nie będą świadczeniami tego samego rodzaju: emerytura wypłacana Polce przez ZUS, oraz niemiecka renta rodzinna wypłacana z racji działalności wykonywanej w Niemczech przez nieżyjącego męża”.

Zobacz również: Czy przy rozdzielności majątkowej żona dziedziczy po mężu emeryturę?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy otrzymywanie równocześnie świadczeń zagranicznych ma wpływ na wysokość lub zawieszenie emerytury bądź renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Polskie prawo, przepisy ustawy emerytalnej, nie wprowadza uregulowań, które miałyby wpływ na wysokość lub zawieszenie emerytury bądź renty z FUS w przypadku otrzymywania równocześnie świadczeń zagranicznych, wskazuje jedynie, że emerytury lub renty z FUS wypłaca się w wysokości określonej w ustawie, jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, a w razie osiągania przychodu z tytułu działalności, w tym wykonywanej za granicą, prawo do świadczeń ulega zawieszeniu lub zmniejsza się wysokość.

Wyrok w analogicznej sprawie jak Pani wydał TSUE w dniu 16 maja 2013 r., C-589/10. Trybunał orzekł, że właściwa instytucja państwa członkowskiego nie może odebrać z mocą wsteczną prawa do emerytury i żądać zwrotu rzekomo nienależnie wypłaconej emerytury z tego powodu, że osoba pobiera rentę rodzinną w innym państwie członkowskim, na którego terytorium ma również miejsce zamieszkania. Zaznaczył też, że owa emerytura może być zmniejszona w granicach świadczeń pobieranych w drugim państwie członkowskim, czyli o rentę rodzinną pobieraną w Niemczech, o ile pozwalają na to krajowe uregulowania zapobiegające kumulacji świadczeń. Tymczasem nasze krajowe przepisy nie przewidują obniżenia emerytury z FUS o zagraniczne świadczenie rodzinne.

Zgodnie z art. 97 ustawy emerytalnej „osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej”.

Przepisy ustawy emerytalnej nie wykluczają więc możliwości pobierania świadczenia z instytucji zagranicznej i ZUS równocześnie.

Zobacz również: Ponowne przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Anna i emerytura z dwóch krajów
Anna, 65-letnia obywatelka Polski, przez większość swojego życia pracowała w Polsce, gdzie nabyła prawa do emerytury. Po przejściu na emeryturę, wyszła za mąż za obywatela Niemiec, z którym mieszkała w Niemczech przez ostatnie 10 lat. Po śmierci męża, Anna złożyła wniosek o rentę wdowią w Niemczech, zastanawiając się, czy jej polska emerytura zostanie zmniejszona lub zawieszona. Okazało się, że może ona otrzymywać obie emerytury bez zmniejszenia świadczeń polskich, co zapewniło jej stabilność finansową i możliwość godnego życia w obu krajach.

 

Tomasz i decyzja o obywatelstwie
Tomasz, 70-letni emeryt, po latach pracy w Polsce, przeprowadził się do Niemiec, aby być bliżej swoich dzieci. Po śmierci swojej niemieckiej żony, z którą był żonaty ponad 15 lat, Tomasz zastanawiał się, czy ubiegać się o niemieckie obywatelstwo, aby ułatwić sobie dostęp do niemieckiej renty wdowiej. Po konsultacji z doradcą ds. emerytalnych dowiedział się, że nie musi zmieniać obywatelstwa, aby otrzymać rentę po żonie, a jego polska emerytura nie ulegnie zmniejszeniu. Dzięki temu mógł pozostać przy swoim polskim obywatelstwie, ciesząc się świadczeniami z obu krajów.

 

Ewa i zawiłości międzynarodowego prawa emerytalnego
Ewa, po śmierci swojego niemieckiego męża, z którym spędziła ostatnie 20 lat w Niemczech, stanęła przed wyzwaniem zrozumienia międzynarodowego prawa emerytalnego. Jako Polka, która również pracowała w Polsce, miała prawo do emerytury w Polsce oraz do renty wdowiej w Niemczech. Początkowo obawiała się, że polskie prawo zabroni jej otrzymywania dwóch świadczeń. Jednak po dokładnym zbadaniu sprawy i konsultacji z ekspertem ds. emerytalnych, Ewa odkryła, że może ona bez przeszkód pobierać obie emerytury. To odkrycie przyniosło jej ulgę i poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Podsumowanie

 

Osoby otrzymujące emeryturę w Polsce i mające prawo do renty wdowiej z Niemiec mogą korzystać z obu świadczeń bez obaw o ich zmniejszenie lub zawieszenie ze strony polskiego systemu emerytalnego. Polskie przepisy emerytalne, w świetle orzecznictwa TSUE, pozwalają na równoczesne pobieranie emerytury i renty wdowiej z innego państwa członkowskiego, nie wprowadzając automatycznych ograniczeń dla świadczeń zagranicznych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu renty wdowiej z Niemiec przy jednoczesnym pobieraniu polskiej emerytury? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby bezproblemowo cieszyć się świadczeniami z obu krajów. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2002 r., w sprawie C-107/00
3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r., C-589/10

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »