Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-04

Jestem obywatelką Polski. W 2013 roku wyszłam za mąż za Niemca i byłam zameldowana na stałe w Niemczech (w Polsce również – teraz wiem, że to nieprawidłowość). Przed miesiącem mój mąż zmarł. Uzyskałam prawo do otrzymania renty po nim, ponieważ związek trwał więcej niż 1 rok. Ale w Polsce też otrzymuję emeryturę, którą sama wypracowałam. Czy w Polsce zabiorą mi moją emeryturę? Czy może mam załatwić sobie obywatelstwo niemieckie, żeby nie stracić emerytury? Co mam zrobić, aby otrzymywać obie emerytury?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Z opisu wynika, iż ma Pani prawo do emerytury w Polsce i renty wdowiej w Niemczech. Zasadniczo polskie przepisy nie pozwalają na pobieranie dwóch świadczeń. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z nich.

Jednak chodzi tu o świadczenia przyznane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. „Za świadczenia tego samego rodzaju należy zatem uznać takie, których przedmiot, cel, sposób obliczania oraz przesłanki ich przyznania są identyczne” – wyrok TS z dnia 7 marca 2002 r., w sprawie C-107/00.

Przykładem zbiegu prawa do świadczeń jest emerytura z jednego państwa członkowskiego i emerytura z drugiego. Innym przykładem jest emerytura przyznana na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego z rentą z tytułu niezdolności do pracy udzieloną na podstawie ustawodawstwa innego państwa.

Wypracowana linia orzecznictwa TSUE już ujednoliciła tę kwestię. Wyrok z dnia 7 marca 2013 r., w sprawie C-127/11: „nie będą świadczeniami tego samego rodzaju: emerytura wypłacana Polce przez ZUS, oraz niemiecka renta rodzinna wypłacana z racji działalności wykonywanej w Niemczech przez nieżyjącego męża”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Polskie prawo, przepisy ustawy emerytalnej, nie wprowadza uregulowań, które miałyby wpływ na wysokość lub zawieszenie emerytury bądź renty z FUS w przypadku otrzymywania równocześnie świadczeń zagranicznych, wskazuje jedynie, że emerytury lub renty z FUS wypłaca się w wysokości określonej w ustawie, jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, a w razie osiągania przychodu z tytułu działalności, w tym wykonywanej za granicą, prawo do świadczeń ulega zawieszeniu lub zmniejsza się wysokość.

Wyrok w analogicznej sprawie jak Pani wydał TSUE w dniu 16 maja 2013 r., C-589/10. Trybunał orzekł, że właściwa instytucja państwa członkowskiego nie może odebrać z mocą wsteczną prawa do emerytury i żądać zwrotu rzekomo nienależnie wypłaconej emerytury z tego powodu, że osoba pobiera rentę rodzinną w innym państwie członkowskim, na którego terytorium ma również miejsce zamieszkania. Zaznaczył też, że owa emerytura może być zmniejszona w granicach świadczeń pobieranych w drugim państwie członkowskim, czyli o rentę rodzinną pobieraną w Niemczech, o ile pozwalają na to krajowe uregulowania zapobiegające kumulacji świadczeń. Tymczasem nasze krajowe przepisy nie przewidują obniżenia emerytury z FUS o zagraniczne świadczenie rodzinne.

Zgodnie z art. 97 ustawy emerytalnej „osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej”.

Przepisy ustawy emerytalnej nie wykluczają więc możliwości pobierania świadczenia z instytucji zagranicznej i ZUS równocześnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Brak opłacania składek na FEP

Pracowałem jako monter instalacji gazowych i kierowca pojazdu uprzywilejowanego pogotowia gazowego. Od 2009 r. zakład pracy nie opłacał składek na FEP,...

Okres bez odprowadzania składek a staż pracy

Chciałbym przejść w wieku 60 lat na wcześniejszą  emeryturę z racji pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. Przez 6 miesięcy miałem...

Za jaką część miesiąca mam dostać emeryturę?

Mam przyznaną emeryturę przez ZUS od 29.09.2016 r., tj. od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. ZUS naliczył mi tylko wielkość pierwszej...

Powiadomienie pracodawcy o zamiarze przejścia na emeryturę

W listopadzie skończyłam 60 lat. Chciałabym od 1 października 2017 r. przejść na emeryturę. U obecnego pracodawcy jestem zatrudniona od 1996 r....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »