Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-04 • Aktualizacja: 2022-09-23

Jestem obywatelką Polski. W 2013 roku wyszłam za mąż za Niemca i byłam zameldowana na stałe w Niemczech (w Polsce również – teraz wiem, że to nieprawidłowość). Przed miesiącem mój mąż zmarł. Uzyskałam prawo do otrzymania renty po nim, ponieważ związek trwał więcej niż 1 rok. Ale w Polsce też otrzymuję emeryturę, którą sama wypracowałam. Czy w Polsce zabiorą mi moją emeryturę? Czy może mam załatwić sobie obywatelstwo niemieckie, żeby nie stracić emerytury? Co mam zrobić, aby otrzymywać obie emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Emerytura w Polsce i renta po mężu z Niemiec

Z opisu wynika, iż ma Pani prawo do emerytury w Polsce i renty wdowiej w Niemczech. Zasadniczo polskie przepisy nie pozwalają na pobieranie dwóch świadczeń. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z nich.

Jednak chodzi tu o świadczenia przyznane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. „Za świadczenia tego samego rodzaju należy zatem uznać takie, których przedmiot, cel, sposób obliczania oraz przesłanki ich przyznania są identyczne” – wyrok TS z dnia 7 marca 2002 r., w sprawie C-107/00.

Zbieg praw do kilku świadczeń u jednej osoby 

Przykładem zbiegu prawa do świadczeń jest emerytura z jednego państwa członkowskiego i emerytura z drugiego. Innym przykładem jest emerytura przyznana na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego z rentą z tytułu niezdolności do pracy udzieloną na podstawie ustawodawstwa innego państwa.

Wypracowana linia orzecznictwa TSUE już ujednoliciła tę kwestię. Wyrok z dnia 7 marca 2013 r., w sprawie C-127/11: „nie będą świadczeniami tego samego rodzaju: emerytura wypłacana Polce przez ZUS, oraz niemiecka renta rodzinna wypłacana z racji działalności wykonywanej w Niemczech przez nieżyjącego męża”.

Zobacz również: Czy przy rozdzielności majątkowej żona dziedziczy po mężu emeryturę?

Czy otrzymywanie równocześnie świadczeń zagranicznych ma wpływ na wysokość lub zawieszenie emerytury bądź renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Polskie prawo, przepisy ustawy emerytalnej, nie wprowadza uregulowań, które miałyby wpływ na wysokość lub zawieszenie emerytury bądź renty z FUS w przypadku otrzymywania równocześnie świadczeń zagranicznych, wskazuje jedynie, że emerytury lub renty z FUS wypłaca się w wysokości określonej w ustawie, jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, a w razie osiągania przychodu z tytułu działalności, w tym wykonywanej za granicą, prawo do świadczeń ulega zawieszeniu lub zmniejsza się wysokość.

Wyrok w analogicznej sprawie jak Pani wydał TSUE w dniu 16 maja 2013 r., C-589/10. Trybunał orzekł, że właściwa instytucja państwa członkowskiego nie może odebrać z mocą wsteczną prawa do emerytury i żądać zwrotu rzekomo nienależnie wypłaconej emerytury z tego powodu, że osoba pobiera rentę rodzinną w innym państwie członkowskim, na którego terytorium ma również miejsce zamieszkania. Zaznaczył też, że owa emerytura może być zmniejszona w granicach świadczeń pobieranych w drugim państwie członkowskim, czyli o rentę rodzinną pobieraną w Niemczech, o ile pozwalają na to krajowe uregulowania zapobiegające kumulacji świadczeń. Tymczasem nasze krajowe przepisy nie przewidują obniżenia emerytury z FUS o zagraniczne świadczenie rodzinne.

Zgodnie z art. 97 ustawy emerytalnej „osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej”.

Przepisy ustawy emerytalnej nie wykluczają więc możliwości pobierania świadczenia z instytucji zagranicznej i ZUS równocześnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »