Renta wdowia z Austrii

Autor: Łukasz Marciniak

Moja mama ma 62 lata i mieszka w Polsce, a tata przez 30 lat mieszkał w Wiedniu w Austrii, gdzie najpierw pracował, a przez ostatnie pół roku pobierał emeryturę. Czy teraz, po jego śmierci, mama może ubiegać się o rentę wdowią w austriackich instytucjach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta wdowia z Austrii

Renta wdowia po mężu przebywającym przez 30 lat w Austrii

 

Kwestie renty wdowiej (Witwenpension) zostały uregulowane w austriackiej ustawie o ubezpieczeniu społecznym (Allgemeines

Sozialversicherungsgesetz – https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147; dalej „ASVG”).

 

Główne uregulowanie znajduje się w § 258 ASVG. Podstawowym warunkiem przyznania renty jest, aby zmarły spełnił wymóg minimalnego okres ubezpieczenia (Wartezeit/Mindestversicherungszeit). Jednakże w tym przypadku Pański ojciec otrzymywał już emeryturę, tym samym uważa się powyższe wymaganie za spełnione.

Ze względu na fakt, że Pańscy rodzice pobrali się ponad 30 lat temu, to renta winna być wypłacana bez czasowych ograniczeń – w innych przypadkach świadczenie jest wypłacane przez okres 30 miesięcy.

 

Zobacz również: Czy można brać emeryturę w Polsce i za granica?

Wysokość renty wdowiej w Austrii

 

Wysokość renty może wynieść od 0% do 60% otrzymywanej przez ojca emerytury. Proszę mieć na uwadze, że obliczanie wysokości renty jest dość skomplikowane i zależy od dochodów każdego z rodziców za ostatnie 2 lata, liczonych od dnia śmierci ojca (§ 264 ASVG). W skrócie wysokość zależy od podstawy obliczenia (Berechnungsgrundlage) i stopy procentowej (Prozentsatz).

 

Tym samym, składając wniosek o przyznanie takiej renty, trzeba dodatkowo przedstawić dowody potwierdzające dochody za ww. okres. Na złożenie wniosku przysługuje termin 6 miesięcy od dnia śmierci ojca – późniejsze złożenie wniosku może negatywnie wpłynąć na wysokość ewentualnego świadczenia.

 

W załączniku przesyłam broszurkę na ten temat przygotowaną przez austriacki odpowiednik ZUS-u (Pensionsversicherungsanstalt).

 

Zobacz również: Niemiecka renta wdowia w Polsce

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »