Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta wdowia z Austrii

Łukasz Marciniak • Opublikowane: 2017-09-20

Moja mama ma 62 lata i mieszka w Polsce, a tata przez 30 lat mieszkał w Wiedniu w Austrii, gdzie najpierw pracował, a przez ostatnie pół roku pobierał emeryturę. Czy teraz, po jego śmierci, mama może ubiegać się o rentę wdowią w austriackich instytucjach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie renty wdowiej (Witwenpension) zostały uregulowane w austriackiej ustawie o ubezpieczeniu społecznym (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147; dalej „ASVG”).

 

Główne uregulowanie znajduje się w § 258 ASVG. Podstawowym warunkiem przyznania renty jest, aby zmarły spełnił wymóg minimalnego okres ubezpieczenia (Wartezeit/Mindestversicherungszeit). Jednakże w tym przypadku Pański ojciec otrzymywał już emeryturę, tym samym uważa się powyższe wymaganie za spełnione.

Ze względu na fakt, że Pańscy rodzice pobrali się ponad 30 lat temu, to renta winna być wypłacana bez czasowych ograniczeń – w innych przypadkach świadczenie jest wypłacane przez okres 30 miesięcy.

 

Wysokość renty może wynieść od 0% do 60% otrzymywanej przez ojca emerytury. Proszę mieć na uwadze, że obliczanie wysokości renty jest dość skomplikowane i zależy od dochodów każdego z rodziców za ostatnie 2 lata, liczonych od dnia śmierci ojca (§ 264 ASVG). W skrócie wysokość zależy od podstawy obliczenia (Berechnungsgrundlage) i stopy procentowej (Prozentsatz).

 

Tym samym, składając wniosek o przyznanie takiej renty, trzeba dodatkowo przedstawić dowody potwierdzające dochody za ww. okres. Na złożenie wniosku przysługuje termin 6 miesięcy od dnia śmierci ojca – późniejsze złożenie wniosku może negatywnie wpłynąć na wysokość ewentualnego świadczenia.

 

W załączniku przesyłam broszurkę na ten temat przygotowaną przez austriacki odpowiednik ZUS-u (Pensionsversicherungsanstalt).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Niezdolność do pracy a renta rodzinna

Czy status osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim upoważnia do ubiegania się o rentę rodzinną przez wdowę po mężu przed upłynięciem 5 lat od...

 

Renta rodzinna a dodatek dla sierot zupełnych

Czy pobierając rentę rodzinną po żonie, mogę starać się o dodatek dla sierot zupełnych? Oboje rodzice nie żyją, pobierali emerytury.

 

Przedłużenie renty tylko o rok

Lekarz orzecznik przyznał mojej żonie po raz drogi rentę na okres jednego roku z tytułu choroby zawodowej. Natomiast zakład medycyny pracy oraz lekarze,...

 

Szanse na uzyskanie renty chorobowej

Moja mama pracuje, ma 53 lata i właśnie zdiagnozowano u niej poważną wadę serca – stenozę aortalną. Lekarz prowadzący określił jej stan na...

 

Skreślenie z listy studentów a renta

W grudniu skończyłam 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów dziennych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ przyznał mi rentę do 30 września...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »