Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opieka nad żoną po porodzie a prowadzenie działalności

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-09-18

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony, dodatkowo prowadzę własną działalność gospodarczą. Obecnie żona urodziła dziecko, otrzymałem ze szpitala opiekę nad żoną po cesarce na 2 tygodni (i ewentualnie później opieka nad dzieckiem), którą przekazałem pracodawcy. Czy w tym czasie mogę prowadzić działalność gospodarczą? Jeżeli nie, jak rozwiązać podatki, składki itp.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za czas opieki nad żoną będzie przysługiwać Pau zasiłek opiekuńczy. Wypłacany przez ZUS, nie pracodawcę, więc proszę działać ze wzmożoną ostrożnością.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  2. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, który stale opiekuje się dzieckiem, jeżeli zdarzenia te uniemożliwiają sprawowanie opieki, oraz w razie pobytu małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
  3. w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat,
  4. nad innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem, dziećmi w wieku powyżej 14 lat), jeżeli w okresie sprawowania opieki pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.


Zgodnie z art. 35 ustawy zasiłkowej miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku. 2. Do zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 12 i 17.

Zgodnie z art. 17: 

„1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się w trybie określonym w art. 68”.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

  1. za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
  2. w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
  3. w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  4. za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.


Prowadzenie działalności gospodarczej osobiście w tym czasie dyskwalifikuje prawo do zasiłku.
Aby temu zapobiec, należy zatrudnić pracownika albo udzielić pełnomocnictwa komuś, kto zastąpi Pana w firmie na czas zasiłku.

Nie jest zakazane osiąganie dochodu, a jedynie osobiste wykonywanie obowiązków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ustanie stosunku pracy a L4

Pracuję na umowę o pracę, która wygasa za niecałe 4 miesiące. Jednakże czeka mnie poważna operacja i będę musiał udać się na L4, które...

 

Potrącanie przez ZUS zaległości z zasiłku macierzyńskiego

Moja narzeczona prowadzi działalność gospodarczą, ma pracowników i spore zaległości w ZUS-ie (nie płaci bieżących składek). Ma tytuły...

 

Zmiana pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Skończyłem 50 lat. Zmieniam pracę – zawarłem umowę roczną z nowym pracodawcą od pierwszego przyszłego miesiąca. Do końca tego miesiąca jestem...

 

Podjęcie i rezygnacja z pracy podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Dostałem z ZUS-u 5-miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Po miesiącu podjąłem pracę, ale po 5 dniach czuję, że nie dam rady. Nie powiadomiłem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »