Studia a kapitał początkowy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W latach od 1979 do 1981 byłam słuchaczem Studium Wychowania Przedszkolnego. Od 1981 r. rozpoczęłam pracę w szkole. W 1996 roku podjęłam studia licencjackie zaoczne na kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Studia odbywały się na podstawie studium i trwały 3 semestry. Ukończyłam je w styczniu 1998 r. Następnie od października 1988 roku do lipca 2000 roku studiowałam zaocznie na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna. Studia ukończyłam z tytułem magistra. Zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie ukończyłam w terminie przewidzianym przez uczelnię. Czy okres nauki studium ZUS zaliczy mi jako okres nieskładkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Studia a kapitał początkowy

Kapitał początkowy

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887) dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy.

Artykuł 174 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2–12.

W szczególności, zgodnie z ww. ust. 2, przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy: okresy składkowe, o których mowa w art. 6 (pkt 1); okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5 (pkt 2) oraz okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (pkt 3).

Stosownie do art. 174 ust. 2 cyt. ustawy „przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6;

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1–3 i 6–12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2?.

A zatem przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się m.in. przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów (art. 7 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Okres nauki w studium

Wykładnia tego przepisu nastręcza pewne problemy związane z zaliczenia okresu nauki w studiach nauczycielskich. Niestety zasadniczo brak jest możliwości zaliczenia okresu nauki w studium. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 552/14, stwierdza się iż przepisy ustawy nie przewidują wliczania do okresów nieskładkowych ani tym bardziej składkowych czasu nauki w szkole średniej czy pomaturalnej.

Studium a okres nieskładkowy

Zdarzyło mi się spotkać z wyrokiem, iż zaliczeniu podlega także okres nauki w studium nauczycielskim, jeżeli został zaliczony przez szkołę wyższą na poczet wyższych studiów zawodowych I stopnia lub studiów wyższych uzupełniających (por. Komentarz do art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS pod red. K. Antonow Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009). 

Oznacza to dopuszczalność zaliczenia tego okresu jako okresu nieskładkowego w rozumieniu art. 7 pkt 9 ustawy w rozmiarze, w jakim z okresem odbytych studiów nie przekroczy to okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku w wymiarze określonym w programie studiów. W Pani przypadku nie mogłaby Pani zsumować okresów studiów i studium.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »