Brak zgłoszenia do ZUS zagranicznych zarobków emeryta

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W Polsce jestem na emeryturze od 5 lat, rok później podjęłam pracę w Anglii. Nigdy nie zgłaszałam zarobków w polskim ZUS. Czy mam to zgłosić mimo przeterminowania? Pracuję nadal.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgłoszenia do ZUS zagranicznych zarobków emeryta

Obowiązek zgłoszenia do ZUS zagranicznych zarobków

Pani obowiązkiem było dokonać zgłoszenia do ZUS-u o wysokości Pani zagranicznych zarobków, gdyż wpływają one na wysokość emerytury wypłacanej z Polski. Nie ma zaś znaczenia, czy praca za granicą podlega obowiązkowemu albo dobrowolnemu ubezpieczeniu w Polsce, czy za granicą, ani to czy jest opodatkowana w Polsce, czy też w miejscu jej wykonywania.

Natomiast w przypadku osiągnięcia przez Panią powszechnego wieku emerytalnego, Pani emerytura nie będzie podlegała ograniczeniu ani zawieszeniu, nawet jeśli przekroczy Pani ustawowe limity pozwalające dorobić do emerytury, by jej nie zmniejszyć (nie stracić).

Odpowiedzialność karna za niezgłoszenie do ubezpieczenia

Jeśli pobierane wynagrodzenie wpływało na wysokość polskiej emerytury, ZUS ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranych kwot (do 3 lat wstecz). Niestety, naruszanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych to także przestępstwo – art. 219 Kodeksu karnego wskazuje bowiem: „Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Informuje o tym ZUS na swojej stronie w artykule „Czy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie, jeśli pracujesz w Unii Europejskiej?”, piszą: „Jeśli otrzymujesz od nas emeryturę lub rentę i pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą, może to spowodować, że zmniejszymy lub zawiesimy Twoje świadczenie. Zasada ta dotyczy emerytów i rencistów, którzy pracują zarówno w Polsce, jak i w każdym innym państwie, w tym również w UE lub EFTA. Dlatego musisz nas informować o zarobkach, jakie uzyskujesz”*.

Brak konsekwencji dla emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny

Jako prawnik nie zalecam nie dokonywać zgłoszenia, bo ZUS prędzej czy później zapewne się dowie. Natomiast musi Pani być świadoma sankcji. Jeśli zaś przeszła Pani na emeryturę z powodu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, to wówczas zagraniczne zarobki nie mają wpływu na wysokość polskiej emerytury, więc wymienione sankcje Pani nie grożą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »