Ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem środków z OFE

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Urodziłam się 12.07.1957 r. W październiku 2012 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę z powodu pracy w szczególnych warunkach. Aby otrzymać emeryturę, musiałam środki z OFE przelać do ZUS-u. Po skończeniu 60 lat miałam przeliczoną emeryturę. Czy w przypadku mojej śmierci pieniądze z OFE, które przejął ZUS, podlegają dziedziczeniu? Czy, jeśli skończyłam 65 lat, mogę złożyć wniosek do ZUS-u o przeliczenie składek z OFE?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem środków z OFE

Przeliczenie składek z OFE

Środki z OFE przejęte przez ZUS podlegają dziedziczeniu. Reguluje to ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to kobiety urodzone pomiędzy 1 kwietnia 1957 r. a 30 września 1957 r. wnioskują same o ponowne przeliczenie składek z OFE w momencie osiągnięcia 65 lat. W przypadku, gdy kobiety nabyły uprawnienia emerytalne przed 1 października 2017 r., gdy obowiązywał jeszcze podwyższony wiek emerytalny dla mężczyzn, mogą same wnioskować o ponowne obliczenie swojej emerytury.

Zgodnie z art. 26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS „po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osobę, która pobierała okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku, emeryturę z Funduszu oblicza się ponownie z urzędu na zasadach określonych w art. 26, z tym że do obliczenia emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku 65 lat, obowiązujące w dacie osiągnięcia tego wieku”.

Podstawa obliczenia emerytury

Regulacja art. 26c dotyczy sytuacji wygaśnięcia okresowej emerytury kapitałowej z dniem poprzedzającym dzień osiągnięcia 65 lat (zob. art. 9 pkt 2 ustawy o emeryturach kapitałowych). W razie osiągnięcia wskazanej powyżej granicy powszechnego wieku emerytalnego emeryturę (wyłącznie z FUS) oblicza się ponownie z urzędu na zasadach określonych w art. 26, ale do jej obliczenia przyjmuje się korzystniejsze (tj. niższe od poprzedniego) – gdyż ustalone dla 65 roku życia – średnie dalsze trwanie życia obowiązujące w dacie osiągnięcia tego wieku. Podstawę obliczenia takiej emerytury stanowi kwota:

1) zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie w ZUS,

2) zwaloryzowanego kapitału początkowego,

3) środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, z wyłączeniem określonym w art. 26c ust. 2 ww. ustawy.

W odniesieniu do środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS-ie należy jednak pamiętać, że stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłaconych okresowych emerytur kapitałowych (art. 40a ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), co oznacza, że przy ustalaniu wysokości emerytury z FUS po osiągnięciu 65 lat przez osobę, która pobierała okresową emeryturę kapitałową w podstawie obliczenia emerytury z FUS, uwzględnione zostaną wyłącznie te środki zewidencjonowane na subkoncie, które:

1) pozostały po zakończeniu pobierania okresowej emerytury kapitałowej na skutek wygaśnięcia prawa do tego świadczenia,

2) nie zostały wykorzystane z uwagi na niepobieranie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych w związku z zawieszeniem, do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia 65. roku życia, prawa do tych świadczeń zgodnie z art. 103a (art. 26c ust. 4),

3) wpłynęły na subkonto w trakcie pobierania okresowych emerytur kapitałowych (art. 22 ust. 3h ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W art. 26c ust. 3 ww. ustawy ustanowiono gwarancję minimalnej wysokości emerytury z FUS nabywanej ex officio po emeryturze z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych, tzn. nie może być ona niższa od kwoty odpowiadającej wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych przysługującej w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia 65 lat. Zatem co do zasady można spróbować wnieść o ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem środków z OFE – musi Pani w tym zakresie złożyć stosowny wniosek. Jeśli ZUS odmówi, to wskaże uzasadnienie, a to pozwoli zweryfikować powód.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »