Przyjście do pracy podczas L4

Autor: Grzegorz Stefanowski

Aktualnie od niedawna ze względu na ciążę przebywam na L4 (kod B, nie ma wskazań do leżenia). W najbliższym czasie w pracy będzie odbywać się spotkanie służbowe, na które dostałam oficjalne zaproszenie w kalendarzu firmowym. Dodatkowo moja managerka (w prywatnej korespondencji) poprosiła mnie o przyjście na to spotkanie do pracy, gdyż w jego trakcie managerowie chcą mi przekazać (o czym nie wiem oficjalnie) prezent z okazji zbliżających się narodzin dziecka. Zastanawiam się jednak, czy przyjście do biura na takie spotkanie nie naruszy warunków zwolnienia lekarskiego i czy za pojawienie się na tym spotkaniu podczas L4 mogą być wyciągnięte wobec mnie jakieś konsekwencje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjście do pracy podczas L4

Zwolnienie lekarskie i uprawnienia pracownika

W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek, ale i prawo powstrzymania się od świadczenia pracy. To, iż na zwolnieniu nie ma wskazań do leżenia, nie oznacza, że może Pani wykonywać obowiązki służbowe, jakkolwiek by je rozumieć. To oznacza tylko tyle, że nie musi Pani leżeć i może poruszać się po domu.

Nie powinna Pani nawet formalnie wyjść z domu, gdyż może to być uznane za naruszenie warunków zwolnienia lekarskiego. Taka kwalifikacja może być przeprowadzona zarówno przez pracodawcę, jak i organ wypłacający świadczenie.

Zobacz również: Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać do innego miasta?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykorzystywanie L4 niezgodnie z przeznaczeniem

Ustalenie przez pracodawcę, że zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracownikowi można przypisać winę, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa.

Oczywiście tutaj pracodawca sam Panią zaprasza, ale jednak uważam, iż nie powinien. Ma to być oficjalne spotkanie służbowe w siedzibie firmy, czyli ma Pani wykonywać obowiązki służbowe. Co więcej, uważam, iż w dobie obecnego częstego świadczenia pracy w formie wideokonferencji nawet taka forma w Pani przypadku nie powinna mieć zastosowania. Nie ma bowiem znaczenia przyczyna niezdolności do pracy – czyli u Pani brak wskazań do leżenia.

Także organ wypłacający świadczenie może uznać, iż narusza Pani warunki zwolnienia lekarskiego i powinna Pani stracić prawo do zasiłku chorobowego.

Przyjmuje się, że stosowanie się do wskazań lekarskich (art. 211 pkt 5 Kodeksu pracy w związku z art. 100 § 2 pkt 3) jest jednym z obowiązków pracowniczych.

Art. 100 [Obowiązki pracownika]

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: (…)

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

Art. 211 [Podstawowe obowiązki pracownika] Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: (…)

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich”.

Proponuję jednak wyjaśnić sprawę i zachować sobie dowód swojej odmowy – najlepiej co najmniej w takiej formie, w jakiej przyszło zaproszenie.

Zobacz również: Zwolnienie lekarskie u jednego pracodawcy a urlop wypoczynkowy u drugiego

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Spotkanie online jako alternatywa
Ania, będąca na zwolnieniu lekarskim z powodu kontuzji nogi, otrzymała zaproszenie na ważne spotkanie służbowe, które miało zdecydować o przyszłych kierunkach projektu, nad którym pracowała. Zamiast ryzykować złamanie zasad L4 poprzez fizyczne pojawienie się w biurze, zasugerowała przeprowadzenie spotkania online. Jej przełożeni, doceniając jej zaangażowanie, ale również dbając o przestrzeganie przepisów, zgodzili się na tę formę. W ten sposób Ania mogła uczestniczyć w spotkaniu, nie naruszając warunków zwolnienia lekarskiego.

 

Nieświadome naruszenie warunków L4
Tomek, przebywający na zwolnieniu lekarskim z powodu operacji, zdecydował się przyjść do biura na krótkie spotkanie z zespołem, by osobiście przekazać ważne dokumenty. Nie był świadomy, że jego obecność w biurze, nawet na krótki czas, może być interpretowana jako naruszenie warunków zwolnienia lekarskiego. Kiedy sprawa wyszła na jaw, jego pracodawca musiał rozważyć konsekwencje takiego działania, co doprowadziło do niepotrzebnych napięć.

 

Rozwiązanie kompromisowe
Ewa, będąca na zwolnieniu lekarskim z powodu zaawansowanej ciąży, dowiedziała się o planowanym spotkaniu, podczas którego miała zostać omówiona jej rola w nadchodzących projektach. Zamiast ryzykować zdrowie i naruszać zasady L4, zaproponowała, aby jej bezpośredni przełożony reprezentował ją na spotkaniu i przekazał jej uwagi oraz sugestie. Jednocześnie, dzięki wideokonferencji, mogła być obecna bez fizycznego wychodzenia z domu. To rozwiązanie pozwoliło zachować zasady L4 i jednocześnie umożliwiło jej udział w ważnych decyzjach dotyczących projektu.

Podsumowanie

 

Uczestnictwo w spotkaniach służbowych podczas zwolnienia lekarskiego L4 może rodzić wątpliwości co do jego zgodności z przepisami prawa pracy. Ważne jest, aby pracownicy na L4 pamiętali o konieczności przestrzegania zaleceń lekarskich i unikali wykonywania obowiązków służbowych, co może być uznane za naruszenie warunków zwolnienia. W artykule przedstawiono alternatywne rozwiązania, takie jak spotkania online czy delegowanie zadań, które pozwalają na zaangażowanie pracownika bez ryzyka naruszenia przepisów, podkreślając jednocześnie rolę dialogu i porozumienia między pracownikiem a pracodawcą.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych porad prawnych online, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki podczas zwolnienia lekarskiego L4. Oferujemy również pomoc w redagowaniu pism i wniosków związanych z sytuacją zawodową na L4, zapewniając spokój umysłu i ochronę praw pracowniczych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »