Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uzyskać zasiłek chorobowy będąc bezrobotnym - zatrudnić się czy założyć działalność?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem bezrobotny od roku, bez prawa do zasiłku. Zależy mi na uzyskaniu zasiłku z tytułu chorobowego (maksymalny okres ) i potem rehabilitacyjnego. Jakie opcje będą dla mnie korzystniejsze?
Indywidualna działalność gospodarcza – ile czasu trzeba opłacać składki i w jakiej wysokości uzyskam zasiłek? Zatrudnienie w innej firmie – ile czasu muszę być zatrudniony i w jakiej wysokości uzyskam zasiłek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uzyskać zasiłek chorobowy będąc bezrobotnym - zatrudnić się czy założyć działalność?

Prawo do zasiłku chorobowego – okres wyczekiwania

Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie pewnego okresu ubezpieczenia, jest to tzw. okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia:

  • w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego – prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
  • w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – prawo do zasiłku nabywa się po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Zobacz również: Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach

Zasiłek bez okresy wyczekiwania

Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania przysługuje w przypadku:

  • absolwenta szkoły lub szkoły wyższej, który został objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki,
  • ubezpieczonego z tytułu obowiązkowego lub dobrowolnego, a niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonego obowiązkowo z co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posła albo senatora i przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • funkcjonariusza Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Zobacz również: Staż z urzędu pracy

Podstawa wypłaty zasiłku

W przypadku pracownika podstawą do wypłaty zasiłku będzie to średnia z wynagrodzeń wypłaconych za pełne miesiące (bo rozumiem, że chce Pan po tym jednym miesiącu iść na chorobowe). Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 80% tej średniej po potrąceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku działalności będzie to średnia z okresu ubezpieczenia z tytułu działalności, jednak nieco inaczej liczona – najniższa podstawa wymiaru składki plus średnia z okresu ubezpieczenia przewyższająca tę podstawę dzielona na 12 (bez znaczenia ile czasu opłacał Pan składki), a więc w dużej mierze zależy od kwoty składek, jakie Pan zadeklaruje i wpłaci.

Miesięczna kwota zasiłku chorobowego wynosi 80% tak wyliczonej podstawy. Za każdy dzień choroby przysługuje 1/30 tak obliczonej kwoty. Należy pamiętać, że od kwoty zasiłku potrącana jest jeszcze zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18%.

Kwotowo i czasowo najbardziej opłaca się Panu iść na zwolnienie z tytułu umowy o pracę.

Zobacz również: Świadczenie przedemerytalne ile można dorobić?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl